Byla 2-375-393/2014
Dėl juridinių faktų nustatymo

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Irma Blekaitienė, sekretoriaujant Nijolei Jarmalienei, dalyvaujant pareiškėjui P. Z., pareiškėjo atstovui advokatui Kazimierui Juknai,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pareiškėjo P. Z. su suinteresuotuoju asmeniu Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriumi dėl juridinių faktų nustatymo.

3Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Pareiškėjas prašo nustatyti juridinį faktą, kad 1967 m. ( - )kolūkio visuotinis kolūkio narių susirinkimas priėmė į „( - )“ kolūkio narius P. Z., gim. ( - );

5Nustatyti juridinį faktą, kad 1969 m. kovo 10 d. ( - )“ kolūkio išduota kolūkiečio darbo knygelė Nr. 177, priklauso P. Z., gim. ( - );

6Nustatyti juridinį faktą, kad teisę nustatantys dokumentai: Lazdijų rajono savivaldybės administracijos archyvo 2011-09-29 išduoti „( - )“ kolūkio kolūkiečių atsiskaitymų apskaitos knygos pagrindu 1967 m., 1970 metų ir ( - )žemės ūkio bendrovės 1992 m., 1993 metų žiniaraščiai, kuriuose nurodyti anketiniai duomenys – Z. P.; Lazdijų rajono savivaldybės administracijos archyvo 2011-11-10 išduotas „( - )“ kolūkio kolūkiečių atsiskaitymų apskaitos knygos pagrindu 1969 metų žiniaraštis, kuriame nurodyti anketiniai duomenys – Z. P.; Lazdijų rajono savivaldybės administracijos archyvo 2011-12-08 išduoti „( - )“ kolūkio kolūkiečių atsiskaitymų apskaitos knygos pagrindu 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1991 metų žiniaraščiai, kuriuose nurodyti anketiniai duomenys – Z. P.; Lazdijų rajono savivaldybės administracijos archyvo 2013-09-13 išduotas „( - )“ kolūkio kolūkiečių atsiskaitymų apskaitos knygos pagrindu 1987 metų žiniaraštis, kuriame nurodyti anketiniai duomenys – Z. P., priklauso P. Z., a. k. ( - ) gim. ( - ).

7Pareiškėjo atstovas paaiškino, kad pareiškėjas kreipėsi į VSDFV ir paaiškėjo, kad nėra archyvinių dokumentų apie priėmimą į „( - )“ kolūkį, kad kolūkiečio darbo knygelė išduota P. Z. pavarde, kad kai kurių metų archyviniuose dokumentuose, kurie nustato darbo stažą kolūkyje bei gautas pajamas, yra iškreipta jo pavardė, nurodant P. Z.. Pareiškėjo šeimos narių pavardės įvairiuose dokumentuose buvo nurodomos skirtingai. Tėvas mirė 1994 m. balandžio 13 ir mirties liudijime V. Z., nurodyta pavardė. O brolio gimimo liudijime nurodyta pavardė Z.. 1967 m. balandžio 8 d. buvo svarstomas pareiškėjo šeimos pareiškimas priimti į kolūkio narius. Įvykusio susirinkimo metu buvo pritarta V. Z. prašymui. Tačiau žinių apie tai, kad P. Z. buvo priimtas į kolūkį nėra. Todėl nustatytinas juridinis faktas. Pareiškėjas pradėjo dirbti kolūkyje 1967 m. Darbo knygelė buvo išduota P. Z. pavarde. Pavardė iškraipyta, turėjo būti P. Z.. „( - )“ kolūkio 1967 m., 1970 m. ir žemės ūkio bendrovės „( - )“ 1993 m., 1994 m. atsiskaitymų apskaitos knygose iškreipta pavardė, nurodant Z.. 1969 m. „( - )“ kolūkio atsiskaitymų apskaitos knygose taip pat iškreipta pavardė nurodyta Z.. 1984 m., 1985 m., 1986 m. „( - )“ kolūkio atsiskaitymų apskaitos knygose taip pat iškreipta pavardė Z.. 1987 m. „( - )“ kolūkio atsiskaitymų apskaitos knygose suklaidinta pavardė Z.. Todėl nustatytini juridiniai faktai, kad šie teisę patvirtinantys dokumentai, kuriuose netiksliai nurodyta pareiškėjo pavardė, turi įtakos pareiškėjo pensijai gauti, priklauso P. Z., a. k. ( - ) gim. ( - ). Šie neatitikimai trukdo įgyvendinti socialines teises gauti pensiją. Kitokia tvarka gauti šį faktą patvirtinančius dokumentus ir pasinaudoti kitu būdu įgyvendinti socialines teises negali, todėl šio fakto nustatymas sukels teisines pasekmes, nes tik jį nustačius galės įgyvendinti savo turtines teises.

8Suinteresuotas asmuo atsiliepimo į pareiškimą nepateikė, į teismo posėdį neatvyko. Tačiau suinteresuotajam asmeniui apie teismo posėdį pranešta tinkamai ( b. l. 34), todėl byla nagrinėjama atstovui nedalyvaujant.

9Teisėja laiko, kad pareiškimas tenkintinas, nes prašomi nustatyti juridiniai faktai yra visiškai įrodyti surinktais įrodymais: pareiškėjo atstovo paaiškinimu, byloje esančiais dokumentais P. Z. paso kopija (b. l. 6), P. Z. gimimo liudijimo kopija ( b. l. 7), V. Z. mirties liudijimo kopija ( b. l. 8), Alytaus apskrities archyvo raštu ( b. l. 9), 1967 m. kolūkio valdybos posėdžio protokolo kopija ( b. l. 10-13), kolūkiečio darbo knygelės kopija ( b. l. 13-16), P. Z. atsiskaitymų apskaitos knygų 1967 m., 1970 m., 1992 m., 1993 m., kopijos (b. l. 16-20), 1969 m., 1987-1990 m. „( - )“ kolūkio apskaitos knygų kopija ( b. l. 21, 24-26, 28), liudytojų Z. K. ir S. K. parodymais, kurie patvirtina, kad teisę patvirtinančiuose dokumentuose neteisingai nurodyta pareiškėjo pavardė Z. ir tai turi įtakos pareiškėjo socialinių teisių įgyvendinimui.

10Kadangi pareiškėjas kita tvarka gauti reikiamų dokumentų negali, juridiniai faktai nustatytini teismine tvarka.

11Remdamasi išdėstytu ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 268 str., 270 str., 448 str., 516 str., teisėja

Nutarė

12Pareiškimą patenkinti.

13Nustatyti juridinį faktą, kad 1967 m. „( - )“ kolūkio visuotinis kolūkio narių susirinkimas priėmė į „( - )“ kolūkio narius P. Z., gim. ( - );

14Nustatyti juridinį faktą, kad 1969 m. kovo 10 d. „( - )“ kolūkio išduota kolūkiečio darbo knygelė Nr. 177 priklauso P. Z., gim. ( - );

15Nustatyti juridinį faktą, kad teisę nustatantys dokumentai: Lazdijų rajono savivaldybės administracijos archyvo 2011-09-29 išduoti „( - )“ kolūkio kolūkiečių atsiskaitymų apskaitos knygos pagrindu 1967, 1970 metų ir ( - ) žemės ūkio bendrovės 1992, 1993 metų žiniaraščiai, kuriuose nurodyti anketiniai duomenys – Z. P.; Lazdijų rajono savivaldybės administracijos archyvo 2011-11-10 išduotas „( - )“ kolūkio kolūkiečių atsiskaitymų apskaitos knygos pagrindu 1969 metų žiniaraštis, kuriame nurodyti anketiniai duomenys – Z. P.; Lazdijų rajono savivaldybės administracijos archyvo 2011-12-08 išduoti „( - )“ kolūkio kolūkiečių atsiskaitymų apskaitos knygos pagrindu 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1991 metų žiniaraščiai, kuriuose nurodyti anketiniai duomenys – Z. P.; Lazdijų rajono savivaldybės administracijos archyvo 2013-09-13 išduotas „( - )“ kolūkio kolūkiečių atsiskaitymų apskaitos knygos pagrindu 1987 metų žiniaraštis, kuriame nurodyti anketiniai duomenys – Z. P., priklauso P. Z., a. k. ( - ) gim. ( - ).

16Juridinis faktas nustatytas tam, kad P. Z. galėtų įgyvendinti savo socialines teises.

17Sprendimas per 30 dienų, nuo jo priėmimo dienos, gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos Kauno apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai