Byla 2A-358/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų: Artūro Driuko (pirmininkas), Audronės Jarackaitės (pranešėja) ir Gintaro Pečiulio, sekretoriaujant Vaidai Sasnauskaitei, dalyvaujant ieškovų atstovui adv. P. L., atsakovo atstovui adv. G. D., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų L. K., M. K. ir E. K. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. sausio 10 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-220-01/2008 pagal ieškovų L. K., M. K. ir E. K. ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Europos nekilnojamas turtas“, Statybinių įmonių asociacijai „Būsto statyba ir apdaila“ bei uždarajai akcinei bendrovei „Kauno projektas“, tretysis asmuo akcinė bendrovė finansų maklerio įmonė „FINASTA“, dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, ir

Nustatė

2Ieškovai 2006 m. gruodžio 29 d. kreipėsi į teismą prašydami pripažinti negaliojančiomis AB „Kanapa” akcijų pirkimo-pardavimo sutartis, sudarytas: 2005 m. rugsėjo 19 d., 2005 m. gruodžio 20 d. ir 2005 m. gruodžio 28 d. (CK 1.80 str. 1 d.), taikyti restituciją bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ginčo akcijos negalėjo būti pirkimo-pardavimo objektu, kadangi jos nebuvo apmokėtos pagal Akcinių bendrovių įstatymo 46 straipsnio septintosios dalies reikalavimus.

3Ieškovai 2007 m. balandžio 16 d. pateikė teismui „patikslintą“ ieškinį, kuriame nurodė, kad akcijų pirkimo-pardavimo sutartys pripažintinos negaliojančiomis pagal CK 1.90, 1.91 straipsnius, nes jos buvo sudarytos dėl ieškovų suklydimo bei atsakovų apgaulės, todėl turi būti pripažintos niekinėmis. Ieškinio pagrindu nurodė aplinkybes, kad atsakovai SĮA „Būsto statyba ir apdaila“ ir UAB „Europos nekilnojamas turtas“ pažadėjo investuoti pinigines lėšas į prekybos centro statybą, esantį ( - ) (toliau – prekybos centras). Sudarydami minėtus sandorius, atsakovai patikino, kad jų finansinė padėtis gera, todėl prekybos centro finansavimas vyks sklandžiai. Šiam projektui įgyvendinti specialiai buvo įkurta UAB „Europos prekybos investicija“, kurios steigėjai buvo ieškovas M. K., atsakovas UAB „Europos nekilnojamas turtas“ ir V. K., tačiau atsakovai nuo 2006 m. lapkričio mėnesio be pagrindo atsisakė finansuoti minėtas statybas, atsakovas SĮA „Būsto statyba ir apdaila“ yra nemokus, jam iškelta bankroto byla, be to, atsakovai visai nesumokėjo už įsigytas akcijas, nepagrįstai siekė iškelti bankroto bylą AB „Kanapa“. Ieškovai teigė, kad atsakovai nuslėpė svarbias sandorių sudarymo aplinkybes, o ieškovai nesuprato ginčo sutarčių esmės, ką žinojo atsakovai, todėl minėti sandoriai turi būti pripažinti negaliojančiais (CK 1.90, 1.91 str.).

4Kauno apygardos teismas 2008 m. sausio 10 d. sprendimu atmetė ieškovų ieškinį. Teismas nustatė, kad ieškovai 2005 m. rugsėjo 19 d. sudarė pirkimo-pardavimo sutartis su atsakovu

5SĮA „Būsto statyba ir apdaila“ dėl ginčo akcijų pardavimo, o ieškovas M. K. tą pačią dieną dalį akcijų pardavė ir atsakovui UAB „Europos nekilnojamas turtas“, kuris 2005 m. gruodžio 20 d. įsigytas akcijas trišale pirkimo-pardavimo sutartimi perleido už nusipirktą kainą atsakovui

6SĮA „Būsto statyba ir apdaila“. Pastarasis 2005 m. gruodžio 28 d. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį su atsakovu UAB „Kauno projektas“, kuria pardavė visas anksčiau įgytas ginčo akcijas. Apygardos teismas konstatavo, kad 2005 m. rugsėjo 19 d. sutarčių prieduose buvo numatyta, jog minėtų akcijų pirkėjai privalės sumokėti už įgytas akcijas iki 2007 m. rugsėjo 19 d., o jeigu jie pateiks įrodymus, patvirtinančius apie investuotas pinigines lėšas į prekybos centro statybą, tai tokios investicijos bus pripažintos pačių ieškovų indėliu į prekybos centro statybą. Trišalėje

72005 m. gruodžio 20 d. sutartyje atsiskaitymo terminas buvo pratęstas iki 2007 m. lapkričio 20 d. Apygardos teismas nurodė, kad atsakovai nesumokėjo už ginčo akcijas bei neinvestavo į prekybos centro statybą. Teismas nusprendė, kad nėra pagrindo tenkinti ieškinio reikalavimų, t. y. pripažinti pirkimo-pardavimo sutartis negaliojančiomis CK 1.90, 1.91 straipsnių pagrindais, kadangi ieškovai neįrodė, jog suklydo arba buvo apgauti sudarydami ginčijamus sandorius. Šią išvadą teismas pagrindė tuo, kad ieškovai, sudarydami ginčo sutartis, suprato jų esmę, be to, patys nesiaiškino, ar atsakovai yra mokūs, ar galės investuoti į prekybos centro statybas, todėl konstatavo, jog ieškovai nesuklydo sudarydami ginčo sandorius. Dėl apgaulės pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsakovai nesumokėjo pinigų už akcijas bei neinvestavo į minėtas statybas, kadangi buvo suabejota AB „Kanapa“ mokumu, be to, minėtos akcijos buvo areštuotos, o tai negali būti vertinama kaip apgaulė CK 1.91 straipsnio prasme. Teismas atsisakė taikyti restituciją, kadangi nepripažino ginčo sutartis negaliojančiomis.

8Apeliaciniu skundu ieškovai prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2008 m. sausio

910 d. sprendimą bei patenkinti ieškinio reikalavimus. Skundą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

 1. teismas pažeidė CPK reikalavimus, buvo neobjektyvus, rėmėsi tik atsakovui palankiais įrodymais, o ieškovo įrodymus nemotyvuotai ignoravo;
 2. teismas nepasisakė dėl atsakovų SĮA „Būsto statyba ir apdaila“ ir UAB „Europos nekilnojamas turtas“ argumentų dėl atsiskaitymo su ieškovais, neįvertino aplinkybės, kad minėti atsakovai nepateikė teismo reikalautų dokumentų, patvirtinančių apie atsiskaitymą už ginčo akcijas;
 3. nepagrįsta teismo išvada, kad ginčo akcijų areštas buvo priežastimi atsisakyti investuoti į prekybos centro statybas;
 4. neteisingai teismas aiškino materialinės teisės normas; klaidingos teismo išvados, kad ieškovai neklydo dėl ginčijamų sandorių esmės, ar kad atsakovai jų neapgavo, kadangi ieškovai, žinodami tikrąją atsakovų tarp jų SĮA finansinę padėtį (nemokumas, dėl ko vėliau iškelta bankroto byla), nebūtų pasitikėję jų pažadu dėl investicijų ir nebūtų pardavę ginčo akcijų už labai žemą kainą, t. y. žymiai mažesnę nei rinkos kaina;
 5. neįvertinta aplinkybė, kad atsakovai ginčo akcijas perleido neatlygintinai, neinvestavo į statybą, bet nesumokėjo ir ieškovams.

10Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Kauno projektas“ prašo atmesti minėtą skundą bei palikti nepakeistą teismo sprendimą. Atsiliepimo motyvai:

 1. nepagrįstas teiginys, kad buvo pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės, nes teismas rėmėsi visais įrodymais, kurie buvo ištirti teismo posėdyje;
 2. teismas teisingai nurodė, kad ieškovai neklydo dėl ginčo sandorių esmės, nes minėtų sandorių sudarymo metu nebuvo aplinkybės, kad atsakovai neinvestuoja į prekybos centro statybas, o, ar asmuo klydo dėl sandorių esmės, turi būti vertinama pagal šių sandorių sudarymo faktinę situaciją;
 3. ieškovai nepagrindė argumento, kad ginčijamų sutarčių sudarymo metu, atsakovų finansinė būklė buvo nepakankama finansuoti prekybos centro statybas. Be to, neįrodė, kad iškelta atsakovui SĮA „Būsto statyba ir apdaila“ bankroto byla galėjo suklaidinti ieškovus dėl ginčo sandorių esmės.

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą BSĮA „Būsto statyba ir apdaila“ prašo atmesti apeliantų skundą bei palikti nepakeistą skundžiamą sprendimą. Atsiliepimą grindžia tokiais motyvais:

 1. atsakovas SĮA „Būsto statyba ir apdaila“ nepateikė dokumentų, patvirtinančių apmokėjimą už ginčo akcijas, kadangi bankroto administratoriui nebuvo perduoti tokie dokumentai;
 2. ginčijamų sutarčių sudarymo metu ieškovai suprato savo veiksmus, tinkamai išreiškė valią, todėl nėra pagrindo spręsti, kad klydo dėl minėtų sutarčių;
 3. akcijų pirkimo-pardavimo sutarčių metu SĮA „Būsto statyba ir apdaila“ buvo moki, o bankroto byla jai iškelta tik 2007 m. kovo 9 d., t. y. po dviejų metų nuo minėtų sutarčių sudarymo.

12Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas

14(CPK 320 str. 1 d., CPK 329 str. 2 d.).

15Pagal CPK 2 straipsnio nuostatas teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei priimdamas sprendimus, privalo tinkamai taikyti, aiškinti įstatymus tam, kad tarp ginčo šalių atkurta teisinė taika atitiktų įstatymų reikalavimus, būtų teisinga.

16CPK 176 straipsnio 1 dalies, 177 straipsnio 1 dalies, 260 straipsnio nuostatomis, tik teisingai nustačius teisiškai reikšmingas bylos aplinkybes, galima tinkamai pritaikyti teisės normą ir teisingai išspręsti ginčą. Pagal CPK 263, 265 straipsnių taisykles, teismas turi priimti sprendimą dėl visų ieškovo reikalavimų, ieškinyje pareikštais pagrindais.

17CPK 185 straipsnis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK numatytas išimtis.

18Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą ir priimdamas sprendimą, esminiai pažeidė civilinio proceso įstatymą, netinkamai taikydamas aukščiau nurodytas civilinio proceso taisykles, neišnagrinėjo reikšmingų bylos aplinkybių, nenustatęs bylos nagrinėjimo ribų, neatskleidęs bylos esmės, padarė nepagrįstas išvadas, neišspręsdamas bylos pagal visus ieškinio reikalavimo pagrindus, dėl ko teismo sprendimas negali būti pripažintas teisėtu ir pagrįstu.

19Apeliacinės instancijos teismas, tikrindamas pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą bei pagrįstumą, turi teisę panaikinti pirmosios teismo sprendimą visą ar iš dalies ir perduoti bylą teismui nagrinėti iš naujo vadovaudamasis CPK 327 straipsnio taisyklėmis. Minėtas straipsnis nustato, kad byla gali būti perduodama nagrinėti iš naujo trimis atvejais: pirma, kai nustatomi CPK 329 straipsnio antrojoje ir trečiojoje dalyse nurodyti absoliutūs sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindai; antra, jeigu neatskleista bylos esmė ir pagal byloje esančius įrodymus apeliacinės instancijos teismas negali išnagrinėti bylos iš esmės; trečia, jeigu pirmosios instancijos teismas išsprendė ne visus byloje pareikštus reikalavimus; šiuo atveju, grąžinama nagrinėti pirmąja instancija bylos dalis dėl neišspręstų reikalavimų, o kita bylos dalis išnagrinėjama apeliacine tvarka. CPK 329 straipsnio 2 dalies 7 punktas numato, jog sprendimas turi būti panaikintas, jeigu pirmosios instancijos teismas išsprendė ne visus byloje pareikštus reikalavimus, ir bylos negalima išskirti CPK 327 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

20Be to, CPK 329 straipsnio pirmojoje dalyje nurodyta, kad apeliacinės instancijos teismas gali grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, kai yra pažeistos ar netinkamai pritaikytos proceso teisės normos, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla, ir šis pažeidimas negali būti ištaisytas apeliacinės instancijos teisme.

21Bylos esmė pagal CPK 327 straipsnio nuostatas suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio pirmosios dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo aplinkybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimčių bei pobūdžio yra pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reiškia, jog yra pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme.

22Teisėjų kolegija pažymi, kad teismui svarbu nustatyti ieškinio elementus, kadangi būtent jie apibrėžia teisminio nagrinėjimo dalyką ir leidžia tinkamai pasiruošti nagrinėjimui bylos, kurią išnagrinėjus, priimti teisingą sprendimą.

23CPK 141 straipsnio nuostatos reglamentuoja ieškinio dalyko arba pagrindo pakeitimą. Šio straipsnio pirmoji dalis nustato, kad ieškovas, norėdamas pakeisti ieškinio dalyką arba pagrindą, pateikia teismui rašytinį pareiškimą, kuris turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui (CPK 111 str.). Nagrinėjamoje byloje „patikslinto“ ieškinio pareiškimas negali būti pripažįstamas ieškinio pagrindo pakeitimu kaip to reikalauja

24CPK 141 straipsnio nuostatos. Todėl pirmosios instancijos teismas, tinkamai neišsprendęs klausimo dėl pradinio ieškinio pagrindo nagrinėjimo, nenustatęs bylos nagrinėjimo ribų, išnagrinėdamas bylą vien tik pagal „patikslintą“ ieškinį, pažeidė civilinio proceso taisykles, reglamentuojančias teismo pareigą būti aktyviam pasirengimo nagrinėti civilinę bylą teismo posėdyje stadijoje (CPK 225 str.

251 d.), o esant reikalui, pasiūlyti dalyvaujantiems byloje asmenims pašalinti procesinių dokumentų trūkumus, ar pateikti papildomus įrodymus (CPK 115 str., 179 str.)

26Nagrinėjamoje byloje buvo pareikšti – pradinis bei „patikslintas“ ieškiniai, kurie abu buvo teismo priimti (1 t., b. l. 2-7, 113-118). Minėtų ieškinių pareiškimų duomenimis, ieškovai „patikslintame“ ieškinyje nurodė naujus ieškinio pagrindus – jog ginčo sandoriai negalioja dėl ieškovų suklydimo ir atsakovų apgaulės (CK1.90, 1.91 str.), nesiremdami pradiniame ieškinyje pareikštu ginčo sandorių negaliojimo pagrindu CK 1.80 straipsnio ir Akcinių bendrovių įstatymo nuostatų pažeidimu. Bylos duomenimis, teismas bylą išsprendė pagal „patikslintą“ ieškinį, o dėl pradinio ieškinio apskritai nepriėmė jokio procesinio sprendimo, nors byloje nėra duomenų, kad ieškovai atsisakė šio reikalavimo. Vien dėl to teismo sprendimas negali būti paliktas galioti.

27Be to, išnagrinėjęs „patikslinto“ ieškinio reikalavimus pagal jame suformuluotus naujus ieškinio pagrindus, teismas tinkamai neatskyrė jame nurodytų pagrindų, t. y. nenustatė, kuriais iš pagrindų ieškovai grindžia savo reikalavimus – apgaule ar suklydimu, kuriomis faktinėmis aplinkybėmis juos apibūdina, ginčydami kiekvieną ginčo sandorį. Apgaulė ir suklydimas yra savarankiški ir nepriklausomi vienas nuo kito sutarčių negaliojimo pagrindai (CK 1.90, 1.91 str.). Nors tiek apgaulė (CK 1.91), tiek suklydimas (CK 1.91 str.) gali būti pagrindu pripažinti, kad ginčijamas sandoris sudarytas dėl asmens valios trūkumų, tačiau šių pagrindų negalima tapatinti. Suklydimas yra tuo atveju, kai viena šalis, neturėdama tikslo apgauti, suklaidino kitą šalį dėl sandorio esmės, jo dalyko ar kitų esminių sąlygų, o apgaulė - tai sandorį sudarančio asmens tyčinis suklaidinimas dėl esminių sandorio aplinkybių, sąmoningai siekiant galutinio tikslo – sudaryti sandorį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. liepos 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. T., V. T. v. UAB „Vilvatėja“, Nr. 3K-3-306). Todėl teismas turėjo išsiaiškinti, kuriuo iš pagrindų ieškovai vadovavosi, prašydami pripažinti konkrečius ginčo sandorius negaliojančiais (CPK 225 str. 1 d., 176-179 str., 260 str., 265 str.).

28Minėta, kad teismas gali padaryti išvadas apie nustatytus byloje faktus tik visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjęs visas bylos aplinkybes ir įvertinęs surinktus byloje įrodymus (CPK 263, 185 str.). Nagrinėjamoje byloje apygardos teismas dėl „patikslintame“ ieškinyje nurodytos aplinkybės – apgaulės, susijusios su atsakovo BSĮA „Būsto statyba ir apdaila“ mokumu, nurodė, kad ieškovai privalėjo patys domėtis minėto atsakovo finansine būkle. Tačiau toks teismo argumentas negali būti pripažintas tinkamu minėtos aplinkybės išnagrinėjimu. Juo labiau kad byloje esantys duomenys, susiję su SĮA „Būsto statyba ir apdaila“ bankroto byla, baudžiamąja byla (1 t., b. l. 193; 2 t., b. l. 16), pagrįstai kelia abejones dėl šio atsakovo mokumo ginčo sandorių sudarymo metu, tačiau teismas jų netyrė ir nevertino. Be to, ieškovo bei liudytojo V. K. parodymų duomenimis, visi atsakovai yra susiję, o sudarant ginčo sandorius, nurodymus jiems duodavo

29BSĮA „Būsto statyba ir apdaila“ prezidentas E. V., su kuriuo vykusios ir derybos dėl ginčo sandorių sudarymo, tačiau apygardos teismas to netyrė, kaip ir ieškovų teiginių, susijusių su ginčo akcijų kainos nustatymu. Todėl spręstina, kad pirmosios instancijos teismas apskritai neišnagrinėjo nurodytos ieškovų aplinkybės bei reikšmingų įrodymų, dėl to darytina išvada, kad nebuvo atskleista bylos esmė (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).

30Teisėjų kolegijos nuomone, minėti civilinio proceso teisės pažeidimai galėjo turėti įtakos neteisingam bylos išsprendimui, o šių pažeidimų apeliacinės instancijos teismas negali ištaisyti, kadangi jie susiję su procesiniais veiksmais, kuriuos atlieka pirmosios instancijos teismas, rengdamasis bylos nagrinėjimui bei nagrinėdamas bylą iš esmės, dėl ko negalima išskirti ir bylos pagal pradinį ieškinį, kuris susijęs su teismo išnagrinėtuoju.

31Dėl nurodytų motyvų pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintinas, o byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 1-2 p., 329 str.

321-2 d.).

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 4 punktu,

Nutarė

34Panaikinti Kauno apygardos teismo 2008 m. sausio 10 d. sprendimą ir perduoti bylą tam pačiam apygardos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovai 2006 m. gruodžio 29 d. kreipėsi į teismą prašydami pripažinti... 3. Ieškovai 2007 m. balandžio 16 d. pateikė teismui „patikslintą“... 4. Kauno apygardos teismas 2008 m. sausio 10 d. sprendimu atmetė ieškovų... 5. SĮA „Būsto statyba ir apdaila“ dėl ginčo akcijų pardavimo, o ieškovas... 6. SĮA „Būsto statyba ir apdaila“. Pastarasis 2005 m. gruodžio 28 d.... 7. 2005 m. gruodžio 20 d. sutartyje atsiskaitymo terminas buvo pratęstas iki... 8. Apeliaciniu skundu ieškovai prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2008 m.... 9. 10 d. sprendimą bei patenkinti ieškinio reikalavimus. Skundą grindžia... 10. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Kauno projektas“ prašo... 11. Atsiliepimu į apeliacinį skundą BSĮA „Būsto statyba ir apdaila“ prašo... 12. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. (CPK 320 str. 1 d., CPK 329 str. 2 d.).... 15. Pagal CPK 2 straipsnio nuostatas teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei... 16. CPK 176 straipsnio 1 dalies, 177 straipsnio 1 dalies, 260 straipsnio... 17. CPK 185 straipsnis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus... 18. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą ir priimdamas sprendimą,... 19. Apeliacinės instancijos teismas, tikrindamas pirmosios instancijos teismo... 20. Be to, CPK 329 straipsnio pirmojoje dalyje nurodyta, kad apeliacinės... 21. Bylos esmė pagal CPK 327 straipsnio nuostatas suprantama kaip svarbiausios... 22. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismui svarbu nustatyti ieškinio elementus,... 23. CPK 141 straipsnio nuostatos reglamentuoja ieškinio dalyko arba pagrindo... 24. CPK 141 straipsnio nuostatos. Todėl pirmosios instancijos teismas, tinkamai... 25. 1 d.), o esant reikalui, pasiūlyti dalyvaujantiems byloje asmenims pašalinti... 26. Nagrinėjamoje byloje buvo pareikšti – pradinis bei „patikslintas“... 27. Be to, išnagrinėjęs „patikslinto“ ieškinio reikalavimus pagal jame... 28. Minėta, kad teismas gali padaryti išvadas apie nustatytus byloje faktus tik... 29. BSĮA „Būsto statyba ir apdaila“ prezidentas E. V., su kuriuo vykusios ir... 30. Teisėjų kolegijos nuomone, minėti civilinio proceso teisės pažeidimai... 31. Dėl nurodytų motyvų pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintinas, o... 32. 1-2 d.).... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 34. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2008 m. sausio 10 d. sprendimą ir perduoti...