Byla B2-1005-264/2016
Dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje dėl pareiškėjos AB „Eurovia Lietuva“ finansinio reikalavimo patvirtinimo RUAB „Šebsta“ restruktūrizavimo byloje

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi AB „Eurovia Lietuva“ ir RUAB „Šebsta“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje dėl pareiškėjos AB „Eurovia Lietuva“ finansinio reikalavimo patvirtinimo RUAB „Šebsta“ restruktūrizavimo byloje,

Nustatė

2Kauno apygardos teismas 2015-09-28 nutartimi (civ. bylos Nr. B2-694-264/2016 m.) patvirtino AB „Eurovia Lietuva“ 37 145, 90 Eur finansinį reikalavimą, klausimo dėl ginčytino finansinio reikalavimo dalies 27 887, 78 Eur sumai nagrinėjimą išskyrė į atskirą bylą (b. l. 6-8).

3Nagrinėjamoje byloje kreditorė AB „Eurovia Lietuva“ 2015-10-21 pateikė prašymą dėl 40 276,88 Eur papildomo finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Šebsta“ restruktūrizavimo byloje (b. l. 50-53).

42016 m. vasario 5 d. ir 2015 m. vasario 11 d. teisme gauti prašymai (Reg. Nr.E1-4790, Nr. E1-5545) rašytinio proceso tvarka patvirtinti 2016 m. vasario 3 d. taikos sutartį, sudarytą tarp AB „Eurovia Lietuva“ ir RUAB „Šebsta“. Taikos sutartyje nurodoma, kad šalims yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teismo teisinės pasekmės, kaip tai numatyta LR civilinio kodekso 6.985 str. ir LR civilinio proceso kodekso 137 str. 2 d. 4 p., 293 str. 5 p., 294 str. Šalys taip pat žino, kad vadovaujantis LR civilinio kodekso 6.985 str. ir LR civilinio proceso kodekso 584 str., teismo patvirtinta taikos sutartis laikoma vykdytinu dokumentu.

5Šalių pateikta taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina.

6Pagal CPK 140 straipsnio 3 dalį, šalys bet kurioje proceso stadijoje gali baigti bylą taikos sutartimi. Taikos sutarties sudarymas yra dispozityvumo principo civiliniame procese įgyvendinimo išraiška. Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 straipsnis). Teismas gali atsisakyti tvirtinti šalių taikos sutartį, jei jos sąlygos prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Patvirtinęs taikos sutartį, teismas nutraukia bylą (CPK 293 straipsnio 5 punktas), vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 straipsnio 2 dalis).

7Teismas, įvertinęs pateiktos šalių 2016 m. vasario 3 d. sudarytos taikos sutarties turinį bei sąlygas, konstatuoja, kad šalių veiksmai dėl taikos sutarties sudarymo neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ar viešajam interesui, todėl 2016 m. vasario 3 d. taikos sutartis tvirtintina ir byla nutrauktina (CPK 42 straipsnis, 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 5 punktas).

8Taikos sutarties 1 punkte šalys abipusių nuolaidų keliu susitarė, kad kreditoriaus reikalavimas į skolininką yra 65 033,88 Eur. Taigi, nelikus tarp šalių ginčo, RUAB „Šebsta“ restruktūrizavimo byloje tvirtintinas pareiškėjos AB „Eurovia Lietuva“ 65 033,88 Eur patikslintas finansinis reikalavimas (ĮRĮ 23 str. 5 d.).

9Taikos sutartimi šalys neaptarė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimo. Nagrinėjamoje byloje išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (pakeistas 2014 m. rugsėjo 23 d. Nr. 1R-298/1K-290, kuris įsigaliojo 2015-01-01) minimalią priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (3 Eur). Teismas pažymi, jog atsakovė nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo yra atleista pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą, todėl 4,49 Eur išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybei priteistinos iš kreditorės AB „Eurovia Lietuva“ (CPK 92 straipsnis).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 291 straipsniu, 293 straipsnio 5 punktu ir 294–295 straipsniais, Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23 straipsnio 5 dalimi teismas,

Nutarė

11Patvirtinti civilinėje byloje Nr. B2-1005-264/2016 taikos sutartį, sudarytą 2016 m. vasario 3 d. tarp kreditorės AB „Eurovia Lietuva“ (juridinio asmens kodas 121949798, buveinės adresas Liepkalnio g.85, Vilnius), ir atsakovės RUAB „Šebsta“ (juridinio asmens kodas 259968070, buveinės adresas M. Valančiaus g.16, Garliava, Kauno r.), atstovaujamos restruktūrizavimo administratoriaus UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizavimo centras“ žemiau išdėstytomis sąlygomis:

  1. Šalys abipusių nuolaidų keliu susitarė, kad kreditoriaus reikalavimas į skolininką yra 65 033,88 Eur.
  2. Abi šalys prašo teismą įtraukti kreditorių į skolininko kreditorių sąrašą su 65 033,88 Eur reikalavimu.
  3. Šalys patvirtina, kad daugiau jokių pretenzijų viena kitai neturi ir sutinka, kad šią taikos sutartį patvirtintų Kauno apygardos teismas rašytinio proceso tvarka nedalyvaujant šalims. Šalys taip pat pareiškia bei sutinka, kad kreditoriui pateikus šią taikos sutartį tvirtinti Kauno apygardos teismui, papildomas skolininko informavimas ar sutikimas nėra reikalingas.
  4. Šalys šiuo tikslu taip įsipareigoja atlikti visus nuo jų valios priklausančius veiksmus, kad ši taikos sutartis būtų patvirtinta teisme ir šalims įgytų galutinio sprendimo galią.
  5. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teismo teisinės pasekmės, kaip tai numatyta LR civilinio kodekso 6.985 str. ir LR civilinio proceso kodekso 137 str. 2 d. 4 p., 293 str. 5 p., 294 str. Šalys taip pat žino, kad vadovaujantis LR civilinio kodekso 6.985 str. ir LR civilinio proceso kodekso 584 str., teismo patvirtinta taikos sutartis laikoma vykdytinu dokumentu.
  6. Taikos sutartis sudaroma 3 (trimis) egzemplioriais, kurių po vieną atitenka šalims, o likusį egzempliorių kreditorius įsipareigoja pateikti tvirtinti Kauno apygardos teismui.

12Priteisti iš kreditorės AB „Eurovia Lietuva“ (juridinio asmens kodas 121949798, buveinės adresas Liepkalnio g.85, Vilnius) 4,49 Eur (keturis Eur ir 49 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

13Patvirtinti patikslintą AB „Eurovia Lietuva“ 65 033,88 Eur finansinį reikalavimą RUAB „Šebsta“ restruktūrizavimo byloje.

14Nutraukti civilinę bylą Nr. B2-1005-264/2016nutraukti.

15Ši nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai