Byla 2-437/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Audronės Jarackaitės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų uždarosios akcinės bendrovės ,,Respublikos“ leidiniai, uždarosios akcinės bendrovės ,,Naujasis aitvaras“ ir A. T. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 21 d. nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu civilinėje byloje Nr. 2-2010-41/2007 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės ,,DELFI“ ir Estijos įmonės AS DELFI ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei ,,Respublikos“ leidiniai, uždarajai akcinei bendrovei ,,Naujasis aitvaras“, A. T. ir Kauno technologijos universitetui, tretieji asmenys Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras ir uždaroji akcinė bendrovė ,,Baltnetos komunikacijos“, dėl prekių ženklų.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovai UAB „Delfi“ ir Estijos įmonė AS Delfi kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „Respublikos leidiniai“, UAB „Naujasis aitvaras“, A. T. ir Kauno technologijos universitetas, prašydami: 1) pripažinti, kad prekių ženklai Delfi (reg.Nr.43796), Delfi.lt (reg. Nr. 43798) ir DELFI fig (reg. Nr. 43636) yra plačiai žinomi Lietuvos Respublikoje nuo 2003 m. rugsėjo 1 d.; 2) pripažinti prekių ženklo DELFIS.lt fig (reg.Nr. 53236) registraciją negaliojančia; 3) pripažinti prekių ženklo DELFINAS.lt fig (reg. Nr. 53235) registraciją negaliojančia; 4) uždrausti atsakovams UAB „Respublikos leidiniai“, UAB „Naujasis aitvaras“ ir A. T. atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su interneto naujienų portalo www.delfis.lt reklama, jo veiklos pradėjimu, vykdymu ir plėtojimu; 5) pripažinti atsakovo A. T. teises į subdomeną delfis.lt negaliojančiomis; 6) įpareigoti atsakovą Kauno technologijos universitetą panaikinti subdomeną delfis.lt; 7) uždrausti atsakovams UAB „Naujasis aitvaras“, UAB „Respublikos“ leidiniai ir A. T. savo komercinėje veikloje naudoti žymenį „delfinas.lt“ („DELFIS.lt“, „Delfinas.lt“); 8) uždrausti atsakovams UAB „Naujasis aitvaras“, UAB „Respublikos leidiniai“ ir A. T. atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su interneto naujienų portalo www.delfinas.lt reklama, jo veiklos vykdymu ar plėtojimu; 9) pripažinti atsakovo A. T. teises į subdomeną delfinas.lt negaliojančiomis; 10) įpareigoti atsakovą KTU panaikinti subdomeną delfinas.lt. Šie reikalavimai grindžiami Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio pirmosios dalies 2, 3, 4 punktais, 7, 9, 38, 50 straipsniais, Konkurencijos įstatymo 16, 17 straipsniais, CK 1.5, 2.42 straipsniais, Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės saugojimo 6 bis, 6 sexes , 10 bis , 10 ter straipsniais, Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS) 16 straipsniu, CPK 3 straipsnio pirmąja dalimi, 4 straipsniu.

4Ieškinio užtikrinimui prašė ir toliau taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pritaikytas iki ieškinio pareiškimo Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 3 d. nutartimi, kurią atsakovams buvo uždrausta atidaryti interneto portalą www.delfis.lt, bet kokiu būdu naudoti, valdyti subdomeną delfis.lt ar tinklalapį www.delfis.lt arba jais disponuoti; uždrausta atsakovui Kauno technologijos universitetui teikti kitiems atsakovams paslaugas, susijusias su subdomenu delfis.lt, ir įpareigoti taikyti sustabdymo procedūrą - padaryti subdomeną delfis.lt nepasiekiamą ir neatlikti su subdomenu delfis.lt jokių kitų procedūrų; uždrausti trečiajam asmeniui UAB „Baltnetos komunikacijos“ aptarnauti tinklalapį www.delfis.lt; uždrausti atsakovui UAB „Respublikos“ leidiniai naudotis, valdyti ir disponuoti nuosavybės teise priklausančiu prekių ženklu DELFIS.lt fig.

5Taip pat ieškovai prašė taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones: 1) uždrausti atsakovams naudotis bet kurio lygio domenais (subdomenais), kurių pavadinimuose yra žymuo „delfis“ ar „delfinas“ iki teismo sprendimo įsiteisėjimo; 2) įpareigoti atsakovus nutraukti naujienų portalo www.delfinas.lt veiklą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo; 3) uždrausti atsakovams bet kokiu būdu naudoti, valdyti subdomeną delfinas.lt ar tinklalapį www.delfinas.lt arba jais disponuoti, iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje; 4) uždrausti atsakovui Kauno technologijos universitetui, kaip .lt domeno administratoriui, teikti atsakovams A. T., UAB „Naujasis aitvaras“, UAB „Respublikos“ leidiniai paslaugas, susijusias su subdomenu delfinas.lt, taip pat įpareigoti Kauno technologijos universitetą, kaip lt. domeno administratorių, taikyti „.lt domeno procedūriniame reglamente“ numatytą sustabdymo procedūrą – padaryti subdomeną delfinas.lt nepasiekiamą ir neatlikti su subdomenu delfis.lt jokių kitų procedūrų, iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje; 5) uždrausti trečiajam asmeniui UAB „Baltnetos komunikacijos“ aptarnauti tinklalapį www.delfinas.lt , iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje; 6) areštuoti prekių ženklą DELFINAS.lt, priklausantį atsakovui UAB „Respublikos leidiniai“, ir uždrausti šiam atsakovui naudotis, valdyti ir disponuoti prekių ženklu DELFINAS.lt fig (reg. NR. 53235).

6Nurodė, kad atsakovai, paleisdami veikti interneto portalus www.delfis.lt ir www.delfinas.lt, sąmoningai, kryptingai, intensyviai ir nenutrūkstamai daro nepataisomą žalą prekių ženklui Delfi, Delfi.lt, Delti fig reputacijai ir išskirtinumui, taip pat didelius nuostolius ieškovams. Ieškovai pažymėjo, kad ieškovas AS Delfi 2007 m. kovo 28 d. užprotestavo ne tik prekių ženklo DELFIS.lt fig registraciją, bet ir prekių ženklo DELFINAS.lt fig registraciją, aiškiai išreikšdamas valią ginti savo pažeidžiamas teises ir teisėtus interesus, tačiau atsakovai ir toliau atkakliai siekia išlaikyti maksimaliai įmanomą savo interneto svetainių panašumą į DELFI ženklus, pavadinimą ir veiklą, tapačiai naujienų portalo veiklą naudodami ne tik klaidinančius portalų pavadinimus, bet ir beveik identišką dizainą. Ieškovai taip pat pažymėjo, kad 2007 m. gegužės 4 d. portaluose www.delfinas.lt ir http://delfis.bst.lt pasirodė straipsnis „A. T.: „DELFIS žuvo. Tegyvuoja DELFINAS!”, kuriame pripažįstama, kad „pavadinimas DELFIS tėra gerai strateguotas reklaminis ir viešų ryšių triukas, ir kad A. T. siekia didžiausią interneto portalą šalyje DELFI priversti nemokamai printinti ir reklamuoti konkurentinį projektą“, tokius tikslus pripažino ir atsakovų leidžiami dienraščiai „Vakaro žinios“ ir „Respublika“.

7Vilniaus apygardos teismas 2007 m. gegužės 21 d. nutartyje nurodė, kad nėra pagrindo svarstyti ieškovų prašymą ir toliau taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurios buvo pritaikytos iki ieškinio pareiškimo Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 3 d. nutartimi civilinėje byloje 2-1937-41/07, nes ši nutartis įsiteisėjo, ja taikytos priemonės lieka galioti ir nėra panaikintos.

8Teismas patenkino prašymą dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių, iš esmės susijusių su ieškovų teisių apsauga atsakovams naudojant prekių ženklą DELFINAS.lt fig, taip pat ir interneto portalo www.delfinas.lt veikloje. Sprendė, jog nagrinėjamu atveju yra reali grėsmė ieškovų, kaip prekių ženklių savininkų, teisėms ir interesams, juo labiau, kad ankstesne teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės pasirodė nepakankamos ieškovo reikalavimams užtikrinti, todėl, teismo nuomone, nesiėmus papildomų laikinųjų apsaugos priemonių šiuo konkrečiu atveju, galimo palankaus ieškovams teismo sprendimo įvykdymas gali iš esmės pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Teismas pažymėjo, jog neuždraudus atsakovas atlikti veiksmus, susijusius su interneto portalo www.delfinas.lt veikla ir žymenų „delfis“ bei „delfinas“ naudojimu, gali kilti pavojus, jog ieškovams bus padaryta nepataisoma turtinė ir neturtinė žala, o teismo sprendimas neteks savo prasmės, ieškovų interesų teisminė gynyba būtų iš esmės apsunkinta ar taptų nebeįmanoma.

9Atskiruoju skundu atsakovai UAB ,,Respublikos“ leidiniai, UAB ,,Naujasis aitvaras“ ir A. T. prašo teismo 2007 m. gegužės 21 d. nutartį panaikinti ir atmesti ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Prašymą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

 1. Ginčijamos priemonės buvo pritaikytos nepagrįstai, nes nei ieškinyje, nei skundžiamoje teismo nutartyje nėra nurodyta konkrečių aplinkybių bei įrodymų, kuriais remiantis būtų galima konstatuoti teismo pritaikytų laikinųjų pasaugos priemonių pagrįstumą. Be to, ir ieškovai nepateikė jokių įrodymų, jog nepritaikius minėtų priemonių, ieškovams palankaus teismo sprendimo įvykdymas taptų neįmanomas ar jog būtų padarytas teisių pažeidimas, kurį būtina skubiai nutraukti.
 2. Ieškinio reikalavimai ir nutartis dėl laikinųjų pasaugos priemonių taikymo savo teisine apimtimi ir dalyku yra nesusiję, nes pritaikytos priemonės niekaip nepalengvina teismo sprendimo įvykdymo. Ieškinio reikalavimai yra neturtinio pobūdžio ir jų patenkinimo atveju nebūtų jokių kliūčių įvykdyti teismo sprendimą. Ginčo situacijoje laikinųjų apsaugos priemonių taikymas argumentuojant tik tariamu žalos atsiradimu, kuomet patys ieškovai nereikalauja tokios žalos atlyginimo, yra nelogiškas ir nepagrįstas bei reiškia, jog teismas išeina už ieškinio reikalavimo ribų, nepagrįstai suvaržo atsakovo tesies bei interesus bei neteisėtai apriboja jų veiklą.
 3. Skundžiama nutartimi iš esmės yra išspręstas šalių ginčas ieškovo naudai, o tai prieštarauja laikinųjų apsaugos priemonių tikslui.
 4. Teismo pritaikytos priemonės yra neproporcingos, iškreipia proceso šalių interesų pusiausvyrą ir suteikia ieškovams perdėtą pranašumą.
 5. Nagrinėjamu atveju nėra jokio pagrindo įtarti, kad buvo pažeistos ieškovų teisės į jiems priklausančius prekės ženklus, todėl, nenustačius pakankamo pagrindo dėl Prekių ženklų įstatymo nustatytų teisių pažeidimo, negalima taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Prekių ženklų įstatymo 50(3) str.). Interneto portalas www.delfi.lt yra gana populiarus bei žinomas Lietuvoje, todėl abejotina, kad jo lankytojai būtų suklaidinti dėl ieškovams ir atsakomas priklausančių prekės ženklų. Atsakovams priklausantis ir įregistruotas prekės ženklas delfinas.lt fig (reg. Nr. 53235) nėra panašus į ieškovams priklausantį prekių ženklą. Teismas neargumentavo, kokiu pagrindu yra įtariama, jog buvo pažeistos ieškovų teisės į jiems priklausančius prekės ženklus.

10Atsiliepimu ieškovai prašo atsakovų atskirąjį skundą atmesti. Prašymą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

 1. Teismas, įvertinęs faktines bylos aplinkybes, pagrįstai sprendė, kad yra reali grėsmė ieškovų, kaip prekių ženklų savininkų, teisėms ir teisėtiems interesams.
 2. Nepagrįstas apeliantų teiginys, kad laikinosios apsaugos priemonės galėjo būti taikomos tik tuo atveju, jei ieškinyje būtų pareikštas reikalavimas dėl žalos atlyginimo. Prekių ženklo savininko reikalavimas atlyginti turtinę žalą, įskaitant negautas pajamas ir kitas turėtas išlaidas, yra tik vienas iš bent penkių prekių ženklo savininko teisių gynimo būdų, kuriuos numato Prekių ženklų įstatymo 50 straipsnio pirmoji dalis. Su tokiu teisės gynimo būdu ypatingu ryšiu susijusi tik Prekių ženklų įstatymo 50(3) straipsnio antrosios dalies 5 punkte numatyta laikinoji apsaugos priemonė, o ne visos. Be to, dalis ieškovų reikalavimų kildinama iš Prekių ženklų įstatymo 50 straipsnio pirmosios dalies 3 punkto, pagal kurį gindamas savo teises prekių ženklų savininkas įstatymų nustatyta tvarka turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti uždrausti atlikti veiksmus, dėl kurių gali būti realiai pažeistos teisės ar atsirasti žala.
 3. Apeliantai neskundė Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 3 d. nutarties, kuria patenkintas ieškovų prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepareiškus ieškinio.
 4. Nepagrįsti teiginiai dėl priemonių neproporcingumo, neekonomiškumo ir pan. Reklama atsakovų portaluose skelbiama nemokamai, todėl laikinosios apsaugos priemonės šiuo atveju taikomos nepažeidžiant atsakovų turtinių interesų. Ieškovų prašomos priemonės niekada neturėjo tikslo užkirsti kelią apeliantams užsiimti interneto portalo veikla, vienintelis realus laikinųjų pasaugos priemonių poveikis apeliantų veiklai yra tas, kad jie negali interneto naujienų portalo veiklai naudoti adresų www.delfis.lt, www.delfinas.lt, http://delfis.bst.lt.
 5. Nepagrįstas teiginys, kad skundžiama teismo nutartimi išspręstas šalių ginčas ieškovų naudai, nes pagal Prekių ženklų įstatymo 50(3) straipsnio antrąją dalį, kai yra pakankamas pagrindas įtarti, kad buvo pažeistos šios įstatymo nustatytos teisės, teismas CPK numatyta tvarka gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, būtinas užkirsti kelią gresiantiems neteisėtiems veiksmams, neteisėtiems veiksmams skubiai nutraukti ir teismo galutiniam sprendimui įvykdyti. Šiuo atveju buvo pagrindas tokiam įtarimui. Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 3 d. nutartimi daugiausia pritaikytos priemonės, būtinos užkirsti kelią gresiantiems neteisėtiems veiksmams, o teismo 2007 m. gegužės 21 d. nutartimi pritaikytos priemonės, būtinos neteisėtiems veiksmams skubiai nutraukti.
 6. Netaikant laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovai pasieks savo nesąžiningus ir neteisėtus tikslus, tai yra pigiai ir greitai išeis į rinką tam pasinaudoję reklaminiu triuku ir prievertę Delfi nemokamai reklamuoti konkurentų projektą, gaudami nepagrįstos naudos ieškovų sąskaita, negrąžinamai pakenkdami Delfi pavaidinimo, žodinių ir vaizdinių ženklų reputacijai bei išskirtinumui. Tokiomis aplinkybėmis nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo realus įvykdymas bus neįmanomas.

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai išaiškino bei pritaikė nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas ir, patenkinęs ieškovo prašymą dėl paminėtų laikinųjų priemonių taikymo, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį (CPK 263 str. 1 d.).

13Teismas, nagrinėdamas šį klausimą, pagrįstai rėmėsi Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo (toliau PŽĮ) 503 straipsnio normomis, kurios numato, jog esant pakankamam pagrindui įtarti, kad buvo pažeistos šio įstatymo nustatytos prekių ženklo savininko teisės, teismas Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, būtinas užkirsti kelią gresiantiems neteisėtiems veiksmams skubiai nutraukti ir teismo galutiniam sprendimui įvykdyti. Bylos medžiagos pagrindu teismas taip pat pagrįstai konstatavo, kad yra pakankamas pagrindas įtarti, jog buvo pažeistos šio įstatymo nustatytos prekių ženklo savininko teisės ir todėl iškyla reali grėsmė ieškovų, kaip prekių ženklių savininkų, teisėms, teisėtiems interesams bei reputacijai (CPK 185 str.). Teisėjų kolegija laiko, kad skundžiama nutartimi pagrįstai konstatuota, jog nesiėmus papildomų laikinųjų apsaugos priemonių šiuo konkrečiu atveju, galimo palankaus ieškovams teismo sprendimo įvykdymas gali iš esmės pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas.

14Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantų argumentas, jog ieškovo pareikšto ieškinio reikalavimai yra neturtinio pobūdžio, neduoda pagrindo priešingai išvadai negu padarė pirmosios instancijos teismas. Taip pat atmestini apeliantų teiginiai, kad skundžiama nutartimi iš esmės yra išspręstas šalių ginčas ieškovo naudai, nes, kaip minėta, teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neprieštarauja PŽĮ 503 straipsnio reikalavimams.

15Taip pat atmetami kaip nepagrįsti apeliantų teiginiai, kad teismo pritaikytos priemonės yra neproporcingos, iškreipia proceso šalių interesų pusiausvyrą ir suteikia ieškovams perdėtą pranašumą. Kaip žinoma, ši nutartis neužkerta atsakovams kelio CPK 147 straipsnio pagrindu prašyti teismo, kad būtų pareikalauta iš ieškovo pateikti atsakovų nuostolių, galinčių atsirasti dėl minėtų priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Be to, pagal CPK 147 straipsnio trečiąją dalį, įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo ieškinys atmestas, atsakovai turi teisę reikalauti, kad ieškovas atlygintų nuostolius, kuriuos jam padarė ieškovo prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

16Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija atsakovų atskirąjį skundą atmeta, o skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palieka nepakeistą (CPK 329 str. 1 d.).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmu punktu,

Nutarė

18Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai