Byla 2-4581-220/2018
Dėl nuostolių atlyginimo, metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų ir išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu priteisimo

1Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėjas Edmundas Žukauskas,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ieškinį atsakovui V. Š. dėl nuostolių atlyginimo, metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų ir išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama jai iš atsakovo priteisti 1570,03 Eur nuostolių atlyginimo ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 1570,03 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; taip pat valstybei iš atsakovo priteisti bylinėjimosi išlaidas bei išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

5Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ? CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka (paliekant pranešimą deklaruotoje gyvenamojoje vietoje). Atsakovas teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl esant ieškovės prašymui, priimtinas teismo sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

6Teismas

konstatuoja:

7Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2018 m. spalio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo pakeitimai, kuriais buvo pritarta teritorinių darbo biržų reorganizavimui prijungimo būdu prie Lietuvos darbo biržos, kurios pavadinimas po reorganizavimo pakeistas į Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, nagrinėjamoje byloje ieškovė – Tauragės teritorinė darbo birža keistina jos teisių ir pareigų perėmėja – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (CPK 48 straipsnis).

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Formaliai įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad 2016 m. birželio 16 d. Tauragės teritorinė darbo birža ir atsakovas pasirašė Dvišalę mokymo sutartį Nr. IBĮR-T12-76 (toliau - Dvišalė sutartis). Dvišalės sutarties dalykas - profesinio mokymo organizavimo paslaugų teikimas mokiniui ir jo įsidarbinimo į Lietuvos darbo biržos atliktų darbo rinkos prognozių metu nustatytas būsimas darbo vietas arba pradėjimo dirbti paties surastoje darbo vietoje ar pradėjimo vykdyti individualią veiklą, užbaigus profesinį mokymą, numatymas. Pagal Dvišalės sutarties 2 punktą atsakovas įsipareigojo įgyti ar patobulinti šią kvalifikaciją pagal medienos apdirbėjo mokymo programą arba (ir) įgyti šią kompetenciją, reikalingą Dvišalės sutarties 4 punkte nurodytam darbui atlikti arba individualiai veiklai vykdyti, ne vėliau kaip iki 2016 m. rugsėjo 22 d. pagal medienos apdirbėjo mokymo programą, kodas – 161054306. Pagal Dvišalės sutarties 7.1., 7.2., 7.6. ir 7.7. papunkčius atsakovas įsipareigojo: dalyvauti profesinio mokymo programoje, mokytis ir įgyti ar patobulinti kvalifikaciją arba (ir) įgyti kompetenciją, kaip nurodyta Dvišalės sutarties 2 punkte; įsidarbinti ir dirbti ne trumpiau negu 6 mėnesius darbo biržos pasiūlytoje darbo vietoje arba savo susirastoje darbo vietoje, jei dirbti pradedama ne vėliau, nei kitą darbo dieną po darbo biržos pasiūlymo pateikimo dienos, visą darbo laiką arba ne visą darbo laiką, tačiau ne visa darbo diena (pamaina) turi būti ne trumpesnė už pusę darbo dienos (pamainos), o ne visa darbo savaitė – ne trumpesnė už 3 darbo dienas per savaitę, arba vykdyti individualią veiklą ne mažiau kaip 15 dienų per mėnesį ne trumpiau negu 6 mėnesius bei dirbti arba vykdyti individualią veiklą, įsidarbinęs nenutraukti darbo sutarties be svarbių priežasčių, nurodytų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 patvirtintame Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos apraše (toliau – Aprašas), ne trumpesnį negu 6 mėnesių laikotarpį nuo įsidarbinimo dienos arba pradėjęs individualią veiklą, jos nenutraukti be svarbių priežasčių, nurodytų Apraše, ne trumpesnį negu 6 mėnesių laikotarpį nuo individualios veiklos pradėjimo dienos; atlyginti darbo biržai visas jos patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu, jeigu mokinys nevykdė arba netinkamai vykdė Dvišalės sutarties 7.1.–7.6. papunkčiuose numatytus įsipareigojimus be svarbių priežasčių, nurodytų Apraše. Atsakovas ir Tauragės profesinio rengimo centras, veikdami Dvišalės sutarties nuostatomis, 2016 m. birželio 20 d. pasirašė Profesinio mokymo sutartį Nr. 303. Atsakovas baigė pagal nurodytą Profesinio mokymo sutartį profesinį mokymą. Tai patvirtina Mokymo įstaigos 2016 m. rugsėjo 22 d. išduotas profesinio mokymo diplomas K Nr. 049275. Atsakovas baigęs mokymus pagal įsigytą kvalifikaciją, 2016 m. lapkričio 10 d. įsidarbino UAB „BIURO“. Tačiau atsakovas privalėjęs pas darbdavį pagal sutartį išdirbti iki 2017 m. gegužės 10 d. nustatyto laiko neišdirbo irt 2016 m. gruodžio 6 d. su darbdaviu darbo sutartis buvo nutraukta darbuotoju pareiškimu (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 127 straipsnio 1 dalis galiojusi aktuali redakcija iki 2017 m. birželio 30 d.). Tokiais veiksmais atsakovas nevykdė Dvišalės sutarties 7.2. papunkčio reikalavimo įsidarbinti ir dirbti ne trumpiau negu 6 mėnesius darbo biržos pasiūlytoje vietoje, bei 7.6. papunkčio reikalavimus – įsidarbinus nenutraukti darbo sutarties be svarbių priežasčių.

10Atsakovas pažeidė Dvišalės sutarties 7.2. ir 7.6. papunkčių nuostatas, dėl to Tauragės teritorinė darbo birža, kurios teises ir pareigas šioje civilinėje byloje perėmė ieškovė, tinkamai vykdydama Dvišalės sutarties 5.1.–5.3. papunkčių įsipareigojimus patyrė 1570,03 Eur išlaidų, susijusių su profesiniu mokymu. Byloje duomenų, kad ši suma atlyginta, nėra.

11Tauragės teritorinė darbo birža registruotu paštu išsiuntė atsakovui 2017 m. birželio 7 d. pranešimą dėl Dvišalės mokymo sutarties nutraukimo ir profesinio mokymo lėšų grąžinimo. Atsakovui pranešimas buvo išsiųstas pagal jo žinomą gyvenamosios vietos adresą, tačiau atsakovas į šį pranešimą neatsiliepė, į darbo biržą neatvyko.

12Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.59, 6.63, 6.245, 6.256 straipsniai). Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovei iš atsakovo priteistina 1570,03 Eur nuostolių atlyginimo.

13Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis). Tuo pagrindu ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. rugsėjo 11 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, iš atsakovo valstybei priteistina 50,36 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro: 47 Eur žyminis mokestis nuo kurio mokėjimo ieškovė atleista (CPK 83 straipsnio 1 dalies 10 punktas) ir 13,36 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas) (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 48 straipsniu, 96 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 285–286 straipsniais, teismas

Nutarė

16Pakeisti civilinėje byloje Nr. 2-4581-220/2018 ieškovę Tauragės teritorinę darbo biržą, juridinio asmens kodas 191438931, jos teisių ir pareigų perėmėja – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, juridinio asmens kodas 190766619.

17Ieškinį patenkinti visiškai.

18Priteisti iš atsakovo V. Š., asmens kodas ( - ) 1570,03 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus septyniasdešimt eurų, 3 ct) nuostolių atlyginimo ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 1570,03 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. rugsėjo 13 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovės Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, juridinio asmens kodas 190766619, naudai.

19Priteisti iš atsakovo V. Š., asmens kodas ( - ) 50,36 Eur (penkiasdešimt eurų, 36 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, pasirinktą sąskaitą, įmokos kodas 5660.

20Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmus.

Proceso dalyviai
1. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėjas Edmundas Žukauskas,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama jai iš atsakovo... 5. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos... 6. Teismas... 7. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2018 m. spalio 1 d. įsigaliojo Lietuvos... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Formaliai įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad 2016... 10. Atsakovas pažeidė Dvišalės sutarties 7.2. ir 7.6. papunkčių nuostatas,... 11. Tauragės teritorinė darbo birža registruotu paštu išsiuntė atsakovui 2017... 12. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais... 13. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5... 14. Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, iš atsakovo valstybei priteistina... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 48 straipsniu, 96... 16. Pakeisti civilinėje byloje Nr. 2-4581-220/2018 ieškovę Tauragės teritorinę... 17. Ieškinį patenkinti visiškai.... 18. Priteisti iš atsakovo V. Š., asmens kodas ( - ) 1570,03 Eur (vieną... 19. Priteisti iš atsakovo V. Š., asmens kodas ( - ) 50,36 Eur (penkiasdešimt... 20. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...