Byla 2-1696-550/2013
Dėl draudimo išmokos priteisimo, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs bendrą šalių ir trečiųjų asmenų prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Kondratjevas civilinėje byloje pagal ieškovo A. K. ieškinį atsakovui AXA Versicherung AG, tretiesiems asmenims ERGO Insurance SE Lietuvos filialui ir A. S. dėl draudimo išmokos priteisimo, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs bendrą šalių ir trečiųjų asmenų prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo,

Nustatė

2Kėdainių rajono apylinkės teisme priimtas ieškovo A. K. ieškinys atsakovui AXA Versicherung AG, tretiesiems asmenims ERGO Insurance SE Lietuvos filialui (ADB „ERGO Lietuva“ teisių perėmėjas) ir A. S. dėl draudimo išmokos priteisimo, kurio pagrindu 2013-06-20 iškelta civilinė byla. Pateiktu ieškiniu ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 3428,32 EUR draudimo išmoką ir bylinėjimosi išlaidas.

32013-08-09 teisme gautas bendras šalių ir trečiųjų asmenų prašymas rašytinio proceso tvarka patvirtinti tarp jų sudarytą taikos sutartį bei grąžinti ieškovui 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio.

4Prašymas tenkintinas.

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 3 dalis numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali bylą baigti taikos sutartimi. Iš pateiktos 2013-08-01 sudarytos taikos sutarties sąlygų matyti, kad sutartis neprieštarauja imperatyviosioms teisės normoms ar viešajam interesui, nepažeidžia šalių ir trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo pasekmės šalims ir tretiesiems yra žinomos, todėl taikos sutartis tvirtintina, byla nutrauktina (CPK 42 str. 1 ir 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p.).

6Remiantis CPK 87 str. 2 d., patvirtinus taikos sutartį, ieškovui grąžintini 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio, kas sudaro 266 Lt.

7Remiantis CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 94 str., taikos sutarties 4.2. p., iš atsakovo valstybei priteistina 24,39 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

8Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 293 str. 1 d. 5 p., teismas

Nutarė

9I. Patvirtinti tarp ieškovo A. K., a.k. ( - ) atsakovo AXA Versicherung AG, įmonės kodas HR B Nr. 21298, ir trečiųjų asmenų ERGO Insurance SE Lietuvos filialo, į. k. 302912288 (veikiančio kaip ADB „ERGO Lietuva“ teisių perėmėjas) bei A. S., a.k. ( - ) sudarytą taikos sutartį, remiantis kuria:

101 straipsnis. Sutarties dalykas

111.1. Atsakovas įsipareigoja Ieškovui sumokėti 3 428,32 EUR (11 837,30 LTL) dydžio sumą, 187,84 EUR (648,56 LTL) vertimo išlaidų ir ¼ žyminio mokesčio, sumokėto už pareikštą ieškinį, kas sudaro 25,78 EUR (89 LTL), t. y. sumokėti Ieškovui iš viso 3 641,93 EUR (12 574,86 LTL) (toliau - „Skolos suma“).

121.2. Ieškovas atsisako savo reikalavimų Atsakovui Civilinėje byloje.

131.3. Šalys pareiškia, kad įsiteisėjus Teismo nutarčiai, kuria patvirtinta ši Sutartis, viena kitai neturės jokių pretenzijų bei nereikš jokių reikalavimų, susijusių su įvykiu, dėl kurio buvo pradėta Civilinė byla, taip pat su dėl jo atsiradusiais ir/ar galinčiais atsirasti dabar ir/ar ateityje nuotoliais.

141.4. Kiekviena Šalis įsipareigoja padengti savo pačios patirtas bylinėjimosi išlaidas, išskyrus šios Sutarties 1.1. p. nurodytas bylinėjimosi išlaidas, kurias Atsakovas kompensuoja ieškovui.

152 straipsnis. Reikalavimų patenkinimo tvarka

162.1. Atsakovas šios Sutarties 1.1. punkte nurodytą Skolos sumą, lygią 3 641,93 EUR (12 574,86 LTL), Ieškovui sumoka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo nutarties, kuria patvirtinta ši Sutartis, priėmimo dienos.

172.2. Šios Sutarties 1.1. punkte numatytą piniginę prievolę 2.1. punkte numatyta tvarka Atsakovas įvykdys, pervesdamas nurodytą sumą į ieškovo banko sąskaitą, kurios rekvizitai: IBAN: LT394010041900000663, AB DNB bankas (SWIFT: AGBLLT2X).

183 straipsnis. Sutarties patvirtinimas

193.1. Šia sutartimi Šalys prašo Teismo užbaigti tarp Šalių kilusį ginčą ir civilinę bylą nutraukti.

203.2. Įsiteisėjus Teismo nutarčiai patvirtinti šią Sutartį, ši Sutartis Šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią (LR CK 6.985 str. 1 d.).

213.3.Šalys pareiškia ir patvirtina, kad joms LR CPK 87 str., 94 str., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p. ir 294 str. 2 d. bei 584 str. 1 d. 4 p. nuostatos yra išaiškintos, suprantamos ir priimtinos.

223.4. Šalys, įsiteisėjus Teismo nutarčiai dėl šios Sutarties patvirtinimo, prašo Teismo grąžinti Ieškovui ¾ žyminio mokesčio už pareikštą ieškinį, kas sudaro 266 LTL.

234 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

244.1. Ši Sutartis yra sudaryta ir aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

254.2. Bylinėjimosi išlaidas valstybei atlygina Atsakovas.

264.3. Sutartis yra sudaryta lietuvių ir vokiečių kalbomis. Esant abejonei ar turinio neatitikimui, pirmenybė teikiama lietuviškam teksto variantui.

274.4. Sutartis sudaroma penkiais egzemplioriais, kurių kiekvienas turi vienodą teisinę galią. Po vieną egzempliorių lieka Šalims, penktasis egzempliorius perduodamas Teismui.

28Šalys, pasirašydamos šią Sutartį, patvirtina, kad šios Sutarties sąlygų turinys Šalims yra suprantamas, aiškus ir atitinka Šalių išreikštą valią.

29II. Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo A. K. ieškinį atsakovui AXA Versicherung AG, tretiesiems asmenims ERGO Insurance SE Lietuvos filialui ir A. S. dėl draudimo išmokos priteisimo.

30III. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos grąžinti ieškovui A. K. 266,00 Lt (du šimtus šešiasdešimt šešis litus) žyminio mokesčio.

31IV. Priteisti iš atsakovo AXA Versicherung AG, įmonės kodas HR B Nr. 21298, valstybei 24,39 Lt (dvidešimt keturis litus 39 ct) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (mokėti pasirinktinai į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, įmokos kodas 5660, biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų: Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800; arba Nr. LT74 7400 0000 0872 3870, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, banko kodas 74000; arba Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400; arba Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000).

32Nutartis per septynias (7) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Kondratjevas... 2. Kėdainių rajono apylinkės teisme priimtas ieškovo A. K. ieškinys atsakovui... 3. 2013-08-09 teisme gautas bendras šalių ir trečiųjų asmenų prašymas... 4. Prašymas tenkintinas.... 5. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio... 6. Remiantis CPK 87 str. 2 d., patvirtinus taikos sutartį, ieškovui grąžintini... 7. Remiantis CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 94 str., taikos sutarties 4.2. p.,... 8. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 293 str. 1 d.... 9. I. Patvirtinti tarp ieškovo A. K., a.k. ( - ) atsakovo AXA Versicherung AG,... 10. 1 straipsnis. Sutarties dalykas... 11. 1.1. Atsakovas įsipareigoja Ieškovui sumokėti 3 428,32 EUR (11 837,30 LTL)... 12. 1.2. Ieškovas atsisako savo reikalavimų Atsakovui Civilinėje byloje.... 13. 1.3. Šalys pareiškia, kad įsiteisėjus Teismo nutarčiai, kuria patvirtinta... 14. 1.4. Kiekviena Šalis įsipareigoja padengti savo pačios patirtas... 15. 2 straipsnis. Reikalavimų patenkinimo tvarka... 16. 2.1. Atsakovas šios Sutarties 1.1. punkte nurodytą Skolos sumą, lygią 3... 17. 2.2. Šios Sutarties 1.1. punkte numatytą piniginę prievolę 2.1. punkte... 18. 3 straipsnis. Sutarties patvirtinimas... 19. 3.1. Šia sutartimi Šalys prašo Teismo užbaigti tarp Šalių kilusį ginčą... 20. 3.2. Įsiteisėjus Teismo nutarčiai patvirtinti šią Sutartį, ši Sutartis... 21. 3.3.Šalys pareiškia ir patvirtina, kad joms LR CPK 87 str., 94 str., 140 str.... 22. 3.4. Šalys, įsiteisėjus Teismo nutarčiai dėl šios Sutarties patvirtinimo,... 23. 4 straipsnis. Baigiamosios nuostatos... 24. 4.1. Ši Sutartis yra sudaryta ir aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 25. 4.2. Bylinėjimosi išlaidas valstybei atlygina Atsakovas.... 26. 4.3. Sutartis yra sudaryta lietuvių ir vokiečių kalbomis. Esant abejonei ar... 27. 4.4. Sutartis sudaroma penkiais egzemplioriais, kurių kiekvienas turi vienodą... 28. Šalys, pasirašydamos šią Sutartį, patvirtina, kad šios Sutarties sąlygų... 29. II. Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo A. K. ieškinį atsakovui AXA... 30. III. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos... 31. IV. Priteisti iš atsakovo AXA Versicherung AG, įmonės kodas HR B Nr. 21298,... 32. Nutartis per septynias (7) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos...