Byla 2A-2508-160/2013
Dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, išlaikymo priteisimo, nuolatinės globos nustatymo ir globėjo paskyrimo bei gyvenamosios vietos nustatymo (trečiasis asmuo – Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai)

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Zitos Smirnovienės, kolegijos teisėjų Jadvygos Mardosevič ir Henricho Jaglinskio, sekretoriaujant Renatai Vinckevičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovei D. M., atsakovei J. O., jos atstovui adv. L. I., teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės J. O. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-03-12 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei J. O. dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, išlaikymo priteisimo, nuolatinės globos nustatymo ir globėjo paskyrimo bei gyvenamosios vietos nustatymo (trečiasis asmuo – Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

31. Ginčo esmė

4Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius prašė neterminuotai apriboti atsakovei motinos valdžią E. O. atžvilgiu, priteisti iš atsakovės 250 Lt išlaikymą dukrai nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki jos pilnametystės, nustatyti nuolatinę globą, mergaitės globėju bei gaunamų lėšų tvarkytoju uzufrukto teise paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus, vaiko gyvenamąją vietą nustatyti globėjo buveinėje, taikyti priverstinį įkeitimą atsakovei nuosavybės teise priklausančiai negyvenamąją patalpai-kūrybinėms dirbtuvėms. Paaiškino, kad atsakovė turi du nepilnamečius vaikus: U. O. ir E. O.. U. O. po tėvų skyrybų gyvena su tėvu A. O. E. O. gimimo liudijime duomenų apie tėvą nėra. Kelis kartus atsakovė namuose buvo rasta neblaivi, o jos mažametė dukra rasta nesaugioje, antisanitarinėje aplinkoje, todėl mergaitė buvo išvežta į ligoninę. Atsakovės šeima buvo įrašyta į Vilniaus miesto socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Ligoninėje atsakovė dukros nelankė, nesidomėjo jos sveikata, todėl mergaitei buvo nustatyta laikinoji globa, o jos globėju paskirti Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai. Atsakovė ir toliau piktnaudžiauja alkoholiu, išsako suicidines mintis bei konfliktuoja su kaimynais. Su socialiniais darbuotojais bendrauja ne visada ir vykdo ne visus prisiimtus įsipareigojimus. Atsakovė įrašyta į priklausomybės ligų centro įskaitą. Dukrą kūdikių namuose lanko, tačiau jos neišlaiko, nevykdo savo pareigos auklėti ir ugdyti dukrą, o jei pati augintų vaiką, darytų jam žalingą įtaką alkoholio piktnaudžiavimu, depresyviomis nuotaikomis. Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme ieškovas atsisakė ieškinio reikalavimo dėl hipotekos taikymo atsakovės turtui.

5J. O. ieškinį pripažino iš dalies, prašė apriboti motinos valdžią laikinai vieneriems metams. Paaiškino, kad neterminuotai jai apribojus motinos valdžią dukros atžvilgiu, būtų labai skaudus smūgis moraline prasme, nes deda daug pastangų, kad jos gyvenimo būdas pasikeistų: aktyviai dalyvauja socialiniuose projektuose, lanko individualias psichologo konsultacijas. Dėl sunkios finansinės padėties gali vaikui teikti ne daugiau nei 130 Lt išlaikymą.

6Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai prašė ieškinį tenkinti.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-03-12 sprendimu priėmė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinio dalyje dėl priverstinės hipotekos taikymo atsisakymą ir civilinės bylos nagrinėjimą šioje dalyje nutraukė; likusioje dalyje ieškinį tenkino iš dalies: neterminuotai apribojo J. O. motinos valdžią dukros E. O., gim. 2010-11-10, atžvilgiu; nustatė E. O., gim. 2010-11-10, nuolatinę globą ir jos globėju paskyrė Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus; E. O. gyvenamąją vietą nustatė jos globėjo buveinėje; priteisė iš J. O. dukros E. O., gim. 2010-11-10, išlaikymui 130 Lt sumą, mokant kas mėnesį periodinėmis išmokomis nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-08-10) iki dukros E. O. pilnametystės; pavedė uzufrukto teise vaiko E. O. išlaikymui skirtas lėšas tvarkyti jos globėjui Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namams; likusią ieškinio dalį atmetė. Padarė išvadą, jog atsakovė vengia tinkamai atlikti savo kaip motinos pareigas auklėti dukrą, tinkamai nesirūpina jos auklėjimu, priežiūra ir ugdymu, išlaikymu, ir nėra duomenų, kad šiai dienai padėtis galėtų pasikeisti, todėl neterminuotai apribojo motinos J. O. valdžią dukros E. O. atžvilgiu. Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai paskirti vaiko globėju, kadangi E. O. yra netekusi motinos globos, o kitų asmenų, norinčių globoti vaiką, nėra. Priteisiamo išlaikymo dydį nustatė atsižvelgiant, kad atsakovė oficialiai niekur nedirba, jai nustatytas 50 procentų nedarbingumo lygis, jos gaunamos pajamos labai nedidelės, turi dar vieną išlaikytinę.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10J. O. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-03-12 sprendimą. Paaiškino, kad teismas neįvertino, jog apeliantė šiuo metu nevartoja alkoholio, elgiasi pavyzdingai, nuolat lanko dukrą, perka jai būtinus dalykus. 2013-04-04 nupirko kambarį, todėl sugebės tinkamai auklėti ir prižiūrėti vaiką.

11Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius atsiliepimu prašo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Paaiškino, kad vaiko laikinoji globa tęsiasi daugiau nei dvejus metus, tačiau apeliantė neįrodė, jog gali visapusiškai rūpintis dukra, o ilgesnis laikinosios globos tęsimas ar laikinas motinos valdžios apribojimas neatitiktų nepilnametės interesų. Apeliantė nepateikė duomenų, ar įsigytame būste bus sudarytos tinkamos sąlygos vaikui visapusiškai vystytis.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Pagal CK 3.180 str. 1 d. kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi su vaikais, daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu arba nesirūpina vaikais, teismas gali priimti sprendimą dėl laikino ar neterminuoto tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimo. Laikinas ar neterminuotas tėvų valdžios apribojimas taikomas atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, dėl kurių prašoma apriboti tėvų valdžią. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai (tėvas ar motina) daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti (CK 3.180 str. 2 d.).

14Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos faktines aplinkybes, padarė išvadą, kad nors sprendimo priėmimo metu atsakovė jau mokosi, gauna minimalias pajamas, lanko dukrą globos namuose, stengiasi atsikratyti žalingų įpročių, jos pastangos dar nėra pakankamos, kad vaikas būtų dorai auklėjamas, prižiūrėtas, jam sudarytos palankios sąlygos visapusiškai ir harmoningai vystytis. Tačiau ši išvada rodo, kad sprendimo priėmimo metu buvo duomenų, kad padėtis dėl ieškovės požiūrio į vaiko auklėjimą ir auginimą namuose, atsakomybę už vaiką, keičiasi. Apeliacinės bylos nagrinėjimo metu atsakovė išreiškė siekį pati auginti ir prižiūrėti dukrą ir pateikė papildomus įrodymus dėl padėties keitimosi: kad ji nuo 2012 m. gruodžio mėn. gyvena kartu ir prižiūri savo nepilnametę dukrą U. O., gimusią 2000-07-10, kad sumokėjo skolą už dukros E. išlaikymą, kad įsigijo atskirą vieno kambario butą, kuriame gyvena su dukra U. ir pasiruošusi gyventi ir su dukra E., kad baigė 26 savaičių trukmės mokymą pagal verslo organizatoriaus programą. Socialinės darbuotojos ataskaita apie J. O. šeimą tvirtina, kad nuo 2012 m. gruodžio mėn. J. O. stengėsi vykdyti įsipareigojimus, susilaiko nuo alkoholio vartojimo, lankosi pas psichiatrą, lanko dukrą E. kūdikių namuose, dukra U. lanko seserį kūdikių namuose ir seserys bendrauja, J. O. gauna minimalias pajamas pragyvenimui. Taigi šios aplinkybės tik patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadą, kad yra pakankamų duomenų, jog atsakovės padėtis dėl vaiko priežiūros ir auklėjimo ne tik kad gali pasikeisti, tačiau šiuo metu keičiasi. Todėl esant tokioms faktinėms aplinkybėms negalima daryti išvados, kad padėtis dėl vaiko priežiūros ir auklėjimo negali pasikeisti. Nesant pagrindo daryti tokiai išvadai, nėra pagrindo atsakovei motinos valdžią apriboti nuolatinai. Iki atsakovė pilnai pasiruoš savarankiškai auginti ir auklėti dukrą E., jai taikytinas laikinas 6 mėnesių nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos motinos valdžios apribojimas dukros E. atžvilgiu, t. y. iki 2014-01-19. Ieškovas, nustatęs, kad atsakovės padėtis nepasikeitė ir nesusidarė sąlygos tinkamam vaiko auklėjimui ir auginimui, dėl laikino motinos valdžios apribojimo pratęsimo ar dėl nuolatinio motinos valdžios apribojimo, turi teisę į teismą kreiptis pakartotinai. Taigi pervertinus pirmosios instancijos teismo išvadas, yra pagrindas teismo sprendimą pakeisti.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

16Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-03-12 sprendimo dalį, kuria neterminuotai apribota J. O. motinos valdžią dukros E. O., gim. 2010-11-10, atžvilgiu; nustatyta E. O., gim. 2010-11-10, nuolatinė globa, priteista iš J. O. dukros E. O., gim. 2010-11-10, išlaikymui 130 Lt sumą, mokant kas mėnesį periodinėmis išmokomis nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-08-10) iki dukros E. O. pilnametystės panaikinti ir šią sprendimo dalį išdėstyti sekančiai:

17Laikinai, iki 2014-01-19 J. O. apriboti motinos valdžią dukros E. O., gim. 2010-11-10, atžvilgiu; nustatyti E. O., gim. 2010-11-10, laikinąją globą iki 2014-01-19; priteisti iš J. O. dukros E. O., gim. 2010-11-10, išlaikymui 130 Lt sumą, mokant kas mėnesį periodinėmis išmokomis nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-08-10) iki 2014-01-19.

18Likusioje dalyje teismo sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai