Byla 2S-1038-467/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Alma Urbanavičienė (pranešėja), kolegijos teisėjai

2Dalia Višinskienė, Henrichas Jaglinskis,

3kolegijos posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens Labanoro regioninio parko direkcijos atskirąjį skundą dėl Molėtų rajono apylinkės teismo 2009 m. gegužės 26 d. nutarties sustabdyti civilinę bylą pagal ieškovo A. M. ieškinį atsakovui Utenos apskrities viršininko administracijai dėl Utenos apskrities viršininko 2008-01-24 įsakymo ( - ) ir 2008-02-15 įsakymo ( - ) panaikinimo ir atsakovo Utenos apskrities viršininko administracijos priešieškinį ieškovui A. M. dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, tretieji asmenys – Molėtų rajono savivaldybės administracija ir Labanoro regioninio parko direkcija.

4Kolegija

Nustatė

5Ieškovas A. M. 2008-05-14 kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė panaikinti Utenos apskrities viršininko 2008-01-24 įsakymą ( - ) ir 2008-02-15 įsakymą ( - ), kuriais ieškovas įpareigotas nugriauti savavališkai pastatytą pirtį bei išardyti medinį lieptą į ( - ) ežerą bei susitvarkyti statybvietę.

6Atsakovas Utenos apskrities viršininko administracija su ieškiniu nesutiko, pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė įpareigoti ieškovą per mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti statinį (medinę pirtį), o lieptą pertvarkyti (žemės sklype) bei sutvarkyti statybvietę, taip pat įpareigoti statybos valstybinę priežiūrą atliekančią instituciją (atsakovą - Utenos apskrities viršininko administraciją) nugriauti pirtį, o lieptą pertvarkyti (žemės sklype) bei sutvarkyti statybvietę, išieškant patirtas išlaidas iš ieškovo, jei ieškovas per nustatytą terminą neįvykdys teismo įpareigojimo.

7Bylos nagrinėjimo eigoje ieškovas A. M. 2009-04-04 pateikė teismui prašymą sustabdyti bylą iki tol, kol Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas priims sprendimą Anykščių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr.2-780-639/2008 dėl kreipimosi su prašymu, ar CK 4.103 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr.X-858 ir 2006-10-17 Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 1, 2, 3, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr.X-857 9 straipsnis, kuriuo pakeistas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnis, ta apimtimi, kuria nėra numatyta galimybė teismui, atsižvelgus į teisės pažeidimo pobūdį, jo mastą, atsakomybę lengvinančias bei kitas reikšmingas aplinkybes bei vadovaujantis teisingumo, protingumo kriterijais, nuspręsti, kad savavališkos statybos padarinių arba statinio statybą pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, pašalinimas galimas tik įpareigojant statytoją per nustatytą terminą statinį nugriaunant arba įpareigojant statytoją per nustatytą terminą reikiamai pertvarkyti statinį, nes dėl tam tikrų aplinkybių yra akivaizdžiai neproporcingas padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisingas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės principams. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2009-01-28 priėmė prašymą ištirti minėtų teisės aktų nuostatų konstitucingumą, o nagrinėjama byla yra analogiška savavalinės statybos padarinių likvidavimo prasme ir tiesiogiai susijusi su pasekmėmis, numatytomis CK 4.103 straipsnyje.

8Molėtų rajono apylinkės teismas 2009 m. gegužės 26 d. nutartimi ieškovo prašymą patenkino ir civilinę bylą sustabdė iki Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas Anykščių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr.2-780-639/2008 priims procesinį sprendimą dėl įstatymų, reglamentuojančių savavališkos statybos padarinių šalinimo atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Teismas konstatavo, kad ieškovo prašymas dėl bylos sustabdymo yra pagrįstas, kadangi dėl įstatymų, reglamentuojančių savavališkų statybų padarinių šalinimą, kitas teismas kreipėsi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą.

9Atskiruoju skundu tretysis asmuo Labanoro regioninio parko direkcija prašo nutartį panaikinti. Nurodo, kad ieškovas, neturėdamas teisės aktų nustatyta tvarka suderinto projekto, savavališkai pastatė pirtį miško ūkio paskirties sklype. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006-03-14 nutarimu jau yra pasisakęs dėl statybų miško ūkio paskirties žemėje, todėl nėra pagrindo stabdyti bylos nagrinėjimo.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Utenos apskrities viršininko administracija prašo atskirąjį skundą tenkinti, nutartį panaikinti. Nurodo, kad teismas, nutartimi sustabdydamas bylą, neįsigilino į bylos esmę, nenustatė ir neanalizavo visų reikšmės bylai turinčių aplinkybių bei neteisingai vertino byloje surinktų įrodymų visumą.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas A. M. prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarime nebuvo vertinama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-12-22 nutarimu Nr.1608 „Dėl statybų privačioje žemėje statybų reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Statybų privačioje žemėje reglamento 3 punkto nuostatos, reglamentuojančios, jog žemės ūkio paskirties ir miškų ūkio paskirties žemėje esančiose sodybvietėse galima statyti gyvenamuosius (vietoj buvusių), taip pat rekonstruoti esamus gyvenamuosius namus ir statyti reikiamus ūkinius pastatus, atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams.

12Atskirasis skundas tenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

14Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas civilinę bylą dėl Utenos apskrities viršininko įsakymų, kuriais ieškovas įpareigotas pašalinti savavališkos statybos padarinius, panaikinimo sustabdė CPK 164 straipsnio 4 punkto pagrindu – kai teismas pripažįsta, jog bylą sustabdyti būtina. Tokią išvadą teismas pagrindė tuo, kad dėl įstatymų, reglamentuojančių savavališkų statybų padarinių šalinimą, kitas teismas (Anykščių rajono apylinkės teismas) kreipėsi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu dėl jų atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Teismas padarė išvadą, jog, kol Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas nepasisakys dėl Anykščių rajono apylinkės teismo nutartyje minimų įstatymų atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai, nagrinėjamą civilinę bylą reikalinga sustabdyti. Taigi apylinkės teismas pripažino kito teismo kreipimąsi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą aplinkybe, dėl kurios nagrinėjamą bylą būtina stabdyti. Tretysis asmuo Labanoro regioninio parko direkcija (apeliantas) su tokia teismo išvada nesutinka ir atskirajame skunde teigia, kad pagrindo stabdyti nagrinėjamą bylą nėra, kadangi Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas jau yra pasisakęs dėl statybų miško ūkio paskirties žemėje. Teisėjų kolegija apelianto argumentams iš esmės pritaria.

15Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo sustabdymas neapibrėžtam terminui dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo byloje dalyvaujančių asmenų ar teismo valios. Bylos nagrinėjimo sustabdymas gali pažeisti civilinio proceso koncentruotumo, ekonomikos principus, prieštarauti siekiui išspręsti kilusius ginčus per kiek įmanoma trumpesnį laiko tarpą. Todėl teismas dėl bylos sustabdymo privalo spręsti, atsižvelgdamas į konkrečias kiekvienos bylos aplinkybes, turi įsitikinti, kad nesustabdžius bylos, nėra galimybės tinkamai jos išnagrinėti, kad stabdymas neužvilkins jos išnagrinėjimo ir nepažeis kitų joje dalyvaujančių asmenų teisių ir teisėtų interesų. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, sprendžia, jog šiuo konkrečiu atveju aplinkybė, kad kitas teismas (Anykščių rajono apylinkės teismas) kitoje civilinėje byloje kreipėsi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą dėl byloje taikytinų teisės normų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, nesudarė pagrindo stabdyti šią bylą, kadangi kitoje byloje sprendžiami klausimai nėra pakankamai reikšmingi nagrinėjamoje byloje.

16Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog Anykščių rajono apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal Utenos apskrities viršininko administracijos ieškinį fiziniam asmeniui dėl savavališkos statybos, vykdytos sodininkų bendrijos žemės sklype, ( - ), padarinių pašalinimo, įpareigojant atsakovą statinį nugriauti (civilinė byla Nr.2-60-639/2009). Anykščių rajono apylinkės teismas 2008 m. gruodžio 19 d. nutartimi nutarė kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą ir prašyti spręsti, ar CK 4.103 straipsnio (2006 m. spalio 17 d. redakcija) ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio (2006 m. spalio 17 d. redakcija) ta apimtimi, kuria juose nėra numatyta galimybė teismui, atsižvelgus į teisės pažeidimo pobūdį, jo mastą, atsakomybę lengvinančias bei kitas reikšmingas aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo kriterijais, nuspręsti, kad įpareigojimas asmeniui statinį nugriauti arba pertvarkyti (dalį statinio nugriauti, perstatyti ar pan.) neturi būti taikomas, nes dėl tam tikrų itin svarbių aplinkybių yra akivaizdžiai neproporcingas (neadekvatus) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisingas, atitikties Konstitucijos 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės principams. Taigi Anykščių rajono apylinkės teismas iš esmės kelia klausimą dėl proporcingumo principo tarp padaryto teisės pažeidimo ir jo teisminių pasekmių.

17Nagrinėjamos civilinės bylos duomenys tvirtina, kad prašomais panaikinti Utenos apskrities viršininko įsakymais (b.l. 15-16) ieškovas A. M. įpareigotas pašalinti savavališką pirties ir liepto statybą, vykdytą ( - ), ieškovui nuosavybės teise priklausančiame miškų ūkio paskirties žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ). VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše (b.l. 24-26) nurodyta, kad ieškovui A. M. priklausančio žemės sklypo, esančio ( - ), kurio kadastrinis Nr. ( - ), paskirtis yra žemės ūkio. Tokiu būdu ieškovui A. M. nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, kuriame įvykdyta pirties ir liepto statyba, pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis yra miškų ūkio. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 14 d. nutarimu (Žin., 2006, Nr.30-150) pripažino, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr.1608 „Dėl Statybų privačioje žemėje reglamento patvirtinimo“ (Žin., 1995, Nr.106-2379) patvirtinto Statybų privačioje žemėje reglamento 2 punkto nuostata „Miškų ūkio paskirties žemėje pastatų statyba leidžiama <...>, kai tokių pastatų reikia miškų ūkio veiklai“ ta apimtimi, kuria miškų ūkio paskirties žemėje leidžiama statyti ne tik medienos sandėlius bei kitus su mišku susijusius įrenginius, bet ir kitus pastatus, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 94 straipsnio 2, 7 punktams, konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 2 straipsnio (2001 m. balandžio 10 d. redakcija su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) 3 daliai, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (2004 m. sausio 27 d. redakcija su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) 26 straipsnio 1 dalies 3 punktui. Taigi iš esmės nutarime konstatuota, kad miško paskirties žemėje negalima jokia kita statyba, išskyrus medienos sandėlių bei kitų su mišku susijusių įrenginių.

18Teisėjų kolegija konstatuoja, kad būsimas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sprendimas byloje pagal Anykščių rajono apylinkės teismo kreipimąsi 2008 m. gruodžio 19 d. nutartimi nebus aktualus nagrinėjamai bylai, kadangi dėl šioje byloje aktualaus klausimo – statybų miškų ūkio paskirties žemėje jau yra pasisakyta Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarimu. Todėl aplinkybė, kad Anykščių rajono apylinkės teismas kitoje civilinėje byloje kreipėsi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą dėl byloje taikytinų teisės normų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, nesudarė pakankamo pagrindo stabdyti šią bylą.

19Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad Molėtų rajono apylinkės teismas, skundžiama nutartimi sustabdęs bylos nagrinėjimą, pats į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su atitinkamu prašymu nesikreipė. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. nutarime konstatavo, jog bylą nagrinėjantis teismas, suabejojęs atitinkamo teisės akto atitiktimi aukštesnės galios teisės aktui, pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją privalo pats kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, nors dėl to paties klausimo į šį Teismą jau yra kreipęsis kitas pareiškėjas.

20Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino ieškovo nurodytas faktines aplinkybes ir dėl to netinkamai pritaikė procesinės teisės normas. Tai sudaro pakankamą pagrindą skundžiamai teismo nutarčiai panaikinti (CPK 320 str., 329 str. 1 d., 338 str.) ir klausimui išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą sustabdyti bylos nagrinėjimą atmesti.

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

22Molėtų rajono apylinkės teismo 2009 m. gegužės 26 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - ieškovo A. M. prašymą dėl bylos sustabdymo atmesti, o civilinę bylą perduoti tam pačiam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. Dalia Višinskienė, Henrichas Jaglinskis,... 3. kolegijos posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo... 4. Kolegija... 5. Ieškovas A. M. 2008-05-14 kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė... 6. Atsakovas Utenos apskrities viršininko administracija su ieškiniu nesutiko,... 7. Bylos nagrinėjimo eigoje ieškovas A. M. 2009-04-04 pateikė teismui prašymą... 8. Molėtų rajono apylinkės teismas 2009 m. gegužės 26 d. nutartimi ieškovo... 9. Atskiruoju skundu tretysis asmuo Labanoro regioninio parko direkcija prašo... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Utenos apskrities viršininko... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas A. M. prašo atskirąjį skundą... 12. Atskirasis skundas tenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas civilinę bylą dėl Utenos... 15. Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais... 16. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog... 17. Nagrinėjamos civilinės bylos duomenys tvirtina, kad prašomais panaikinti... 18. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad būsimas Lietuvos Respublikos Konstitucinio... 19. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad Molėtų rajono apylinkės teismas,... 20. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 22. Molėtų rajono apylinkės teismo 2009 m. gegužės 26 d. nutartį panaikinti...