Byla 2S-234-232/2017
Dėl skolos už suteiktas paslaugas priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi apelianto (atsakovo) UAB „Adictus“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Kubiliaus transportas“ ieškinį atsakovui UAB „Adictus“ dėl skolos už suteiktas paslaugas priteisimo,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi atsakovo UAB „Adictus“ prašymą dėl teismo sprendimo ir nutarties įvykdymo išdėstymo tenkino iš dalies; išdėstė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-08-14 sprendimo civilinėje byloje Nr.2-11613-232/2015 ir 2016-04-21 Vilniaus apygardos teismo nutarties civilinėje byloje Nr.2A-569-450/2016 vykdymą iki 2016-11-01. Mokant du kartus lygiomis dalimis.

4Atsakovas UAB „Adictus“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-08-29 nutartį pakeisti ir UAB „Adictus“ prašymą dėl 2015-08-14 Vilniaus miesto apylinkės teismo civ.b. Nr.2-11613 priimto sprendimo bei 2016-04-21 Vilniaus apygardos teismo civ.b.Nr.2A-569-450/2016 priimtos nutarties įvykdymo išdėstymo tenkinti visa apimtimi.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. rugsėjo 20 d. nutartimi atsisakė priimti atsakovo UAB „Adictus“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-08-29 nutarties. Teismas nurodė, kad skundžiama nutartis priimta 2016-08-29, todėl atsakovas atskirąjį skundą turėjo pateikti iki 2016-09-05. Atsakovas atskirąjį skundą pateikė 2016-09-15 t.y. dešimt dienų praleidęs įstatymo nustatytą atskirojo skundo pateikimo terminą. Atsakovui praleidus atskirojo skundo pateikimo terminą, atskirąjį skundą teismas atsisakė priimti ir jį grąžino jį padavusiam asmeniui.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai.

8Apeliantas (atsakovas) UAB „Adictus“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-09-20 panaikinti ir perduoti atskirojo skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; tuo atveju, jeigu teismas spręstų, jog UAB „Adictus“ praleido terminą atskirąjam skundui pateikti – prašo šį terminą atnaujinti, 2016-09-20 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį panaikinti ir perduoti atskirojo skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

9Nurodė, kad nutartis dėl kurios atsakovas teikė atskirąjį skundą buvo priimta 2016-08-29. Pirmosios instancijos teismas privalėjo minėtą nutartį išsiųsti atsakovui ne vėliau kaip 2016-09-01, tačiau išsiuntė 2016-09-02, dėl šio pirmosios instancijos teismo procesinės teisės normų pažeidimo, atsakovas 2016-08-29 nutartį gavo tik 2016-09-05 besibaigiant darbo dienai. Taigi atsakovo atstovas su 2016-08-29 nutartimi susipažino tik 2016-09-06 ir skundą pirmosios instancijos teismui pateikė 2016-09-12 t.y. iš esmės nepraleisdamas 7 dienų termino. Akivaizdu, kad CPK 335 str. 1 d. numatyta galimybė per 7 dienų terminą apskųsti teismo nutartį tiesiogiai priklauso nuo to, kaip teismas laikysis nustatyto termino informuoti apie priimtą nutartį, todėl pirmosios instancijos teismui pavėlavus išsiųsti atsakovui sutarties nuorašą, teismas tokiu būdu iš atsakovo atėmė galimybę laiku pateikti atskirąjį skundą. Jeigu teismas spręstų, jog atsakovas praleido terminą skundui pateikti, šis terminas dėl minėtos svarbios priežasties yra atnaujintinas. Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad vienas iš teisingo teismo aspektų yra asmeniui pasiekiama galimybė apskųsti apeliacine tvarka teismo sprendimą ši galimybė įgyvendinama per įstatymo nustatytą terminą.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas, t.y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

12Nagrinėjamos bylos dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti atsakovo atskirąjį skundą, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

13Asmens procesinė teisė paduoti atskirąjį skundą taip pat gali būti įgyvendinama tik laikantis tam tikros formalios ir visiems asmenims vienodai privalomos tvarkos. Viena iš šios tvarkos sudėtinių dalių yra procesinių terminų atskiriems procesiniams veiksmams atlikti nustatymas. Pirmosios instancijos teismo nutarties apskundimas apeliacine tvarka yra procesinis veiksmas, kuris turi būti atliktas būtent per CPK nustatytą terminą. Pagal CPK 335 straipsnio 1 dalį atskirieji skundai paduodami per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos, jeigu tokia nutartis buvo priimta žodinio proceso tvarka, o kai skundžiama teismo nutartis priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos. CPK 75 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teisė atlikti procesinius veiksmus, įskaitytinai ir paduoti apeliacinį ar atskirąjį skundą, išnyksta, kai pasibaigia įstatymo nustatytas ar teismo paskirtas šiam veiksmui atlikti terminas. Vadovaujantis CPK 78 straipsnio 1 dalimi bei CPK 307 straipsnio 2 dalimi, kuriame nustatytos taisyklės taikomos ir atskiriesiems skundams (CPK 338 str.), praleistas terminas atskirajam skundui paduoti gali būti atnaujinamas, jeigu teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių.

14Kaip matyti iš bylos medžiagos nagrinėjamu atveju Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-08-29 nutartis yra priimta žodinio proceso tvarka. Taigi atskirasis skundas galėjo būti paduotas iki 2016-09-05. Atsakovo atskirasis skundas išsiųstas 2016-09-12, teisme gautas 2016-09-15 t.y. pateiktas praleidus įstatymo numatytą atskirojo skundo pateikimo terminą, atsakovas pateikdamas atskirąjį skundą dėl 2016-08-29 nutarties neprašė atnaujinti terminą atskirąjam skundui pateikti. Atskirąjį skundą dėl 2016-09-20 nutarties atsakovas iš esmės grindžia aplinkybe, jog pirmosios instancijos teismas pavėlavęs išsiųsti (1 diena) atsakovui nutarties nuorašą iš atsakovo atėmė galimybę laiku pateikti atskirąjį skundą, todėl jo teigimu jis 2016-09-05 gavęs atskirąjį skundą ir 2016-09-12 jį išsiuntęs teismui nėra praleidęs apskundimo termino. Jeigu teismas spręstų, jog atsakovas praleido terminą skundui pateikti, šis terminas dėl minėtos svarbios priežasties yra atnaujintinas.

15Nagrinėjamu atveju apeliantas neteisingai skaičiuoja Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-08-29 nutarties apskundimo termino pradžią t.y. neteisingai teigia, jog 2016-09-05 gavęs atskirąjį skundą ir 2016-09-12 jį išsiuntęs teismui nėra praleidęs apskundimo termino. Minėta, jog 2016-08-29 nutartis yra priimta žodinio proceso tvarka, todėl atskirasis skundas galėjo būti paduotas iki 2016-09-05. Šiuo konkrečiu atveju apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su apelianto argumentais, kad iš esmės dėl teismo kaltės buvo praleistas terminas paduoti atskirąjį skundą. Atkreiptinas dėmesys, jog prašymas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo buvo nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, pagal bylos duomenis ieškovas dalyvavo teismo posėdyje, vykusiame 2016-08-23, todėl jam buvo žinoma, jog teismo sprendimo priėmimas ir paskelbimas atidedamas 2016-08-29. Atsakovą byloje atstovavo kvalifikuotas teisininkas. Atsakovas turi bendrąją pareigą domėtis paties pateikto prašymo nagrinėjimo eiga, sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jam priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdamas į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami reikalavimai ar atsikirtimai (CPK 7 str. 2 d.). Be to atsakovas, nei 2016-09-05 gavęs 2016-08-29 nutartį, nei pateikdamas atskirąjį skundą neprašė atnaujinti terminą atskirąjam skundui pateikti. Todėl šioje situacijoje, esant nurodytoms aplinkybėms, pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti atsakovo UAB „Adictus“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-08-29 nutarties. Apeliantas pateikęs prašymą išdėstyti teismo sprendimo, nutarties vykdymą turėjo pareigą domėtis bylos eiga, būti rūpestingam ir atidžiam. Kita vertus kaip matyti iš bylos medžiagos atsakovas prašė išdėstyti teismo nutarties ir sprendimo vykdymą mokant mėnesines įmokas, paskutinės įmoka data 2017-01-31. Atskiruoju skundu prašė tenkinti atsakovo minėtą prašymą visa apimtimi. Taigi atsižvelgiant į nurodytą aplinkybę, jog prašomas sprendimo/nutarties įvykdymo išdėstymo galutinis terminas iš esmės beveik suėjęs, atskirojo skundo pateikimas galimai prarado prasmę.

16Įvertinus byloje esančius įrodymus, konstatuojama, jog apelianto atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti iš esmės pagrįstos teismo nutarties, todėl atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

17Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

18Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai