Byla e2-1034-584/2016
Dėl nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo E. Š

1Kauno apylinkės teismo teisėja Diana Jasaitienė,

2sekretoriaujant Aistei Jungaitytei, dalyvaujant ieškovės UAB DK „PZU Lietuva“ atstovui advokatui Renaldui Baliūčiui, atsakovės UAB „Sakla“ atstovams advokatei Kristinai Česnauskienei, direktoriui A. L., trečiajam asmeniui E. Š.,

3žodinio proceso tvarka, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB DK „PZU Lietuva“ ieškinį atsakovei UAB „Sakla“ dėl nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo E. Š..

4Teismas

Nustatė

5ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės 458,03 Eur nuostolių atlyginimą, 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad plovimo metu buvo sugadintos trečiojo asmens automobilio grotelės, variklio gaubtas. Trečiasis asmuo atvarė plauti nesugadintą automobilį, atsakovė plovimo darbus atliko netinkamai. Grotelių negalima suremontuoti, jos buvo pakeistos, tai patvirtina sąmata. Žalos dydis yra įrodytas. Atsakovė turėjo įrodyti, kad grotelės yra dažomos, ne keičiamos ir kt., tačiau įrodymų nėra pateikta. Defektinis aktas pasirašytas įmonės „Arsaulita“, nes jai suteikta teisė nustatyti pažeidimus. Teismui reikia vadovautis trečiojo asmens parodymais. Duomenų apie kitus įvykius automobilio istorijoje nėra. Esminis momentas byloje, yra sudaryta atsakovės su trečiuoju asmeniu taikos sutartis, jei atsakovės darbuotojai tinkamai nuplovė automobilį, kam tuomet reikėjo sudaryti taikos sutartį, kad ir dėl 90 Eur žalos atlyginimo.

7Trečiasis asmuo paaiškino, kad plovyklos paslaugomis naudojosi reguliariai apie 1 metus laiko. Automobilis buvo plaunamas rankiniu būdu, jį plovė 2 vaikinai. Niekas iš atsakovės atstovų prieš plovimą dėl automobilio sugadinimo jam nepranešė. Pastebėjo, kad vaikinas plaudamas automobilį per ilgai laikė į automobilio priekį nukreiptą plovimo įrenginį. Po plovimo pastebėjo apgadinimus - nubrėžtas variklio gaubto ir grotelių priekis . Skambino draudimo brokerei, kuri pasiūlė padaryti automobilio nuotraukas bei kreiptis į draudimo bendrovę. Vakare pasitarė su advokatu ir sudarė turto sugadinimo aktą, kurį dėl nedarbo dienų atsakovės atstovui įteikė tik 2014-10-14. Kitą rytą jis buvo informuotas, kad atsakovė nieko neatlygins, akto nepasirašinės. Grotelės yra nedažomos, todėl buvo keičiamos originaliomis. Automobilis, jokių įvykių anksčiau ar vėliau iki prašymo pateikimo draudimo bendrovei, nebuvo patyręs.

8Atsakovės atstovai paaiškino, kad trečiasis asmuo lankydavosi įmonėje, visą laiką skubėdavo. Prieš plaunant darbuotoja A. O. informavo, kad matosi ant automobilio grotelių nusilupęs lakas, apie dangčio defektus nesakė. Direktorius nuėjo pas automobilio savininką ir pasakė, kad automobilis blogai nudažytas, trečiasis asmuo sakė žinąs. Direktorius leido plauti. Trečiojo asmens automobilio sugadinimo neįformino, nes klientas buvo įspėtas, kai pasakė, kad žino, jog dažai nuo grotelių yra nusilupę. Po plovimo trečiasis asmuo ėmė detaliai apžiūrėti automobilį. UAB „Arsaulitus“ sąmatą 1889,66 Lt, taikos sutarties, sudarytos su trečiuoju asmeniu metu, atsakovės direktorius yra matęs, advokatę byloje turėjo. Taikos sutartis buvo pasirašyta, kad negaišinti laiko, kad nebūtų blogi atsiliepimai apie įmonę ir, kad klientas grįžtų. Nėra techniškai įmanoma, kad būtų galima plovimo metu užsirūkyti, darbuotojams nustatytos jų darbo vietos ir pareigos. Nepranešta apie įvykį per 3 darbo dienas, pranešta po 10 dienų. Transporto priemonės techninės apžiūros aktas nepatvirtina, kad automobilis buvo defektuotas ar pažeistas 2014-10-10, akto draudimo bendrovės atstovas nepasirašė, be to jame nurodyti netikslūs duomenys dėl grotelių dažymo, tačiau papildomas apžiūros aktas nebuvo sudarytas, taigi, žala ir atsakovės neteisėti veiksmai neįrodyti. Po plovimo apie variklio gaubtą trečiasis asmuo niekam nepranešė, pretenzijų nereiškė. Automobilis ne naujas, 2009 m. Ieškovas neįrodė, kad plaunant aukšto slėgio priemonėmis galima pažeisti automobilio kėbulą, jį plaunant. Draudimo išmokos paskaičiavimo pažymoje yra atžyma, jog regresas nebus taikomos, kad tai yra nelaimingas atsitikimas, todėl draudimo bendrovė įvertinusi tikrąsias aplinkybes, nemanė, kad yra galimybė išsiieškoti. Sudaryta taikos sutartis nėra kaltės pripažinimas.

9Ieškinys tenkintinas.

10Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2014-05-13 trečiasis asmuo E. Š. su ieškove UAB DK „PZU Lietuva“ sudarė transporto priemonių draudimo sutartį Nr. ( - ), kuria ieškovė nuo 2014-05-13 iki 2015-05-13 apdraudė trečiajam asmeniui priklausančią transporto priemonę „Audi Q5“, valst. Nr. ( - ) Trečiasis asmuo 2014-10-20 pranešė atsakovei, jog 2014-10-10 plaunant plovykloje automobilį buvo apgadintos grotelės, variklio dangčio priekis. Transporto priemonės techninės apžiūros – defektų akte užfiksuoti variklio dangčio ir centrinių grotelių sugadinimai. UAB „Arsaulitus“ sudarytoje remonto sąmatoje ir UAB „Arsaulitus“ išrašytoje PVM sąskaitoje – faktūroje nurodyta remonto kaina 547,28 Eur (1889,66 Lt). Ieškovė apskaičiavo 458,03 Eur (1581,49 Lt) dydžio draudimo išmoką, kurią trečiojo asmens prašymu pervedė UAB „Arsaulitus“. Civilinėje byloje Nr. e2-3973-454/2015 E. Š. buvo pareiškęs ieškinį atsakovei UAB „Sakla“ dėl 95,83 Eur (330,89 Lt) žalos atlyginimo, 5 proc. metinių palūkanų priteisimo. Kauno apylinkės teismas 2015-04-15 nutartimi patvirtino šalių sudarytą taikos sutartį, pagal kurią UAB „Sakla“ įsipareigojo per 10 dienų nuo teismo nutarties, kuria bus patvirtinta ši sutartis, įsiteisėjimo dienos, pervesti 90 EUR į E. Š. sąskaitą.

11Pagal Civilinio kodekso (toliau - CK) 6.1015 straipsnio 1 dalį draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens, jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita. CK 6.1015 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, nustatančių draudėjo ir už žalą atsakingo asmens santykius. Tai reiškia, kad žalos padarymo draudėjo turtui atveju draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančias CK šeštosios knygos III dalies XXII skyriaus normas, pagal kurias tam, kad atsirastų civilinės atsakomybės teisiniai santykiai, būtina nustatyti visų atsakomybės sąlygų – neteisėtų veiksmų, žalos, priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos bei kaltės – buvimą (CK 6.246 str., 6.247 str., 6.248 str., 6.249 str.).

12Žalą patyrusiam trečiajam asmeniui E. Š. ir atsakovei UAB „Sakla“ civilinėje byloje Nr. e2-3973-454/2015 sudarius taikos sutartį dėl 90,00 Eur dalies žalos atlyginimo, atsakovės procesinis elgesys vertintinas kaip žalos padarymo fakto ir savo neteisėtų veiksmų pripažinimas, nes priešingu atveju atsakovei iš esmės nesutinkant su pareikštu ieškiniu ir nepripažįstant savo civilinės atsakomybės, taikos sutarties sudarymas būtų apskritai neįmanomas. Jeigu šalys sudarė susitarimą, kaip teigia atsakovė, kuriuo sprendė kitus klausimus, o ne ginčą, dėl kurio buvo iškelta minėta civilinė byla, tai tokio šalių susitarimo, kaip pažeidžiančio imperatyvias įstatymo normas teismas būtų netvirtinęs (CPK 42 str. 2 d.).

13Atsakovės atstovo ir liudytojos A. O. parodymai, jog automobilio grotelių pažeidimai buvo iki treč. a. automobilio plovimo, apie kuriuos ji informavo bendrovės direktorių, tačiau šis leido plauti automobilį, jų neužfiksavus, viena vertus vertintini kritiškai, kita vertus, paslaugos teikimo nesustabdžius ar tinkamai pažeidimų iki atlikimo neįforminus, sudaro prielaidas atsakyti už šio veiksmo pasekmes. Juridinio asmens vadovas, būdamas informuotas apie esamus automobilio pažeidimus, prieš suteikiant paslaugas, turėjo veikti apdairiai ir rūpestingai, t. y. duoti nurodymus atitinkamiems darbuotojams, jog matomi pažeidimai būtų užfiksuoti (surašytas aktas, nufotografuota) ar paslaugą teikti atsisakyta, tačiau tai nebuvo padaryta.

14Įvertinus tai, kas išdėstyta, spręstina, kad atsakovės civilinė atsakomybė dėl žalos padarymo įrodyta (CPK 178 str., 185 str.).

15Atsakovė nesutikdama su iš jos prašomų priteisti 458,03 Eur nuostolių dydžiu, turėjo teisę pateikti įrodymus, patvirtinančius mažesnį padarytos žalos dydį, tačiau tokių įrodymų nepateikė.

16Atsakovės argumentai, jog žala yra neįrodyta dėl to, kad techninės apžiūros – defektų nustatymo akte buvo nurodyta, jog variklio dangtis ir centrinės grotelės bus dažomos, tačiau centrinės grotelės buvo pakeistos naujomis, yra atmestini, nes, viena vertus, atsakovė įrodymų, jog sugadintos grotelės gali būti dažomos, nepateikė, kita vertus, techninės apžiūros – defektų akte užfiksuoti pirminiai sugadinimai ir nurodytas remonto būdas gali būti netikslūs dėl to, jog vėliau atliekant remonto darbus gali paaiškėti ir daugiau sugadinimų, kurie nebuvo iš karto vizualiai matomi arba iš anksto vertinant galėjo būti suklysta dėl tinkamiausio remonto būdo. Ta aplinkybė, jog trečiasis asmuo E. Š. techninės apžiūros – defektų akte pasirašė UAB DK „PZU Lietuva“ atstovo rekvizitų vietoje, nedaro šio akto negaliojančiu, nes aktą surašė ir taip pat pasirašė UAB „Arsaulitus“ įmonės atstovas meistras – priėmėjas K. D..

17Esant nustatytoms aplinkybėms ieškovė išmokėjusi 458,03 Eur draudimo išmoką įgijo teisę reikalauti išmokėtos sumos iš atsakingo už padarytą žalą asmens (CK 6.1015 str.). Ši suma pagrįsta byloje esančiais įrodymais, todėl priteistina iš atsakovės ieškovei.

18Atsakovei praleidus terminą įvykdyti piniginę prievolę, iš jos priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 1 d., 2 d., 6.210 str. 2 d.).

19Patenkinus ieškinį, iš atsakovės priteistinas ieškovei jos sumokėtas žyminis mokestis – 15,00 Eur, advokato teisinės pagalbos išlaidų – 133,17 Eur (CPK 93 str. 1 d., 98 str.). Iš atsakovės priteistinos valstybei procesinių dokumentų įteikimo išlaidos – 3,18 Eur (CPK 96 str.).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259-260 straipsniais, 270 straipsniu,

Nutarė

21ieškinį tenkinti.

22Priteisti iš atsakovės UAB „Sakla“, į. k. 300131942, buveinė T. Masiulio g. 18K, Kaunas, ieškovės UAB DK „PZU Lietuva“, į. k. 110057869, buveinė Konstitucijos pr. 7, Vilnius, a. s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440, naudai 458,03 Eur (keturių šimtų penkiasdešimt aštuonių eurų 03 ct) nuostolių atlyginimą, 6 (proc.) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (458,03 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2015-09-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 148,17 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt aštuonis eurus 17 ct) bylinėjimosi išlaidų.

23Priteisti iš atsakovės UAB „Sakla“, į. k. 300131942, buveinė T. Masiulio g. 18K, Kaunas, valstybei 3,18 Eur (tris eurus 18 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

24Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Diana Jasaitienė,... 2. sekretoriaujant Aistei Jungaitytei, dalyvaujant ieškovės UAB DK „PZU... 3. žodinio proceso tvarka, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę... 4. Teismas... 5. ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės 458,03 Eur... 6. Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad plovimo metu buvo... 7. Trečiasis asmuo paaiškino, kad plovyklos paslaugomis naudojosi reguliariai... 8. Atsakovės atstovai paaiškino, kad trečiasis asmuo lankydavosi įmonėje,... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2014-05-13 trečiasis asmuo E.... 11. Pagal Civilinio kodekso (toliau - CK) 6.1015 straipsnio 1 dalį draudikui,... 12. Žalą patyrusiam trečiajam asmeniui E. Š. ir atsakovei UAB „Sakla“... 13. Atsakovės atstovo ir liudytojos A. O. parodymai, jog automobilio grotelių... 14. Įvertinus tai, kas išdėstyta, spręstina, kad atsakovės civilinė... 15. Atsakovė nesutikdama su iš jos prašomų priteisti 458,03 Eur nuostolių... 16. Atsakovės argumentai, jog žala yra neįrodyta dėl to, kad techninės... 17. Esant nustatytoms aplinkybėms ieškovė išmokėjusi 458,03 Eur draudimo... 18. Atsakovei praleidus terminą įvykdyti piniginę prievolę, iš jos... 19. Patenkinus ieškinį, iš atsakovės priteistinas ieškovei jos sumokėtas... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259-260... 21. ieškinį tenkinti.... 22. Priteisti iš atsakovės UAB „Sakla“, į. k. 300131942, buveinė T.... 23. Priteisti iš atsakovės UAB „Sakla“, į. k. 300131942, buveinė T.... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...