Byla e2A-332-372/2017
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, tretieji asmenys: M. tikroji ūkinė bendrija „Žaibas“ (toliau – TŪB) ,,Žaibas“ ir UAB ,,Klaipėdos administratorių biuras“ (toliau – Administratorius)

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Burbulienės, Vytauto Kursevičiaus, Birutės Simonaitienės ( pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. M. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. sausio 2 d. sprendimo panaikinimo civilinėje byloje pagal ieškovo V. M. ieškinį (jo patikslinimą) atsakovui B. M. dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, tretieji asmenys: M. tikroji ūkinė bendrija „Žaibas“ (toliau – TŪB) ,,Žaibas“ ir UAB ,,Klaipėdos administratorių biuras“ (toliau – Administratorius).

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Ieškovas V. M. kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą, nurodydamas, kad 1990-12-21 buvo įkurta ir viešame registre įregistruota M. TŪB ,,Žaibas“ (toliau – Bendrija), kurios tikraisiais nariais nuo pat jos įkūrimo pradžios buvo ir iki šiol yra ieškovas ir atsakovas B. M.. 2003-10-14 ieškovas ir atsakovas sudarė Jungtinės veiklos sutartį, kuria susitarė ,,kooperuoti savo turtą, darbą bei žinias ir kooperuoto turto pagrindu tęsti Bendrijos, įkurtos Bendrijos Jungtinės veiklos sutarties, patvirtintos 1990-12-12 Šiaulių miesto notarinėje kontoroje, rejestro Nr. ( - ) pagrindu, veiklą. Ieškovas nuo 2015 m. siekia pasitraukti iš Bendrijos, tačiau atsakovas, suprasdamas, kad be jo valios išraiškos ieškovas negalės pasitraukti iš Bendrijos, sąmoningai vengė ieškovui sudaryti galimybę pasitraukti iš Bendrijos.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7

 1. Šiaulių apylinkės teismas 2017 m. sausio 2 d. sprendimu ieškovo V. M. ieškinį dėl įpareigojimo atlikti veiksmus atmetė. Priteisė atsakovui iš ieškovo 350 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimui, taip pat priteisė į valstybės biudžetą iš ieškovo 4,92 Eur išlaidų už procesinių dokumentų įteikimą. Teismas konstatavo, kad ieškovas tinkamai informavo atsakovą apie savo pasitraukimą iš bendrijos, jo narystė Bendrijoje yra pasibaigusi. Tuo pačiu teismas konstatavo, kad pasitraukimas iš bendrijos turi du etapus, kurių antrasis yra nebaigtas. Dėl to ieškinys turi būti atmestas.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

9

 1. Skųsdamas Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. sausio 2 d. sprendimą apeliantas (ieškovas) V. M. prašo jį panaikinti ir priimti naują sprendimą – patikslintą ieškinį tenkinti visa apimtimi. Apeliacinį skundą grindžia šiais esminiais argumentais:
  1. Atsakovo rašytinis pritarimas Jungtinės veiklos sutarties pakeitimams yra būtinas, tam, kad apeliantas (ieškovas) galėtų pasinaudoti jam suteikiama teise pasitraukti iš Bendrijos.
  1. Juridinių asmenų registro tvarkytojui kartu su kitais teisės aktų nustatytais dokumentais turi būti pateikti bendrijos veiklos sutarties pakeitimai ir visas pakeistas bendrijos veiklos sutarties tekstas.
  1. VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registras atsisakė išregistruoti apelianto (ieškovo) asmens, kaip M. TŪB ,,Žaibas“ tikrojo nario, duomenis.
 1. Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. sausio 2 d. sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti atsakovui iš apelianto (ieškovo) apeliacinėje instancijoje turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Atsiliepimą grindžia šiais esminiais argumentais:
  1. Sprendimą pakeisti bendrijos veiklos sutartį gali priimti tik bendrijos dalyviai.
  1. Trečiojo asmens M. TŪB ,,Žaibas“ narių sprendimas nerengti bendrijos veiklos sutarties pakeitimų bei jų ir viso pakeisto jungtinės veiklos sutarties teksto neregistruoti Juridinių asmenų registre yra galiojantis, nėra nuginčytas ar ginčijamas, todėl, nėra jokio pagrindo įpareigoti atsakovą, kaip trečiojo asmens M.TŪB ,,Žaibas“ atstovą, šiuos veiksmus atlikti ar leisti šiuos veiksmus atlikti pačiam apeliantui.
  1. Ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui, juo turėtų būti M. TŪB ,,Žaibas“.
  1. M. TŪB ,,Žaibas“ veiklos sutartis galėtų būti keičiama ir registruojama Juridinių asmenų registre tik tuo atveju, jei joje būtų bent du tikrieji nariai, t.y. per 6 mėnesius po mažiau nei leistino dalyvių skaičiaus sumažėjimo į bendriją būtų priimtas naujas dalyvis. Tačiau byloje nėra duomenų, kad į M. TŪB ,,Žaibas“ būtų priimtas naujas dalyvis.

10Apeliacinės instancijos teismas

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

12teisiniai argumentai ir išvados

13

 1. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.
 1. Kolegija pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė ieškinį, neišsiaiškinęs visų esminių aplinkybių. Visų pirma, teismas nenagrinėjo patikslinto ieškinio, tuo pačiu neįvertino ieškovo pateiktos Terminuotos bendrijos veiklos sutarties (b.l.64-69). Antra, kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas šio fakto kontekste nesprendė klausimo dėl paties ieškovo teisės sudaryti tokios sutarties pakeitimo projektą ir sprendimo pagrindu įrašyti ją Juridinių asmenų registre, įtvirtinus, kad ieškovas nebėra TŪB narys. Trečia, teismas turėtų įvertinti atsakovo veiksmus, ribojant ieškovo teisę išeiti iš bendrijos narių. Negali būti ribojama asmens valia apsispręsti, kokiu verslu užsiimti ir ar iš viso toliau juo verstis.
 1. Pagal ŪBĮ 4 straipsnio 5 dalį jungtinės veiklos sutartis keičiama visų tikrųjų narių sprendimu, kuris priimamas bendru sutarimu. Kai jungtinės veiklos sutartis keičiama, Juridinių asmenų registrui kartu su kitais teisės aktų nustatytais dokumentais turi būti pateikti jungtinės veiklos sutarties pakeitimai ir visas jungtinės veiklos sutarties tekstas. Visą jungtinės veiklos sutarties tekstą pasirašo vienas iš tikrųjų narių, jo parašo tikrumas notaro netvirtinamas (ŪBĮ 4 straipsnio 6 dalis). Jungtinės veiklos sutartis, taip pat jungtinės veiklos sutarties pakeitimai įsigalioja nuo įregistravimo Juridinių asmenų registre, išskyrus su bendrijos steigimo tvarka ir įnašų įnešimu steigimo metu susijusias jungtinės veiklos sutarties nuostatas, kurios įsigalioja nuo steigiamos bendrijos jungtinės veiklos sutarties sudarymo (ŪBI 4 straipsnio 7 dalis).
 1. Ūkinių bendrijų įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad likęs vienintelis bendrijos narys per 6 mėnesius po dalyvių skaičiaus sumažėjimo turi teisę spręsti, kaip bus tvarkoma bendrija. Taigi, kolegija sprendžia, kad tokio klausimo jau negali nagrinėti ieškovas. Tai prieštarautų paties atsakovo interesams. Laikytina, kad dalyvių skaičiaus sumažėjimas įtvirtinamas būtent tada, kai Juridinių asmenų registre įregistruoti jungtinės veiklos sutarties pakeitimai ir visas jungtinės veiklos sutarties tekstas.
 1. Esant tokioms aplinkybėms, kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir byla perduotina nagrinėti iš naujo. Kaip matyti iš bylos, ieškovas ir atsakovas dėl nenurodytų aplinkybių nesugeba taikiai išspręsti klausimo dėl ieškovo pasitraukimo iš TŪB narių, o teismas iš esmės šio klausimo neišnagrinėjo, t.y. ginčas iš esmės liko neišspręstas. Pirmosios instancijos teismas, tik įvertinęs visus ieškovo reikalavimus pagal ieškinį ir patikslintą ieškinį, gali priimti teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Kolegija negali nagrinėti klausimų, kurie nebuvo išspręsti pirmosios instancijos teismo sprendime.

14Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

15Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. sausio 2 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai