Byla e2-1304-805/2018
Dėl skolos priteisimo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Loreta Radzevičienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB „Prienų šilumos tinklai“ patikslintą ieškinį atsakovui T. J., trečiajam asmeniui Prienų rajono savivaldybės administracijai, dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė AB „Prienų šilumos tinklai“ (toliau – Ieškovė) kreipėsi į Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus patikslintu ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo T. J. (toliau – Atsakovas) 913,93 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Patikslintame ieškinyje Ieškovė nurodė, kad pagal Savivaldybės butų fondo gyvenamosios patalpos nuomos sutartį Nr. ( - ) teikė komunalines paslaugas Atsakovui adresu ( - ). Minėta sutartimi Prienų rajono savivaldybė nuo 2009 m. gruodžio 1 d. Atsakovui išnuomojo patalpas, esančias ( - ). 2017 m. balandžio 7 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ( - ) „Dėl savivaldybės būsto nuomos sutarčių nutraukimo“ su Atsakovu sudaryta nuomos sutartis buvo nutraukta ir Atsakovas iškeldintas iš nuomojamo buto. Nuomos sutarties galiojimo laikotarpiu Ieškovė teikė šilumos energijos tiekimo paslaugas, už kurias Atsakovas privalėjo laiku atsiskaityti. Ieškovė siuntė Atsakovui mokamuosius pranešimus, tačiau Atsakovas laiku atsiskaityti su Ieškove vengė ir liko skolingas už laikotarpį nuo 2015 m. lapkričio mėnesio iki 2017 m. lapkričio mėnesio iš viso 913,93 Eur.

6Atsakovui adresuoti patikslinto ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 20 dienų terminas atsiliepimui pateikti įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka viešo paskelbimo būdu. Atsakovui be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į patikslintą ieškinį ir, esant Ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 513 straipsnio 2 dalis, 285 straipsnis, 286 straipsnis).

7Trečiasis asmuo Prienų rajono savivaldybės administracija per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, termino pratęsti neprašė, apie pareigą pateikti atsiliepimą į ieškinį informuota tinkamai (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 49).

8Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Patikslintas ieškinys tenkintinas visiškai.

10Mokestis už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, liftą, bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas), kai nuomojamos valstybės ar savivaldybių gyvenamosios patalpos, imamas atskirai nuo buto nuompinigių. Mokestis už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas mokamas Vyriausybės nustatyta tvarka iki šio kodekso 6.583 straipsnio 2 dalyje nustatyto termino (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.584 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais.

11Patikslintame ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus pagrindžia šie Ieškovės pateikti įrodymai: 2009 m. gruodžio 1 d. Savivaldybės butų fondo gyvenamosios patalpos nuomos sutartis Nr. ( - ) (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 29-32), kuri patvirtina, kad Atsakovui neterminuotam laikui buvo išnuomotas būstas, esantis J( - ); mokesčių paskaičiavimo pažyma už 2015 m. lapkričio mėn. – 2017 m. lapkričio mėn. (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 35-38) iš kurios matyti, jog Atsakovas Ieškovei už karšto vandens ir šilumos kiekį cirkuliacijai bei šildymą laikotarpiu nuo 2015 m. lapkričio mėn. iki 2017 m. balandžio mėn. liko skolingas 913,93 Eur; Ieškovei adresuotas Prienų rajono savivaldybės administracijos 2017 m. balandžio 10 d. raštas Nr. ( - ) „Dėl informacijos pateikimo“ (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 39), kuriame nurodyta, kad Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. ( - ) „Dėl savivaldybės būsto nuomos sutarčių nutraukimo“ nutraukta su Atsakovo sudaryta savivaldybės būsto, esančio ( - ), sutartis. Atlikus formalų byloje Ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, Atsakovui nepateikus duomenų dėl Ieškovės prašomos priteisti skolos sumokėjimo, darytina išvada, kad yra pagrindas patikslintą ieškinį tenkinti, kadangi prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymą ar sutarties nurodymus (CK 6.386 straipsnis, 6.256 straipsnis). Ieškinys pagrįstas byloje surinktais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai. Iš Atsakovo priteistina Ieškovei 913,93 Eur skolos.

12Atsakovui, praleidusiam terminą įvykdyti piniginę prievolę ir teismui priėmus dėl to teismo sprendimą, kyla sutarties neįvykdymo teisinės pasekmės – mokėti Ieškovei įstatyme numatytas 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnis), todėl tenkintina ir ši patikslinto ieškinio dalis.

13Visiškai patenkinus patikslintą ieškinį Ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš Atsakovo (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 93 straipsnis).

14Valstybė šioje byloje patyrė 2,78 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, tačiau atsižvelgiant į tai, kad šios išlaidos yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas šios sumos iš šalių nepriteisia (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 286, 287 straipsniais,

Nutarė

16Patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovo T. J., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), ieškovės AB „Prienų šilumos tinklai“, įmonės kodas 170759250, buveinės adresas Statybininkų g. 6, Prienai, naudai 913,93 Eur (devynis šimtus trylika eurų 93 ct) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. vasario 5 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 21,00 Eur (dvidešimt vieną eurą 00 ct) žyminio mokesčio, 284,35 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt keturis eurus 35 ct) išlaidų už teisines paslaugas.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai