Byla 2-2609-956/2016
Dėl ieškinio atsisakymo civilinėje byloje dėl žemės sklypo ribų nustatymo atsakovams VĮ Valstybės žemės fondui, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, A. D., tretiesiems asmenims K. D., D. G

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Sigita Kulbienė, rašytinio proceso tvarka nagrinėdama ieškovo A. K. prašymą dėl ieškinio atsisakymo civilinėje byloje dėl žemės sklypo ribų nustatymo atsakovams VĮ Valstybės žemės fondui, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, A. D., tretiesiems asmenims K. D., D. G.,

Nustatė

22016-04-01 Panevėžio miesto apylinkės teisme teisėjos rezoliucija priimtas ieškovo A. K. patikslintas ieškinys dėl žemės sklypo ribų nustatymo atsakovams VĮ Valstybės žemės fondui, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, A. D., tretiesiems asmenims K. D., D. G..

32016-04-01 Panevėžio miesto apylinkės teismo nutartimi ieškovo reikalavimai – 1) pripažinti negaliojančiu Valstybinės žemės fondo Panevėžio žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus vyr. specialistės D. G., sudarytą ( - ) žemės sklypo ribų paženklinimo parodymo aktą, nustatant žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ) r., ribas dalyje ties 10-12 riboženklių gretimybę, kur yra A. K. pavardė ir parašas; 2) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyriaus ( - ) sprendimą „Dėl žemės sklypo Nr. ( - ), esančio ( - ) rajono savivaldybėje, ( - ) seniūnijoje, ( - ) kaime, nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo (žemės sklypo suformavimo)“ Nr. ( - ) ir šiuo sprendimu patvirtintus žemės sklypo (kadastrinis Nr. (( - )) kadastro duomenis - išskirti iš civilinės bylos Nr. ( - ) į atskirą bylą ir perduoti nagrinėti Panevėžio apygardos administraciniam teismui.

42016-05-10 Panevėžio miesto apylinkės teismo nutartimi civilinė byla sustabdyta iki bus išspręsta administracinė byla Nr. ( - ), nagrinėjama Panevėžio apygardos administraciniame teisme.

52016-06-10 teisme gautas ieškovo prašymas dėl ieškinio atsisakymo. Nurodė, kad nuosavybės teise valdomą žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), dėl kurio ribų buvo kilęs ginčas, ( - ) pirkimo – pardavimo nutartimi pardavė bei nebėra žemės savininkas. Ieškovui yra žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės.

6Civilinės bylos nagrinėjimas atnaujintinas, ieškovo pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo tenkintinas.

7Gavus ieškovo pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo, sustabdyta civilinė byla atnaujinama, išnykus aplinkybėms, dėl kurių ji buvo sustabdyta (CPK 167 str.).

8CPK 140 str. 1 d. numatyta, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Ieškovo rašytinis pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo pridedamas prie bylos, o žodinis pareiškimas įrašomas į teismo posėdžio protokolą. Teismas priima nutartį priimti ieškinio atsisakymą ir nutraukia bylą. Rašytiniame pareiškime dėl ieškinio atsisakymo turi būti nurodyta, kad asmeniui yra žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės. Tokį pareiškimą teismas išsprendžia rašytinio proceso tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas ieškinio atsisako, atsisakymo nuo ieškinio pasekmės ieškovui yra žinomos, ieškinio atsisakymas priimamas, o civilinė byla nutraukiama (CPK 140 str., 293 str. 1 d. 4 p.). Ieškovui išaiškintina, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.).

9Jeigu ieškovas atsisako pareikšto ieškinio, grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos (CPK 87 str. 2 d.). Ieškovas 2015 m. gruodžio 8 d. sumokėjo 41 Eur žyminį mokestį, 2016-03-25 - 82 Eur žyminį mokestį, todėl jam grąžinama 75% sumokėto žyminio mokesčio sumos, t.y. 92,25 Eur.

10Iš ieškovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 88 str., 92 str.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 1 d., 167 str., 293 str. 4 p., 294 str. 2 d., teismas

Nutarė

12civilinę bylą pagal ieškovo A. K. ieškinį dėl žemės sklypo ribų nustatymo atsakovams VĮ Valstybės žemės fondui, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, A. D., tretiesiems asmenims K. D., D. G., atnaujinti.

13Priimti ieškovo prašymą dėl ieškinio atsisakymo ir civilinę bylą pagal ieškovo A. K. ieškinį dėl žemės sklypo ribų nustatymo atsakovams VĮ Valstybės žemės fondui, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, A. D., tretiesiems asmenims K. D., D. G., nutraukti.

14Išaiškinti šalims, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.).

15Ieškovui A. K., a.k. ( - ) grąžinti 92,25 Eur (devyniasdešimt dviejų eurų 25 ct) žyminio mokesčio dalį (75%), sumokėtą ( - ) AB „DNB bankas“, dokumento Nr. ( - ) bei ( - ) AB „DNB bankas“, dokumento Nr. ( - ). Žyminio mokesčio grąžinimą pavesti atlikti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos.

16Priteisti iš ieškovo A. K., a.k. ( - ) 12,92 Eur (dvylikos eurų 92 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

17Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

18Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai