Byla 2-379/2006

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Kazio Kailiūno (pranešėjas), kolegijos teisėjų Alės Bukavinienės ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Griflit“ ir individualios privačios įmonės „Merkurij“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutarties, kuria atmestas ieškinys, civilinėje byloje Nr.2-226-527/2006 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Griflit“, individualios privačios įmonės „Merkurij“ ieškinį atsakovams likviduojamai dėl bankroto uždarajai akcinei bendrovei „Lauda“, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, tretiesiems asmenims Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai, akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“, likviduojamai akcinei bendrovei „Litimpeks bankas“ dėl arešto turtui panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Griflit“ 1998 m. spalio 23 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti Teismo antstolių kontoros prie Kauno miesto apylinkės teismo antstolio N. Gudaičio 1998 m. rugsėjo 23 d. surašytą turto arešto aktą.

4Pareiškėjas IPĮ „Merkurij“ 2000 m. gruodžio 19 d. kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas įpareigoti Teismo antstolių kontoros prie Kauno miesto apylinkės teismo antstolį N. Gudaitį panaikinti UAB „Lauda“ turto areštą, uždėtą 1998 m. rugsėjo 23 d., vykdomojoje byloje Nr.1641-6/1998.

5Ieškovas IPĮ „Merkurij“ 2001 m. birželio 12 d. ieškiniu, paduotu teismui 2001 m. birželio 13 d., prašė teismą panaikinti areštą 97 pusvagonių, areštuotų 1998 m. rugsėjo 23 d. Teismo antstolių kontoros prie Kauno miesto apylinkės teismo antstolio.

6Ieškovai UAB „Griflit“, IPĮ „Merkurij“ 2005 m. liepos 12 d. paduotu teismui ieškiniu, vadovaudamiesi CPK 603 straipsniu, prašė teismą panaikinti Teismo antstolių kontoros prie Kauno miesto apylinkės teismo antstolio N. Gudaičio 1998 m. rugsėjo 23 d. surašytą 97 pusvagonių, priklausančių IPĮ „Merkurij“, turto arešto aktą. Ieškovai nurodė, kad turto arešto akte pažymėta, kad areštuoti pusvagoniai priklauso UAB „Lauda“, tačiau UAB „Lauda“ negalėjo įgyti ir neturi nuosavybės teisės į areštuotus pusvagonius, kadangi visi sandoriai, kuriais grindžiama UAB „Lauda“ nuosavybės teisė į pusvagonius, yra niekiniai. Taip pat nurodė, kad IPĮ „Merkurij“, būdama areštuotų pusvagonių savininke, turi teisę reikalauti pašalinti bet kuriuos jos teisės pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu, o UAB „Griflit“, būdama teisėta pusvagonių valdytoja pagal sutartį, turi teisę reikalauti pašalinti bet kokius jos teisės pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu.

7Kauno apygardos teismas 2006 m. gegužės 10 d. nutartimi nutarė Teismo antstolių kontoros prie Kauno miesto apylinkės teismo antstolio N. Gudaičio 1998 m. rugsėjo 23 d. surašyto 97 pusvagonių turto arešto akto nenaikinti.

8Teismas konstatavo, kad ieškinys atmestinas.

9Teismas nurodė, kad byloje kyla ginčas dėl to, kam iš priklausė 97 pusvagoniai, pagaminti 1992 m. gamybiniame susivienijime Uralvagonzavod, markės 12-141 ir 12-132, kuriuos 1998-09-23 turto arešto aktu areštavo Teismo antstolių kontoros prie Kauno miesto apylinkės teismo antstolis N.Gudaitis, vykdydamas lėšų išieškojimą iš UAB „Lauda“ išieškotojų Finansų ministerijos ir kt. naudai.

10Ieškovų pateikti dokumentai - 1993-01-21 sutartis Nr.2301 (4 t., b. l. 123-130), sąskaita Nr.22533 (4 t., b. l. 133-136) bei krovinių važtaraščiai (civ. bylos priedai Nr.1 ir Nr.2), teismo nuomone, besąlygiškai nepatvirtina ieškovo IPĮ „Merkurij“ nuosavybės teisių. 1993-01-21 sutarties preambulėje ir 14 punkte nurodyta, kad pirkėjas yra individuali privati įmonė ,,Merkurij“, kai tuo tarpu ieškinys pareikštas individualios įmonės ,,Merkurij“, o 12.2 punkte pirkėju nurodyta ir bendra įmonė ,,Griflit“, ir individuali privati įmonė ,,Merkurij“. Be to, kaip matyti iš pateiktų važtaraščių, daugumoje jų grafoje Nr.5 vagonų gavėju nurodyta bendra įmonė ,,Griflit“, o įrašai individualiai privačiai įmonei ,,Merkurij“ yra perbraukti ir gavėju nurodyta įmonė ,,Azotas“. Be to, ieškovai nepateikė dokumentų, patvirtinančių ginčo vagonų įregistravimą jų įsigijimo metu atitinkamame Rusijos Federacijos registre, kuriame kaupiami ir tvarkomi duomenys apie Rusijoje esančius riedmenis/konteinerius bei jų savininkus/naudotojus. Ieškovų pateiktos Rusijos Federacijos susisiekimo kelių ministerijos telegramos, kurioje net nenurodyti siuntimo metai, kopija negali būti vertinama kaip IPĮ „Merkurij“ nuosavybės teises į ginčo pusvagonius patvirtinantis dokumentas. Nors ginčo pusvagoniai 1993 m. buvo išvežti iš Rusijos Federacijos teritorijos ir įvežti į Lietuvos Respublikos teritoriją, tačiau įrodymų apie tai, kad ginčo pusvagoniai būtų įregistruoti LR geležinkelio riedmenų ir konteinerių registre jų vardu, ieškovai taip pat nepateikė. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad ieškovai, norėdami nuginčyti turto arešto aktą, pirmiausia turėjo reikšti reikalavimą dėl nuosavybės teisių į ginčo pusvagonius pripažinimo, nes tik konstatavus, kad ieškovams ar vienam iš jų priklauso nuosavybės arba teisėto valdymo teisė į ginčo pusvagonius, ieškovams atsirastų teisė ginčyti turto arešto aktą.

11Teismas nurodė, kad vykdomojoje byloje Nr.4177/98 (priedas prie civilinės bylos tomo 1) UAB ,,Lauda“, įrodinėdama savo nuosavybės teisę į metalinius pusvagonius, pateikė šiuos dokumentus:

 1. 1996-06-01 sutartį Nr.11/01-1 (vykd. b. l. 29-31, baudž. b. 3 t. b. l. 112-119), pagal kurią IPĮ ,,Merkurij“ (mainų davėjas) perdavė UAB ,,SIBOIL“ (mainų gavėjui) 113 vienetų 12-141 ir 12-132 markės metalinių pusvagonių, pagamintų įmonėje Uralvagonzavod ir priklausančių mainų davėjui nuosavybės teise pagal 1993-01-21 pirkimo-pardavimo sutartį mainais už garantiją neišgautai naftai, priklausančiai UAB ,,SIBOIL“ ir esančiai Machtiukovskij naftos telkinyje su teise naudotis gamtos turtu, lygiu 3164000 JAV dolerių kainos.
 2. 1996-08-22 priėmimo-perdavimo aktą (vykd. b. l. 27-28), pagal kurį IPĮ ,,Merkurij“ perdavė UAB ,,SIBOIL“ išvardintų numerių 113 metalinių pusvagonių, esančių Skarulių geležinkelio stotyje.
 3. 1996-10-21 sutartį Nr.96-09 (vykd. b. l. 26, civ. b. 5 t., b. l. 154-155, baudž. b. 1 t., b. l. 91-92), pagal kurią garantas UAB ,,SIBOIL“, vykdydamas įsipareigojimus pagal 1993-10-11 garantijų sutartį Nr.01-93 dėl savalaikio apmokėjimo už pardavėjo UAB ,,Lauda“ tiekiamus firmai ,,Negez“ likerio ir degtinės gaminius 1895430 JAV dolerių sumai, perdavė pardavėjui Skarulių geležinkelio stotyje esančių 113 metalinių pusvagonių transportui ant savo ašių 3164000 JAV dolerių sumai, remiantis priėmimo-perdavimo aktu, tik kurį pasirašius prekės tampa UAB ,,Lauda“ nuosavybe.
 4. 1996-10-24 priėmimo-perdavimo aktą (vykd. b. l. 25, baudž. b. 1 t., b. l. 97-99), pagal kurį UAB ,,SIBOIL“ perdavė UAB ,,Lauda“ 113 12-132,12-141 markės, tame tarpe ir 97 ginčo, metalinių pusvagonių.

12Teismas pažymėjo, kad vykdomojoje byloje yra ir iš IPĮ ,,Merkurij“ paštu gautas IPĮ ,,Merkurij“ direktoriaus V. S. G. pasirašytas 1998-10-06 raštas (vykd. b. l. 8-10, vertimas – civ. b. 6 t., b. l. 17-19), adresuotas UAB ,,Lauda“ bei kitiems, kuriame nurodyta:

13(4) IPĮ ,,Merkurij“, remdamasi 1996-08-19 ,,Garantiniu sutartiniu įsipareigojimu“ Nr.44-77, metalinius vagonus, iš viso 113 vienetų, už žalią naftą pagal priėmimo-perdavimo aktą Skarulių stotyje perdavė UAB ,,SIBOIL“, kartu su aktu buvo perduoti dokumentų originalai (techninis pasas ir aktai), išrašyti GS ,,Uralvagonzacvod“. UAB ,,SIBOIL“ teisių perėmėja tapo AAB ,,Sibirskaja neftianaja kompanija SIBOIL“, kuri turi įsipareigojimus tiekti naftą IPĮ ,,Merkurij“. Vagonai buvo perduoti 1996-09-16.

14(5) UAB ,,SIBOIL“, remdamasi sutartiniais įsipareigojimais su UAB ,,Lauda“, 1996-10-24 pagal priėmimo-perdavimo aktą perdavė 113 vagonų nuosavybei su dokumentų originalais (techniniais pasais ir aktais), pranešusi IPĮ ,,Merkurij“ apie šį sandorį kaip apie abipusį atsiskaitymą pagal UAB ,,SIBOIL“ ir UAB ,,Lauda“ skolinius įsipareigojimus. Pagal šiuos dokumentus UAB ,,Lauda“ tapo 113 metalinių vagonų ,,tipas 12-132, 12-141“, neeksploatuotų, su gamykliniais numeriais, atvykusių į Lietuvą kaip ,,prekė ant ratų“, savininke su teise vėliau įregistruoti kaip geležinkelio riedmenis.

15Teismas nurodė, kad šiuo raštu IPĮ ,,Merkurij“ savininkas ir direktorius V. S. G. vienareikšmiškai ir neatšaukiamai pareiškė:

16(2) šių vagonų savininkė nuo 1996 m. rugsėjo 24 d. iki šio laiko yra UAB ,,Lauda“, Biržų g. 2, Kaunas, Lietuva, registracijos pažymėjimas Nr.AB90-445, įm. k. 3228181, su visomis savininkės teisėmis ir įsipareigojimais.

17(3) IĮ ,,Merkurij“ pasirengusi pateikti IPĮ ,,Merkurij“ ir UAB ,,SIBOIL“, iš kurios UAB ,,Lauda“ gavo vagonus savo nuosavybėn, sudaryto sandorio teisėtumo įrodymus.

18Teismas, vertindamas šį ieškovo raštą, kurio originalas yra ir pas atsakovo UAB ,,Lauda“ administratorių, laikė jį tokiu įrodymu, kuriuo pats ieškovas pripažino, kad ginčo vagonai priklauso UAB ,,Lauda“ 1996-10-24 priėmimo-perdavimo akto pagrindu (baudž. b. 1 t., b. l. 97-99). Kadangi šis priėmimo-perdavimo aktas surašytas pasėkoje 1996-10-21 sutarties Nr.69-09 (5 t., b. l. 154-155, baudž. b. 1 t., b. l. 91-92), pagal kurią UAB ,,Lauda“ 113 metalinių vagonų, tame tarpe ir ginčijamus, įgijo iš UAB ,,SIBOIL“, todėl, teismo nuomone, esant rašytiniam ieškovo pripažinimui, tiek 1996-10-21 sutartis Nr.69-09, tiek 1996-10-24 priėmimo-perdavimo aktas laikytini sandoriais, kuriuos ieškovai turi nuginčyti, siekdami, kad būtų panaikintas ginčijamas turto arešto aktas. Ieškovų tvirtinimas, kad UAB ,,Lauda“ ir UAB ,,SIBOIL“ sutartys buvo sudarytos tik dėl akių ir dėl to negalioja kaip niekinės bei kad nereikia jų pripažinti negaliojančiomis, yra tik ieškovų samprotavimai, kadangi sutinkamai su teisės teorija ir praktika, esant ginčui, net ir niekinį sandorį reikia pripažinti negaliojančiu teismo sprendimu.

19Teismas nurodė, kad nors Vilniaus apygardos teismo 2003-08-04 nuosprendyje, priimtame išnagrinėjus baudžiamąją bylą Nr.1-30/2003, ir yra nurodyta, kad kaip seka iš bylos duomenų, nukentėjusysis V. S. G. , sužinojęs, jog K. F. , jam nedalyvaujant, įteisino vagonų nuosavybę, taip pat nederinęs su K. F. , su Rusijos įmone UAB “SIBOIL“ atgaline data surašė fiktyvius susitarimus, įtvirtindamas vagonų perdavimo šiai įmonei faktą (teismo nuosprendžio 36 psl.), tačiau, teismo nuomone, kol nėra teismo keliu nuginčyti sandoriai, kuriais UAB ,,Lauda“ įrodinėja savo nuosavybės teisę į ginčo pusvagonius, ieškovai neturi reikalavimo teisės ginčyti turto arešto akto. Teismas pažymėjo, jog nurodytoje baudžiamojoje byloje tik K. F. pripažintas kaltu dėl suklastojimo visiškai kitų sutarčių ir dėl jų panaudojimo, o V. S. G. jokie kaltinimai dėl sutarčių su UAB ,,SIBOIL“ suklastojimo ir jų panaudojimo net nebuvo pateikti ir tai nebuvo baudžiamosios bylos nagrinėjimo objektas.

20Teismas nurodė, kad sutinkamai su CPK 182 straipsniu nereikia įrodinėti asmens nusikalstamų veiksmų pasekmių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje (prejudiciniai faktai) bei aplinkybių, kurios grindžiamos šalių pripažintais faktai.

21Teismas konstatavo, kad kadangi nurodytu nuosprendžiu jokie V. S. G. nusikalstami veiksmai nebuvo nustatyti, o minėtu V. S. G. pasirašytu 1998-10-06 raštu ieškovas yra pripažinęs UAB ,,Lauda“ nuosavybės teises į ginčo pusvagonius, todėl, remdamasis vien tik nurodytu nuosprendžiu ir baudžiamojoje byloje apklaustų liudytojų J. F. ir O. K. apklausos protokolais, teismas negali laikyti, kad nurodyti sandoriai ir priėmimo-perdavimo aktai, iš kurių UAB ,,Lauda“ kildina savo nuosavybės teisę, yra niekiniai ir savaime negaliojantys, nesant pareikšto tokio savarankiško ieškinio reikalavimo.

22Teismas nurodė, kad kadangi įstatymo nustatyta tvarka nėra nustatyta, kad ieškovai yra ginčo pusvagonių savininkai ar teisėti valdytojai, be to, nėra nuginčyti sandoriai, iš kurių UAB ,,Lauda“ kildina savo nuosavybės teisę, todėl, pripažinus, kad antstolis neturėjo pagrindo šiais sandoriais nesivadovauti, konstatuotina, kad ginčijamas areštas pagal pareikštą ieškinį negali būti panaikintas.

23Teismo nuomone, šioje byloje atsakovu turėjo būti patraukti ne tik skolininkas ir išieškotojas, bet ir LR teisingumo ministerija, nes ieškinio patenkinimo atveju, t.y. pripažinus neteisėtais teismo antstolio N.Gudaičio veiksmus areštuojant ginčo pusvagonius bei panaikinus ginčijamą 1998-09-23 turto arešto aktą, pagal pareikštą ieškinį turėtų atsakyti, t.y. atlyginti neteisėtais teismo antstolio veiksmais iki 2003-01-01 padarytą žalą bei kompensuoti ieškovų bylinėjimosi išlaidas, būtent LR teisingumo ministerija, kadangi po antstolių sistemos reformos nuo 2003-01-01 Teismo antstolių kontora prie Kauno m. apylinkės teismo yra likviduota (LR antstolių įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 13 str.). Teismas nurodė, kad kadangi ieškovai nesutiko, kad LR teisingumo ministerija būtų patraukta atsakovu, todėl ieškinys atmestinas ir dėl šios priežasties.

24Teismas pažymėjo, kad 1997-06-17 Įmonių bankroto įstatymo, kuriuo vadovaujantis yra iškelta ir nagrinėjama UAB ,,Lauda“ bankroto byla, 22 straipsnyje numatyta, kad bankroto bylą nagrinėjančiam teismui turi būti perduoti visi bankrutuojančios įmonės turto, areštuoto iki bankroto bylos iškėlimo, arešto dokumentai bei kad visus klausimus, susijusius su įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, turto areštu, sprendžia bankroto bylą nagrinėjantis teismas. Teismas nurodė, kad vadovaujantis šia įstatymo nuostata bei teismų nutartimis, kuriomis byla prijungta prie UAB ,,Lauda“ bankroto bylos, laikytina, kad ši byla, kurioje prašoma panaikinti bankrutuojančios įmonės turto areštą, yra sudėtinė UAB ,,Lauda“ bankroto bylos dalis, dėl ko byla iš esmės spręstina ne sprendimu, o nutartimi.

25Atskiruoju skundu ieškovai UAB „Griflit, IPĮ „Merkurij“ prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Kauno apygardos teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – panaikinti Teismo antstolių kontoros prie Kauno miesto apylinkės teismo antstolio N. Gudaičio 1998 m. rugsėjo 23 d. surašytą pusvagonių arešto aktą. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

 1. Teismas netinkamai taikė materialinės bei procesinės teisės normas, todėl teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta.
 2. Teismas, vertindamas ieškovų IPĮ „Merkurij“ nuosavybės teisę į pusvagonius įgijimą patvirtinančius įrodymus, pažeidė CPK 185 straipsnyje nustatytas įrodymų vertinimo taisykles ir todėl priėmė nepagrįstą nutartį.
 3. Teismas netinkamai aiškino CPK 603 straipsnį ir padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovai pirmiausiai turėjo reikšti ieškinį dėl nuosavybės teisės pripažinimo, o tik vėliau dėl arešto turtui panaikinimo.
 4. Teismas neteisingai įvertino IPĮ „Merkurij“ 1998 m. spalio 14 . raštą dėl nuosavybės fakto pripažinimo ir šio rašto atsiradimo aplinkybes, kadangi patvirtinti galima tik nuginčijamą, bet ne niekinį sandorį.
 5. Kauno apygardos teismo 2006 m. vasario 20 d. sprendime civilinėje byloje Nr.2-30-1/2006 yra padarytos išvados, kad ne UAB „Lauda“, bet IPĮ „Merkurij“ yra 97 pusvagonių savininkė.
 6. Ieškinio pareiškime ieškovai aiškiai išdėstė, kad niekinis sandoris negaliojo nepaisant to, ar yra ar ne teismo sprendimo pripažinti jį negaliojančiu, ir niekinio sandorio faktą teismas konstatuoja savo nuožiūra (ex officio).
 7. Nepagrįsta teismo išvada dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos patraukimo atsakovu šioje byloje.

26Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas AB Turto bankas nurodo, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas, ir prašo apeliacinės instancijos teismą palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutartį, o atskirąjį skundą atmesti.

27Atsiliepime į atskirąjį skundą tretysis asmuo Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra nurodo, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas.

28Daugiau atsiliepimų į atskirąjį skundą įstatymo nustatyta tvarka teismui nepateikta.

29Atskirasis skundas atmestinas ir Kauno apygardos teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

30Byloje nustatyta, kad Teismo antstolių kontoros prie Kauno apylinkės teismo antstolio N. Gudaičio 1998 m. rugsėjo 23 d. surašytu turto arešto aktu areštuoti 97 12-132 bei 12-141 tipo (markės) pusvagoniai, pagaminti 1992 m. įmonėje Uralvagonzavod, ir turto arešto akte nurodyta, kad aprašytas bei areštuotas skolininkui UAB „Lauda“ priklausantis turtas. Kauno apygardos teismo 2001 m. gegužės 25 d. nutartimi iškelta bankroto byla UAB „Lauda“.

31Teisėjų kolegija pagal pateiktus į bylą įrodymus konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas panaikinti ar pakeisti Kauno apygardos teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutartį.

32Teisėjų kolegija pagal pateiktus bylos duomenis ir nustatytas turinčias reikšmės bylai aplinkybes sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo išvados, jog teismui nėra pagrindo konstatuoti, kad IPĮ „Merkurij“ ir UAB“SIBOIL“ 1996 m. birželio 1 d. sutartis Nr. 11/01-1 bei UAB“SIBOIL“ ir UAB „Lauda“ 1996 m. spalio 21 d. sutartis Nr.96-09 yra niekiniai sandoriai, yra pagrįstos. Pateikti į bylą priėmimo-perdavimo aktai patvirtina, kad šios sutartys nėra niekiniai sandoriai. Pažymėtina, kad niekiniu sandoris gali būti laikomas tik tada, kai yra įstatymų nustatyti pagrindai. Teisės doktrinoje aiškinama, kad niekinis sandoris negalioja nuo pat sudarymo momento, nesvarbu, ar yra pareikštas reikalavimas pripažinti jį negaliojančiu, tačiau tai nereiškia, kad visais atvejais nereikia kreiptis į teismą pripažinti tokį sandorį negaliojančiu. Pažymėtina, kad ne visuomet sandoris yra akivaizdžiai niekinis, todėl tokį ginčą gali išspręsti tik teismas. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad į bylą nepateikta įrodymų, įrodančių, kad paminėtos sutartys yra niekiniai sandoriai dėl jų sudarymo tik dėl akių (neketinant sukurti teisinių pasekmių) ar dėl kitų įstatymo nustatytų pagrindų. IPĮ „Merkurij“, UAB“SIBOIL“ bei UAB „Lauda“, kurios sutarčių sudarymo momentu užsiėmė verslo veikla, taikytini padidinti reikalavimai dėl sutarčių sudarymo bei atsakomybės pagal sutartis. IPĮ „Merkurij“, UAB“SIBOIL“ savo teises galėjo ir privalėjo ginti įstatymo nustatyta tvarka, bet ne sudarydamos niekinius sandorius, kadangi toks teisių įgyvendinimas prieštarauja įstatyme įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo civilinės teisės principams. Teisėjų kolegija sprendžia, kad prijungtoje prie civilinės bylos baudžiamojoje byloje apklaustų liudytojų J. F. , O. K. parodymai neįrodo, kad paminėtos sutartys yra niekiniai sandoriai, ir nepaneigia perdavimo-priėmimo aktų pagal šias sutartis. Paminėtų liudytojų parodymus paneigia IPĮ „Merkurij“ direktoriaus V. S. G. 1998 m. spalio 6 d. raštas Nr.6-1-98/3 UAB „Lauda“, Teismo antstolių kontoros prie Kauno miesto apylinkės teismo antstoliui N. Gudaičiui ir kitiems, patvirtinantis, kad paminėtos sutartys nėra niekiniai sandoriai, todėl nurodyti liudytojų parodymai vertintini kritiškai. Pateikti į bylą įrodymai nepaneigia nurodyto rašto turinio ir šiame rašte išreikštos IPĮ „Merkurij“ direktoriaus V. S. G. valios. Įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, asmenys turi laikytis įstatymų bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo ir sąžiningumo principų. Civilines teises saugo įstatymai, išskyrus atvejus, kada šios teisės įgyvendinamos prieštaraujant jų paskirčiai, viešajai tvarkai, geriems papročiams ar visuomenės moralės principams. Teisėjų kolegija pagal Vilniaus apygardos teismo 2003 m. rugpjūčio 4 d. nuosprendį baudžiamojoje byloje, prijungtoje prie civilinės bylos, sprendžia, kad teismo nuosprendžiu įstatymo nustatyta tvarka nėra konstatuota ar pripažinta, jog nurodytos sutartys yra niekiniai sandoriai, ir kad baudžiamojoje byloje kaltinimai dėl paminėtų sutarčių suklastojimo nėra pareikšti. Teismo nuosprendžiu nėra išspręstas 97 pusvagonių, kuriems prašoma panaikinti areštą, nuosavybės klausimas. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad į bylą nepateikta įrodymų, kurie būtų pagrindas konstatuoti, kad paminėtos sutartys yra niekiniai sandoriai.

33Teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai, kad Kauno apygardos teismas 2006 m. vasario 20 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-30-1/2006 padarė išvadas, kad ne UAB „Lauda“, bet IPĮ „Merkurij“ yra 97 pusvagonių savininkė, nėra pagrindas panaikinti ar pakeisti Kauno apygardos teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutartį. Nurodytame sprendime teismas nekonstatavo, kad IPĮ „Merkurij“ ir UAB „SIBOIL“ 1996 m. birželio 1 d. sutartis Nr.11/01-1 bei UAB „SIBOIL“ ir UAB „Lauda“ 1996 m. spalio 21 d. sutartis Nr.96-09 yra niekiniai sandoriai, taip pat nepripažino negaliojančiais šias sutartis bei perdavimo-priėmimo aktus pagal šias sutartis. Kauno apygardos teismas 2006 m. vasario 20 d. sprendime civilinėje byloje Nr.2-30-1/2006 rėmėsi byloje pateikto trečiojo asmens Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros atsiliepimo į ieškinį nuorodomis dėl baudžiamojoje byloje Nr.09-2-032/1998 nustatytų aplinkybių ir Vilniaus apygardos teismo 2003 m. rugpjūčio 4 d. nuosprendyje nustatytomis aplinkybėmis, tačiau Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. kovo 3 d. nutartyje nagrinėjamoje byloje konstatuota, kad nuosavybės, atsiskaitymų klausimai nebuvo sprendžiami baudžiamojoje byloje ir pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo daryti išvados, kad šioje byloje ginčijami pusvagoniai nuosavybės teise priklauso IPĮ „Merkurij“, bei manyti, kad šie faktai nustatyti įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje. Nagrinėjamoje byloje atsiliepime į ieškovų atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutarties tretysis asmuo Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra nurodė, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas bei atmestinas, ir pateikė tai pagrindžiančius argumentus. Pažymėtina, kad Kauno apygardos teismas 2006 m. vasario 20 d. sprendime civilinėje byloje Nr.2-30-1/2006 netyrė ir neįvertino IPĮ „Merkurij“ direktoriaus V. S. G. 1998 m. spalio 6 d. rašto Nr. 6-1-98/3 UAB „Lauda“, Teismo antstolių kontoros prie Kauno miesto apylinkės teismo antstoliui N. Gudaičiui ir kitiems. Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-30-1/2006 dalyvaujančiais byloje asmenimis buvo ne visi nagrinėjamoje civilinėje byloje dalyvaujantys asmenys. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad Kauno apygardos teismo 2006 m. vasario 20 d. sprendimas civilinėje byloje Nr.2-30-1/2006 neturi prejudicinės reikšmės nagrinėjamai bylai ir CPK 182 straipsnio 2 punktas netaikytinas.

34Pirkimo-pardavimo, mainų sutartys, kai pagal sutartį viena sutarties šalis jai nepriklausantį daiktą perduoda kitai sutarties šaliai, gali būti pripažįstamos negaliojančiomis pagal daikto savininko, valdytojo, kitos sutarties šalies ieškinį ir tokie sandoriai nėra niekiniai, bet yra nuginčijami sandoriai. Todėl pirmosios instancijos teismo išvados, kad ieškovai neįrodė, kad IPĮ „Merkurij“ yra ginčo 97 pusvagonių savininkė, o UAB „Griflit šių pusvagonių teisėtas valdytojas, neprieštarauja pirmosios instancijos teismo išvadoms, kad nėra pagrindo konstatuoti ar pripažinti nurodytas IPĮ „Merkurij“ ir UAB „SIBOIL“ bei UAB „SIBOIL“ ir UAB „Lauda“ sutartis niekinėmis.

35Pagal pateiktus į bylą įrodymus teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo tenkinti ieškinį ir pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškinį (CPK 603 str.).

36Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas pirmosios instancijos teismo nutarties panaikinimui ar pakeitimui, ir sprendžia, kad atskirasis skundas atmestinas kaip nepagrįstas, o Kauno apygardos teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutartis paliktina nepakeista.

37Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

38Kauno apygardos teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „Griflit“ 1998 m. spalio 23 d. kreipėsi į teismą su... 4. Pareiškėjas IPĮ „Merkurij“ 2000 m. gruodžio 19 d. kreipėsi į teismą... 5. Ieškovas IPĮ „Merkurij“ 2001 m. birželio 12 d. ieškiniu, paduotu... 6. Ieškovai UAB „Griflit“, IPĮ „Merkurij“ 2005 m. liepos 12 d. paduotu... 7. Kauno apygardos teismas 2006 m. gegužės 10 d. nutartimi nutarė Teismo... 8. Teismas konstatavo, kad ieškinys atmestinas.... 9. Teismas nurodė, kad byloje kyla ginčas dėl to, kam iš priklausė 97... 10. Ieškovų pateikti dokumentai - 1993-01-21 sutartis Nr.2301 (4 t., b. l.... 11. Teismas nurodė, kad vykdomojoje byloje Nr.4177/98 (priedas prie civilinės... 12. Teismas pažymėjo, kad vykdomojoje byloje yra ir iš IPĮ ,,Merkurij“ paštu... 13. (4) IPĮ ,,Merkurij“, remdamasi 1996-08-19 ,,Garantiniu sutartiniu... 14. (5) UAB ,,SIBOIL“, remdamasi sutartiniais įsipareigojimais su UAB... 15. Teismas nurodė, kad šiuo raštu IPĮ ,,Merkurij“ savininkas ir direktorius... 16. (2) šių vagonų savininkė nuo 1996 m. rugsėjo 24 d. iki šio laiko yra UAB... 17. (3) IĮ ,,Merkurij“ pasirengusi pateikti IPĮ ,,Merkurij“ ir UAB... 18. Teismas, vertindamas šį ieškovo raštą, kurio originalas yra ir pas... 19. Teismas nurodė, kad nors Vilniaus apygardos teismo 2003-08-04 nuosprendyje,... 20. Teismas nurodė, kad sutinkamai su CPK 182 straipsniu nereikia įrodinėti... 21. Teismas konstatavo, kad kadangi nurodytu nuosprendžiu jokie V. S. G.... 22. Teismas nurodė, kad kadangi įstatymo nustatyta tvarka nėra nustatyta, kad... 23. Teismo nuomone, šioje byloje atsakovu turėjo būti patraukti ne tik... 24. Teismas pažymėjo, kad 1997-06-17 Įmonių bankroto įstatymo, kuriuo... 25. Atskiruoju skundu ieškovai UAB „Griflit, IPĮ „Merkurij“ prašo... 26. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovo Lietuvos Respublikos finansų... 27. Atsiliepime į atskirąjį skundą tretysis asmuo Lietuvos Respublikos... 28. Daugiau atsiliepimų į atskirąjį skundą įstatymo nustatyta tvarka teismui... 29. Atskirasis skundas atmestinas ir Kauno apygardos teismo 2006 m. gegužės 10 d.... 30. Byloje nustatyta, kad Teismo antstolių kontoros prie Kauno apylinkės teismo... 31. Teisėjų kolegija pagal pateiktus į bylą įrodymus konstatuoja, kad... 32. Teisėjų kolegija pagal pateiktus bylos duomenis ir nustatytas turinčias... 33. Teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai, kad Kauno... 34. Pirkimo-pardavimo, mainų sutartys, kai pagal sutartį viena sutarties šalis... 35. Pagal pateiktus į bylą įrodymus teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra... 36. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo... 37. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 38. Kauno apygardos teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutartį palikti nepakeistą....