Byla Ik-898-505/2011
Dėl akto panaikinimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Daina Kukalienė, susipažinusi su pareiškėjo UAB ,,( - ) “ skundu atsakovui Valstybinei miškų tarnybai dėl akto panaikinimo,

Nustatė

22011 m. gegužės 04 d. UAB ,,( - ) “ pateikė teismui skundą, kuriame prašo panaikinti Valstybinės miškų tarnybos 2011 m. balandžio 04 d. sprendimą Nr. 517, kuriuo Valstybinė žemės tarnyba atsisako siūlyti Aplinkos ministerijai tikslinti valstybinės reikšmės miško plotų schemą.

3Atsisakytina skundą priimti.

4Apygardų administraciniai teismai yra pirmoji instancija byloms, nurodytoms Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 15 straipsnyje, kai pareiškėjas ar atsakovas yra teritorinis valstybinio administravimo ar savivaldybių administravimo subjektas, išskyrus išimtis, nurodytas ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 6, 7, 11 ir 12 punktuose (ABTĮ 18 str. 1 d.). ABTĮ 19 straipsnio 1 dalis numato, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas yra pirmoji instancija šio įstatymo 15 straipsnyje nurodytoms byloms nagrinėti, kai pareiškėjas ar atsakovas yra centrinis administravimo subjektas. Centriniai valstybinio administravimo subjektai – valstybinio administravimo subjektai, kurių veiklos teritorija yra visa valstybės teritorija (ABTĮ 2 str. 7 d.).

5Kaip matyti iš skundo turinio ir prie jo pridedamų dokumentų, pareiškėjas UAB ,,( - ) “ kreipėsi į teismą dėl Valstybinės miškų tarnybos veiksmų (neveikimo). Minėta institucija yra biudžetinė įstaiga, pagal kompetenciją tvarkanti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą, miškų informacinę sistemą, vykdanti visos Lietuvos miškų inventorizaciją atrankos metodu ir renkanti miškų ūkio statistinius duomenis, atliekanti miškų būklės stebėseną šalies miškuose, kontroliuojanti valstybinių ir privačių miškų būklę, miško naudojimą ir atkūrimą valstybės lygiu, vertinanti miškų inventorizaciją ir miškotvarkos projektus miško valdos ir šalies lygiu, vykdanti valstybinių ir privačių miškų valstybinės kontrolės priežiūrą, siekianti užtikrinti gerą Lietuvos miškų būklę ir tvarų miško ekosistemos funkcionavimą visų nuosavybės formų miškuose, šalies miško genetinių išteklių kaupimą, išsaugojimą, tyrimą ir jų racionalų naudojimą, miškų atkūrimą ir įveisimą selekciškai vertinga ir kokybiška miško dauginamąja medžiaga (Valstybinės miškų tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. D1-464, 1 p.). Taigi, Valstybinė miškų tarnyba yra centrinis valstybinio administravimo subjektas, pagal jai priskirtą kompetenciją vykdantis administravimą visoje valstybės teritorijoje.

6Kadangi pareiškėjo reikalavimas kildinamas iš centrinio administravimo subjekto veiksmų, ši byla nepriskirtina Kauno apygardos administracinio teismo kompetencijai, todėl skundą atsisakytina priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 2 p.).

7UAB ,,( - ) “ dėl savo pažeistų teisių gynimo turi teisę kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą (ABTĮ 37 str. 3 d.).

8Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu, teisėja

Nutarė

9Atsisakyti priimti UAB ,,( - ) “ skundą.

10Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui atskiruoju skundu per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai