Byla B2-305-803/2020
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Binsera“ išnagrinėjo bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Binsera“ iškėlimo klausimą

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Binsera“ direktoriaus E. N. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Binsera“ išnagrinėjo bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Binsera“ iškėlimo klausimą,

Nustatė

21.

3Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 11 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Binsera“ buvo iškelta restruktūrizavimo byla.

42.

52020 m. sauso 17 d. įvyko UAB „Binsera“ kreditorių susirinkimas, kuriame dalyvavo kreditoriai, turintys 93,49 proc. visų patvirtintų finansinių reikalavimų. Visi šie kreditoriai balsavo „prieš“ ir nepritarė restruktūrizavimo plano projektui.

63.

7Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) JANĮ 114 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismas nutraukia restruktūrizavimo bylą ir ta pačia nutartimi iškelia bankroto bylą, jeigu padaro pagrįstą išvadą, kad juridinis asmuo yra nemokus ir yra bent vienas JANĮ 114 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindų. JANĮ 114 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teismas nutraukia restruktūrizavimo bylą, jeigu yra nors vienas iš pagrindų: 1) nustatytais terminais nepateikiamas restruktūrizavimo planas; 2) teismas nepatvirtina restruktūrizavimo plano; 3) nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas; 4) juridinis asmuo nemoka visų ar dalies mokesčių; 5) nepateikiama galutinė restruktūrizavimo ataskaita.

84.

9Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 25 d. nutartimi restruktūrizuojamos UAB „Binsera“ restruktūrizavimo byla buvo nutraukta teismui nustačius, kad bendrovės restruktūrizavimo planas nebus pateiktas, o prašymai iškelti UAB „Binsera“ bankroto bylą palikti nenagrinėti, tačiau sutikęs su kreditorės UAB „Gevalda“ atskiruoju skundu, teismas, vadovaudamasis JANĮ nuostatomis, sprendžia, ar yra pagrindas kelti UAB „Binsera“ bankroto bylą.

105.

11Pagal JANĮ 21 straipsnio 2 dalį bankroto byla keliama, jeigu juridinis asmuo yra nemokus ir jam nėra keliama restruktūrizavimo byla. JANĮ 2 straipsnio 7 dalis numato, kad juridinio asmens nemokumas – juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę.

126.

13Taigi siekiant juridiniam asmeniui iškelti bankroto bylą turi būti nustatomos tokios teisiškai reikšmingos aplinkybės: pirma, juridiniam asmeniui neturi būti keliama ir iškelta restruktūrizavimo byla; antra, juridinis asmuo yra nemokus.

147.

15Analizuojant bendrovės turtinius įsipareigojimus iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad vien valstybės biudžetui UAB „Binsera“ skolinga 423 665,87 Eur, iš jų: 3 573,86 Eur gyventojų pajamų mokestis, 138,30 Eur gyventojų pajamų mokesčio delspinigiai, 339 802,99 Eur pridėtinės vertės mokestis, 49 810,80 Eur pridėtinės vertės mokesčio bauda, 30 321,64 Eur pridėtinės vertės mokesčio delspinigiai, 18,28 Eur pagal Lietuvos institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. Remiantis viešais Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos 2020-03-12 duomenimis UAB „Binsera“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudarė 2302,70 Eur, įmonėje dirba du apdraustieji asmenys. Iš atsakovės 2019 m. lapkričio 15 d. balanso matyti, kad UAB „Binsera“ turi turto už 1 064 325 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 631 373 Eur ir visa ši suma yra per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

168.

17Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinus byloje esančius duomenis apie UAB „Binsera“ turtą, įsipareigojimus, iš viešųjų registrų gautus duomenis, teismas daro išvadą, kad UAB „Binsera“ yra nemoki, nes negali vykdyti turtinių prievolių. Byloje nėra duomenų, kad UAB „Binsera“ finansiniai sunkumai yra laikini ir jos finansinė padėtis galėtų artimiausiu metu pagerėti. Įmonei iškelta restruktūrizavimo byla nutraukta, aplinkybių, kurių pagrindu būtų galima atsisakyti kelti bankroto bylą, byloje nenustatyta (JANĮ 22 straipsnio 3 dalis). Atsižvelgiant į nurodytą, teismas konstatuoja, kad yra pagrindas UAB „Binsera“ iškelti bankroto bylą (JANĮ 2 straipsnio 7 dalis, 21 straipsnio 2 dalis).

189.

19Vadovaujantis JANĮ 34 straipsnio 7 dalimi, teismas nutartimi iškelti bankroto bylą kartu paskiria ir nemokumo administratorių. Pagal JANĮ 34 straipsnio 3 dalies nuostatas, nemokumo administratorių teismas parenka naudodamasis Nemokumo administratorių atrankos taisyklėmis ir programa. Nemokumo administratorių atrankos kompiuterinė programa nemokumo administratore parinko UAB „Adminova“. Duomenų, kurie keltų abejonių dėl šios nemokumo administratorės paskyrimo, nėra, taip pat nenustatyta nemokumo administratorės skyrimo apribojimų, t. y. aplinkybių, numatytų JANĮ 37 straipsnyje, todėl UAB „Adminova“ skiriama administruoti UAB „Binsera“.

2010.

21Vadovaujantis JANĮ 26 straipsnio 3 dalies 1 punktu, jeigu teismas kelia bankroto bylą, teismo nutartyje papildomai nurodoma bazinio atlygio už bankroto proceso administravimą nemokumo administratorei suma. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-09-04 nutarimu Nr. 924 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-12-18 nutarimo Nr. 1299 redakcija) patvirtintų Bazinio atlygio už bankroto proceso administravimą dydžių lentelėje nurodyta, kad bazinio atlygio dydis negali būti mažesnis už 5 minimaliuosius mėnesinius atlyginimus (toliau – MMA) ir didesnis už 50 MMA. Šios nutarties priėmimo dieną Lietuvos Respublikoje galiojo 607 Eur MMA. Teismas sprendžia, kad nemokumo administratorei nustatytinas bazinis 3 035 Eur (5 MMA, t. y. 5 x 607 Eur) atlygis už bankroto proceso administravimą.

2211.

23Iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos areštuojamas UAB „Binsera“ ilgalaikis turtas, prie trumpalaikio turto priskiriamas nekilnojamasis turtas ar turtinės teisės (JANĮ 26 straipsnio 3 dalies 3 punktas)

2412.

25Nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdytina skubiai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 152 straipsnio 1 dalis).

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi, 21 straipsnio 2 dalimi, 25-26 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292 straipsniais,

Nutarė

27iškelti UAB „Binsera“ (juridinio asmens kodas 302537482, buveinės adresas Panerių g. 51-301, Vilnius) bankroto bylą.

28Paskirti UAB „Binsera“ nemokumo administratore UAB „Adminova“ (juridinio asmens kodas 302582837, administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA138).

29Nustatyti nemokumo administratorei UAB „Adminova“ 3 035 Eur (5 MMA) bazinį atlygį už bankroto proceso administravimą.

30Taikyti UAB „Binsera“ (juridinio asmens kodas 302537482, buveinės adresas Panerių g. 51-301, Vilnius) nekilnojamajam turtui, prie trumpalaikio turto priskiriamam nekilnojamam turtui ar turtinėms teisėms areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

31Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto, prie trumpalaikio turto priskiriamo nekilnojamojo turto ar turtinių teisių arešto vykdyti skubiai.

32Nustatyti 30 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti nemokumo bylą paskelbimo priežiūros institucijos interneto svetainėje dienos (bylos nagrinėjimo momentu – nuo nutarties paskelbimo Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje), per kurį kreditoriai turi pareikšti savo reikalavimus ir pateikti jų pagrindimo dokumentus, taip pat nurodyti kaip yra užtikrintas šių reikalavimų įvykdymas, paskirtai nemokumo administratorei ir pavesti nemokumo administratorei po termino pabaigos ne vėliau kaip per 30 dienų pateikti teismui tvirtinti kreditorių sąrašą, pateikiant savo nuomonę dėl kreditorių reikalavimų pagrįstumo.

33Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti nemokumo administratorei:

341)

35juridinio asmens valdomą ir naudojamą turtą pagal nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenis;

362)

37visus juridinio asmens dokumentus, buhalterinės apskaitos registrus ir kitą juridinio asmens informaciją, susijusią su jo veikla.

38Pavesti paskirtai nemokumo administratorei atlikti JANĮ 27 straipsnio 3 dalyje, 33 straipsniuose nurodytus veiksmus, pateikiant teismui tai patvirtinančius įrodymus per 3 darbo dienas nuo terminų, numatytų minėtuose nuostatuose, pabaigos.

39Įpareigoti paskirtą nemokumo administratorę, sužinojus apie iškeltas bylas ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, taip pat apie ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose atliekamus tyrimus, baudžiamąsias bylas, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

40Nutarties kopiją, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jos priėmimo, išsiųsti atsakovei UAB „Binsera“, nemokumo administratorei UAB „Adminova“ bei UAB „Binsera“ vadovui E. N., kreditorėms UAB „GEVALDA“, Valstybinei mokesčių inspekcijai, taip pat Turto arešto aktų registrui.

41Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos jos kopiją išsiųsti Juridinių asmenų registro tvarkytojui VĮ Registrų centras, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, antstoliams, kuriems yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šio juridinio asmens ar dėl jo turto arešto, Garantinio fondo administratoriui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

42Nutarties dalis dėl nemokumo administratorės paskyrimo ir bazinio atlygio už bankroto proceso administravimą neskundžiama, kita nutarties dalis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą pateikiant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė,... 2. 1.... 3. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 11 d. nutartimi uždarajai akcinei... 4. 2.... 5. 2020 m. sauso 17 d. įvyko UAB „Binsera“ kreditorių susirinkimas, kuriame... 6. 3.... 7. Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos juridinių asmenų... 8. 4.... 9. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 25 d. nutartimi restruktūrizuojamos... 10. 5.... 11. Pagal JANĮ 21 straipsnio 2 dalį bankroto byla keliama, jeigu juridinis asmuo... 12. 6.... 13. Taigi siekiant juridiniam asmeniui iškelti bankroto bylą turi būti... 14. 7.... 15. Analizuojant bendrovės turtinius įsipareigojimus iš byloje esančių... 16. 8.... 17. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius... 18. 9.... 19. Vadovaujantis JANĮ 34 straipsnio 7 dalimi, teismas nutartimi iškelti bankroto... 20. 10.... 21. Vadovaujantis JANĮ 26 straipsnio 3 dalies 1 punktu, jeigu teismas kelia... 22. 11.... 23. Iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos areštuojamas UAB... 24. 12.... 25. Nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdytina skubiai... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo... 27. iškelti UAB „Binsera“ (juridinio asmens kodas 302537482, buveinės adresas... 28. Paskirti UAB „Binsera“ nemokumo administratore UAB „Adminova“... 29. Nustatyti nemokumo administratorei UAB „Adminova“ 3 035 Eur (5 MMA) bazinį... 30. Taikyti UAB „Binsera“ (juridinio asmens kodas 302537482, buveinės adresas... 31. Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto, prie trumpalaikio turto priskiriamo... 32. Nustatyti 30 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti nemokumo bylą... 33. Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo... 34. 1)... 35. juridinio asmens valdomą ir naudojamą turtą pagal nutarties iškelti... 36. 2)... 37. visus juridinio asmens dokumentus, buhalterinės apskaitos registrus ir kitą... 38. Pavesti paskirtai nemokumo administratorei atlikti JANĮ 27 straipsnio 3... 39. Įpareigoti paskirtą nemokumo administratorę, sužinojus apie iškeltas bylas... 40. Nutarties kopiją, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jos priėmimo,... 41. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 42. Nutarties dalis dėl nemokumo administratorės paskyrimo ir bazinio atlygio už...