Byla II-10-393/2012
Dėl 2012 m. gegužės 4 d. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Irma Blekaitienė, sekretoriaujant Nijolei Jarmalienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiama asmeniui N. L., institucijos priėmusios nutarimą atstovei Irmai Jestremskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi N. L. skundą dėl 2012 m. gegužės 4 d. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje,

Nustatė

2Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Lazdijų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio tyrėjas R. I. 2011 m. gruodžio 6 d. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 042566, dėl pažeidimo numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 90 str. padarymo.

32012 gegužės 4 d. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Lazdijų rajono agentūros vedėjas Evaldas Brusokas nutarimu Nr. 07-11-6522863 AM 078757 pripažino, kad N. L. padarė pažeidimą numatytą ATPK 90 str. ir nubaudė 550 litų bauda.

4N. L. pateikė apylinkės teismui skundą, kuriuo prašo panaikinti 2012 m. gegužės 4 d. nutarimą ir administracinę bylą nutraukti (b. l. 1-4). Skunde nurodoma, kad šio pažeidimo N. L. nepadarė. Nepilnai ir nevisapusiškai ištirtos šio pažeidimo aplinkybės. Nutarime nesuprantamai išdėstyta pažeidimo esmė. Neišaiškinta kokiais veiksmais pažeidė Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 3 str. 1 d. 1 p. reikalavimus. Protokolą surašė ir nutarimą priėmė tam įgaliojimų neturintys asmenys. Iš to kas nurodyta nutarime, nesuprantama kada padarytas pažeidimas. N. L. A. Š. kieme 2011 m. lapkričio 9 d. apie 21 val. nebuvo ir jos šuns nemušė. Tą dieną jis buvo pas kaimyną V. D.. Iki kaimyno namo palydėjo žmona. Į namus išėjus iš kaimyno V. D. jį taip pat parlydėjo žmona. A. Š. ir jos vyras N. Š. jam kerštauja duodami neteisingus parodymus, dėl to, kad jis civilinėje byloje davė nepalankius jiems parodymus dėl turto paveldėjimo. Skundžiamame nutarime nurodyta, kad pažeisti Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 3 str. 1 d. 1 p. reikalavimai. Tačiau byloje nėra jokių duomenų, kad šuo buvo sužalotas. Be to, administracinio teisės pažeidimo protokolą surašė neturintis įgaliojimų jį surašyti asmuo, todėl nutarimas yra neteisėtas. Pagal ATPK 2591 str. bylose, kurias nagrinėti priskirta ATPK 222 str., 225-24711str. nurodytų organų kompetencijai, administracinių teisės pažeidimų protokolus turi teisę surašyti tam įgalioti šių organų pareigūnai. Sutinkamai ATPK 2591 str. dėl administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 90 str. padarymo, protokolus turi teisę surašyti tam įgalioti vidaus reikalų ir policijos pareigūnai, tačiau šioje administracinio teisės pažeidimo byloje nėra duomenų, kad Alytaus apskrities VPK Lazdijų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio tyrėjas R. I. turi tokius įgaliojimus. Be to bylą išnagrinėjo neturintis teisės nagrinėti šios kategorijos bylas asmuo, nes vadovaujantis ATPK 242 str. Aplinkos apsaugos organų vardu, už ATPK 90 str. numatytą pažeidimą, turi teisę nagrinėti vyriausieji valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai ir vyresnieji valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, o šioje byloje nutarimą priėmė ne vyriausiasis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius ar vyresnysis aplinkos apsaugos inspektorius, o Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Lazdijų rajono agentūros vedėjas. Ar jis yra ir vyriausiasis ar vyresnysis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius byloje duomenų nėra.

5Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo N. L. su paskirta nuobauda nesutinka. Tvirtina, kad nurodytą 2011 m. lapkričio 9 d. apie 21.15 val. pas A. Š. kieme nebuvo ir jos šuns nemušė lazda ir nespardė. Jis tą vakarą buvo pas kaimyną V. D. ir jį tiek pas kaimyną, tiek ir iš kaimyno palydėjo žmona.

6Administracinio teisės pažeidimo protokolą surašiusios institucijos atsiliepime į skundą nurodyta, kad Alytaus RAAD Lazdijų rajono agentūros vedėjo nutarimas pagrįstas, teisėtas ir teisingas. Pažeidimo faktą ir N. L. kaltę patvirtina administracinėje byloje surinkti įrodymai: ATP protokolas, policijos pareigūno tarnybinis pranešimas, A. Š., N. Š. ir V. D. parodymai. N. L. skunde neteisingai nurodyta, kad „sutinkamai su ATPK 242 str. Aplinkos apsaugos organų vardu, už ATPK 90 str. numatytą pažeidimą, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti nuobaudas turi teisę vyriausieji valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai ir vyresnieji valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai“. Tačiau ATPK 242 str. 2 d. 2 p. nurodyta, kad aplinkos apsaugos organų vardu nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti nuobaudas turi teisę ir valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai. Alytaus apskrities VPK Lazdijų rajono PK Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio tyrėjas R. I. turi teisę surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus. Ši funkcija numatyta R. I. pareigybės aprašyme, patvirtintame Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko 2011 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 52-V-160. Prašo skundą atmesti ir nutarimą palikti nepakeistą.

7Administracinę nuobaudą paskyrusios institucijos atstovė paaiškino, kad E.Brusokas surašė nutarimą pagal administracinėje byloje surinktą medžiagą ir nustatė, kad A. Š. sodybos kieme žiauriai elgėsi su jos šunimi jam įspirdamas ir suduodamas lazda. Šuo buvo pririštas prie automobilio, todėl negalėjo kelti grėsmės N. L.. Pagal „Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymą“ šuo priskiriamas prie ūkinės paskirties gyvūnų. Vadovaujantis ATPK 242 straipsniu E.Brusokas turi teisę nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas numatytas ATPK 90 straipsnyje. Prašo skundą atmesti ir palikti galioti Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Lazdijų rajono agentūros vedėjo nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje.

8Skundas netenkintinas.

9ATPK 90 str. numato, kad žiaurus elgesys su gyvūnais, taip pat jų kankinimas užtraukia atsakomybę.

10Pagal ATPK 256 str. 1 d. ir 2 d. įrodymai administracinio teisės pažeidimo byloje yra bet kurie faktiniai duomenys, kuriais remdamiesi organai (pareigūnai) įstatymo numatyta tvarka nustato, ar yra padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar jo nėra, ar dėl jo padarymo tas asmuo kaltas, ir kitokias aplinkybes, turinčias reikšmės bylai išspręsti, o šie duomenys nustatomi tokiomis priemonėmis: administracinio teisės pažeidimo protokolu, nuotraukomis, garso ar vaizdo įrašais, liudytojų parodymais, nukentėjusiojo ir patraukto administracinėn atsakomybėn asmens paaiškinimais, eksperto išvada, taip pat kitokiais dokumentais.

11Iš administracinio teisės pažeidimo bylos medžiagos matyti, kad 2011 m. gruodžio 6 d. pagal ATPK 90 str. buvo surašytas protokolas N. L. (b. l. 9). Tą pačią dieną buvo surašytas administracinis nurodymas ir N. L. buvo nurodyta sumokėti už ATPK 90 str. padarytą pažeidimą 50 Lt baudą. Iš N. L. paaiškinimo matyti (b. l. 15), kad 2011 m. lapkričio 9 d. vakare jis buvo nuėjęs pas kaimyną V. D.. Einant pas kaimyną ir pareinant iš kaimyno jį palydėjo žmona. Daugiau niekur, tame tarpe ir pas A. Š. užėjęs nebuvo. Iš 2011 m. lapkričio 10 tarnybinio pranešimo (b. l. 11) matyti, kad 2011-11-09 21 val. 25 min. ( - ), į A. Š. sodybos kiemą atėjo girtas N. L., kuris pradėjo spardyti prie automobilio pririštą šunį, vėliau apsistumdė su į kiemą išėjusius A. Š. vyru. Pranešėjai pasakius, kad skambina policijai N. L. iš kiemo pasišalino. Iš 2011 m. lapkričio 10 d. A. Š. pareiškimo (b.l.12-13) ir paaiškinimo (b. l. 14) matyti, kad 2011-11-09 apie 21 val. išgirdo kieme garsiau pradėjusį loti šunį. Užsidegusi kieme šviesą ir išėjusi į kiemą pamatė N. L., kuris koja spardė ir lazda mušė jų šunį, kuris buvo pririštas prie automobilio. Ji pakvietė vyrą ir dukrą. N. Š. paaiškinimo (b.l.13) matyti, kad jis patvirtina žmonos duotus parodymus. Iš V. D. paaiškinimo matyti, kad 2011 m. lapkričio 9 d. apie 20 val. pas jį buvo atėjęs N. L.. Jis atėjo vienas. Kitą dieną A. Š. pasakojo, kad buvo atėjęs N. L. ir spardė bei lazda mušė jų šunį, kuris buvo pririštas prie automobilio (b.l.16).

12Kvalifikuojant veiką pagal ATPK 90 straipsnį, turi būti nustatyta, jog asmuo atliko šioje teisės normoje nurodytus veiksmus, tai yra būtent žiaurus elgesys su gyvūnais yra esminis objektyvusis šio pažeidimo požymis.

13Kaltu dėl administracinio teisės pažeidimo padarymo asmuo gali būti pripažintas tik surinkus pakankamai neabejotinų to asmens kaltės įrodymų. Asmens kaltė gali būti konstatuota, kai, ištyrus proceso metu surinktus įrodymus, nelieka jokios protingos abejonės, kad traukiamas atsakomybėn asmuo padarė veiką, už kurią turi būti skiriama nuobauda. Administracinių teisės pažeidimų bylose patrauktojo administracinėn atsakomybėn asmens kaltę turi įrodyti administracinio teisės pažeidimo protokolą surašiusi institucija, o visi neaiškumai traktuojami administracinėn atsakomybėn patraukto asmens naudai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracinėse bylose Nr. N9-990/2006, Nr. N261-1384/2011, Nr. N62-964/2012, Nr. N575-71/2012, Nr. N575-117/2012, Nr. N575-120/2012, Nr. N575-869/2012).

14Iš ATPK normų, reglamentuojančių įrodymų rinkimą ir skundų dėl organų (pareigūnų) nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose nagrinėjimą apylinkės teisme, spręstina, kad teismas turi ne tik teisę, bet ir pareigą apklausti nukentėjusiuosius, liudytojus ir tirti kitus įrodymus, tame tarpe ir tuos, kurie nebuvo ištirti surašant protokolą ir nutarimą, ir priimti sprendimą, vadovaudamasis visais ištirtais įrodymais (ATPK 256 str. 3 d., 300 str. 3 d., 302 str. 1 d. 4 p.).

15Teismo posėdžiuose buvo ištirti ir anksčiau surinkti įrodymai, ir apklausti nauji liudytojai, gauti papildomi dokumentai.

16Liudytojas R. I., policijos pareigūnas, parodė, kad gavo A. Š. pranešimą, kad N. L. spardė pririštą prie automobilio A. Š. šunį. Kai rinko medžiagą tai N. L. teigė, kad jis pas kaimyną V. D. nuėjo su žmona. V. D. teigia, kad jis atėjo vienas. Pas A. Š. nebuvo. Apklausė liudytojus ir pagal surinktą medžiagą surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą N. L.. Kadangi buvo galimybė surašyti ir administracinį nurodymą, tai jį surašant teko kalbėtis su N. L. ir tuomet jis sakė, kad baudą sumokės.

17Liudytojai N. Š., A. Š. ir K. Š. patvirtino, kad 2011-11-09 apie 21 val. pas juos į kiemą buvo atėjęs N. L. ir koja spyrė bei lazda mušė jų prie automobilio pririštą šunį. Pagrindo netikėti šių liudytojų parodymais nėra. Jie sutampa tarpusavyje bei su kita byloje surinkta medžiaga ir liudytojo V. D. parodymais.

18Iš informacijos pateikimo (b.l. 34, 35-36) matyti, kad 2011-11-09 Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Lazdijų rajono policijos komisariato viešosios policijos skyriaus operatyvaus valdymo poskyrio specialistas Ilka Cibulskas policijos registruojamų įvykių registre užregistravo A. Š. pranešimą (ROIK 0111000686220) apie tai, kad „jos sodybos kieme, esančiame ( - ), neblaivus kaimynas N. L. apspardė prie automobilio pririštą šunį bei susistumdė su jos vyru“. Taip pat su pareiškėja pokalbio metu išsiaiškino, kad N. L. pasišalino iš kiemo ir jau grėsmės nekelia. Pranešėja geranoriškai sutiko atvykti kitą dieną į policijos įstaigą su pareiškimu. 2011-11-10 A. Š. kreipėsi su pareiškimu.

19Iš liudytojos R. L. parodymų matyti, kad ji vyrą palydėjo pas kaimyną V. D. ir jį parsivedė po pusvalandžio į namus. Jos vyras pas A. Š. į sodybą užėjęs nebuvo ir jų šuns nemušė. Šios liudytojos parodymai prieštarauja kitų liudytojų duotiems parodymams. Be to ši liudytoja yra administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens žmona, todėl ji duoda parodymus palankius jos vyrui, siekdama, kad jos vyras išvengtų atsakomybės, todėl jais tikėti pagrindo nėra.

20Atmestinas skunde nurodytas teiginys, kad A. Š. N. L. apkalba, nes jis civilinėje byloje apklausiamas liudytoju davė A. Š. nepalankius parodymus. 2011-12-06 teismo posėdžio metu N. L. iš tiesų buvo apklausiamas liudytoju (civilinė byla Nr. 2-20-743/2012, 2011-12-06 teismo posėdžio protokolas), tačiau į policijos įstaigą su pareiškimu A. Š. 2011-11-10 kreipėsi su pareiškimu, todėl darytina išvada, kad jokio pagrindo apkalbėti A. Š. N. L. nebuvo, nes jis dar nebuvo apklaustas liudytoju ir tuo metu nebuvo aišku kokius parodymus jis duos ir ar bus apklaustas.

21ATPK 301 straipsnyje nustatyta, kad teismas, nagrinėdamas bylą dėl skundo dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, patikrina organo priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą. Įvertinęs iki protokolo surašymo ir skundo nagrinėjimo metu surinktus įrodymus teismas sprendžia, kad N. L. kaltė padarius pažeidimą yra įrodyta, pareikštas kaltinimas atitinka faktines bylos aplinkybes, o N. L. veiksmai pagal ATPK 90 str. kvalifikuoti pagrįstai ir teisingai, nes jis koja įspirdamas ir lazda suduodamas prie automobilio pririštam šuniui, kuris nekėlė jam grėsmės, žiauriai elgėsi su gyvūnais. Lietuvos Respublikos „Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 2 str. 4 p. nurodyta, kad šuo priskiriamas prie ūkinės paskirties gyvūnų. To paties įstatymo 3 straipsnio 1) p. nuostatos draudžia be pateisinamos priežasties sužeisti, gąsdinti ar numarinti gyvūną.

22Administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas ir administracinio teisės pažeidimo byla išnagrinėta tam įgaliotų pareigūnų, administracinė nuobauda paskirta nepažeidžiant nuobaudos skyrimo terminų, jiems suteiktų įgaliojimų ribose.

23Remdamasi išdėstytu ir vadovaudamasi LR ATPK 302 str. 1 d. 1 p., 3022 str., 3024 str., teisėja

Nutarė

24Palikti nutarimą nepakeistą ir skundo netenkinti.

25Dėl nutarties per dvidešimt dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti duodamas skundas Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Irma Blekaitienė, sekretoriaujant... 2. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Lazdijų rajono policijos... 3. 2012 gegužės 4 d. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Lazdijų... 4. N. L. pateikė apylinkės teismui skundą, kuriuo prašo panaikinti 2012 m.... 5. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo N. L. su paskirta nuobauda... 6. Administracinio teisės pažeidimo protokolą surašiusios institucijos... 7. Administracinę nuobaudą paskyrusios institucijos atstovė paaiškino, kad... 8. Skundas netenkintinas.... 9. ATPK 90 str. numato, kad žiaurus elgesys su gyvūnais, taip pat jų kankinimas... 10. Pagal ATPK 256 str. 1 d. ir 2 d. įrodymai administracinio teisės pažeidimo... 11. Iš administracinio teisės pažeidimo bylos medžiagos matyti, kad 2011 m.... 12. Kvalifikuojant veiką pagal ATPK 90 straipsnį, turi būti nustatyta, jog asmuo... 13. Kaltu dėl administracinio teisės pažeidimo padarymo asmuo gali būti... 14. Iš ATPK normų, reglamentuojančių įrodymų rinkimą ir skundų dėl organų... 15. Teismo posėdžiuose buvo ištirti ir anksčiau surinkti įrodymai, ir... 16. Liudytojas R. I., policijos pareigūnas, parodė, kad gavo A. Š. pranešimą,... 17. Liudytojai N. Š., A. Š. ir K. Š. patvirtino, kad 2011-11-09 apie 21 val. pas... 18. Iš informacijos pateikimo (b.l. 34, 35-36) matyti, kad 2011-11-09 Alytaus... 19. Iš liudytojos R. L. parodymų matyti, kad ji vyrą palydėjo pas kaimyną V.... 20. Atmestinas skunde nurodytas teiginys, kad A. Š. N. L. apkalba, nes jis... 21. ATPK 301 straipsnyje nustatyta, kad teismas, nagrinėdamas bylą dėl skundo... 22. Administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas ir administracinio... 23. Remdamasi išdėstytu ir vadovaudamasi LR ATPK 302 str. 1 d. 1 p., 3022 str.,... 24. Palikti nutarimą nepakeistą ir skundo netenkinti.... 25. Dėl nutarties per dvidešimt dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti...