Byla e2KT-35-407/2020
Dėl visų Klaipėdos apygardos teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. e2A-296-253/2020 nagrinėjimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, laikinai einantis skyriaus pirmininko pareigas, Vigintas Višinskis, susipažinęs su pareiškėjos I. G. pateiktu nušalinimo pareiškimu visiems Klaipėdos apygardos teismo teisėjams,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniam teismui perduotas spręsti klausimas dėl visų Klaipėdos apygardos teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. e2A-296-253/2020 nagrinėjimo.

3Pareiškėja nurodo, jog Klaipėdos apygardos teisme su jos interesais susijusių bylų nagrinėjimas vyksta nuo 2008 m., jame nėra teisėjų, kurie nebūtų nagrinėję su jos interesais susijusių bylų, todėl ieškovė Klaipėdos apygardos teismo teisėjais nepasitiki.

4Nušalinimo pareiškimas netenkinamas.

5Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 2 dalyje, taip pat Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 21 straipsnyje įtvirtintas teismų ir teisėjų nepriklausomumo ir nešališkumo principas, kuris numato, kad teisėjai ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi ir nešališki.

6Nagrinėjamu atveju pareiškėja nušalinimo pareiškimą grindžia Klaipėdos apygardos teismo teisėjų priimtais procesiniais sprendimais, tačiau pateiktame nušalinimo pareiškime nenurodo nė vieno iš CPK 65 straipsnyje įtvirtintų teisėjų nušalinimo pagrindų. Tokių pagrindų nepatvirtina ir Klaipėdos apygardos teismo civilinės bylos Nr. e2A-296-253/2020 medžiaga.

7Šiame kontekste svarbu pažymėti, kad procesinių veiksmų atlikimas bei atitinkamų procesinių sprendimų priėmimas negali būti vertinamas kaip teisėjo (teisėjų) šališkumo bei suinteresuotumo bylos baigtimi įrodymas bei teisėjo (teisėjų) nušalinimo pagrindas. Įstatymas reikalauja, jog nušalinimo pareiškimas, siekiant užtikrinti greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą, būtų motyvuotas (CPK 68 straipsnio 2 dalis) ir pareikštas konkrečiam teisėjui ar konkretiems teisėjams (CPK 68 straipsnio 4 dalis) tik esant vienam iš CPK 64-66, 71 straipsniuose nustatytų pagrindų.

8Minėtas teismų ir teisėjų nepriklausomumo ir nešališkumo principas numato, kad teisėjai ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi ir nešališki. Teismų įstatymo 3 straipsnyje nustatyta, kad teisėjai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi nuo proceso dalyvių, teismų administracijos, kitų teisėjų, valstybės valdžios institucijų, pareigūnų bei kitų asmenų; teisėjams negali būti daromas joks politinis, ekonominis, psichologinis, socialinis spaudimas ar kitoks neteisėtas poveikis, kuris galėtų turėti įtakos jų sprendimams; niekas neturi teisės reikalauti, kad teisėjas atsiskaitytų dėl konkrečioje byloje priimto sprendimo. Teisėjo konstitucinis statusas suponuoja tokį teisėjo elgesį, kad teisėjas, vykdydamas teisingumą, turi būti nešališkas ir nepriklausomas, paisyti teisingumo ir kitų konstitucinių vertybių, neleisti kilti abejonėms dėl jo nešališkumo.

9Nagrinėjamu atveju nesant argumentų, kuriais būtų įrodinėjami visų bylą galinčių nagrinėti Klaipėdos apygardos teismo teisėjų nušalinimo pagrindai, t. y. nesant nurodytam nė vienam iš CPK 65 straipsnyje įtvirtintų nušalinimo pagrindų, darytina išvada, kad pareiškėja nepaneigė preziumuojamo teismų (teisėjų) nešališkumo ir objektyviam stebėtojui negalėtų kilti pagrįstų abejonių, jog civilinė byla gali būti išnagrinėta pažeidžiant teismo ir teisėjų nešališkumo principą.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 34 straipsnio 3 dalimi, 69 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, laikinai einantis skyriaus pirmininko pareigas,

Nutarė

11I. G. nušalinimo pareiškimo visiems Klaipėdos apygardos teismo teisėjams nuo civilinės bylos Nr. e2A-296-253/2020 nagrinėjimo netenkinti. Teisėjas, laikinai

12Vigintas Višinskis einantis skyriaus pirmininko pareigas

Proceso dalyviai
Ryšiai