Byla I-2926-331/2012
Dėl sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Henrikas Sadauskas, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Rolandui Jakoniui, atsakovo atstovei Nijolei Jurevičienei ir Neringai Motiejūnaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Hoptrans Logistics“ skundą atsakovui Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas), trečiajam suinteresuotam asmeniui Kauno teritorinei muitinei dėl sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2Kauno teritorinės muitinės 2011-08-22 sprendimu Nr. 1KM18028 nurodyta bendrovei sumokėti 9 807 Lt muitą, 19 839 pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM), 2 940 Lt PVM delspinigius bei 2 965 Lt baudą. Muitinės departamentas 2011-12-13 sprendimu Nr. 1A-4.13-417 patvirtino minėtą Kauno teritorinės muitinės sprendimą, o šis buvo patvirtintas Mokestinių ginčų komisijos 2012-03-15 sprendimu Nr. S-34 (7-8/2012) (b. l. 27-31, 34-42, 44-47).

3Pareiškėja nesutikdama su šiais sprendimais skundais (b. l. 1-2, 9-11) kreipėsi į teismą ir prašo panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-03-15 sprendimą Nr. S-34 (7-8/2012), Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2011-12-13 sprendimą Nr. 1A-4.13-417, Kauno teritorinės muitinės 2011-08-22 sprendimą Nr. 1KM18028.

4Atsakovas Muitinės departamentas su pareiškėjos skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 53-55).

5Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno teritorinė muitinė nesutinka su pareiškėjos skundu, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 56-57)

6Į 2012-10-17 teismo posėdį pareiškėjos ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovai neatvyko, jiems apie teismo posėdžio vietą ir laiką buvo pranešta tinkamai, todėl nėra kliūčių bylą nagrinėti jų atstovams nedalyvaujant (ABTĮ 78 straipsnio 1 dalis). Pareiškėjos atstovas advokatas Rolandas Jakonis teismui faksu atsiuntė pareiškimą (b. l. 144), kuriuo atsisako savo skundo administracinėje byloje Nr. I-2926-331-2012, prašo pareiškimą patenkinti jam nedalyvaujant, prie pareiškimo pridėjo atstovavimo sutartį (b. l. 145).

7Prašymas tenkinamas ir administracinės bylos nagrinėjimas nutraukiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 101 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu.

8ABTĮ 52 straipsnyje numatyta, kad pareiškėjas turi teisę atsisakyti skundo (prašymo) bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį. Atsisakymas nuo prašymo yra pagrindas teismui nutraukti bylos nagrinėjimą. Priežasčių, numatytų ABTĮ 56 straipsnio 2 dalyje ir neleidžiančių teismui priimti šį atsisakymą, byloje nenustatyta. Pažymėtina, kad pagal ABTĮ 102 straipsnio 3 dalį nutraukus bylos nagrinėjimą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 3 punktu, 102 straipsniu, 105-106 straipsniais, 149 straipsniu,

Nutarė

10priimti pareiškėjos UAB „Hoptrans Logistics“ atsisakymą nuo skundo ir nutraukti administracinę bylą Nr. I-2926-331/2012 pagal pareiškėjos UAB „Hoptrans Logistics“ skundą atsakovui Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Kauno teritorinei muitinei dėl sprendimų panaikinimo.

11Išaiškinti pareiškėjai, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

12Nutartis per 7 dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai