Byla N2-38162-131/2013
Dėl įvaikinimo, Išvadą teikianti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vladas Leonas,

2sekretoriaujant Ingai Murauskaitei,

3dalyvaujant pareiškėjams T. P., D. P., Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Meikutei Kinčienei,

4Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovei Kristinai Liublinskienei, uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos T. P. ir D. P. pareiškimą dėl įvaikinimo, Išvadą teikianti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba,

Nustatė

5Pareiškėjai kreipėsi į teismą su pareiškimu įvaikinti V. B., a.k. ( - ) pripažinti pareiškėjus T. P. ir D. P., vaiko V. B. tėvais, o V. B. – mūsų dukra, pakeisti V. B. pavardę, suteikiant pareiškėjų pavardę – V. P.. Pareiškėjai nurodė, kad 2006 m. liepos 29 d. sudarė santuoką, santuokoje vaikų nesusilaukė. Dėl įvaikinimo kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrių, išklausė būsimų įtėvių mokymus, gavo teigiamą įvertinimą ir buvo įrašyti į Norinčiųjų įsivaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą. Nuvykę į Šiaulių sutrikusio vystymosi kūdikių namus, susipažino su V. B., kurią pamačius, užplūdo šilti jausmai ir iš karto apsisprendė ją įsivaikinti. Pareiškėjai nurodo, kad gyvena erdviame ir tvarkingame bendrabutyje. Įvaikintam vaikus bus sudarytos geros gyvenimo sąlygos, bus įrengta atskira spinta daiktams, žaislams, įrengta vieta miegui ir žaidimams. Nurodė, jog abu sutuoktiniai yra dirbantys ir jų šeimos pajamos yra pakankamos, kad galėtų išlaikyti vaiką. Abu sutuoktiniai yra sveiki, neteisti, todėl nėra kliūčių, ribojančių galimybę įvaikinti.

6Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius sutinka su pareiškėjų T. P. ir D. P. pareiškimu dėl V. B. įvaikinimo. Atsiliepime nurodė, jog V. B., gim. ( - ), yra ketvirtas vaikas, gimęs vienišos motinos V. B. šeimoje. Nei vienas vaikas neauga kartu su motina. V. B. buvo palikta ligoninėje. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-02-02 įsakymu Nr. A-146(8.1) vaikui buvo nustatyta laikinoji globa ir gyvenamoji vieta Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. Motinai V. B. neterminuotai apribota motinos valdžia dukters V. B. atžvilgiu. Vaiko seneliai nepareiškė noro įvaikinti ar globoti V. B., kitų prašymų dėl mergaitės įvaikinimo ar globos, Vaiko teisių apsaugos skyrius nėra gavęs. Atsižvelgiant į mergaitės V. B. interesus turėti tėvus, šeimą, gauti tinkamą išsilavinimą, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius neprieštarauja, kad T. P. ir D. P. būtų pripažinti šio vaiko tėvais.

7Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius palaikė pareiškėjų T. P. ir D. P. prašymą įsivaikinti V. B.. Išvadoje nurodė, kad vieniša motina V. B. naujagimę paliko ligoninėje, neregistravo jos gimimo, atsisakė ją auginti. V. B. 2013-06-03 įrašyta į galimų įvaikinti vaikų apskaitą. T. P. ir D. P. tinkamai pasirengę įvaikinti tėvų globos netekusį vaiką. Sutuoktiniai išklausė būsimųjų įtėvių mokymus, VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ atestuotų socialinių darbuotojų buvo įvertinti teigiamai ir 2013-02-19 įrašyti į norinčiųjų įsivaikinti piliečių sąrašą. Išvadoje nurodoma, kad įvaikinimo procedūra iki teismo atlikta pilnai, todėl atsižvelgiant į vaiko interesus, jos teisę augti šeimoje, gauti tinkamą priežiūrą, ugdymą, išsilavinimą, pareiškėjų T. P. ir D. P. prašymą palaiko.

8Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos išvadoje nurodoma, kad artimųjų giminaičių, galinčių pasirūpinti be tėvų globos likusia V. B., nėra. Mergaitės seneliais anūke nesidomi, jos nelanko, ryšių nepalaiko. V. B. sesers A. tėvai nesutinka įvaikinti mergaitės dėl jos sveikatos problemų. Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų 2013-09-02 medicininiame pažymėjime Nr. 16 nurodoma, kad V. B. nustatytas mišrus raidos sutrikimas, įgimta širdies yda, sekama kardiologo ir neurologo. T. P. ir D. P. yra susipažinę su mergaitės sveikatos problema, tačiau pasirengę ją įvaikinti. Įvaikinimo tarnyba, teikia išvadą, kad Viltės įvaikinimas nepažeis LR CK 3.209 straipsnio 6 dalies reikalavimo, pareiškėjai T. P. ir D. P. nėra įvykdę pažeidimų, susijusių su vaiko teisių ir interesų pažeidimais, yra sveiki ir turi pastovias pajamas, todėl tarnyba neprieštarauja, jog pareiškėjai įvaikintų V. B..

9Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų pateiktame atsiliepime nurodoma, kad sutinka su pareiškėjų pareiškimu dėl V. B. įvaikinimo.

10Teismo posėdžio metu pareiškėjai T. P. ir D. P. palaikė pareiškimą, rašė leisti įvaikinti V. B..

11Įvaikinimo tarnybos atstovė prašė taikyti išimtį dėl sprendimo vykdymo skubos tvarka.

12Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė palaikė pareiškėjų prašymą, prašė sprendimą priimti skubos tvarka.

13Prašymas tenkintinas.

14Iš pateiktų dokumentų matyti, kad V. B., gim. ( - ) yra ketvirtas vaikas, gimęs vienišos motinos V. B. šeimoje, įrašo apie tėvą nėra (b.l.4, 5) V. B. naujagimę paliko ligoninėje, neregistravo jos gimimo, atsisakė ją auginti. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-02-02 įsakymu Nr. A-146(8.1) vaikui buvo nustatyta laikinoji globa ir gyvenamoji vieta Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namuose (b.l. 10). Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. gegužės 2 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-792-641/2013 neterminuotai apribota V. B., a.k. ( - ) motinos valdžia vaiko V. B. atžvilgiu, V. B. globos vieta nustatyta Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namuose (b.l. 6-9).V. B. 2013-06-03 įrašyta į galimų įvaikinti vaikų apskaitą (b.l. 12).

15Pareiškėjai išklausė būsimųjų įtėvių mokymus ir įvertinti teigiamai, 2013-02-19 įrašyti į norinčiųjų įsivaikinti piliečių sąrašą (b.l.29-33, 34, 35). Pareiškėjai T. P. ir D. P. yra sveiki (b.l. 16-17), nėra teisti, galiojančių administracinių nuobaudų neturi, abu pareiškėjai turi nuolatinius darbus (b.l. 24, 25), turi abiejų sutuoktinių nuosavybės teise nekilnojamąjį turtą – būstą, ( - ) (b.l.26, 27-28). Išvadas teikiančių tarnybų: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vertinimu, pareiškėjai yra pasirengę ir turi galimybę įsivaikinti ir auginti mergaitę V. B. šeimoje.

16Tarnybų išvadose dėl V. B. įvaikinimo nurodyta, kad sutinkamai su LR CK 3.217 str. nuostatomis, tarnybos išsiaiškino, jog būsimiems įtėviams nėra LR CK 3 knygoje numatytų kliūčių įvaikinti, ištyrė šeimos gyvenimo sąlygas, surinko informaciją apie sveikatos būklę. Išvadose konstatuojama, jog įvaikinama mergaitė V. B. atitinka visus LR CK 3.209 str. įvaikinamajam vaikui keliamus reikalavimus, o pareiškėjai T. P. ir D. P. yra pasiruošęs įvaikinimui, turi būtinas materialines sąlygas; įvaikinimas atitinka vaiko interesus, jo teisę augti šeimoje, gauti tinkamą auklėjimą bei priežiūrą, išsilavinimą. Atsižvelgiant į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos išvadas, prašymas dėl įvaikinimo ir pavardės pakeitimo yra visapusiškai tenkintinas.

17Įvertinant bylos aplinkybes, kuomet delsimas gali pakenkti nepilnamečio vaiko interesams, sprendimas vykdytinas skubiai (CPK 283 str. 1 d., 4 p.).

18Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270str., 283 str. 1 d., 4 p., 487 str.,

Nutarė

19Pareiškimą visapusiškai tenkinti.

20Leisti pareiškėjams T. P., asmens kodas ( - ) ir D. P., asmens kodas ( - ) įvaikinti nepilnametę V. B., asmens kodas ( - )

21Pripažinti pareiškėjus T. P., asmens kodas ( - ) ir D. P., asmens kodas ( - ) V. B. tėvais, o įvaikinamą V. B., asmens kodas ( - ) pareiškėjų T. P., asmens kodas ( - ) ir D. P., asmens kodas ( - ) vaiku.

22Pakeisti V. B., asmens kodas ( - ) pavardę ir įvaikinamajai suteikti pavardę – P..

23Įsiteisėjusio teismo sprendimo nuorašą siųsti vaiko gimimą įregistravusiai civilinės metrikacijos įstaigai, kad ši pakeistų įvaikio gimimo įrašą ir išduotų naują gimimo liudijimą.

24Sprendimą vykdyti skubiai.

25Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vladas Leonas,... 2. sekretoriaujant Ingai Murauskaitei,... 3. dalyvaujant pareiškėjams T. P., D. P., Vilniaus miesto savivaldybės... 4. Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės... 5. Pareiškėjai kreipėsi į teismą su pareiškimu įvaikinti V. B., a.k. ( - )... 6. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius... 7. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius... 8. Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos išvadoje nurodoma,... 9. Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų pateiktame... 10. Teismo posėdžio metu pareiškėjai T. P. ir D. P. palaikė pareiškimą,... 11. Įvaikinimo tarnybos atstovė prašė taikyti išimtį dėl sprendimo vykdymo... 12. Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė palaikė pareiškėjų prašymą,... 13. Prašymas tenkintinas.... 14. Iš pateiktų dokumentų matyti, kad V. B., gim. ( - ) yra ketvirtas vaikas,... 15. Pareiškėjai išklausė būsimųjų įtėvių mokymus ir įvertinti teigiamai,... 16. Tarnybų išvadose dėl V. B. įvaikinimo nurodyta, kad sutinkamai su LR CK... 17. Įvertinant bylos aplinkybes, kuomet delsimas gali pakenkti nepilnamečio vaiko... 18. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270str., 283 str. 1 d., 4 p., 487... 19. Pareiškimą visapusiškai tenkinti.... 20. Leisti pareiškėjams T. P., asmens kodas ( - ) ir D. P., asmens kodas ( - )... 21. Pripažinti pareiškėjus T. P., asmens kodas ( - ) ir D. P., asmens kodas ( -... 22. Pakeisti V. B., asmens kodas ( - ) pavardę ir įvaikinamajai suteikti pavardę... 23. Įsiteisėjusio teismo sprendimo nuorašą siųsti vaiko gimimą... 24. Sprendimą vykdyti skubiai.... 25. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...