Byla 2S-1096-273/2013
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį, suinteresuoti asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, VĮ „Registrų centras“, G. B

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens G. B. atskirąjį skundą dėl Šakių rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-14-630/2013 pagal pareiškėjos M. J. pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį, suinteresuoti asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, VĮ „Registrų centras“, G. B. ir

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Pareiškėja M. J. kreipėsi į teismą prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji įgyjamosios senaties pagrindu įgijo nuosavybės teises į sandėlį su priestatu, esantį ( - ).

4Šakių rajono apylinkės teismas 2011-12-28 priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-981-829/2011 pagal pareiškėjos M. J. pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį, kuriuo nustatė nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą į sandėlį su priestatu, ( - ).

5Suinteresuotas asmuo G. B. kreipėsi į teismą prašydamas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-981-829/2011, kadangi nurodė, kad nebuvo įtrauktas į procesą kaip suinteresuotas bylos baigtimi asmuo, apie procesą jis nežinojo. Šakių rajono apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 6 d. nutartimi atnaujino procesą civilinėje byloje Nr. 2-981-829/2011.

6Pareiškėjos atstovė prašė sustabdyti šios bylos nagrinėjimą, kadangi pareiškėja yra padavusi pareiškimą Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūrai dėl galimai suinteresuotojo asmens G. B. padarytos nusikalstamos veikos – dokumentų klastojimo ir sukčiavimo, suklastojant grūdų sandėlio 1994-12-21 perdavimo – priėmimo aktą bei siekiant užvaldyti M. J. priklausantį grūdų sandėlį.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šakių rajono apylinkės teismas 2013 m. vasario 15 d. nutartimi sustabdė civilinę bylą Nr. A2-14-630/2013 iki bus priimtas sprendimas ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 91-2-00009-12. Teismas nurodė, kad atliekamas ikiteisminis tyrimas yra susijęs su šia byla, tai yra jo metu bus tiriamos aplinkybės dėl dokumento, kuriuo šioje byloje remiamasi kaip rašytiniu įrodymu, galimo suklastojimo bei galimų sukčiavimo požymių siekiant užvaldyti ginčo objektą, todėl civilinė byla sustabdytina CPK 164 str. 4 p. pagrindu, pripažįstant, kad bylą sustabdyti yra būtina.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Suinteresuotas asmuo G. B. atskiruoju skundu prašo Šakių rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 15 d. nutartį panaikinti ir atnaujinti bylos nagrinėjimą. Nurodo, kad teismas spręsdamas dėl bylos sustabdymo ir remdamasis LR CPK 164 str. 4 p. kitais bylos sustabdymo pagrindais, nenurodė motyvuoto pagrindo, o rėmėsi tik aplinkybe, kad pareiškėja 2013-01-29 Kauno apygardos Marijampolės apylinkės prokuratūrai yra pateikusi prašymą dėl galimai G. B. padarytos nusikalstamos veikos. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad prašymas, pasirašytas pareiškėjos sūnaus E. J.. 2013-01-30 Kauno apygardos Marijampolės apylinkės prokuratūros raštu Nr.2-(310124)-8517, yra prijungiamas prie Marijampolės apskrities VPK Šakių RPK analogiško ikiteisminio tyrimo ir nėra aišku, ar dėl pareiškime išdėstytų aplinkybių pradėtas ikiteisminis tyrimas ar tai tik informacinė medžiaga ar kaip papildomi dokumentai prie ikiteisminio tyrimo bylos Nr. 91-2-00009-12. Atkreiptinas dėmesys, kad byloje pareiškėja yra M. J., o pareiškimą yra pasirašęs E. J.. Nėra aišku, ar tai tikroji pareiškėjos valia ar E. J. išreikšta nuomonė, nors jis šioje byloje nėra proceso šalis. Teismo priimtoje nutartyje nėra įvardinta konkrečiai kokie baudžiamosios bylos duomenys bei pareiškėjo pareiškime nurodytos aplinkybės paneigia ar patvirtina aplinkybes turinčias reikšmės šioje civilinėje byloje.

10Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėja M. J. prašo jį atmesti, teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad atskirasis skundas yra grindžiamas teoriniais apmąstymais, nesusiejant jų su šia civiline byla. Apeliantas pripažįsta, kad sutinkamai su LR CPK 163 str. nuostatomis teismas privalo sustabdyti bylą , kai negalima jos nagrinėti tol, kol nebus išspręsta kita byla nagrinėjama baudžiamąja tvarka-tokiu atveju nėra jokio pagrindo teigti, kad skundžiama nutartis yra neteisėta. Susidaro įspūdis, kad apeliantas nesuvokia, jog ikiteisminis tyrimas ir yra baudžiamoji byla. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad E. J. pareiškėjos interesus atstovauja pagal įgaliojimą, todėl teismas pagrįstai priėmė nutartį, kuria civilinė byla buvo sustabdyta.

11Atsiliepime į suinteresuoto asmens G. B. atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad Nacionalinė žemės tarnyba sutinka su suinteresuoto asmens atskiruoju skundu ir jame išdėstytais argumentais ta dalimi, jog be pagrindo priėmus sprendimą sustabdyti bylos nagrinėjimą, būtų vilkinamas galutinis bylos išsprendimas, nesiekiama civilinio proceso tikslų - užtikrinti tinkamą civilinės bylos išnagrinėjimą ir kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių, tokiu būdu nebūtų apsaugoti kitų byloje dalyvaujančių asmenų interesai ir būtų pažeisti Civilinio proceso kodekso 7 straipsnyje numatyti proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principai. Vis dėlto negalima sutikti su suinteresuoto asmens argumentais, kad teismas 2013 m. vasario 15 d. nutartyje nenurodė motyvuoto pagrindo sustabdyti civilinę bylą. Nacionalinės žemės tarnybos nuomone, teismas pagrįstai pasinaudojo CPK 164 straipsnio 4 dalyje suteikta diskrecijos teise sustabdyti bylos nagrinėjimą, nurodydamas, kad tokį sprendimą priima, kadangi dar nėra galutinio sprendimo, atliekant ikiteisminį tyrimą dėl galimai suinteresuotojo asmens G. B. padarytos nusikalstamos veiklos.

12IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

14Nagrinėjama byla sustabdyta CPK 164 straipsnio 4 punkte nustatytu pagrindu.

15CPK 164 str. 4 p. įtvirtinta teismo diskrecijos teisė turi būti įgyvendinama įvertinus bylos sustabdymo būtinumą pagal konkrečioje byloje susiklosčiusią procesinę situaciją, tačiau kartu nepažeidžiant koncentracijos principo, užtikrinančio vieno iš pagrindinių civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių – tinkamą taikymą bei asmens teisės, kad bylą teismas išnagrinėtų per kiek įmanoma trumpesnį laiką, realizavimą (CPK 2 str., Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d.). Pagal suformuotą teismų praktiką teismas, taikydamas CPK 164 str. 4 d., turi išsiaiškinti, ar tai yra pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo požiūriu, o toks sprendimas turi būti aiškiai ir pagrįstai motyvuotas, kad atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2009).

16Byloje nustatyta, kad pareiškėja M. J. kreipėsi į teismą prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji įgyjamosios senaties pagrindu įgijo nuosavybės teises į sandėlį su priestatu, esantį ( - ) (t.1, b.l.2). Šakių rajono apylinkės teismas 2011-12-28 priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-981-829/2011 pagal pareiškėjos M. J. pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį, kuriuo nustatė nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą į sandėlį su priestatu, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ).(t.1, b.l. 54-55). Suinteresuotas asmuo G. B. kreipėsi į teismą prašydamas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-981-829/2011, kadangi nurodė, kad nebuvo įtrauktas į procesą kaip suinteresuotas bylos baigtimi asmuo, apie procesą jis nežinojo (t.2, b.l. 2-5). Šakių rajono apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 6 d. nutartimi atnaujino procesą civilinėje byloje Nr. 2-981-829/2011 (t.2, b.l.56-57 ). Pareiškėjos atstovė teismo posėdyje prašė sustabdyti šios bylos nagrinėjimą, kadangi pareiškėja yra padavusi pareiškimą Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūrai dėl galimai suinteresuotojo asmens G. B. padarytos nusikalstamos veikos – dokumentų klastojimo ir sukčiavimo, suklastojant grūdų sandėlio 1994-12-21 perdavimo – priėmimo aktą bei siekiant užvaldyti M. J. priklausantį grūdų sandėlį (t.2, b.l.92-93).

17Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas sprendimą sustabdyti bylą pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą motyvavo tuo, kad atliekamas ikiteisminis tyrimas yra susijęs su šia byla, tai yra, kad jo metu bus tiriamos aplinkybės dėl dokumento, kuriuo šioje byloje remiamasi kaip rašytiniu įrodymu, galimo suklastojimo bei galimų sukčiavimo požymių siekiant užvaldyti ginčo objektą.

18Pažymėtina tai, kad ikiteisminio tyrimo tikslas – užtikrinti greitą, išsamų ir optimalų nusikalstamų veikų tyrimą, nukentėjusio asmens saugumą, kaltų asmenų suradimą ir jų perdavimą teismui. Asmens veiksmai baudžiamojoje byloje tiriami ir vertinami baudžiamojo proceso ir baudžiamųjų įstatymų taikymo aspektu, tačiau to paties asmens veiksmai civilinėje byloje vertinami pagal civilinio proceso ir civilinių įstatymų reikalavimus. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad ikiteisminio tyrimo metu surinkti įrodymai nagrinėjant civilinę bylą turi būti įvertinami pagal CPK nustatytas įrodymų vertinimo taisykles kaip sudėtinė byloje esančių įrodymų dalis, leidžianti teismui konstatuoti aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, bei kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, buvimą arba nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-55/2012). Aplinkybės, dėl kurių teismas pripažįsta esant pagrindą sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą pagal CPK164 straipsnio 4 punktą dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo, gali būti svarbios, atsižvelgiant į ikiteisminio tyrimo apimtį, konkrečius jame atliekamus veiksmus ir jų civilines teisines pasekmes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2008.)

19Paminėtam kontekste pažymėtina, kad iš bylos duomenų apie ikiteisminį tyrimą tokios išvados daryti negalima, kadangi iš byloje esančio prokuratūros rašto, yra neaiški atliekamo ikiteisminio tyrimo apimtis, procesiniai veiksmai ir pan. ( t.2, b.l.88). Teismas turi įvertinti, kad ikiteisminio tyrimo institucijų, pareigūnų sprendimai ir nutarimai neturi civiliniame procese prejudicinės galios, o yra tik vieni iš rašytinių įrodymų. Jie dažniausiai yra išvestiniai iš pareigūnų surinktų tiesioginių įrodinėjimo šaltinių – dokumentų, aktų, raštų ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2008). Teismo argumentai nepagrindžia būtinumo sustabdyti bylą pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą iki bus atliktas pirmiau minėtas ikiteisminis tyrimas. Šioje byloje suinteresuotas asmuo G. B. kreipėsi į teismą prašydamas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-981-829/2011, kadangi nebuvo įtrauktas į procesą kaip suinteresuotas bylos baigtimi asmuo, apie procesą jis nežinojo. Nurodė, kad pareiškėja savo vardu įteisino ginčo sandėlio nuosavybę, kuris jai nuosavybės teise niekada nepriklausė ir nepriklauso. 1994 m. gruodžio 21 d. pasirašė perdavimo – priėmimo aktą Nr. 18, kurio pagrindu jam buvo perduotas ginčo sandėlys (t.2, b.l. 2-5). Pažymėtina, kad dokumentų surašymo ir pasirašymo aplinkybių tyrimas ikiteisminio tyrimo institucijoje yra abstraktus pagrindas, o tokiomis aplinkybėmis grindžiami motyvai neatitinka teisinio apibrėžtumo reikalavimų. Reikia vadovautis tuo, ar civilinės bylos sustabdymo metu ikiteisminio tyrimo procese atliekamos ekspertizės, kokie klausimai jų metu tiriami, ar numatomos gauti išvados gali būti panaudojamos civiliniame procese ir ar jos būtų reikšmingas įrodymų šaltinis. Jeigu bylos aplinkybės gali būti ištirtos apklausiant šalis ar liudytojus, tai teismas turi motyvuotai pagrįsti, kodėl to negali operatyviau atlikti civilinio proceso tvarka, o numato laukti, kol neapibrėžtai ateityje tai atliks kita institucija – tyrėjas. Jeigu civilinė byla sustabdoma dėl konkrečių įrodymų gavimo, konkrečių tyrimo veiksmų atlikimo, tai tokiomis aplinkybėmis turi būti motyvuojama. Kitu atveju motyvai yra nekonkretūs, neatitinka teisinio apibrėžtumo reikalavimų, neužtikrina civilinio proceso intensyvumo ir gali pažeisti jo operatyvumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2008.). Dėl nurodytų motyvų teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nepagrįstai sustabdė bylos nagrinėjimą.

20Remiantis tuo, kas aukščiau išdėstyta, teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, sustabdydamas civilinę bylą, neteisingai aiškino ir taikė civilinio proceso normas, dėl to civilinės bylos sustabdymo klausimą išsprendė neteisingai, kas sudaro pagrindą skundžiamą nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos prašymą sustabdyti civilinę bylą, atmesti.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

22Atskirąjį skundą tenkinti.

23Panaikinti Šakių rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 15 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – netenkinti pareiškėjos M. J. prašymo dėl civilinės bylos sustabdymo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Pareiškėja M. J. kreipėsi į teismą prašydama nustatyti juridinę... 4. Šakių rajono apylinkės teismas 2011-12-28 priėmė sprendimą civilinėje... 5. Suinteresuotas asmuo G. B. kreipėsi į teismą prašydamas atnaujinti procesą... 6. Pareiškėjos atstovė prašė sustabdyti šios bylos nagrinėjimą, kadangi... 7. Šakių rajono apylinkės teismas 2013 m. vasario 15 d. nutartimi sustabdė... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Suinteresuotas asmuo G. B. atskiruoju skundu prašo Šakių rajono apylinkės... 10. Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėja M. J. prašo jį atmesti,... 11. Atsiliepime į suinteresuoto asmens G. B. atskirąjį skundą suinteresuotas... 12. IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Nagrinėjama byla sustabdyta CPK 164 straipsnio 4 punkte nustatytu pagrindu.... 15. CPK 164 str. 4 p. įtvirtinta teismo diskrecijos teisė turi būti... 16. Byloje nustatyta, kad pareiškėja M. J. kreipėsi į teismą prašydama... 17. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas sprendimą sustabdyti bylą... 18. Pažymėtina tai, kad ikiteisminio tyrimo tikslas – užtikrinti greitą,... 19. Paminėtam kontekste pažymėtina, kad iš bylos duomenų apie ikiteisminį... 20. Remiantis tuo, kas aukščiau išdėstyta, teismas konstatuoja, kad pirmosios... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337... 22. Atskirąjį skundą tenkinti.... 23. Panaikinti Šakių rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 15 d. nutartį ir...