Byla 2-1241-460/2013
Dėl tiesioginių nuostolių ir palūkanų priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Elmega“ atstovės bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „PALTAJA“ ieškinį atsakovui T. S., dėl tiesioginių nuostolių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė 2013-05-22 kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu, juo prašo: 1) priteisti ieškovei iš atsakovo T. S. 735 342 Lt tiesioginių nuostolių; 2) priteisti ieškovei iš atsakovo T. S. 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bankroto bylos iškėlimo teisme iki ieškinio pateikimo dienos – 52 279,79 Lt palūkanų. Nurodo, jog Klaipėdos apygardos teismo 2011-11-22 nutartimi išmonei UAB „Elmega“ iškelta bankroto byla, administratore paskirta UAB „PALTAJA“. Klaipėdos apygardos teismas 2011-11-22 nutartimi įpareigojo įmonės vadovą perduoti administratorei įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę. Ieškovė teigia, jog ieškinio pateikimo metu administratorei nėra perduotas joks turtas bei finansiniai dokumentai, iš viso BUAB „Elmega“ 2010-12-31 balanse neperduota turto, piniginių lėšų ir turtinių teisių už 735 342 Lt. Pažymi, jog dėl aplaidaus atsakovo elgesio įmonei yra padaryta žala – ji neteko lėšų, už kurias galėtų atsiskaityti su kreditoriais. Atsakovas ne kartą buvo raginamas vykdyti savo įsipareigojimus, tačiau atsakovas to nepadarė. Be to, Klaipėdos apygardos teismo 2012-03-29 nutartimi skyrė atsakovui 1 000 Lt baudą už BUAB „Elmega“ turto ir dokumentų neperdavimą.

3Apie pareikštą ieškinį atsakovui pranešta tinkamai viešo paskelbimo būdu (CPK 130 straipsnis) (b. l. 29). Per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, pratęsti termino neprašė, todėl, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, CPK 285 straipsnio 1 dalis).

4Ieškinys tenkintinas.

5Byloje nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismas 2011-11-22 nutartimi ieškovei UAB „Elmega“ iškėlė bankroto bylą, administratore paskyrė UAB „PALTAJA“ (civilinės bylos Nr. B2-1966-538/2011) (b. l. 6–7). Klaipėdos apygardos teismas 2011-11-22 nutartyje įpareigojo įmonės vadovą ar jo pareigas einantį asmenį per 15 dienų po šios nutarties įsiteisėjimo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus (Klaipėdos apygardos teismo 2011-11-22 nutartis įsiteisėjo 2011-12-03). Remiantis Juridinių asmenų registro BUAB „Elmega“ išplėstinio išrašo su istorija duomenimis, T. S. buvo BUAB „Elmega“ vadovas nuo 2010-03-17 iki

62011-12-03, t. y. iki bankroto bylos iškėlimo. Bylos duomenimis šiuo metu bankroto administratorei nėra perduotas joks turtas, piniginės lėšos, dokumentai, patvirtinantys kreditinius reikalavimus ir kitos turtinės teisės, kitas turtas, nurodyti BUAB „Elmega“ balanse 2010-12-31 datai, t. y. neperduota turto, piniginių lėšų ir turtinių teisių bendrai už 735 342 Lt sumą.

7Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad „bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais“.

8Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio elgtis išimtinai įmonės interesais; administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga (duty of loyalty) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009). CK 2.87 straipsnis įtvirtina pagrindinius juridinio asmens valdymo organo nario veiklos principus: juridinio asmens atžvilgiu veikti sąžiningai, protingai, apdairiai, būti lojaliam, laikytis konfidencialumo, vengti interesų konflikto. Įmonės vadovas atsako už bendrovės veiklos organizavimą, metinės finansinės atskaitomybės sudarymą. Nevykdant įstatymuose ar įstatuose numatytų pareigų arba netinkamai jas vykdant, juridinio asmens vadovui atsiranda civilinė teisinė atsakomybė, kuri pasireiškia prievole atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą. Žala juridiniam asmeniui atlyginama visiškai, jeigu įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). Nagrinėjamu atveju teismas sutinka su ieškovės argumentais, jog atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad jis, būdamas įmonės valdymo organu, nesilaikė įstatymo imperatyvaus reikalavimo iškėlus bankroto bylą perduoti administratorei turtą ir visus dokumentus (Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas), taip pat neįvykdė įstatyme nustatytos pareigos išsaugoti tinkamai apskaitytą turtą tam, kad įstatymo nustatyta tvarka ir eiliškumu būtų atsiskaitoma su kreditoriais, padarant kreditoriams kuo mažiau žalos.

9Atsižvelgiant į atsakovo T. S. aplaidumą, nerūpestingumą, tyčinį neveikimą (CK 6.246 straipsnis, CK 6.248 straipsnis) bendrovei UAB „Elmega“ yra padaryta žala – ji neteko lėšų, kurios galėtų būti panaudotos atsiskaityti su kreditoriais (CK 6.247 straipsnis), todėl atsakovas turi atlyginti įmonei žalą, kuri lygi įmonės turto vertei, buvusiai 2010 m. ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną, t. y. 735 342 Lt (CK 6.249 straipsnis).

10Teismas pažymi, jog BUAB „Elmega“ buvęs vadovas ne kartą buvo raginamas vykdyti savo įsipareigojimus – perduoti įmonės BUAB „Elmega“ turtą, pinigines lėšas, dokumentus, tačiau savo įsipareigojimų neįvykdė. Be to, Klaipėdos apygardos teismas 2012-03-29 nutartimi skyrė T. S. 1 000 Lt baudą už UAB „Elmega“ turto ir dokumentų neperdavimą, bei nutarė išaiškinti T. S., kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus (b. l. 13). Tačiau BUAB „Elmega“ buvęs vadovas T. S. (b. l. 10) toliau neįvykdė minėtų įpareigojimų, tuo padarė žalą įmonei BUAB „Elmega“.

11Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog įmonei BUAB „Elmega“ buvusio direktoriaus T. S. veiksmais/neveikimu yra padaryta tiesioginių nuostolių už 735 342 Lt sumą.

12Dėl palūkanų dydžio

13Kadangi šalys atskirai nesusitarė dėl mokėtinų palūkanų dydžio, taikytinos įstatymų nustatytos nuostatos (CK 6.37 straipsnio 2 dalis). Terminą įvykdyti prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

14Atsakovas T. S. nuo 2011-12-19 (t. y. diena, kurią suėjo teismo nustatytas 15 dienų terminas perduoti įmonės turtą ir dokumentus bankroto administratoriui skaičiuojant nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, t. y. 2011-12-03) neperdavė bankroto administratorės UAB „PALTAJA“ įgaliotam asmeniui jokio turto, piniginių lėšų, dokumentų, patvirtinančių turtines teises pagal įmonės UAB „Elmega“ balansą, todėl už laikotarpį nuo

152011-12-19 iki 2013-05-22 (ieškinio priėmimo diena) (imtinai) ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 (penkių) procentų dydžio metinės palūkanos skaičiuojant nuo 735 342 Lt nuostolių sumos, t. y. viso yra 52 279,79 Lt.

16Dėl procesinių palūkanų dydžio

17Iš atsakovo priteistinos procesinės palūkanos pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį: „skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo“. Terminą įvykdyti prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į minėtą reglamentavimą ieškovei BUAB „Elmega“ iš atsakovo T. S. priteistinos 5 procentų dydžio procesinės palūkanos nuo priteistos sumos (787 621,79 Lt) nuo civilinės bylos iškėlimo (2013-05-22) iki teismo sprendimo įvykdymo.

18Dėl žyminio mokesčio

19Kadangi ieškovė BUAB „Elmega“ yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, iš atsakovo T. S. priteistinas 11 876 Lt žyminis mokestis valstybei (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas, CPK 96 straipsnio 1 dalis).

20Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

21Klaipėdos apygardos teismo 2013-05-22 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

22Ieškovės prašymu priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, CPK 285 straipsnio 1 dalis).

23Teismas, vadovaudamasis CPK 262 straipsnio 2 dalimi, 279, 285, 286 straipsniais,

Nutarė

24ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Elmega“ atstovės bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „PALTAJA“ ieškinį atsakovui T. S. dėl tiesioginių nuostolių ir palūkanų priteisimo tenkinti.

25Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Elmega“, įmonės kodas 300090214, iš atsakovo T. S., asmens kodas ( - ) gyv. (duomenys neskulbtini), 735 342 Lt tiesioginių nuostolių.

26Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Elmega“ iš atsakovo T. S. 5 procentų dydžio metines palūkanas – 52 279,79 Lt už priteistą sumą už laikotarpį nuo 2011-12-19 iki 2013-05-22.

27Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Elmega“ iš atsakovo T. S. 5 procentų dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos (787 621,79 Lt) nuo civilinės bylos iškėlimo (2013-05-22) iki teismo sprendimo įvykdymo.

28Priteisti iš atsakovo T. S. 11 876 Lt žyminio mokesčio valstybei.

29Klaipėdos apygardos teismo 2013-05-22 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

30Sprendimas už akių įsiteisėja po dvidešimties dienų nuo jo priėmimo dienos.

31Atsakovas Klaipėdos apygardos teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Jeigu paduodamas pareiškimas dėl šio sprendimo peržiūrėjimo, sprendimas įsiteisėja užbaigus peržiūrėjimo procedūrą, jeigu pareiškimas netenkinamas.

32Ieškovas sprendimą už akių per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali skųsti Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. ieškovė 2013-05-22 kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu,... 3. Apie pareikštą ieškinį atsakovui pranešta tinkamai viešo paskelbimo būdu... 4. Ieškinys tenkintinas.... 5. Byloje nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismas 2011-11-22 nutartimi... 6. 2011-12-03, t. y. iki bankroto bylos iškėlimo. Bylos duomenimis šiuo metu... 7. Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad... 8. Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni... 9. Atsižvelgiant į atsakovo T. S. aplaidumą, nerūpestingumą, tyčinį... 10. Teismas pažymi, jog BUAB „Elmega“ buvęs vadovas ne kartą buvo raginamas... 11. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog įmonei BUAB „Elmega“ buvusio... 12. Dėl palūkanų dydžio... 13. Kadangi šalys atskirai nesusitarė dėl mokėtinų palūkanų dydžio,... 14. Atsakovas T. S. nuo 2011-12-19 (t. y. diena, kurią suėjo teismo nustatytas 15... 15. 2011-12-19 iki 2013-05-22 (ieškinio priėmimo diena) (imtinai) ieškovei iš... 16. Dėl procesinių palūkanų dydžio... 17. Iš atsakovo priteistinos procesinės palūkanos pagal CK 6.37 straipsnio 2... 18. Dėl žyminio mokesčio ... 19. Kadangi ieškovė BUAB „Elmega“ yra atleista nuo žyminio mokesčio... 20. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 21. Klaipėdos apygardos teismo 2013-05-22 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos... 22. Ieškovės prašymu priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4... 23. Teismas, vadovaudamasis CPK 262 straipsnio 2 dalimi, 279, 285, 286... 24. ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Elmega“... 25. Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Elmega“,... 26. Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Elmega“... 27. Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Elmega“... 28. Priteisti iš atsakovo T. S. 11 876 Lt žyminio mokesčio valstybei.... 29. Klaipėdos apygardos teismo 2013-05-22 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos... 30. Sprendimas už akių įsiteisėja po dvidešimties dienų nuo jo priėmimo... 31. Atsakovas Klaipėdos apygardos teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo... 32. Ieškovas sprendimą už akių per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos...