Byla B2-1500-324/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Transmanda“

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi uždarosios akcinės bendrovės „Elvitra“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Transmanda“,

Nustatė

2bankroto bylą prašoma iškelti Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 2 punkte numatytu pagrindu. Ieškovė nurodo, jog su atsakovės įmone pasirašytų krovinių pervežimo sutarčių pagrindu atliko sutartus krovinių pervežimus, išrašė PVM sąskaitas faktūras bendrai 142 312,61 Lt sumai. Atsakovės įmonė apmokėjo dalį sumos, liko skolinga 111 089,06 Lt. Palūkanos nuo šios sumos sudaro 12 676,3 Lt, todėl bendra atsakovės įmonės skola ieškovei yra 123 765,36 Lt. Ieškovė atsakovės įmonei išsiuntė reikalavimą sumokėti skolą per 30 dienų nuo pranešimo įteikimo, įspėjo, kad, atsakovei nesumokėjus skolos, kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau atsakovės įmonė skolos nesumokėjo. Dėl to mano, kad atsakovės įmonė yra nemoki.

3Atsakovė nepateikė teismui Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų, todėl apie įmonės mokumą spręstina pagal viešųjų registrų duomenis.

4Ieškinys tenkintinas.

5Iš paskutiniojo Juridinių asmenų registro tvarkytojui VĮ Registrų centrui pateikto UAB „Transmanda“ 2011 m. gruodžio 31 d. balanso duomenų matyti, kad atsakovės įmonė turėjo turto už 54 460 Lt (ilgalaikio turto – už 969 Lt, trumpalaikio turto – už 53 491 Lt), per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 204 368 Lt. Iš pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad 2011 metais atsakovės įmonė dirbo nuostolingai (patyrė 69 238 Lt nuostolį). Vadovaujantis šia informacija, galima spręsti, kad nurodytu laikotarpiu atsakovės įmonė jau buvo nemoki. VĮ Registrų centro duomenimis atsakovės įmonė neturi nekilnojamojo turto. Iš VĮ „Regitra“ duomenų matyti, kad atsakovės įmonės vardu nėra įregistruotų transporto priemonių. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis atsakovės įmonė Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui skolinga 673,69 Lt. Skola ieškovei sudaro 123 765,36 Lt. Atsakovės įmonė nebeteikia Juridinių asmenų registro tvarkytojui VĮ Registrų centrui finansinės atskaitomybės dokumentų, nevykdo finansinių įsipareigojimų kreditoriams, todėl nėra pagrindo manyti, jog atsakovės įmonės finansinė padėtis pagerėjo.

6Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintą aktyvų teismo vaidmenį, nagrinėjant bankroto bylas, tai, kad atsakovė neteikia kitokių duomenų apie savo įmonės kreditorius bei turimą turtą, vengia vykdyti įsipareigojimus kreditoriams, vadovaujantis CPK 2 straipsniu, 7 straipsnio 2 dalimi, CK 1.5 straipsnio 4 dalimi, teismas sprendžia, kad nustatytas UAB „Transmanda“ skolų ir turto vertės santykis laikytinas atitinkančiu Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Šios aplinkybės sudaro pagrindą tenkinti kreditorės ieškinį ir iškelti UAB „Transmanda“ bankroto bylą (Įmonių bankroto įstatymo 6 str. 1 d., 9 str. 7 d. 1 p.). Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtina ieškovės pasiūlyta šias pareigas atlikti sutinkanti UAB „Verslo efektas“, atitinkanti Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalies reikalavimus administratoriaus kandidatūrai.

7Atsižvelgiant į pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimo specifiką (šioje proceso stadijoje nėra sprendžiami atsakovei pareikšti finansiniai reikalavimai), netenkintinas ieškovės prašymas priteisti iš atsakovės įmonės 847 Lt bylinėjimosi išlaidas už pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo parengimą. Prašymas dėl šio finansinio reikalavimo patvirtinimo teiktinas paskirtai bankroto administratorei (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 10 p., 21 str. 1 d., 26 str. 1 d.).

8Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, CPK 291 straipsniu,

Nutarė

9iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Transmanda“, įmonės kodas 301850684, esančiai Kauno m. J. Grušo g. 4-36.

10Įmonės administratore paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Verslo efektas“, įmonės kodas 303118416, esančią Vilniaus m. Architektų g. 56-101, įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA188.

11Uždėti įmonės nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

12Sekančią darbo dieną nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo išsiųsti ieškovei, atsakovei, administratorei, juridinių asmenų registrui ir Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos.

13Įpareigoti administratorę ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie iškeltą bylą pranešti kreditoriams, Lietuvos bankui, jei bankroto byla iškelta įmonei, kuri yra Lietuvos banko pagal Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymą skelbiamame sistemų dalyvių sąraše, Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijai, jei bankroto byla iškelta draudimo įmonei ir perdraudimo įmonei, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai, jei bankroto byla iškelta finansų maklerių įmonei, valdymo įmonei, investicinei bendrovei arba akcinei bendrovei, kuri laikoma vertybinių popierių emitentu pagal Vertybinių popierių įstatymą.

14Įpareigoti administratorę ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos apie iškeltą bylą pranešti juridinių asmenų registrui, o per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos – kreditoriams, visiems asmenims, išsinuomojusiems, pasiskolinusiems, saugantiems arba kitais pagrindais naudojantiems ar valdantiems įmonės turtą, Finansų ministerijai, jei įmonė yra paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų arba paskolos, kuriai suteikta valstybės garantija, gavėja, mokesčių, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo administratoriams, kredito įstaigoms, finansų maklerio įmonėms ir draudimo įmonėms, aptarnaujančioms šią įmonę, valstybės, savivaldybės bankrutuojančios įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai, kitiems teismams, nagrinėjantiems bylas, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokuratūrai ar teismams, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, antstolių kontoroms, kurioms yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šios įmonės ar dėl jos turto arešto.

15Įsiteisėjus teismo nutarčiai, administratorei įteikti pasirašytinai arba išsiųsti registruotu laišku įsiteisėjusios nutarties iškelti įmonei bankroto bylą nuorašą kartu su įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašų, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinio, informacijos apie įmonei teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus kopijomis. Nurodyti, kad administratorė ne vėliau kaip kitą darbo dieną po nurodytų dokumentų gavimo dienos privalo atvykti į bankrutuojančios įmonės buveinę, nurodytą teismo nutartyje iškelti įmonei bankroto bylą, ir organizuoti įmonės turto bei jos dokumentų perėmimą ir apsaugą Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio ketvirtosios dalies devintajame punkte nustatyta tvarka.

16Nustatyti, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

17Nustatyti, kad kreditoriai per 40 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

18Nurodyti, kad administravimo išlaidų sąmatą administratorė turi pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

19Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jei ji nebus apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, rašytinio proceso tvarka... 2. bankroto bylą prašoma iškelti Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 2... 3. Atsakovė nepateikė teismui Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje... 4. Ieškinys tenkintinas.... 5. Iš paskutiniojo Juridinių asmenų registro tvarkytojui VĮ Registrų centrui... 6. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintą... 7. Atsižvelgiant į pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimo... 8. Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, CPK 291... 9. iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Transmanda“, įmonės... 10. Įmonės administratore paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Verslo... 11. Uždėti įmonės nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui... 12. Sekančią darbo dieną nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo išsiųsti... 13. Įpareigoti administratorę ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie iškeltą... 14. Įpareigoti administratorę ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo teismo... 15. Įsiteisėjus teismo nutarčiai, administratorei įteikti pasirašytinai arba... 16. Nustatyti, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti administratorei... 17. Nustatyti, kad kreditoriai per 40 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo... 18. Nurodyti, kad administravimo išlaidų sąmatą administratorė turi pateikti... 19. Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jei ji nebus...