Byla 2A-179-479/2014
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Žydrūno Bertašiaus, kolegijos teisėjų Erinijos Kazlauskienės, Aušros Maškevičienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės UAB „Dujų sfera“ apeliacinį skundą dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2012-08-06 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Dujų sfera“ ieškinį atsakovei Kretingos rajono savivaldybės administracijai dėl skolos priteisimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3ieškovė UAB „Dujų sfera“ kreipėsi į Kretingos rajono apylinkės teismą su ieškiniu atsakovei Kretingos rajono savivaldybės administracijai dėl skolos priteisimo ir nurodė, kad 2006-12-04 tarp ieškovės ir atsakovės buvo pasirašyta detaliųjų planų rengimo sutartis Nr. DS/06/28T/S1-669A. Ieškovė savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai ir, remdamasi pasirašytais atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktais, pateikė atsakovei apmokėti 2009-02-25, 2009-06-23 išrašytas PVM sąskaitas faktūras bei nurodė atsakovei sumokėti už atliktus darbus 28 138,20 Lt. 2010-12-13 atsakovė ieškovei patvirtino, kad sutartyje numatyti darbai yra atilikti tinkamai, tačiau atsakovė skolos už atliktus darbus nesumokėjo. Kadangi atsakovė be svarbios priežasties atsisakė sumokėti skolą ieškovei, ieškovė, vadovaudamasi planų rengimo sutarties 5.2.1 p., prašė teismo priteisti 0,04 delspinigių, apskaičiuotų pagal nesumokėtą skolos sumos, skaičiuojant už kiekvieną uždelstą mokėti dieną, kurie ieškinio pateikimo dieną už 6 mėnesius (180 dienų) sudaro 2 025,36 Lt. Ieškovė ieškinyje nurodė ir tai, kad ieškovė ne kartą atsakovei siuntė pranešimus dėl skolos sumokėjimo laisva valia, tačiau atsakovė įsipareigojimus įvykdyti atsisakė.

4Ieškovė ieškiniu prašė teismo priteisti iš atsakovės 28 138,20 Lt skolą, 2 025,36 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanų nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas.

5Kretingos rajono apylinkės teismas 2012-08-06 sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, jog ieškovė ieškiniu neginčijo tarp šalių sudarytos detaliųjų planų rengimo sutarties nuostatų ir tai patvirtina, jos sutarties sąlygos yra šalių neginčijamos ir taikytinos nagrinėjamoje byloje. Teismas nurodė, kad ieškovei nuo pat sutarties sudarymo dienos buvo žinoma apie sutarties įvykdymo terminą, tai yra ieškovė privalėjo sutartį įvykdyti per septynis mėnesius, skaičiuojant nuo sutarties pasirašymo dienos. Įvertinęs bylos įrodymus teismas konstatavo, kad ieškovė sutartinių įsipareigojimų tinkamai neįvykdė, atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktai buvo pasirašyti tik 2009-02-25 ir 2009-06-23. Teismas konstatavo, kad ieškovė pažeidė sutarties įvykdymo terminus ir atsakovė įgijo teisę taikyti ieškovei sutartinę atsakomybę, tai yra atsakovė pagrįstai apskaičiavo ieškovei netesybas pagal sutarties 5.1.2 p. ir teisėtai skyrė ieškovei 30 301,40 Lt dydžio baudą. Teismas pripažino nepagrįstais ieškovės nurodytas aplinkybes dėl kitų valstybinių instituciją neveikimo ir trukdymo tinkamai įvykdyti sutrartį. Teismas nagrinėjamoje byloje nenustatė, kad atsakovė, nebendradarbiaudama su ieškove, prailgino darbų tlikimo terminus ir teismas ieškovės ieškinį pripažino neįrodytu bei nepagrįstu.

6Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Dujų sfera“ prašė panaikinti Kretingos rajono apylinkės teismo 2012-08-06 sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo prašė patenkinti ieškovės ieškinį, priteisti iš atsakovės ieškovei pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad teismas, atmesdamas ieškinį, nesprendė šalių ginčo dėl netesybų sumažinimo. Teismas neįvertino aplinkybės, jog ieškovė įsipareigojimus pagal sutartį įvykdė tinkamai, netesybos yra neprotingai didelės, jos siekia 30 procentų atliktų darbų vertės. Teismas neatsižvelgė ir į tai, jog atsakovės taikytos netesybos neatitinka teisėtų šalių interesų, sutarties sąlygas dėl netesybų dydžio vienašališkai nustatė atsakovė. Teismas neįvertino aplinkybės, jog byloje nėra duomenų apie atsakovės patirtų nuostolių dydį. Teismas neatsižvelgė ir į tai, jog ieškovei pritaikytos dvi netesybų rūšys, tai yra ir bauda, ir delspinigiai. Ieškovė skunde nurodė, kad ieškovei taikytinos netesybos turi būti sumažintos iki 2 164,20 Lt. Šias netesybas ieškovė yra pripažinusi ir tokiu netesybų dydžiu ieškovė sumažino ieškinio reikalavimus. Teismas neįvertino bylos aplinkybių, šalinančių civilinę atsakomybę, o tokios aplinkybės ieškovės buvo įrodytos. Teismas neatsižvelgė į tai, jog detaliųjų planų rengimas užtruko dėl planų derinimo valstybinėse institucijose, atskirų planų tikrinimo procedūros buvo užvilkinamos 1–3 mėnesius. Teismas neatsižvelgė ir į tai, kad atsakovė nebendradarbiavo su ieškove, atsakovė perdavė ieškovei neparuoštas projektavimo užduotis ir tai prailgino darbų atlikimo terminus. Teismo nebuvo įvertintos aplinkybės ir dėl darbų kiekio pasikeitimo sutarties vykdymo metu, tai yra sutartyje numatytas žymiai mažesnis plotas planui parengti, realiai buvo reikalinga paruošti planus didesniems žemės sklypams. Teismas neatsižvelgė į tai, jog atsakovė taikė ieškovei 20 procentų dydžio baudą, kuri nepagrįsta konkrečiais netesybų apskaičiavimo būdais, realiais atsakovės nuostoliais. Atsakovė reikalavimą dėl netesybų taikymo išdėstė tik 2009-03-19 ir 2009-08-05 pranešimuose, iki tol pretenzijų ieškovei dėl sutartinių terminų praleidimo nebuvo reikšta, kas įrodo, kad ieškovei pritaikytos netesybos apskaičiuotos neteisingai.

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė Kretingos rajono savivaldybės administracija prašė ieškovės UAB „Dujų sfera“ apeliacinį skundą atmesti. Atsakovė nurodė, kad ieškovė pažeidė prievolę tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, tai yra per septynis mėnesius parengti keturių teritorijų detaliuosius planus. Ieškovė pateikė parengtus detaliuosius planus patikrinti valstybinių teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai ir dėl trijų detaliųjų planų buvo nustatyti planų trūkumai, tai yra ieškovė darbus vykdė nekokybiškai. Teismas tinkamai įvertino, jog detalieji planai pateikti institucijai tikrinti praleidus sutarties įvykdymo terminą. Ieškovė nepagrįstai nurodė, kad netesybos turėjo būti apskaičiuotos nuo 2009-02-25 ir 2009-06-23 aktais perduotų darbų sumos, t. y. nuo

8109 525,94 Lt, nes sutarties 5.1.2 p. nustatyta, jog netesybos skaičiuojamos nuo sutarties 2 p. nurodytos sumos, t. y. nuo bendros detaliųjų planų parengimo kainos.

9Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

10Ieškovė apeliaciniame skunde nurodė, kad pirmosios instancijos teismas privalėjo įvertinti aplinkybę, jog ieškovė sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai. Su šia apeliacinio skundo nuostata sutikti negalima. Tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad tarp šalių sudarytos sutarties 7 punkte yra nustatyta, kad ieškovė įsipareigojo sutartinius įsipareigojimus įvykdyti per 7 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos, tai yra iki 2008-07-04 (b. l. 11 t. 1). Akivaizdu tai, kad ieškovė darbus, kurių vertė 109 525,94 Lt, perdavė atsakovei 2009-02-25, 2009-06-23 (b. l. 13-16 t. 1). Ta aplinkybė, jog atsakovė nepareiškė ieškovei pretenzijų dėl darbų atlikimo terminų pažeidimo, neįrodo, jog ieškovė sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai. Taigi bylos aplinkybės patvirtina, kad ieškovė praleido sutarties įvykdymo terminą ir tai paneigia ieškovės nuostatas dėl tinkamo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

11Ieškovė apeliaciniame skunde nurodė, kad pirmosios instancijos teismas privalėjo įvertinti ir tai, kad atsakovės taikytos netesybos yra neproporcingai didelės, jos pažeidžia sutarties laisvės principą. Su šia apeliacinio skundo nuostata sutikti negalima. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyje Nr. 3K-7-409/2010 nurodė, kad sutartinės netesybos yra atsakomybės forma, jos neturi būti neprotingai didelės, tačiau turi būti įvertinamas ir sutarties sudarymo laisvės principas. Nagrinėjamoje byloje yra akivaizdu, kad šalys 2006-12-04 sudarė detaliųjų planų rengimo sutartį (b. l. 11,12 t. 1). Sutartyje buvo nustatyta sutartinė atsakomybė už terminų įvykdyti sutartį pažeidimą ir abi šalys su šiomis sutarties nuostatomis sutiko. Taigi negalima sutikti su ieškovės nuostata, jog atsakovės taikytos netesybos pažeidžia sutarties laisvės principą.

12Ieškovė apeliaciniame skunde nurodė ir tai, kad pirmosios instancijos teismas turėjo įvertinti ir tai, jog atsakovės taikytos netesybos yra neproporcingai didelės ir sudaro 20 procentų sutartyje nurodytos darbų kainos arba 1/8 dalį ieškovei sumokėtinos sumos. Su šia ieškovės nuostata apeliacinės instancijos teismas taip pat nesutinka. Tarp šalių sudarytos sutarties 5.1.2 p. nustatyta, jog uždelsus įvykdyti sutartyje nurodytus darbus plano rengėjas sumoka 0,04 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties kainos, 1 000 Lt dydžio baudą už kiekvieną pradelstą darbo savaitę, tačiau netesybų suma neturi viršyti 20 procentų sutartyje nurodytų darbų kainos (b. l. 12 t. 1). Šios sutarties nuostatos teismui patvirtina, jog šalys susitarė dėl netesybų dydžio už kiekvieną pradelstą įvykdyti sutartinius įsipareigojimus dieną, pradelstą darbo savaitę bei nustatė maksimalią netesybų sumą. Taigi negalima sutikti su ieškovės nuostata, jog šalių sudarytoje sutartyje yra nustatyta akivaizdžiai neproporcinga atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų pažeidimą. Jeigu ieškovė būtų nežymiai praleidusi terminą sutarčiai įvykdyti, tai ieškovei taikytinos netesybos už kiekvieną pradelstą dieną nebūtų didelės, tai 0,04 procento už kiekvieną pradelstą dieną. Nežymaus termino praleidimo atveju net ir 1 000 Lt netesybų suma už pradelstą kiekvieną darbo savaitę nėra neprotinga. Teismas atsižvelgia į tai, kad ieškovė 79 savaites pradelsė įvykdyti darbus, kurių vertė 30 448 Lt. Darbus, kurių vertė 79 076 Lt, ieškovė pradelsė įvykdyti 99 savaites. Taigi netaikant sutartyje nurodytos netesybų maksimalios sumos, ieškovė prarastų teisę į atlyginimą už atliktus darbus. Šios aplinkybės patvirtina tai, kad šalys tinkamai susitarė dėl minimalaus bei maksimalaus netesybų dydžių, atsakovės teisę į netesybų taikymą nulėmė iš esmės ieškovės kalti veiksmai pažeidus sutarties įvykdymo terminus ir sutartinės atsakomybės taikymas ieškovei yra teisėtas bei pagrįstas.

13Ieškovė apeliaciniame skunde nurodė ir tai, kad sutartyje nustatyta ieškovės atsakomybė už įvykdyti sutartį terminų pažeidimą įtvirtina šalių pusiausvyros pažeidimą, nes atsakovė pagal sutartį įgijo teisę ieškovei taikyti dvi netesybų rūšis, tai yra delspinigius bei baudą. Ši ieškovės nuostata nėra pagrįsta. Tarp šalių sudarytos sutarties 5.1.2 p. patvirtina, kad šalys susitarė dėl taikytinų delspinigių bei baudos sutarties pažeidimo atveju. LR CK 6. 193 str. patvirtina, jog sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai, nustatant tikruosius šalių ketinimus. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė turėjo teisę apskaičiuoti netesybas už kiekvieną praleistą dieną arba už praleistą darbo savaitę. Akivaizdu, kad atsakovė apskaičiavo ieškovei netesybas po 1 000 Lt už kiekvieną pradelstą darbo savaitę bei netesybų dydį sumažino iki maksimalaus netesybų dydžio. Taigi atsakovė turėjo teisę pasirinkti netesybų rūšį, tai yra apskaičiuoti delspinigius arba baudą ir tai sutarčiai neprieštarauja. Jeigu atsakovė ieškovei skyrė baudą už sutarties pažeidimą, šis atsakovės veiksmas nei įstatymui, nei sutarčiai neprieštarauja ir neįrodo ieškovės teisių pažeidimo.

14Ieškovė skunde nurodė ir tai, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybių dėl viešojo paslaugų pirkimo sutarties sudarymo, ieškovė negalėjo sutarties sudarymo metu pakeisti sutarties nuostatų dėl neproporcingai didelės atsakomybės taikymo už sutarties terminų pažeidimą. Ši skundo nuostata taip pat nėra pagrįsta. Būtina įvertinti ir tai, kad šalys sutartį sudarė ieškovei laimėjus viešąjį konkursą dėl atsakovės nurodytų detaliųjų planų rengimo. Taigi netaikymas ieškovei sutartinės atsakomybės pažeistų LR viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. įtvirtintus lygiateisiškumo, skaidrumo principus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje Nr. 3K-3-75/2013 taip pat nurodyta, kad viešųjų pirkimų procese sudaryta sutartis turi būti keičiama įstatymo nustatyta tvarka, tai yra gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą. Akivaizdu tai, kad nagrinėjamoje byloje dėl šalių sudarytos sutarties pakeitimo nebuvo kreiptasi. Tai patvirtina, jog atsakovė turėto teisėtą pagrindą taikyti sutartinę atsakomybę reglamentuojančias teisės normas ir tuo ieškovės teisėtų interesų nepažeidė.

15Ieškovė apeliaciniame skunde nurodė ir tai, kad atsakovė neįrodė sutarties pažeidimu padarytų nuostolių dydžio ir tai privalėjo įvertinti pirmosios instancijos teismas. Ši apeliacinio skundo nuostata nėra pagrįsta. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje Nr. 3K-7-304/2007 yra nurodyta, kad sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais kreditoriaus nuostoliais. Toje pat nutartyje nurodyta ir tai, kad netesybų taikymas neturi pažeisti LR CK 1.5 str. įtvirtintų teisingumo, sąžiningumo, protingumo principų bei sutarties šalių interesų pusiausvyros. Nagrinėjamoje byloje yra akivaizdi aplinkybė, jog šalys, sudarydamos sutartį, susitarė dėl netesybų taikymo sutarties pažeidimo atveju ir numatė konkrečias priemones, taikomas sutartį pažeidusiai šaliai. Aplinkybės, jog šalys susitarė dėl minimalaus ir maksimalaus netesybų dydžio taip pat patvirtina, jog abiejų šalių teisėti interesai buvo įvertinti, sutartimi nustatytos aiškios atsakomybės ribos. Tai patvirtina, jog atsakovė byloje neprivalėjo įrodinėti faktiškai atsakovės patirtų nuostolių dydžio, atsakovė turėjo teisę vadovautis sutartimi. Teisėtai sudaryta sutartis šalims turi įstatymo galią (LR CK 6. 189 str.). Dėl to galima sutikti su atsakovės tvirtinimu, jog teisėtos sutarties nuostatos turi būti taikomos ir jos negali būti nepagrįstai teismo revizuojamos. Taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog atsakovės nuostolių konkretus dydis nėra įrodinėjimo dalykas šioje byloje ir ši aplinkybė neturi įtakos sutartinės atsakomybės taikymui.

16Ieškovė apeliaciniame skunde nurodė ir tai, kad pirmosios instancijos teismas ieškovei taikė baudines netesybas ir šios netesybos turi būti mažinamos. Ši skundo nuostata taip pat nėra pagrįsta. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog baudinės netesybos yra taikomos tada, kai vienu metu išieškomos ir netesybos, ir nuostoliai. Nagrinėjamoje byloje atsakovė ieškovei taikė tik baudą, tai yra vienos rūšies netesybas. Ši aplinkybė patvirtina, jog ieškovei nebuvo taikytos baudinės netesybos ir sutarties bei įstatymo reikalavimai nebuvo pažeisti.

17Ieškovė apeliaciniame skunde nurodė ir tai, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybių, jog detalių planų perdavimas atsakovei užtruko dėl kitų valstybinių institucijų, tai yra Klaipėdos apskrities viršininko administracijos, neveikimo. Ieškovė ieškinyje tvirtino, kad Klaipėdos apskrities viršininko administracija planų derinimo procedūras užvilkindavo nuo vieno iki trijų mėnesių. Šios ieškovės nuostatos nėra pagrįstos. Bylos medžiaga patvirtina tai, kad ieškovė sutartyje nurodytus darbus privalėjo atlikti iki 2007-07-04 (b. l. 12 t.1). Akivaizdu ir tai, kad ieškovė privalėjo iš pradžių detaliuosius planus pateikti Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, o tik po to juos perduoti atsakovei. Ieškovė apeliaciniame skunde pripažino, jog ji detaliųjų planų projektus Klaipėdos apskrities viršininko administracijai pateikė nuo 2007-10-17 iki 2008-12-04 (b. l. 151 t. 1). Ši aplinkybė įrodo, kad ieškovė planų projektus suinteresuotų valstybinių institucijų patikrai atlikti pateikė jau pasibaigus sutarties įvykdymo terminui, tai yra po 2007-07-04. Šios aplinkybės patvirtina, jog ieškovė pažeidė sutartinius įsipareigojimus ne dėl valstybinių institucijų, bet dėl ieškovės kaltės. Taigi ieškovė neįrodė aplinkybių, šalinančių ieškovės atsakomybę dėl netinkamo sutarties įvykdymo (LR CPK 178 str.).

18Ieškovė apeliaciniame skunde nurodė ir tai, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, jog atsakovė nebendradarbiavo su ieškove ir tai turėjo neigiamos įtakos tinkamam sutarties įvykdymui. Su šia apeliacinio skundo nuostata sutikti negalima. LR CK 6. 200 str. 2 d. nustatyta, jog vykdant sutartį šalys privalo bendradarbiauti. Pareiga bendradarbiauti reiškia, kad abi šalys privalo vykdyti sutartį maksimaliai atidžiai ir rūpestingai. Ieškovė nagrinėjamoje byloje nurodė, kad atsakovė nebendradarbiavo, nes netenkino ieškovės reikalavimų sumokėti už papildomai atliktus darbus. Akivaizdu tai, kad ieškovė 2007-05-30, 2007-06-07 pranešimais nurodė atsakovei sumokėti už papildomai atlikus darbus (b. l. 99,100 t. 1). Atsakovė ieškovei pranešė, jog papildomų plotų projektuoti nėra būtina, nes projektuojami plotai yra tame pačiame kvartale, kuriame dalis plotų jau yra įregistruoti turto registre (b. l. 98 t. 1). Tai patvirtina, kad tarp šalių kilo nesutarimų dėl projektuojamų sklypų dydžio, bet ne dėl dokumentų, informacijos ar kitų aplinkybių, kurias išspręsti galėjo atsakovė. Taigi negalima padaryti išvados, jog atsakovė atsisakė bendradarbiauti su ieškove (LR CPK 178 str.).

19Ieškovė apeliaciniame skunde nurodė ir tai, kad pirmosios instancijos teismas privalėjo įvertinti, jog atsakovės išduotos planavimo sąlygos neatitiko Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento išduotų detaliųjų planų, ši aplinkybė trukdė ieškovei tinkamai įvykdyti sutartį. Ši skundo nuostata nėra pagrįsta. Bylos medžiaga patvirtina tai, kad ieškovė atkreipė atsakovės dėmesį į tai, jog detaliųjų planų rengimo sąlygų išdavimo bei projektavimo sąlygų išdavimo datos yra neteisingos, nes detaliųjų planų rengimo sąlygos turėjo būti išduotos anksčiau (b. l. 80 t. 1). Atsakovė ieškovei nurodė, kad šis neatitikimas neturi įtakos sutartinių įsipareigojimų įvykdymui (b. l. 79 t. 1). Byloje nepateikta įrodymų, kad projektavimo sąlygų bei detaliųjų planų rengimo sąlygų išdavimo aplinkybės trukdė ieškovei įvykdyti įsipareigojimus (LR CPK 178 str.). Taigi negalima sutikti su skundo nuostata, kad dėl šios aplinkybės turi būti mažinama ieškovės atsakomybė.

20Ieškovė apeliaciniame skunde nurodė ir tai, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, jog ieškovė sudarė detaliuosius planus iš esmės didesniems plotams, nei tai buvo nurodyta šalių sudarytoje sutartyje. Su šia skundo nuostata sutikti negalima. Byloje pateikti duomenys apie tai, kad atsakovė ieškovei pranešė, jog papildomų plotų projektuoti nėra būtina, projektuojami plotai yra tame pačiame kvartale, dalis kvartalų plotų jau yra suplanuoti, įregistruoti turto registre ir ieškovės neturi būti pakartotinai planuojami (b. l. 98 t. 1). Akivaizdu yra tai, kad sutarties vykdymo metu tarp šalių kilo ginčas dėl darbų kiekio. Jeigu ieškovė nustatė didesnius darbų kiekius ir būtinumą keisti sutartį, ieškovė privalėjo tai padaryti vadovaudamasi LR viešųjų pirkimų įstatymo 8 str. nuostatų, tai yra sutartį pakeisti tik gavus Viešųjų pirkimų komisijos sutikimą. Kadangi ieškovė nesikreipė dėl sutarties pakeitimo, negalima padaryti išvados, jog atsakovė nepagrįstai pakeitė darbų kiekius ir tai nulėmė sutarties įvykdymo terminų pažeidimą (LR CPK 178 str.).

21Ieškovė apeliaciniame skunde nurodė ir tai, kad atsakovė, atlikdama įskaitymą, netinkamai taikė įskaitymą reglamentuojančias teisės normas. Su šia ieškovės nuostata galima iš dalies sutikti. Byloje yra pateikti duomenys apie tai, kad atsakovė netesybas apskaičiavo pagal sutarties 5.1.2 p. nuostatas, tai yra netesybų dydis nustatytas atsižvelgiant į sutartyje nurodytą bendrą darbų kainą, tai yra 177 000 Lt. Atsižvelgtina į tai, kad sutarties kaina yra sudaryta iš penkių sudedamųjų dalių, tai penkių atskirų teritorijų detaliųjų planų parengimo kainų (b. l. 11 t . 1). Ta aplinkybė, kad bendra kaina yra sudaryta iš atskirų darbų atlikimo kainų, patvirtina, jog sutartinė atsakomybė nagrinėjamoje byloje turi būti taikoma diferencijuotai, tai yra pradelsus vieno detalaus plano paruošimo darbus netesybos ir turėjo būti apskaičiuotos pagal šių darbų vertę, bet ne nuo visos sutartimi nustatytos bendros darbų kainos. Neprotinga bei neteisinga būtų taikyti ieškovei atsakomybę už tuos darbus, kuriuos atsakovė priėmė ir nereiškė pretenzijų dėl šių darbų atlikimo termino (LR CK 6. 193 str. 1 p.). Kaip nurodė ieškovė, per sutartyje nurodytą terminą bei be pretenzijų priimtų darbų vertė yra 41 986 Lt. Akivaizdu, kad tarp šalių nėra ginčo dėl to, jog ieškovė perdavė atsakovei praleidusi sutarties įvykdymo terminą darbų už 109 525,94 Lt. Taigi ieškovė 2009-02-25 perdavė atsakovei darbų, kurių vertė 30 448,48 Lt, o 2009-06-23 perdavė darbų, kurių vertė 79 077,46 Lt. Taigi bendra atsakovei perduotų pažeidus įvykdymo terminą darbų vertė sudaro 109 525,94 Lt. Taikant ieškovei 20 procentų dydžio netesybas, ieškovės mokėtinų netesybų suma sudaro 21 905,19 Lt. Tai patvirtina, kad atsakovė ieškovė nustatė per didelę netesybų sumą ir jos mažintinos iki 21 905,19 Lt, o ieškovei iš atsakovės priteisiama

228 397,21 Lt (30 302,40 Lt-21 905,19 Lt = 8 397,21 Lt). Kadangi atsakovė praleido terminą sumokėti ieškovei 8 397,21 Lt, ieškovė turi teisę į 0,04 procentų dydžio netesybas už 6 mėnesių laikotarpį, tai yra 605 Lt.

23Patenkinus ieškovės ieškinį iš dalies, ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos (LR CPK 93 str.). Kadangi patenkinta iš esmės 1/3 dalis ieškinio, ieškovei priteisiama 603 Lt žyminio mokesčio (1 810 Lt : 3) bei ieškovei priteisiama 1/3 dalis atstovavimo išlaidų, tai yra 3 400 Lt ( 10 200 Lt : 3, LR CPK 98 str.). Patenkinus atsakovės kasacinį skundą, atsakovei iš ieškovės priteisiama 2/3 žyminio mokesčio už kasacinio skundo padavimą, tai yra 603 Lt.

24Įvertinus nurodytas aplinkybes, teismo sprendimas keičiamas (LR CPK 326 str. 3 p.).

25Vadovaudamasi CPK 325?330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

26pakeisti Kretingos rajono apylinkės teismo 2012-08-06 sprendimą, ieškovės UAB „Dujų sfera“ ieškinį patenkinti iš dalies ir priteisti ieškovei UAB „Dujų sfera“ iš atsakovės Kretingos rajono savivaldybės 8 397 Lt skolą, 605 Lt delspinigių bei 6 procentų dydžio metines palūkanas, apskaičiuotas pagal priteistą 9 002 Lt sumą nuo bylos iškėlimo 2012-04-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

27Kitą Kretingos rajono apylinkės teismo 2012-08-06 sprendimo dalį palikti nepakeistą.

28Priteisti iš atsakovės Kretingos rajono savivaldybės ieškovei UAB „Dujų sfera“ 603 Lt žyminio mokesčio bei 3 400 Lt ieškovės atstovavimo išlaidoms atlyginti.

29Priteisti iš ieškovės UAB „Dujų sfera“ atsakovei Kretingos rajono savivaldybei 603 Lt už kasacinio skundo padavimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. ieškovė UAB „Dujų sfera“ kreipėsi į Kretingos rajono apylinkės... 4. Ieškovė ieškiniu prašė teismo priteisti iš atsakovės 28 138,20 Lt... 5. Kretingos rajono apylinkės teismas 2012-08-06 sprendimu ieškinį atmetė.... 6. Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Dujų sfera“ prašė panaikinti Kretingos... 7. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė Kretingos rajono savivaldybės... 8. 109 525,94 Lt, nes sutarties 5.1.2 p. nustatyta, jog netesybos skaičiuojamos... 9. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 10. Ieškovė apeliaciniame skunde nurodė, kad pirmosios instancijos teismas... 11. Ieškovė apeliaciniame skunde nurodė, kad pirmosios instancijos teismas... 12. Ieškovė apeliaciniame skunde nurodė ir tai, kad pirmosios instancijos... 13. Ieškovė apeliaciniame skunde nurodė ir tai, kad sutartyje nustatyta... 14. Ieškovė skunde nurodė ir tai, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino... 15. Ieškovė apeliaciniame skunde nurodė ir tai, kad atsakovė neįrodė... 16. Ieškovė apeliaciniame skunde nurodė ir tai, kad pirmosios instancijos... 17. Ieškovė apeliaciniame skunde nurodė ir tai, kad pirmosios instancijos... 18. Ieškovė apeliaciniame skunde nurodė ir tai, kad pirmosios instancijos... 19. Ieškovė apeliaciniame skunde nurodė ir tai, kad pirmosios instancijos... 20. Ieškovė apeliaciniame skunde nurodė ir tai, kad pirmosios instancijos... 21. Ieškovė apeliaciniame skunde nurodė ir tai, kad atsakovė, atlikdama... 22. 8 397,21 Lt (30 302,40 Lt-21 905,19 Lt = 8 397,21 Lt). Kadangi atsakovė... 23. Patenkinus ieškovės ieškinį iš dalies, ieškovei priteistinos... 24. Įvertinus nurodytas aplinkybes, teismo sprendimas keičiamas (LR CPK 326 str.... 25. Vadovaudamasi CPK 325?330 straipsniais, teisėjų kolegija... 26. pakeisti Kretingos rajono apylinkės teismo 2012-08-06 sprendimą, ieškovės... 27. Kitą Kretingos rajono apylinkės teismo 2012-08-06 sprendimo dalį palikti... 28. Priteisti iš atsakovės Kretingos rajono savivaldybės ieškovei UAB „Dujų... 29. Priteisti iš ieškovės UAB „Dujų sfera“ atsakovei Kretingos rajono...