Byla e2-16935-1101/2020
Dėl priverstinio skolinio įsipareigojimo įvykdymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laura Matusevičiūtė dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Cramo“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Alverona“ dėl priverstinio skolinio įsipareigojimo įvykdymo.

2Teismas

Nustatė

31.

4ieškovė UAB „Cramo“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dokumentinio proceso tvarka, prašydama priteisti iš atsakovės UAB ,,Alverona“ 253,25 Eur dydžio įsiskolinimą, 20,01 Eur delspinigius, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

52.

6Ieškovė nurodo, kad 2018 m. gegužės 10 d. sudarė mechanizmų bei įrangos nuomos sutartį Nr. 220180335, pagal kurią ieškovė atsakovei išnuomojo įrangą, įrangos perdavimą įformindama įrangos priėmimo-perdavimo aktu. Atsakovė už išnuomotą įrangą ir suteiktas paslaugas pagal sutarties sąlygas įsipareigojo atsiskaityti avansu. Už išnuomotą statybinę įrangą ir paslaugas laikotarpiu nuo 2019 m. spalio 31 d. iki 2020 m. sausio 31 d. ieškovė išrašė PVM sąskaitas-faktūras bendrai 253,25 Eur sumai. Pasak ieškovės, iki ieškinio pateikimo atsakovė pagal šias PVM sąskaitas faktūras neatsiskaitė. Be to, pagal sutarties 5.6 punktą laiku nesumokėjus už suteiktas paslaugas, atsakovė įsipareigojo mokėti 0,06 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, todėl atsakovei paskaičiuoti 20,01 Eur dydžio delspinigiai.

7Ieškinys tenkintinas.

83.

9Ieškinys, kurio dalykas yra piniginiai reikalavimai, ieškovo prašymu gali būti išspręstas dokumentinio proceso tvarka, jeigu visi reikalavimai yra pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais (CPK 424 straipsnio 1 dalis). Teismas, įvertinęs ieškinio reikalavimų pobūdį bei reikalavimus pagrindžiančių rašytinių įrodymų visumą, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas nagrinėti bylą dokumentinio proceso tvarka, ieškinį tenkinti ir priimti preliminarų sprendimą (CPK 428 straipsnio 1 dalis).

104.

11Bylos duomenys patvirtina, kad 2018 m. gegužės 10 d. tarp šalių buvo sudaryta mechanizmų bei įrangos nuomos sutartis Nr. 220180335, kurios pagrindu ieškovė įsipareigojo išnuomoti atsakovei statybinę įrangą, o atsakovė įsipareigojo už ją tinkamai atsiskaityti (Sutarties 1 punktas). Ieškovės išnuomotos įrangos perdavimą patvirtina 2018 m. gegužės 14 d. abiejų šalių atstovų pasirašytas įrangos priėmimo-perdavimo aktas. Tuo pagrindu ieškovė už suteiktas paslaugas laikotarpiu nuo 2019 m. spalio 31 d. iki 2020 m. sausio 31 d. išrašė atsakovei PVM sąskaitas faktūras bendrai 253,25 Eur sumai. Pasak ieškovės, atsakovė pagal šias sąskaitas nėra atsiskaičiusi ir yra skolinga 253,25 Eur. Bylos duomenys patvirtina, kad šių sąskaitų apmokėjimo terminai yra suėję. Duomenų, kad atsakovė šias sąskaitas būtų visiškai apmokėjusi, byloje nėra. Apie susidariusį įsiskolinimą ir raginimą susimokėti atsakovė buvo informuota raštu, tačiau byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų šias sąskaitas apmokėjusi.

125.

13Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.477 straipsnio 1 dalį nuomos sutartimi viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. CK 6.38 straipsnio 1 dalis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku įvykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 2 dalis); sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovė būtų visiškai atsiskaičiusi su ieškove pagal sutartį už statybinės įrangos nuomą. Kadangi atsakovė pažeidė jai tenkančią sutartinę prievolę atsiskaityti su ieškove, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 253,25 Eur skolą tenkintinas (CK 6.38, 6.59, 6.200 straipsniai, 6.681 straipsnis).

146.

15Pagal sutartį atsakovė įsipareigojo laiku nesumokėjus sutartyje nustatyto atlyginimo, mokėti ieškovei 0,06 proc. netesybas nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną (Sutarties 5.6 punktas). Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 20,01 Eur delspinigius už laiku neapmokėtas sąskaitas (delspinigių apskaičiavimas nurodytas prie ieškinio pateiktoje delspinigių paskaičiavimo pažymoje). Kadangi atsakovė laiku neįvykdė pareigos atsiskaityti su ieškove, reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas, iš atsakovės priteisiant 20,01 Eur dydžio delspinigius (CK 6.258 straipsnis, 6.71 straipsnis).

167.

17Tenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovei priteistinos 6 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą (273,26 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020 m. balandžio 22 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

188.

19Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovės priteistinos patirtos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 8 Eur žyminio mokesčio ir 52,57 Eur išlaidų advokato pagalbai už ieškinio parengimą apmokėti, iš viso 60,57 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnio 1 dalis; 98 straipsnis).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424-428 straipsniais,

Nutarė

21ieškinį patenkinti.

22Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Cramo“, juridinio asmens kodas 300031995, iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Alverona“, juridinio asmens kodas 302899990, 253,25 Eur (du šimtus penkiasdešimt tris eurus ir 25 ct) skolą, 20,01 Eur (dvidešimt eurų ir 01 ct) delspinigius, 6 proc. dydžio metinines procesines palūkanas už priteistą sumą (273,26 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020 m. balandžio 22 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 60,57 Eur (šešiasdešimt eurų ir 57 ct) bylinėjimosi išlaidų.

23Atsakovė per 20 dienų nuo preliminaraus teismo sprendimo įteikimo privalo įvykdyti sprendimą arba jį priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, pagrįstus leistinomis įrodinėjimo priemonėmis.

24Jeigu atsakovė per 20 dienų nuo preliminaraus teismo sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus arba bylos šalys sudaro taikos sutartį ir teismas ją patvirtina, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

25Jeigu per 20 dienų nuo preliminaraus teismo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus teismo sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei bus išduotas vykdomasis raštas.

26Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai