Byla 2-3138-785/2012
Dėl skolininko pakeitimo vykdymo procese

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Antanavičius, rašytinio proceso tvarka, vykdymo procese, išnagrinėjęs pareiškėjos antstolės Elenos Miliauskienės prašymą suinteresuotiems asmenims A. G., A. G., A. G., A. G. ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl skolininko pakeitimo vykdymo procese,

Nustatė

2pareiškėja antstolė Elena Miliauskienė 2012-10-09 kreipėsi į teismą su prašymu vykdomojoje byloje Nr. 0009/07/03195 pakeisti vykdymo procese mirusį skolininką A. G., a. k. ( - ) į jo teisių perėmėjus A. G., a.k. ( - ) A. G., a.k. ( - ) A. G., a.k. ( - ) A. G., a.k. ( - ) Nurodė, kad skolininkas A. G. mirė 2012-05-11. Antstolė nurodė, kad Centrinės hipotekos įstaigos testamentų registre įregistruotas palikimo priėmimo faktas ir nurodytas palikimą 2012-06-18 priėmęs asmuo A. G., o 2012-09-26 palikimą priėmę asmenys: A. G., A. G., A. G..

3Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 593 straipsnio 3 dalimi prašymas nagrinėtinas rašytinio proceso tvarka nepranešus suinteresuotiems asmenims.

4Prašymas tenkintinas.

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 48 straipsnis, reglamentuodamas procesinį teisių perėmimą, numato, jog, kai viena iš ginčijamo ar sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perkėlimas, kt. atvejai), teismas, jei yra pagrindas, rašytinio proceso tvarka tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai materialinių subjektinių teisių perėmimas negalimas. Procesinio teisių perėmimo pagrindas yra teisių perėmimas materialiojoje teisėje. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje, todėl galimas ir vykdymo procese, kuris yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu realizuojamas teismo sprendimas.

6Teisių perėmimą vykdymo procese reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 596 straipsnis, numatantis, jog pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta vykdomoji byla, antstolio ar suinteresuoto asmens prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, jei miršta fizinis asmuo, reorganizuojamas ar likviduojamas juridinis asmuo, perleidžiama ar perkeliama skola, kitais įstatymų nustatytais atvejais.

7Prašymu ir jo priedais – t. y. vykdomojo dokumento kopija, Gyventojų registro duomenimis, testamentų registro išrašo kopija, vykdomojo pavedimo dėl paveldimo turto apyrašo sudarymo kopija, palikimo apyrašo kopija nustatyta, kad 2007-05-24 Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje pagrindu yra užvesta vykdomoji byla Nr. 0009/07/03195 dėl 20,00 Lt skolos, išieškojimo iš skolininko A. G., a. k. ( - ) išieškotojo VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ naudai. Vykdymo proceso metu skolininkas A. G. 2012-05-11 mirė. Centrinės hipotekos įstaigos testamentų registre įregistruotas palikimo priėmimo faktas, jog A. G. palikimą 2012-06-18 priėmė A. G., a.k. ( - ) o 2012-09-26 palikimą priėmė: A. G., a.k. ( - ) A. G., a.k. ( - ) A. G., a.k. ( - ) 2012-09-12 pagal įpėdinės A. G. prašymą, vykdant Mažeikių rajono 1-ojo notarų biuro 2012-09-11 išduotą vykdomąjį pavedimą, sudarytas A. G. palikimo apyrašas.

8Paveldimi ne tik materialūs ir nematerialūs dalykai, palikėjo turtinės reikalavimo teisės, bet ir palikėjo turtinės prievolės (LR CK 5.1 str. 2 d.). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.50 straipsnio 2 dalyje yra nurodyta, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo.

9Įpėdinis, priėmęs palikimą pagal antstolio sudarytą turto apyrašą, už palikėjo skolas atsako tik paveldėtu turtu. Jeigu bent vienas įpėdinis priėmė palikimą pagal turto apyrašą, tai ir visi kiti įpėdiniai laikomi priėmusiais palikimą pagal turto apyrašą (LR CK 5.53 str. 1 d.).

10Skolininkas A. G. mirė, jo palikimą priėmė ir turtą paveldėjo A. G., A. G., A. G. ir A. G., todėl esant tokioms aplinkybėms antstolės prašymas tenkintinas.

11Visi veiksmai, atlikti iki įstojimo į vykdymo procesą, teisių perėmėjui privalomi tiek, kiek jie buvo privalomi anksčiau procese dalyvavusiam asmeniui (LR CPK 596 str. 2 d.)

12Teismas, vadovaudamasis LR Civilinio Proceso Kodekso 290-292 str., 593 str. 1 d., 596 straipsniu,

Nutarė

13pakeisti vykdymo procese pagal VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ priimtą nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje pradinį skolininką A. G., a. k. ( - ) į jo teisių perėmėjus A. G., a.k. ( - ) A. G., a.k. ( - ) A. G., a.k. ( - ) A. G., a.k. ( - )

14Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai