Byla 2A-975-340/2010

2Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T. Žukauskienės, kolegijos teisėjų N. Švedienės, P. Jaržemskio, sekretoriaujant J. Štreimikienei,

3dalyvaujant atsakovo atstovui advokatui R. Suslavičiui,

4trečiajam asmeniui E. K.,

5teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės A. T. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. sausio 20 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės A. T. ieškinį atsakovui Lietuvos meninės gimnastikos sąjungai dėl meninės gimnastikos sąjungos prezidiumo nutarimo panaikinimo, tretieji asmenys Kūno kultūros ir sporto departamentas, Lietuvos meninės gimnastikos sąjungos prezidentė E. K., Kauno centro sporto mokykla.

6Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

7ieškovė kreipėsi į teismą prašydama panaikinti Lietuvos meninės gimnastikos sąjungos prezidiumo 2008-12-08 nutarimą Nr. 2 dalyje dėl teisėjos A. T. diskvalifikavimo dėl neobjektyvaus arba nekvalifikuoto teisėjavimo iki 2009-12-31; įpareigoti Lietuvos meninės gimnastikos sąjungą rekomenduoti ieškovę A. T. į tarptautinius teisėjų kursus. Nurodė, kad dirba Kauno centro sporto mokykloje meninės gimnastikos trenere, turi tarptautinės kategorijos teisėjo kvalifikaciją. Lietuvos meninės gimnastikos sąjungos (toliau – LMGS) prezidiumo 2008-12-08 nutarimu Nr. 2 už neobjektyvų ar nekvalifikuotą teisėjavimą ji buvo vieneriems metams diskvalifikuota ir dėl to buvo draudžiama teisėjauti visuose tarptautiniuose turnyruose Lietuvoje ir už jos ribų. Nutarimas nepagrįstas, kadangi vienašališkas, neaišku, kokiais dokumentais ir kriterijais vadovautasi, paaiškinimų dėl netinkamo teisėjavimo niekas neprašė, į prezidiumo posėdį nebuvo kviečiama, apie įvyksiantį posėdį jai nebuvo žinoma. Nors nacionalinės kategorijos teisėjo kvalifikacijos suteikimą reguliuoja LMGS, tačiau tai nėra tinkamai reglamentuota, prezidiumas jokiais norminiais aktais taip pat nesivadovauja. LMGS prezidentė E. K. neturinti jokių įgaliojimų ir kompetencijos teisėjo kvalifikacijai suteikti, atimti ar diskvalifikuoti. Dėl diskvalifikavimo, ieškovė negalėjo prasitęsti tarptautinės kategorijos teisėjos statuso dėl to kenčia jos profesionalumas, tuo pačiu rengiamų sportininkų rezultatai, nuo ko iš dalies priklauso ir jos darbo užmokesčio dydis.

8Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad LMGS yra Lietuvos gimnastikos federacijos narė, todėl savo veikloje vadovaujasi federacijos įstatais, kurių 25 p. sakoma, kad atitinkamų gimnastikos sporto šakų federacija ar asociacija sprendžia savo sporto šakos organizacinius, metodinius, techninius, finansinius ir sporto varžybų teisėjavimo bei vertinimo klausimus, vykdo kultivuojamos gimnastikos sporto šakos Lietuvos čempionatus, pirmenybes, kitas varžybas. Taigi LMGS savarankiškai sprendžia visus sąjungai aktualius klausimus. Ieškovė buvo diskvalifikuota už tai, kad 2008-10-24 varžybose sąmoningai teisėjo dalyvės vertinimo lape galutinį įvertinimą įrašiusi žemesnį, negu turėjo nurodyti pagal jos pačios atliktą vertinimą. Visus LMGS prezidiumo 2008-12-08 nutarimus pasirašė visi prezidiumo nariai. Ieškovė buvo diskvalifikuota laikinai. LMGS nei suteikė, nei atėmė ieškovei tarptautinės teisėjos kategoriją. Nepatenkinamai ieškovės teisėjavimas buvo įvertintas ir 2006 m. sausio ir vasario mėn. vykusiose varžybose, o 2004-01-10 prezidiumo nutarimu už netinkamą teisėjavimą ji buvo net diskvalifikuojama. Teisėjų diskvalifikavimo klausimas yra vidinis LMGS klausimas ir sprendžiamas jos narių nustatyta tvarka, todėl teismas neturįs teisės kištis į LMGS teisėjų diskvalifikavimo klausimus.

9Atsiliepimu į ieškinį trečiasis asmuo Lietuvos meninės gimnastikos sąjungos prezidentė E. K. prašė ieškinio netenkinti. Nurodė, kad per tris 2008 metais ieškovės teisėjautas varžybas ji padariusi iš viso 18 klaidų, 8 klaidas su neleistinu – virš 0,8 balo skirtumu. Visa informacija apie ieškovės klaidas teisėjavime buvo pateikta jai pačiai dalyvaujant 2008-11-14 Klaipėdoje visuotiniame trenerių ir teisėjų susirinkime. Ieškovei buvo pasiūlyta rašyti apeliaciją, jeigu ji su sprendimu nesutinka. Kviesti ieškovę į prezidiumo posėdį neįpareigoja nei LMGS, nei Lietuvos gimnastikos federacijos, nei Tarptautinės gimnastikos federacijos norminiai aktai. Įgaliojimus prezidiumui suteikia LMGS ataskaitinė – rinkiminė konferencija, kuri vyksta kas ketveri metai. Konferencijoje renkami visi valdymo organai ir jiems suteikiami įgaliojimai veiklai. Teisėjos kvalifikacija iš ieškovės nebuvo atimta.

10Trečiasis asmuo Kūno kultūros ir sporto departamentas atsiliepime nurodė, kad vadovaujantis Asociacijos įstatymo 14 straipsnio nuostatomis į asociacijos veiklą ir į jos vidaus reikalus kištis negali. Bylą prašė nagrinėti departamento atstovui nedalyvaujant.

11Trečiasis asmuo Kauno centro sporto mokykla atsiliepimu prašė panaikinti Lietuvos meninės gimnastikos sąjungos prezidiumo 2008-12-08 nutarimą Nr. 2 dalyje dėl teisėjos A. T. diskvalifikavimo dėl neobjektyvaus arba nekvalifikuoto teisėjavimo iki 2009-12-31; įpareigoti Lietuvos meninės gimnastikos sąjungą rekomenduoti ieškovę A. T. į tarptautinius teisėjų kursus. Sutinka, kad nutarimas neobjektyvus ir neteisėtas dėl faktinių dokumentinių įrodymų trūkumo. Vertinti teisėjų darbą prezidiumui nepriskirta, tam tikslui sąjungos prezidento teikimu turėtų būti sudaryta komisija.

12Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010-01-20 sprendimu ieškovės A. T. ieškinį atsakovui Lietuvos meninės gimnastikos sąjungai dėl panaikinimo jos Prezidiumo 2008-12-08 posėdyje priimto nutarimo dalies, kuria už neobjektyvų ir nekvalifikuotą teisėjavimą tarptautinės kategorijos teisėja A. T. buvo diskvalifikuota vienerių metų laikotarpiui, atmetė. Teismas konstatavo, jog Lietuvos gimnastikos federacija yra mišri ne pelno visuomeninių ir sporto organizacijų sąjunga, narystės pagrindu jungianti gimnastikos sporto šakų asociacijas, įregistruotas vadovaujantis Visuomeninių organizacijų įstatymu, federacijas, taip pat kitas Lietuvos Respublikoje įregistruotas visuomenines sporto organizacijas, šalies mastu kultivuojančias ir populiarinančias gimnastikos sportą. LMGS, kaip gimnastikos sporto šakos asociacija, yra viena iš Lietuvos gimnastikos federacijos narių, todėl savo veikloje ji privalo vadovautis Lietuvos gimnastikos federacijos įstatais, taigi atsakovas visus aktualius klausimus sprendžia vadovaudamasi LMGS ir Lietuvos gimnastikos federacijos įstatais. Teismas konstatavo, jog Asociacijų įstatymas numato tam tikras asociacijų veiklos garantijas. Atitinkamos sporto šakos trenerio, turinčio atitinkamos kategorijos teisėjo kvalifikaciją už neobjektyvų arba nekvalifikuotą teisėjavimą diskvalifikavimas tam tikram laikui, nėra drausminė nuobauda, teisėjo kvalifikacija neatimama ir dėlto įstatymais nereguliuojamas. Tai iš esmės pripažino visi šioje byloje dalyvaujantys asmenys. Teismas laikė, kad esant tokioms aplinkybėms negali spręsti klausimų, kuriuos sprendžia pati LMGS vadovaudamasi savo pačios patvirtintais įstatais.

13Apeliaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010-01-20 sprendimą; priimti naują sprendimą ieškovės A. T. ieškinį patenkinti pilnai ir panaikinti Lietuvos meninės gimnastikos sąjungos prezidiumo 2008-12-08 nutarimą Nr. 2 dalyje dėl teisėjos A. T. diskvalifikavimo dėl neobjektyvaus arba nekvalifikuoto teisėjavimo kaip neteisėtą ir nepagrįstą bei priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Apeliantės nuomone, teismas nenagrinėjo ieškinyje nurodytų motyvų, netinkamai taikė ir aiškino CPK 5, 6, 12 str. nuostatas; sprendimu užkirto kelią ginti pažeistas teises. Teismas netinkamai taikė ir aiškino Asociacijų įstatymo 14 str., kadangi asociacija yra juridinis asmuo, kurio veiklą reglamentuoja CK, todėl ieškinys ir teismo sprendimas negali būti vertinamas kaip kišimasis į asociacijos vidaus reikalus. Nurodo, kad diskvalifikuoti apeliantę Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų atsakovas neturėjo teisės, kadangi jis nesuteikė tarptautinės kategorijos teisėjo kvalifikacijos. Apeliantės vertinimu, diskvalifikavimas yra drausminė nuobauda, kurios paskirtis uždrausti teisėjui vykdyti teisėjavimą. Atsakovas neturėjo teisės paskirti tokios nuobaudos. Nurodo, kad teismas nepagrįstai suteikė viršenybę atsakovo įstatams kitų įstatymų atžvilgiu. Viešas juridinis asmuo, šiuo atveju atsakovas, negali priimti sprendimų kitų asmenų atžvilgiu, kurie nėra juridinio asmens dalyviai, juolab spręsti klausimų, kurie nepriskirti jo kompetencijai. Apeliantės vertinimu, teismas neatskleidė bylos esmės, neteisingai įvertino ginčo teisinį santykį, nes ieškinį įvertino kaip kišimąsi į LMGS veiklą ir nevertino LMGS valdymo organo sprendimo teisėtumo, kaip tai numatyta CK 2.82 str.

14Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010-01-20 sprendimą palikti nepakeistą. teismas išsiaiškino ir įvertino visas bylai reikšmingas aplinkybes, atskleidė bylos esmę ir priėjo prie pagrįstų išvadų. Pažymi, kad teisėjų diskvalifikavimo klausimas yra vidinis LMGS klausimas ir sprendžiamas jos įstatų nustatyta tvarka; priešingas teismo sprendimas reikštų kišimąsi į asociacijos veiklą ir jos vidaus reikalus, kas prieštarautų Asociacijos įstatymo 14 str. ir būtų neteisėtas. Apeliantės diskvalifikavimas už neobjektyvų arba nekvalifikuotą teisėjavimą vieneriems metams nelaikytinas tarptautinės teisėjo kategorijos atėmimu, taip pat nėra drausminė nuobauda.

15Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo Kauno centro sporto mokykla prašo panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010-01-20 sprendimą; priimti naują sprendimą ieškovės A. T. ieškinį patenkinti pilnai ir panaikinti Lietuvos meninės gimnastikos sąjungos prezidiumo 2008-12-08 nutarimą Nr. 2 dalyje dėl teisėjos A. T. diskvalifikavimo dėl neobjektyvaus arba nekvalifikuoto teisėjavimo kaip neteisėtą ir nepagrįstą bei priteisti iš atsakovo ieškovės naudai bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog CPK 2 str. norma įtvirtintas visuotinis ginčų dėl teisės žinybingumas teismams. Ieškovė nubausta diskvalifikacija vadovaujantis LMGS įstatais, tačiau juose tokia sankcija nenumatyta. Teismas nevertino LMGS valdymo organo sprendimo teisėtumo.

16Apeliacinis skundas atmetamas.

17Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir surinktais įrodymais, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, nors nesutinka su atskirais teismo sprendimo motyvais; absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų taip pat nėra, sprendimas laikytinas teisėtu ir pagrįstu (CPK 185, 263 str.).

18Apeliantė savo skunde bei kiti proceso dalyviai savo procesiniuose dokumentuose kelia du pagrindinius klausimus: dėl šalių ginčo žinybingumo teismams ir dėl Lietuvos meninės gimnastikos sąjungos (LMGS) prezidiumo 2008-12-08 nutarimo Nr. 2 dalyje dėl teisėjos A. T. diskvalifikavimo teisinio vertinimo.

19Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškinį konstatavo, jog Asociacijų įstatymas numato tam tikras asociacijų veiklos garantijas; šio įstatymo 14 str. numato, kad valstybės ir savivaldybių institucijoms ir pareigūnams įstatymų nenustatytais atvejais ir tvarka, politinėms partijoms ir politinėms organizacijoms, kitoms organizacijos ir asmenims draudžiama kištis į asociacijos veiklą ir į jos vidaus reikalus, t. y. teismas iš esmės išaiškino, kad ginčo tarp Asociacijos ir jos nario nagrinėjimas teisme yra įstatymo nenumatytas kišimasis į asociacijos reikalus, toks ginčas nežinybingas teismui. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiu šios teisės normos aiškinimu.

20Nagrinėjamoje byloje atsakovas – Lietuvos meninės gimnastikos sąjunga buvo įsteigta kaip visuomeninė organizacija 2003-10-30, jos įstatai buvo įregistruoti viešajame registre 2003-12-15, galiojant Visuomeninių organizacijų įstatymui. Visuomeninių organizacijų įstatymo 11 str. taip pat numatė draudimą valstybės institucijos ir pareigūnams, politinėms partijoms ir organizacijos ir asmenims kištis į visuomeninių organizacijų veiklą ir jų vidaus reikalus; šiame straipsnyje taip pat buvo numatyta, kad ginčus tarp visuomeninės organizacijos narių, tarp visuomeninės organizacijos ir jos narių, tarp visuomeninių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų sprendžia teismas. Įsiteisėjus Asociacijų įstatymui nuo 2004-02-22, Visuomeninių organizacijų įstatymas neteko galios; Asociacijų įstatymo 18 str. 2 d. numatė, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo įregistruotos asociacijos ir visuomeninės organizacijos yra laikomos juridiniais asmenimis, kurių teisinė forma yra asociacija, be atskiro perregistravimo. Taigi aiškinant Asociacijų įstatymo 14 str. įtvirtintą draudimą kištis į organizacijos vidaus reikalus istoriniame šios konkrečios normos priėmimo ir įstatymų leidėjo ketinimų kontekste draudimas kištis į visuomeninės organizacijos (nuo 2004-02-22 – asociacijos) vidaus reikalus negali būti aiškinamas kaip draudimas spręsti teisme ginčus dėl teisės tarp visuomeninės organizacijos (asociacijos) ir jos nario.

21Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2001-03-21 nutartyje, priimtoje analogiškoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-355/2001, pasisakydama dėl ginčo tarp Panevėžio miesto krepšinio federacijos ir jos nario dėl pažeistos teisės gynimo (nutarimo diskvalifikuoti panaikinimo) žinybingumo teismams, pažymėjo, kad visuomeninių organizacijų nariai jungdamiesi į visuomenines organizacijas, siekia tenkinti ir įgyvendinti bendrus poreikius ir tikslus, todėl teisė būti visuomeninės organizacijos nariu ir dalyvauti jos veikloje yra asmeninė neturtinė, susijusi su turtiniais santykiais, teisė. Tokiu būdu Asociacijos įstatymo 14 str. normos tapatinimas su draudimu spręsti ginčus dėl teisės tarp asociacijos ir jos nario teisme prieštarautų ir CPK 1 str. įtvirtintam visų ginčų dėl teisės žinybingumo teismams principui.

22Pirmosios instancijos teismas, padaręs išvadą, kad šalių ginčas yra nežinybingas teismui ir tai sudaro pagrindą atmesti ieškinį, dėl byloje surinktų įrodymų bei LMGS prezidiumo 2008-12-08 nutarimo Nr. 2 dalyje dėl teisėjos A. T. diskvalifikavimo teisėtumo ir pagrįstumo nepasisakė. Tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, pagal byloje surinktus įrodymus byla gali būti išspręsta iš esmės apeliacinės instancijos teisme, todėl nėra pagrindo naikinti sprendimą bei perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).

23Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovė A. T. ir atsakovas skirtingai aiškina skundžiamame LMGS prezidiumo sprendime pavartotą terminą – teisėjo diskvalifikavimą. Apeliantė sutinka su teismo išvada, kad tarptautinės kategorijos teisėjo diskvalifikavimas nėra reglamentuotas įstatymu, tačiau nurodo, kad atsakovas neturėjo teisės suteikti ir nesuteikė jai tarptautinės kategorijos teisėjos kvalifikacijos, todėl neturėjo teisės diskvalifikuoti apeliantės Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų. Apeliantė nesutinka su teismo sprendimo motyvais, kad diskvalifikavimas nėra drausminė nuobauda, nes draudimas dalyvauti varžybos ir yra laikinas kvalifikacijos atėmimas; apeliantės vertinimu, tai yra nuobauda, kurios paskirti atsakovas neturėjo teisės.

24Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės argumentais. Apeliantė nedirba pas atsakovą, teisėjavimas sportinėse varžybose nėra jos darbas, sulygtas darbo sutartimi, jis neapmokamas, todėl vertinti LMGS prezidiumo paskirtą nuobaudą kaip drausminę nuobaudą nėra pagrindo. Kaip jau buvo minėta, apeliantės ir atsakovo santykiai yra visuomeninės organizacijos (asociacijos) ir jos narės santykiai, teisė teisėjauti sportinėse varžybose yra apeliantės asmeninė neturtinė teisė, susijusi su jos narystė asociacijoje. Apeliantės, kaip asociacijos narės, teises ir pareigas apibrėžia LMGS įstatai bei šios organizacijos lokaliniai aktai. LMGS yra Lietuvos gimnastikos federacijos (LGF) narė; pagal LGF įstatų 25 punktą gimnastikos sporto šakų federacija ar asociacija sprendžia savo sporto šakos organizacinius, finansinius ir sporto varžybų teisėjavimo bei vertinimo klausimus, vykdo kultivuojamos gimnastikos sporto šakos Lietuvos čempionatus, pirmenybes, kitas varžybas (b.l. 25). LMGS tikslas koordinuoti jos narių veiksmus ir pastangas plėtojant meninę gimnastiką, sudaryti jiems sąlygas dalyvauti Lietuvos čempionatuose ir kitose varžybose, organizuoti respublikos rinktinių rengimą ir atstovavimą tarptautinėse varžybose (LMGS įstatų 1 p., b.l. 43). LMGS valdymo organas – prezidiumas, vykdydamas vieną iš asociacijos uždavinių – sportinių varžybų organizavimą, 2007-12-14 nutarimu Nr. 4 nutarė po varžybų vertinti teisėjų darbą. Nutarimu taip pat buvo apibrėžti teisėjų darbo vertinimo kriterijai, nustatyta, kad už neobjektyvų ar nekvalifikuotą teisėjavimą teisėjas gali būti diskvalifikuotas 1-2-3 varžyboms arba 6-12 mėnesiams (b.l. 66). Šis prezidiumo nutarimas vertintinas kaip lokalinis teisės aktas, privalomas asociacijos nariams, todėl apeliantės argumentas, kad teisėjo diskvalifikavimas nėra reglamentuotas jokiu norminiu aktu, atmetamas.

25Skundžiamu LMGS prezidiumo 2008-12-08 nutarimu A. T. buvo diskvalifikuota už neobjektyvų arba nekvalifikuotą teisėjavimą 1 metams (iki 2009-12-31); patikslinta, kad minėtos diskvalifikacijos metu draudžiama teisėjauti ir tarptautiniuose turnyruose (Lietuvoje ir už jos ribų) (b.l. 55). Abejuose prezidiumo nutarimuose diskvalifikavimas pateikiamas kaip laikinas nušalinimas nuo teisėjavimo arba tam tikram varžybų skaičiui, arba konkrečiam terminui, taigi apeliantės aiškinimas, kad skundžiamu prezidiumo nutarimu jai buvo atimta tarptautinės kategorijos teisėjos kvalifikacija, yra nepagrįstas ir atmetamas. Skundžiamame prezidiumo nutarime neatskleista, kokius konkrečius ieškovės veiksmus atsakovas įvertino kaip neobjektyvų ar nekvalifikuotą teisėjavimą; prezidiumo 2008-12-08 posėdžio protokole pažymėta, kad A. T. buvo diskvalifikuota už tai, kad teisėjaujant 2008-10-24 varžybose Kaune varžybų nugalėtojai L. P. sąmoningai sumažino po 0,5 balo net dviejų pratimų įvertinimuose; skiriant nuobaudą, buvo atsižvelgta į tai, kad A. T. 2004 m. jau buvo diskvalifikuota 6 mėnesiams (protokolas, b.l. 134). L. P. dviejų pratimų vertinimo galutinio balo sumažinimo faktą patvirtino ir pateikti rašytiniai įrodymai – teisėjos A. T. vertinimo protokolų kopijos (b.l. 75, 76). Teismo posėdžio metu A. T. paaiškino, kad tai galėjo būti aritmetinė klaida (protokolas, b.l 121), t. y. iš esmės pripažino netinkamo varžybų dalyvės įvertinimo faktą. Taigi, skundžiamas LGSM prezidiumo nutarimas dėl A. T. nušalinimo nuo teisėjavimo 12 mėnesių buvo priimtas nepažeidžiant LMGS įstatų bei lokalinio akto – LMGS prezidiumo 2007-12-14 nutarimo Nr. 4 nuostatų; prezidiumo nutarimas dėl nušalinimo yra teisėtas ir pagrįstas. Teisėjų kolegija nesutinka su trečiojo asmens – Kauno centro sporto mokyklos, atsikirtimo į ieškinį argumentais, kad dėl A. T. teisėjavimo nebuvo gauta skundų ar protestų, kad įvertinus teisėjų darbą reikėtų teisėjus supažindinti su rezultatais pasirašytinai, aptarti rezultatus. LMGS prezidiumo 2007-12-14 nutarimo Nr. 4 nuostatai dėl teisėjų darbo vertinimo numato, kad teisėjų darbas vertinamas po kiekvienų varžybų, nepriklausomai nuo skundų ar protestų dėl teisėjavimo buvimo. Pareiga raštiškai supažindinti teisėją su jo darbo įvertinimu, arba kviesti jį į prezidiumo posėdį pasiaiškinti, lokaliniame teisės akte nėra numatyta, todėl faktas, kad A. T. nebuvo supažindinta raštu su vertinimu rezultatais ir nebuvo kviečiama į prezidiumo posėdį pasiaiškinti nepaneigia nutarimo dėl jos diskvalifikavimo teisėtumo.

26Apeliantė A. T. buvo pareiškusi du ieškinio reikalavimus dėl LMGS prezidiumo 2008-12-08 nutarimo Nr. 2 dalyje dėl jos diskvalifikavimo panaikinimo bei dėl LMGS įpareigojimo rekomenduoti A. T. į tarptautinius teisėjų kursus (b.l. 12). Pirmosios instancijos teismas rezoliucinėje sprendimo dalyje pažymėjo, kad atmeta ieškovės reikalavimą dėl 2008-12-08 nutarimo dalies paaiškinimo, tačiau teismo sprendimo motyvuojamoje dalyje nurodė, jog atmetė ieškinį visa apimtimi. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovė savo ieškinyje nenurodė nei faktinio, nei įstatyminio pagrindo savo reikalavimui dėl įpareigojimo rekomenduoti ją į tarptautinius teisėjų kursus; reikalavimas teismo pagristai atmestas, o šio reikalavimo neįrašymas į teismo sprendimo rezoliucinę dalį vertinamas kaip rašymo apsirikimas.

27Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadomis, o apeliacinio skundo argumentai jų nepaneigė. Dėl to nėra pagrindo apeliacinio skundo motyvais panaikinti arba pakeisti skundžiamą teismo sprendimą (CPK 263, 329-330 str.).

28Iš ieškovės priteisiamos dokumentų siutimo išlaidos, patirtos apeliacinės instancijos teisme (b.l. 167) valstybės biudžetui (CPK 79, 88 str.).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 – 330 str., teismas

Nutarė

30Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. sausio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

31Priteisti iš apeliantės A. T. 15,85 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme valstybės biudžetui, sumokamų banke į Surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
2. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 3. dalyvaujant atsakovo atstovui advokatui R. Suslavičiui,... 4. trečiajam asmeniui E. K.,... 5. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės A. T. apeliacinį... 6. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 7. ieškovė kreipėsi į teismą prašydama panaikinti Lietuvos meninės... 8. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti, priteisti... 9. Atsiliepimu į ieškinį trečiasis asmuo Lietuvos meninės gimnastikos... 10. Trečiasis asmuo Kūno kultūros ir sporto departamentas atsiliepime nurodė,... 11. Trečiasis asmuo Kauno centro sporto mokykla atsiliepimu prašė panaikinti... 12. Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010-01-20 sprendimu ieškovės A. T.... 13. Apeliaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo... 14. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo apeliacinį skundą atmesti... 15. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo Kauno centro sporto mokykla... 16. Apeliacinis skundas atmetamas.... 17. Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir... 18. Apeliantė savo skunde bei kiti proceso dalyviai savo procesiniuose... 19. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškinį konstatavo, jog Asociacijų... 20. Nagrinėjamoje byloje atsakovas – Lietuvos meninės gimnastikos sąjunga buvo... 21. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 22. Pirmosios instancijos teismas, padaręs išvadą, kad šalių ginčas yra... 23. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovė A. T. ir atsakovas skirtingai... 24. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės argumentais. Apeliantė nedirba pas... 25. Skundžiamu LMGS prezidiumo 2008-12-08 nutarimu A. T. buvo diskvalifikuota už... 26. Apeliantė A. T. buvo pareiškusi du ieškinio reikalavimus dėl LMGS... 27. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadomis, o... 28. Iš ieškovės priteisiamos dokumentų siutimo išlaidos, patirtos apeliacinės... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 – 330 str.,... 30. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. sausio 20 d. sprendimą palikti... 31. Priteisti iš apeliantės A. T. 15,85 Lt procesinių dokumentų siuntimo...