Byla 2S-1409-265/2019
Dėl antstolės veiksmų, suinteresuoti asmenys Luminor Bank AS, antstolė V. D

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Žerlauskas,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos R. F. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. birželio 5 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos R. F. skundą dėl antstolės veiksmų, suinteresuoti asmenys Luminor Bank AS, antstolė V. D.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėja R. F. kreipėsi į antstolę V. D. su skundu dėl antstolės veiksmų, juo prašė panaikinti antstolės V. D. 2019 m. balandžio 8 d. patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti vykdomojoje byloje Nr. 0004/19/00383.

72.

8Pareiškėja skunde nurodė, kad 2019 m. balandžio 8 d. patvarkymu antstolė V. D. priėmė vykdyti Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 14 d. išduotą vykdomąjį raštą dėl 11 599,30 Eur negrąžinto kredito, 2 166 Eur bylinėjimosi išlaidų, 1 636,91 Eur palūkanų išieškojimo iš skolininkės R. F. Nurodė, kad vykdomasis dokumentas išduotas dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. spalio 30 d. sprendimo vykdymo, kuriuo AB Luminor Bank naudai iš pareiškėjos priteista 32 399,89 Eur negrąžinto kredito, 203,31 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų ir 2 166 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teismo sprendimo vykdymas buvo atidėtas vieneriems metams, bet ne ilgiau, nei AB Luminor Bank naudai įkeistas nekilnojamasis turtas, esantis ( - ), bus realizuotas BUAB „RJF Baltic“ bankroto procese, skaičiuojant nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

93.

10Pareiškėja pažymėjo, kad įkeisto turto pardavimas per bankroto administratoriaus organizuotas varžytynes įvyko, pardavus turtą buvo gauta 54 000 Eur suma ir dalis jos buvo pervesta išieškotojai, tačiau iki šiol nėra priimtas BUAB „RJF Baltic“ kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo būtų patvirtintas bankroto procese iš įkeisto turto gautų lėšų paskirstymas bei kuris galutinai patvirtintų, kokią iš įkeisto turto pardavimo gautų lėšų dalį gaus išieškotojas. Pareiškėjos teigimu, teismo sprendimas, kurio vykdymo atidėjimo sąlyga nėra išnykusi, negalėjo būti pradėtas priverstinai vykdyti.

114.

12Antstolė V. D. 2019 m. balandžio 30 d. patvarkymu pareiškėjos skundo netenkino ir kartu su vykdomąja byla perdavė jį nagrinėti Klaipėdos apylinkės teismui.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

145.

15Klaipėdos apylinkės teismas 2019 m. birželio 5 d. nutartimi pareiškėjos skundo netenkino.

166.

17Teismas nustatė, kad antstolė V. D. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0004/19/00383 pagal Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 14 d. išduotą vykdomąjį raštą dėl 11 599,30 Eur negrąžinto kredito, 1 636,91 Eur palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų ir 2 166 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininkės R. F. išieškotojo Luminor Bank AS naudai. Teismas taip pat nustatė, kad Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. spalio 30 d. sprendimu iš R. F. priteista 32 399,89 Eur negrąžinto kredito, 203,31 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos ir 2 166 Eur bylinėjimosi išlaidų Luminor Bank AS (buvęs pavadinimas – AB Luminor Bank) naudai. Teismo sprendimo vykdymas atidėtas vieneriems metamas, bet ne ilgiau, nei ieškovo Luminor Bank AS naudai įkeistas nekilnojamasis turtas, esantis ( - ), bus realizuotas BUAB „RJF Baltic“ bankroto procese, skaičiuojant nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

187.

19Spręsdamas klausimą dėl skundžiamo antstolės patvarkymo teisėtumo teismas pažymėjo, jog vykdomojoje byloje buvo pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas, kurio pagrindu gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas. Teismas nenustatė, kad antstolei priimant vykdyti vykdomąjį dokumentą egzistuotų Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 651 straipsnio 2 dalyje numatytos akivaizdžios kliūtys, sudarančios pagrindą atsisakyti pradėti vykdymo veiksmus. Pareiškėja tokių aplinkybių taip pat nenurodė. Teismas įvertino ir tai, kad negyvenamoji patalpa, esanti ( - ), yra parduota už 54 000 Eur, visa suma už nupirktą turtą sumokėta 2019 m. vasario 5 d. Teismas konstatavo, kad Klaipėdos apylinkės teismo sprendime numatyta jo vykdymo atidėjimo sąlyga iki nekilnojamojo turto, esančio ( - ), realizavimo UAB „RJF Baltic“ bankroto procese yra įvykdyta, o už turtą gautų lėšų nepakakus hipoteka užtikrintam reikalavimui patenkinti kreditorius pagrįstai pateikė antstolei vykdyti vykdomąjį dokumentą.

208.

21Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes teismas konstatavo, kad antstolė nepažeidė CPK nustatytų reikalavimų, antstolės atlikti veiksmai dėl vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti yra teisėti, pagrįsti ir neprieštarauja CPK normoms, todėl nėra pagrindo panaikinti skundžiamą antstolės 2019 m. balandžio 8 d. patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti.

22III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

239.

24Pareiškėja R. F. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. birželio 5 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos skundą dėl antstolės veiksmų tenkinti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

259.1.

26Teismas nepagrįstai konstatavo, kad antstolė teisėtai priėmė vykdyti jai pateiktą vykdomąjį dokumentą. Apeliantės teigimu, antstolė privalėjo atsisakyti priimti vykdomąjį raštą CPK 651 straipsnio 2 dalies 8 punkto pagrindu, nes nėra išnykusi Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. spalio 30 d. sprendimo vykdymo atidėjimo sąlyga, t. y. išieškotojo naudai įkeisto nekilnojamojo turto realizavimo procedūra BUAB „RJF Baltic“ bankroto procese nėra baigta.

279.2.

28Teismas netinkamai aiškino Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. spalio 30 d. sprendimo vykdymo atidėjimo sąlygą, pagal kurią sprendimo vykdymas buvo atidėtas iki bus realizuotas įkeistas turtas. Apeliantės vertinimu, turto realizavimas negali būti aiškinamas kaip apimantis tik turto pardavimo iš varžytynių veiksmą. Turto realizavimas reiškia piniginių lėšų iš pirkėjo gavimą ir galutinį jų sumokėjimą kreditoriui, nes tik tada tampa aiški apeliantės prievolės suma.

299.3.

30Teismas nevertino, jog šiuo metu Klaipėdos apygardos teismui yra apskųstas BUAB „RJF Baltic“ kreditorių susirinkimo nutarimas dėl lėšų paskirstymo, todėl iki šiol nėra aiški suma, kuri teks kreditoriui iš įkeisto turto pardavimo.

319.4.

32Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad skundžiamas antstolės patvarkymas priimtas po lėšų paskirstymo, nors antstolės patvarkymas priimtas 2019 m. balandžio 8 d., o kreditorių susirinkimo nutarimas dėl lėšų paskirstymo – 2019 m. gegužės 7 d.

3310.

34Atsiliepimai į atskirąjį skundą nepateikti.

35Teismas

konstatuoja:

36IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3711.

38Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

3912.

40CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo konkrečiu atveju skundui išnagrinėti pakanka byloje esančios medžiagos.

41Dėl skundžiamos nutarties teisėtumo

4213.

43Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas atmetė pareiškėjos skundą dėl antstolės veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo.

4414.

45Iš vykdomojoje byloje Nr. 0004/19/00383 esančios medžiagos nustatyta, kad antstolė V. D. 2019 m. balandžio 8 d. patvarkymu priėmė vykdyti Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 14 d. išduotą vykdomąjį raštą dėl 11 599,30 Eur negrąžinto kredito, 1 636,91 Eur palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų ir 2 166 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininkės R. F. išieškotojo Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus naudai.

4615.

47Apeliantė atskirajame skunde nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog antstolė teisėtai priėmė vykdyti jai pateiktą vykdomąjį dokumentą. Apeliantės teigimu, antstolė privalėjo atsisakyti priimti vykdomąjį raštą CPK 651 straipsnio 2 dalies 8 punkto pagrindu, nes nėra išnykusi Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. spalio 30 d. sprendimo vykdymo atidėjimo sąlyga, t. y. išieškotojo naudai įkeisto nekilnojamojo turto realizavimo procedūra BUAB „RJF Baltic“ bankroto procese nėra baigta. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su šiais skundo argumentais.

4816.

49CPK 586 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra šiame skyriuje nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. CPK 651 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris darbo dienas, o skubaus vykdymo atvejais – nedelsdamas patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Jeigu yra kliūčių vykdomąjį dokumentą priimti vykdyti, antstolis savo patvarkymu atsisako priimti jį vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis. Akivaizdžios kliūtys, sudarančios pagrindą atsisakyti priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą, numatytos CPK 651 straipsnio 2 dalies 1–8 punktuose.

5017.

51Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad pagal CPK 651 straipsnį antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, privalo patikrinti ne vykdomojo dokumento teisėtumą, o tai, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-127/2007). Anksčiau aptartos CPK nuostatos bei kasacinio teismo pateikti išaiškinimai lemia, jog priimdamas vykdomąjį dokumentą vykdyti, antstolis turi pareigą nustatyti, ar nėra akivaizdžių trūkumų, užkertančių kelią išieškojimo pradžiai. Atitinkamai teismas, nagrinėdamas skundą dėl antstolio veiksmų, turi įvertinti, ar antstolis, atlikdamas ginčijamą vykdymo veiksmą – priimdamas vykdomąjį dokumentą vykdyti, tinkamai vykdė jam įstatymu nustatytas pareigas ir patikrino, ar nebuvo CPK 651 straipsnio 2 dalies 1–8 punktuose numatytų akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti vykdyti.

5218.

53Nagrinėjamu atveju pareiškėja nurodo, jog antstolė V. D. pažeidė CPK 651 straipsnio 2 dalies 8 punkto nuostatą, nes skundžiamo 2019 m. balandžio 8 d. patvarkymo priėmimo metu nebuvo išnykusi Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. spalio 30 d. sprendimo vykdymo atidėjimo sąlyga, t. y. išieškotojo naudai įkeisto nekilnojamojo turto realizavimo procedūra BUAB „RJF Baltic“ bankroto procese nėra baigta.

5419.

55Iš byloje esančios medžiagos, taip pat Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. spalio 30 d. sprendimu iš skolininkės R. F. priteista 32 399,89 Eur negrąžinto kredito, 203,31 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos ir 2 166 Eur bylinėjimosi išlaidų Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus naudai (buvęs pavadinimas – AB Luminor Bank). Teismo sprendimu nuspręsta atidėti teismo sprendimo vykdymą vieneriems metamas, bet ne ilgiau, nei ieškovo Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus naudai įkeistas nekilnojamasis turtas, esantis ( - ), bus realizuotas BUAB „RJF Baltic“ bankroto procese, skaičiuojant nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Iš vykdomojoje byloje esančio 2019 m. vasario 5 d. varžytynių akto Nr. 20190205/01 matyti, kad BUAB „RJF Baltic“ bankroto procese už 54 000 Eur buvo parduotas įkeistas nekilnojamasis turtas, esantis ( - ), visa suma už nupirktą turtą sumokėta 2019 m. vasario 5 d. (vykd. b. l. 28). BUAB „RJF Baltic“ 2019 m. gegužės 7 d. vykusiame kreditorių susirinkime buvo priimtas nutarimas dėl lėšų, gautų pardavus nekilnojamąjį turtą, paskirstymo pagal įmonės bankroto administratorės UAB „Iflas“ pasiūlytą nutarimo projektą (b. l. 12-15). Nurodytos bylos aplinkybės patvirtina, kad BUAB „RJF Baltic“ bankroto procese buvo realizuotas išieškotojo naudai įkeistas nekilnojamasis turtas, esantis ( - ), todėl Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. spalio 30 d. sprendimo vykdymo atidėjimo sąlyga yra pasibaigusi ir tai antstolei nesudarė CPK 651 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatyto pagrindo atsisakyti priimti vykdyti jai pateiktą Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 14 d. vykdomąjį raštą.

5620.

57Atskirajame skunde taip pat nurodoma, jog teismas netinkamai aiškino Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. spalio 30 d. sprendimo vykdymo atidėjimo sąlygą dėl turto realizavimo, kuri, apeliantės nuomone, turėtų būti aiškinama ne tik kaip apimanti turto pardavimo iš varžytynių veiksmą, bet ir piniginių lėšų iš pirkėjo gavimą bei galutinį jų sumokėjimą kreditoriui. Apeliacinės instancijos teismas su šiais skundo argumentais taip pat neturi pagrindo sutikti.

5821.

59Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. spalio 30 d. sprendimu jo vykdymas buvo atidėtas vieneriems metamas, bet ne ilgiau, nei ieškovo Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus naudai įkeistas nekilnojamasis turtas bus realizuotas BUAB „RJF Baltic“ bankroto procese. Nors apeliantė nurodo, kad vien turto pardavimo iš varžytynių faktas dar nereiškia šio turto realizavimo, kol iš turto pardavimo gautos lėšos nėra sumokamos kreditoriui, tačiau šie atskirojo skundo argumentai vertintini kaip nepagrįsti. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad turto realizavimo sąvoka yra pateikta CPK 691 straipsnio 1 dalyje, kurioje nurodyta, jog turto realizavimas – tai areštuoto skolininkui ar įkaito davėjui nuosavybės teise priklausančio turto priverstinis pardavimas iš varžytynių, per įmones, kurios verčiasi turto prekyba ar perdirbimu, perdavimas išieškotojui ar realizavimas kita CPK nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas neturi teisinio pagrindo sutikti su apeliantės pateiktu plečiamuoju CPK 691 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos turto realizavimo sąvokos aiškinimu, pagal kurį turto realizavimas galėtų būti suprantamas kaip apimantis ir iš turto pardavimo gautų lėšų paskirstymą įmonės kreditoriams. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad vykdomojoje byloje esantis 2019 m. vasario 5 d. varžytynių aktas patvirtina, kad išieškotojo naudai įkeistas nekilnojamasis turtas, esantis ( - ), buvo realizuotas, todėl Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. spalio 30 d. sprendimo vykdymo atidėjimo sąlyga yra pasibaigusi. Esant šioms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog nagrinėjamu atveju akivaizdžių kliūčių priimti vykdyti Klaipėdos apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus nebuvo.

6022.

61Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nenustačius CPK 651 straipsnio 2 dalies 1–8 punktuose numatytų akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti vykdyti, antstolė V. D. pagrįstai 2019 m. balandžio 8 d. patvarkymu priėmė vykdyti Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 14 d. išduotą vykdomąjį raštą. Ta aplinkybė, kaip BUAB „RJF Baltic“ bankroto byloje buvo paskirstytos už turto pardavimą gautos lėšos, neturi jokios įtakos sprendžiant klausimą, ar antstolei pateiktas vykdomasis dokumentas galėjo būti priimtas vykdyti. Dėl šios priežasties atskirojo skundo argumentai, susiję su BUAB „RJF Baltic“ 2019 m. gegužės 7 d. vykusiame kreditorių susirinkime priimto nutarimo dėl iš turto pardavimo gautų lėšų paskirstymo teisėtumu, nagrinėjamu atveju neturi teisinės reikšmės vertinant antstolės atliktų vykdymo veiksmų teisėtumą. Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atlikdama skundžiamus veiksmus antstolė nepažeidė vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė pareiškėjos skundą.

62Dėl bylos procesinės baigties

6323.

64Išdėstytų motyvų pagrindu apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutartis teisėta ir pagrįsta, atskirajame skunde išdėstyti motyvai nesudaro pagrindo panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutarties, todėl ji paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

65Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 335–339 straipsniais, teismas

Nutarė

66Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. birželio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėja R. F. kreipėsi į antstolę V. D. su skundu dėl antstolės... 7. 2.... 8. Pareiškėja skunde nurodė, kad 2019 m. balandžio 8 d. patvarkymu antstolė... 9. 3.... 10. Pareiškėja pažymėjo, kad įkeisto turto pardavimas per bankroto... 11. 4.... 12. Antstolė V. D. 2019 m. balandžio 30 d. patvarkymu pareiškėjos skundo... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 5.... 15. Klaipėdos apylinkės teismas 2019 m. birželio 5 d. nutartimi pareiškėjos... 16. 6.... 17. Teismas nustatė, kad antstolė V. D. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0004/19/00383... 18. 7.... 19. Spręsdamas klausimą dėl skundžiamo antstolės patvarkymo teisėtumo teismas... 20. 8.... 21. Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes teismas konstatavo, kad antstolė... 22. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 23. 9.... 24. Pareiškėja R. F. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės... 25. 9.1.... 26. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad antstolė teisėtai priėmė vykdyti jai... 27. 9.2.... 28. Teismas netinkamai aiškino Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. spalio 30 d.... 29. 9.3.... 30. Teismas nevertino, jog šiuo metu Klaipėdos apygardos teismui yra apskųstas... 31. 9.4.... 32. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad skundžiamas antstolės patvarkymas... 33. 10.... 34. Atsiliepimai į atskirąjį skundą nepateikti.... 35. Teismas... 36. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 37. 11.... 38. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 39. 12.... 40. CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas... 41. Dėl skundžiamos nutarties teisėtumo... 42. 13.... 43. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas... 44. 14.... 45. Iš vykdomojoje byloje Nr. 0004/19/00383 esančios medžiagos nustatyta, kad... 46. 15.... 47. Apeliantė atskirajame skunde nurodė, kad pirmosios instancijos teismas... 48. 16.... 49. CPK 586 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas... 50. 17.... 51. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad pagal CPK 651 straipsnį... 52. 18.... 53. Nagrinėjamu atveju pareiškėja nurodo, jog antstolė V. D. pažeidė CPK 651... 54. 19.... 55. Iš byloje esančios medžiagos, taip pat Lietuvos teismų informacinės... 56. 20.... 57. Atskirajame skunde taip pat nurodoma, jog teismas netinkamai aiškino... 58. 21.... 59. Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. spalio 30 d. sprendimu jo vykdymas buvo... 60. 22.... 61. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nenustačius CPK 651 straipsnio 2... 62. Dėl bylos procesinės baigties... 63. 23.... 64. Išdėstytų motyvų pagrindu apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 65. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 335–339... 66. Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. birželio 5 d. nutartį palikti...