Byla 2S-1008-640/2020
Dėl antstolio V. M. veiksmų, suinteresuoti asmenys – skolininkė UAB „Linksmas“, išieškotoja UAB „Sopranai“, antstolis V. M

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka susipažinusi su suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Sopranai“ atskiruoju skundu dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 16 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos UAB „Linksmas“ skundą dėl antstolio V. M. veiksmų, suinteresuoti asmenys – skolininkė UAB „Linksmas“, išieškotoja UAB „Sopranai“, antstolis V. M..

3Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėja UAB „Linksmas“ pateikė skundą dėl antstolio V. M. veiksmų, kuriuo prašė panaikinti 2020 m. vasario 17 d. patvarkymą Nr. S-20-13-1848 priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, o taip pat panaikinti 2020 m. vasario 17 d. patvarkymą Nr. S-20-13-1874 dėl nutarties vykdymo.

72.

8Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2020 m. vasario 14 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2-2602-565/2020, iš dalies patenkino ieškovės UAB „Sopranai“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir nutarė ieškinio reikalavimu užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones - uždrausti atsakovei UAB „Linksmas“ iš patalpų, esančiu ( - ) išgabenti, naudoti, ardyti, realizuoti kilnojamąjį turtą, nurodyta šios nutarties rezoliucinėje dalyje. Teismas taip pat nutarė uždrausti atsakovei UAB „Linksmas“ atlikti bet kokius kitus veiksmus, kuriais yra naikinamas aukščiau nurodytas kilnojamas turtas, mažinama jo vertė ar kitu būdu veikiamas turtas, išskyrus šio turto perdavimą ieškovei UAB „Sopranai“. Anot pareiškėjos antstolis neturėjo jokio teisinio pagrindo priimti vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-2602-565/2020. Nutarties rezoliucinėje dalyje, priešingai nei nurodyta antstolio 2020 m. vasario 17 d. patvarkyme Nr. S-20-13-1874 nėra nurodyta, kad nutartis pavedama vykdyti ieškovo pasirinktam antstoliui.

93.

102020 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2602-565/2020 nesukuria pagrindo pradėti priverstinį vykdymą, nes ji nenumato jokių pareigų pareiškėjai, kurios galėtų/turėtų būti įvykdytos taikant antstolio priverstinio poveikio priemones. Vykdytini yra sprendimai dėl priteisimo, o kiti dažniausiai sukelia teisinių padarinių patys savaime be jokios specialios jų vykdymo procedūros. Subjektas, kuriam yra pavestas nutarties vykdymas ir kuriam nustatyta nutarties vykdymo pareiga yra pareiškėja, o ne antstolis, taigi minėta nutartis nesukuria priverstinio vykdymo pagrindo ar prielaidų, t. y. antstolis savo patvarkymu priėmė vykdyti vykdomąjį dokumentą, kuris nereikalauja priverstinio vykdymo.

114.

12Pareiškėja Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 14 d. nutartimi nėra įpareigota atlikti tam tikrus veiksmus, kurių jai neatlikus, sprendimas gali būti vykdomas taikant priverstinio vykdymo priemones. Pareiškėjai nustatyta pasyvi pareiga neatlikti tam tikrų veiksmų. Taigi nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių (nutartimi pareiškėjai nustatytų draudimų) priverstinai vykdyti nereikia, nes teisinį poveikį turi daryti pats priimtas procesinis sprendimas (nutartis).

135.

14Antstolis V. M. 2020 m. kovo 2 d. priėmė patvarkymą, kuriuo netenkino pareiškėjos skundo ir vadovaudamasis CPK 510 straipsnio 3 dalimi, pareiškėjos skundą persiuntė nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

156.

16Antstolis nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2020 m. vasario 14 d. nutartimi, civilinėje byloje Nr. e2-2602-565/2020 nutarė taikyti laikinąsias apsaugos priemones t. y. uždraudė UAB „Linksmas“ iš patalpų, esančių ( - ), išgabenti, naudoti, ardyti, realizuoti nutartyje išvardintą kilnojamąjį turtą. Teismas taip pat uždraudė UAB „Linksmas“ atlikti bet kokius kitus veiksmus, kuriais yra naikinamas nutartyje nurodytas kilnojamas turtas, mažinama jo vertė ar kitu būdu veikiamas turtas, išskyrus šio turto perdavimą ieškovei UAB „Sopranai“. Nutarties motyvuojamoje dalyje (12 punktas) teismas areštuoto turto sąrašą ir specifikacijas, pavedė atlikti išieškotojos UAB „Sopranai” pasirinktam antstoliui. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. vasario 20 m. nutartimi, civilinėje byloje Nr. e2-2602-565/2020 motyvuojamoje dalyje (11 punktas) pasisakė, kad teismas taiko CPK 145 straipsnio 1 dalies 12 punkte nurodytą laikinąją apsaugos priemonę - įpareigojimas atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti. Taigi tokio pobūdžio vykdomieji dokumentai yra vykdomi, pateikiant juos vykdyti antstoliui.

177.

18Skundžiamu patvarkymu UAB „Linksmas“ buvo įpareigota sudaryti sąlygas apžiūrėti patalpas bei pateikti duomenis apie patalpose esantį turtą, kuris yra išvardintas vykdomajame dokumente (nutartyje). Šis veiksmas buvo reikalingas nustatyti, koks turtas, išvardintas nutartyje yra skolininkės UAB „Linksmas“ žinioje, patalpose ( - ) ir jį identifikavus, užtikrinti nutarties vykdymą, kad nebūtų daromi nutarties pažeidimai. Pareiškėja iki skundo padavimo dienos, 2020 m. vasario 19 d. patalpų apžiūros metu (2020 m. vasario 20 d. aktas 4 pastraipa) pati nurodė patalpų dalį, kurioje yra galimai išieškotojos UAB „Sopranai“ turtas. Todėl jokio teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjos skundo, nėra.

19II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

208.

21Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. balandžio 16 d. nutartimi atmetė pareiškėjos UAB „Linksmas“ skundą dėl antstolio V. M. veiksmų ir atsisakė priimti suinteresuoto asmens UAB „Sopranai“ atsiliepimą į pareiškėjos skundą, bei grąžino jį suinteresuotam asmeniui.

229.

23Nustatė, jog iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad antstoliui buvo pateikta vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 14 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių, kuria teismas uždraudė atsakovei UAB „Linksmas“ iš patalpų, esančių ( - ) išgabenti, naudoti, ardyti, realizuoti nutartyje išvardintą kilnojamąjį turtą; teismas taip pat uždraudė atsakovei UAB „Linksmas“ atlikti bet kokius kitus veiksmus, kuriais yra naikinamas nutartyje nurodytas kilnojamas turtas, mažinama jo vertė ar kitu būdu veikiamas turtas, išskyrus šio turto perdavimą ieškovei UAB „Sopranai“. Nutarties motyvuojamoje dalyje teismas areštuoto turto sąrašą ir specifikacijas, pavedė atlikti išieškotojos UAB „Sopranai” pasirinktam antstoliui (nutarties 12 punktas). Nustatyta, kad teismas nutartimi taikydamas laikinąją apsaugos priemonę, vadovavosi CPK 145 straipsnio 12 punktu, t. y. taikė laikinąją apsaugos priemonę - įpareigojimą atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti, kuriuos gali atlikti arba nutraukti tiktai pats atsakovas (nutarties 11 punktas). Taigi teismas nutartimi nustatė konkrečius įpareigojimus bei draudimus, nukreiptus pareiškėjai (atsakovei) UAB „Linksmas“.

2410.

25Pareiškėja teigia, kad tokio pobūdžio nutartis nesukuria pagrindo pradėti priverstinį vykdymą, kadangi subjektas, kuriam yra pavestas nutarties vykdymas ir kuriam nustatyta nutarties vykdymo pareiga yra pareiškėja, o ne antstolis. Pirmosios instancijos teismas darė išvadą, kad Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 14 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuria pareiškėja įpareigojama atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, kuriuos gali atlikti arba nutraukti tik pati pareiškėja, gali būti vykdoma pateikiant ją vykdyti antstoliui. Dėl ko, pareiškėjos pareiškime dėstomi argumentai, jog antstolis neturėjo jokio teisinio pagrindo priimti vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 14 d. nutarties, buvo atmesti kaip nepagrįsti.

2611.

27Pirmosios instancijos teismas sutiko su antstoliu, kad laikinųjų apsaugos priemonių veiksmas buvo reikalingas tikslu nustatyti, koks turtas, išvardintas nutartyje yra pareiškėjos (atsakovės) UAB „Linksmas“ žinioje, patalpose ( - ) ir jį identifikavus, užtikrinti nutarties vykdymą, kad nebūtų daromi nutartyje nurodytų įpareigojimų pažeidimai. Teismo vertinimu, antstolio patvarkymas dėl nutarties vykdymo yra išvestinis, t. y. pakartojantis teismo nutartį ir nenustatantis naujų įpareigojimų ar apribojimų pareiškėjos atžvilgiu. Taigi, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju antstolis veikė pagal įstatymus, nepažeidė vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų, vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų, todėl sprendė, kad pareiškėjos skundas nesudaro pagrindo jį tenkinti.

2812.

29Pirmosios isntancijos teismas pažymėjo, jog 2020 m. balandžio 15 d. gautas suinteresuoto asmens UAB „Sopranai“ atsiliepimas į pareiškėjos skundą. Suinteresuotam asmeniui pareiškėjos skundo medžiaga ir nutartis apie paskirtą teismo posėdį bei terminą atsiliepimui pateikti buvo tinkamai įteikti 2020 m. kovo 13 d. Teismas suinteresuotam asmeniui nustatė 14 dienų terminą pateikti atsiliepimą į skundą, todėl atsiliepimą suinteresuotas asmuo galėjo pateikti iki 2020 m. kovo 27 d. imtinai. 2020 m. kovo 20 d. teisme buvo gautas ir suinteresuoto asmens atstovo prašymas suteikti prieigą prie bylos, tačiau prašymo pratęsti terminą atsiliepimui pateikti teisme negauta, atnaujinti termino atsiliepimui pateikti atsiliepime taip pat neprašoma. Atsižvelgdamas į tai, jog suinteresuoto asmens atsiliepimas į skundą teismui pateiktas 2020 m. balandžio 15 d., t. y. praleidus teismo nustatytą 14 dienų terminą, teismas suinteresuoto asmens atsiliepimą atsisakė priimti ir grąžino jį padavusiam asmeniui.

30III.

31Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

3213.

33Apeliantė UAB „Sopranai“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 16 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti išieškotojos UAB „Sopranai“ atsiliepimą į skolininkės UAB „Linksmas“ skundą dėl antstolio veiksmų, panaikinti ir klausimą toje dalyje išspręsti iš esmės – atsiliepimą laikyti priimtu.

3414.

35Atskirasis skundas grindžiamas žemiau nurodomais argumentais:

3614.1.

37Priešingai, nei nurodyta nutartyje, išieškotoja 2020 m. kovo 5 d. nutarties, kuria buvo nustatytas terminas atsiliepimui į skolininkės skundą pateikti, taip pat, skundo ir antstolio patvarkymo iš teismo, kaip nurodyta teismo nutartyje, 2020 m. kovo 13 d. negavo, dėl ko nurodytą dieną objektyviai negalėjo sužinoti, koks jam yra nustatytas terminas atsiliepimui į skundą pateikti.

3814.2.

39Lietuvos pašto siuntų sekimo sistemoje nurodyta, jog minėta siunta tariamai adresatui įteikta 2020 m. kovo 12 d.todėl siekdama išsiaiškinti šias aplinkybes apeliantė kreipėsi į teismą 2020 m. kovo 21 d. prašydama įkelti į Liteko sistemą 2020 m. kovo 5 d. įteikimo išieškotojui šaknelę. Teismui patenkinus šį prašymą ir 2020 m. kovo 23 d. į LITEKO sistemą įkėlus nutarties su kitais procesiniais dokumentais įteikimo šaknelę, iš kurios matyti, kad šie procesiniai dokumentai buvo įteikti ne išieškotojos vadovui ar darbuotojui, o tariamai direktorei Z. V.. Toks įteikimas neatitinka CPK 123 straipsnio 2 dalies reikalavimų, todėl nėra tinkamas.

4014.3.

41Kadangi išieškotoja nežinojo apie atsiliepimo pateikimo terminus, atsiliepimo pateikimas iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios laikytinas tinkamu ir procesinis dokumentas turėjo būti priimtas.

4215.

43Pareiškėja UAB „Linksmas“ atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

4416.

45Atsiliepimas grindžiamas žemiau nurodomais argumentais:

4616.1.

47Priešingai nei teigiama atskirajame skunde, pirmosios instancijos teismo 2020 m. kovo 5 d. nutartis, kuria apeliantei buvo nustatytas terminas pateikti atsiliepimą į skundą dėl antstolio veiksmų, jai buvo įteikta tinkamai. Apeliantė atskirajame skunde (prie rekvizitų) nurodo, kad jo buveinės adresas yra ( - ), tačiau iš viešai skelbiamos VĮ „Registrų centras“ informacijos matyti, kad jos registruotos buveinės adresas yra ( - ). Būtent šiuo adresu pirmosios instancijos teismas išsiuntė 2020 m. kovo 5 d. nutartį dėl atsiliepimo į skundą pateikimo. Pirmosios instancijos teismui išsiuntus procesinius dokumentus jam žinomu paskutiniu apeliantės viešai skelbiamu buveinės adresu, vadovaujantis 123 straipsnio 2 ir 4 dalių nuostatomis laikytina, kad procesiniai dokumentai buvo įteikti tinkamai.

4816.2.

49Su atskiruoju skundu nėra pateikti jokie objektyvūs įrodymai, kurie patvirtintų apeliantės teiginius, kad Z. V., kuria buvo įteikti siųsti dokumentai, nėra apeliantės darbuotoja. Tačiau bet kuriuo atveju apeliantei, kuri yra juridinis asmuo, tenka pareiga užtikrinti tinkamą buveinės adresu siunčiamos korespondencijos gavimą, todėl jis turi užtikrinti, kad Juridinių asmenų registre nurodytu adresu siunčiama korespondencija būtų priimama ir ją priimtų tik tokią teisę turintis asmuo, todėl jeigu ir būtų konstatuota, kad teismo siųsti procesiniai dokumentai buvo įteikti ne pačiai apeliantei, tai visos neigiamos pasekmės turi tekti pačiai apeliantei, kuri nesugebėjo organizuoti tinkamo jai adresuotos korespondencijos priėmimo.

5016.3.

51Atskirajame skunde apeliantė pripažįsta, kad per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą (toliau – EPP) jos atstovui prieigą prie civilinės bylos Nr. 2YT-11620-1080/2020 buvo suteikta 2020 m. kovo 20 d., t.y. nepasibaigus atsiliepimo pateikimo terminui. Nors civilinė byla Nr. 2YT-11620-1080/2020 nėra elektroninė ir dalis dokumentų nėra skaitmenizuota, tačiau šiuo klausimu aktuali pirmosios instancijos teismo 2020 m. kovo 5 d. nutartis, kuria apeliantei buvo nustatytas terminas pateikti atsiliepimą į pareiškėjos skundą, yra skaitmenizuota ir su šios nutarties turiniu buvo ir šiuo metu yra galima susipažinti per EPP. Apeliantė ir jos atstovas turėjo pareigą aktyviai domėtis bylos eiga, susipažinti su visais byloje esančiais dokumentais, o neturint objektyvių galimybių gauti kai kurių dokumentų turėjo pareigą savalaikiai kreiptis į teismą dėl šių dokumentų pateikimo. Taigi, apeliantė galėjo susipažinti per EPP su 2020 m. kovo 5 d. nutartimi, nes ši nutartis buvo skaitmenizuota ir prienama proceso dalyviams.

5216.4.

53Apeliantei praleidus terminą atsiliepimui pateikti ir neprašant jo atnaujinti bei nepateikus teismui jokių duomenų dėl termino praleidimo priežasčių, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo savo iniciatyva spręsti klausimą dėl termino atnaujinimo, todėl pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai skundžiama nutartimi nutarė atsisakyti priimti atsiliepimą į pareiškėjoa skundą dėl antstolio veiksmų ir jį grąžinti apeliantei.

54IV.

55Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5617.

57Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirojo skundo medžiagą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatė.

5818.

59Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria atsisakyta priimti atsiliepimą į skundą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

6019.

61Nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti UAB „Sopranai“ atsiliepimą į UAB „Linksmas“ skundą dėl antstolio veiksmų, nes buvo praleistas terminas atsiliepimui pateikti. Apeliantė UAB „Sopranai“ su tokia teismo išvada nesutinka, todėl atskiruoju skundu prašo teismo nutarties dalį, kuria buvo atsisakyta priimti atsiliepimą panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – laikyti atsiliepimą paduotu.

6220.

63CPK 142 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad kartu su ieškinio kopija teismas atsakovui ir tretiesiems asmenims nusiunčia pranešimą dėl atsiliepimų į pareikštą ieškinį pateikimo teismui. Pranešime teismas nustato ne trumpesnį kaip keturiolikos ir ne ilgesnį kaip trisdešimties dienų terminą atsiliepimams pareikšti, nurodo atsiliepimų nepateikimo pasekmes ir atsakovo pareigą pateikti atsiliepimą į ieškinį. Išimtiniais atvejais teismas, atsižvelgdamas į atsakovo ar trečiojo asmens prašymą ir bylos sudėtingumą, gali šį terminą pratęsti iki šešiasdešimties dienų. Šioje dalyje nurodyti terminai skaičiuojami nuo atitinkamo pranešimo įteikimo dienos.

6421.

65Procesinių dokumentų įteikimo tvarka reglamentuojama CPK 123 straipsnyje. Šiame straipsnyje atskirai numatyta kaip procesiniai dokumentai turi būti įteikiami juridiniam asmeniui. Šio straipsnio 2 dalyje numatyta, kad juridiniams asmenims adresuoti procesiniai dokumentai įteikiami juridinio asmens vadovui, kitiems juridinių asmenų registre nurodytiems valdymo organų nariams, juridinio asmens atstovams teisme arba raštinės darbuotojui. Šio straipsnio 4 dalyje numatyta, kad kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas įteikiamas bet kuriam kitam įteikimo vietoje esančiam juridinio asmens darbuotojui. Kai šioje dalyje nustatyta tvarka procesinių dokumentų įteikti nepavyksta, procesinis dokumentas siunčiamas juridinio asmens buveinės adresu ir laikomas įteiktu praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo.

6622.

67Apeliantė teigia, kad jai 2020 m. kovo 5 d. nutartis nebuvo įteikta pagal CPK 123 straipsnio nuostatas, nes asmuo pasirašęs už dokumentus nėra, nei bendrovės vadovas, nei darbuotojas. Iš Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo apie UAB „Sopranai“ apeliacinės instancijos teismas nustatė, jog Z. V. nėra ir nebuvo bendrovės vadovė, tačiau sutiktina su pareiškėjos atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytu argumentu, jog UAB „Sopranai“ nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad minėtas asmuo nėra ir nebuvo bendrovės darbuotoju. Taip pat, atkreiptinas dėmesys į tai, kad nuo 2020 m. vasario 14 d. bendrovės registruotos buveinės adresas yra ( - ). Būtent šiuo adresu bendrovei ir buvo teismo siųsti procesiniai dokumentai ir pranešimai, tačiau toks adreso nurodymas nėra tikslus, nes teismo žinioje yra daugybė įmonių, kurios yra įregistravusios savo veiklą būtent tuo pačiu adresu jo niekaip nekonkretizuojant, t.y. nenurodant buto, dėžutės ar kitos informacijos įteikimui. Šiuo atveju, pažymėtina, kad UAB „Sopranai“ viešai nurodant tokį (netikslų) savo buveinės adresą kylą pareiga užtikrinti, kad šiuo adresu siųsti dokumentai būtų tinkamai priimti, o jų nepriėmimo arba netinkamo priėmimo atveju ir teisinės pasekmės susijusios su įteikimu. Taigi, darytina išvada, kad apeliantė neįrodė, jog pirmosios instancijos teismo 2020 m. kovo 5 d. nutartis jai nebuvo įteikta 2020 m. kovo 13 d.

6823.

69Pažymėtina, kad bylos šalys civiliniame procese turi pareigą aktyviai dalyvauti procese, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku pateikti teismui procesinius dokumentus, sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, o teismas turi imtis priemonių, kad bylos procesas atitiktų koncentracijos, ekonomiškumo bei kooperacijos principus.

7024.

71Apeliantė teigia, jog ji neturėjo jokių kitų objektyvių aplinkybių sužinoti apie teismo 2020 m. kovo 5 d. nutartį, todėl neturėjo galimybės teismo nustatytu terminu pateikti atsiliepimo į skundą dėl antstolio veiksmų. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su tokiu argumentu, nes tiek iš nagrinėjamos civilinės bylos dėl antstolio veiksmų proceso, tiek iš atskirojo skundo argumentų matyti, kad apeliantė neabejotinai žinojo apie Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 5 d. nutartį. Kaip nurodo pati apeliantė atskirajame skunde, ji 2020 m. kovo 20 d. teismui pateikė prašymą skaitmenizuoti minėtos nutarties įteikimo šaknelę, tačiau 2020 m. kovo 23 d., kai dokumentai buvo skaitmenizuoti ir jau neabejotinai juridiniam asmeniui turėjo tapti aišku, kad nutartis buvo įteikta Z. V., nei UAB „Sopranai“, nei jos atstovas nesikreipė į teismą su prašymais susipažinti su bylos medžiaga, pakartotinai persiųsti nutartį ar tiesiog sužinoti koks minėtos nutarties turinys. Taigi, apeliantė žinodama apie jai teismo siųstus dokumentus dar iki Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 5 d. nutartyje nustatyto termino atsiliepimui pateikti suėjimo dienos elgėsi pasyviai, nesirūpino greitu bylos išnagrinėjimu dėl ko laiku nepateikė atsiliepimo į skundą, todėl nėra pagrindo sutikti, kad atsiliepimo pateikimas 2020 m. balandžio 15 d., t.y. likus dienai iki posėdžio, kuriame iš esmės spręstas klausimas dėl skundo dėl antstolio veiksmų tenkinimo gali būti laikytinas tinkamu.

7225.

73Kiti atskirojo skundo argumentai nėra reikšmingi sprendžiant klausimą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų papildomai nepasisako.

7426.

75Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad apeliantės UAB „Sopranai“ atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamai pirmosios instancijos teismo nutarties daliai panaikinti. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė įstatymo normas reglamentuojančias procesinių dokumentų įteikimą ir pagrįstai sprendė, jog apeliantė neįrodė, jog neturėjo objektyvios galimybės žinoti apie Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 5 d. nutartį ir joje nustatytu terminu pateikti atsiliepimą, todėl teisėtai ir pagrįstai atsisakė priimti atsiliepimą praleidus jo pateikimo terminą.

76Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337-339 straipsniais, teismas

Nutarė

77atskirąjį skundą atmesti.

78Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 16 d. nutarties dalį, kuria buvo atsisakyta priimti uždarosios akcinės bendrovės „Sopranai“ atsiliepimą, nepakeistą.

79Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka susipažinusi su... 3. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėja UAB „Linksmas“ pateikė skundą dėl antstolio V. M. veiksmų,... 7. 2.... 8. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2020 m. vasario 14 d. nutartimi,... 9. 3.... 10. 2020 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2602-565/2020... 11. 4.... 12. Pareiškėja Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 14 d. nutartimi nėra... 13. 5.... 14. Antstolis V. M. 2020 m. kovo 2 d. priėmė patvarkymą, kuriuo netenkino... 15. 6.... 16. Antstolis nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2020 m. vasario 14 d.... 17. 7.... 18. Skundžiamu patvarkymu UAB „Linksmas“ buvo įpareigota sudaryti sąlygas... 19. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 20. 8.... 21. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. balandžio 16 d. nutartimi atmetė... 22. 9.... 23. Nustatė, jog iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad antstoliui buvo... 24. 10.... 25. Pareiškėja teigia, kad tokio pobūdžio nutartis nesukuria pagrindo pradėti... 26. 11.... 27. Pirmosios instancijos teismas sutiko su antstoliu, kad laikinųjų apsaugos... 28. 12.... 29. Pirmosios isntancijos teismas pažymėjo, jog 2020 m. balandžio 15 d. gautas... 30. III.... 31. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 32. 13.... 33. Apeliantė UAB „Sopranai“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto... 34. 14.... 35. Atskirasis skundas grindžiamas žemiau nurodomais argumentais:... 36. 14.1.... 37. Priešingai, nei nurodyta nutartyje, išieškotoja 2020 m. kovo 5 d. nutarties,... 38. 14.2.... 39. Lietuvos pašto siuntų sekimo sistemoje nurodyta, jog minėta siunta tariamai... 40. 14.3.... 41. Kadangi išieškotoja nežinojo apie atsiliepimo pateikimo terminus,... 42. 15.... 43. Pareiškėja UAB „Linksmas“ atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti... 44. 16.... 45. Atsiliepimas grindžiamas žemiau nurodomais argumentais:... 46. 16.1.... 47. Priešingai nei teigiama atskirajame skunde, pirmosios instancijos teismo 2020... 48. 16.2.... 49. Su atskiruoju skundu nėra pateikti jokie objektyvūs įrodymai, kurie... 50. 16.3.... 51. Atskirajame skunde apeliantė pripažįsta, kad per Lietuvos teismų... 52. 16.4.... 53. Apeliantei praleidus terminą atsiliepimui pateikti ir neprašant jo atnaujinti... 54. IV.... 55. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 56. 17.... 57. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 58. 18.... 59. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria... 60. 19.... 61. Nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti UAB... 62. 20.... 63. CPK 142 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad kartu su ieškinio kopija teismas... 64. 21.... 65. Procesinių dokumentų įteikimo tvarka reglamentuojama CPK 123 straipsnyje.... 66. 22.... 67. Apeliantė teigia, kad jai 2020 m. kovo 5 d. nutartis nebuvo įteikta pagal CPK... 68. 23.... 69. Pažymėtina, kad bylos šalys civiliniame procese turi pareigą aktyviai... 70. 24.... 71. Apeliantė teigia, jog ji neturėjo jokių kitų objektyvių aplinkybių... 72. 25.... 73. Kiti atskirojo skundo argumentai nėra reikšmingi sprendžiant klausimą dėl... 74. 26.... 75. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad apeliantės UAB... 76. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337-339... 77. atskirąjį skundą atmesti.... 78. Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 16 d. nutarties... 79. Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....