Byla 2S-1481-340/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Tatjanos Žukauskienės,

3kolegijos teisėjų Rūtos Veniulytės-Jankūnienės, Algirdo Auruškevičiaus,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „ŽVC“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. kovo 30 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovo UAB „ŽVC“ ieškininį pareiškimą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl įsakymo panaikinimo, tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje, Mokslinė-gamybinė AB „Precizika“.

5Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus m. žemėtvarkos skyriaus 2010-12-07 įsakymą Nr. Ž49-3348 dėl valstybinio žemės sklypo esančio Žirmūnų g. 139, Vilniaus mieste 2002-08-01 valstybinės žemės nuomos sutarčių Nr. 337 N01/2002-25754 ir Nr. 338 N01/2002-25753 pripažinimo negaliojančiomis, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

7Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011-03-30 nutartimi atsisakė priimti ieškovo UAB „ŽVC“ ieškininį pareiškimą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiajam asmeniui Mokslinei-gamybinei AB „Precizika“ dėl įsakymo panaikinimo. Teismas konstatavo, jog sutinkamai su CPK 31 str. ieškiniai dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą, dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu teismingi nekilnojamojo daikto buvimo vietos teismui. Ieškovas prašo panaikinti įsakymą dėl valstybinio žemės sklypo valstybinės žemės nuomos sutarčių pripažinimo negaliojančiomis. Teismas laikė, kad pateiktas ieškinys dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą – žemės sklypą, esantį Vilniuje, Žirmūnų g. 139, kuris yra Vilniaus m. 1 apylinkės teismo veikimo teritorijoje, todėl ši civilinė byla neteisminga Vilniaus m. 1 apylinkės teismui.

8Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2011-03-30 nutartį ir ieškinio priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apelianto nuomone, teismas netinkamai taikė procesinės teisės normas ir neteisingai išsprendė ieškinio dėl pripažinimo bei ginčijamo įsakymo pripažinimo negaliojančiu priėmimo klausimą. Nurodo, jog ieškinio reikalavimas pripažinti negaliojančiu ginčijamą įsakymą nėra reikalavimas dėl daiktinės teisės. Ieškinys pateiktas pagal atsakovo registracijos buveinę, t. y. Vilniaus m. 2 apylinkės teismui.

9Atskirasis skundas tenkinamas.

10Civilinių bylų procesas vyksta pagal bylos nagrinėjimo, atskirų procesinių veiksmų atlikimo arba teismo sprendimo vykdymo metu galiojančius civilinio proceso įstatymus (CPK 3 str. 7 d.), taigi atskirojo skundo nagrinėjimui taikytinos Civilinio proceso kodekso normos su pakeitimais, numatytais Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo 2011 m. birželio 21 d. įstatymu Nr. XI-1480, ir įsigaliojusiais nuo 2011-10-01; tačiau skundžiamos nutarties teisėtumas ir pagrįstumas vertinamas vadovaujantis nutarties priėmimo metu galiojusiomis Civilinio proceso kodekso normomis.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirojo skundo bei bylos medžiagą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ieškinio reikalavimų pobūdžio bei teismingumo klausimą neteisingai įvertino faktines bylos aplinkybes, išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias įstatymo normas, kas sudaro pagrindą panaikinti skundžiamą nutartį.

12Kiekvienam asmeniui, manančiam, kad yra pažeistos jo teisės, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba, tačiau ši teisė kreiptis į teismą yra realizuojama tam tikra CPK nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Civilinės bylos teismingumo instituto paskirtis yra civilinio proceso tvarka nagrinėti priskirtinų bylų paskirstymas tarp bendrosios kompetencijos teismų. Bylos teismingumas konkrečiam teismui yra viena iš sąlygų tinkamai įgyvendinti teisę kreiptis į teismą, todėl teismui sprendžiant ieškinio priėmimo klausimą, svarbu nustatyti, ar nėra pažeidžiamos teismingumo taisyklės.

13CPK 31 str. 1 d. (įst. red. iki 2011-10-01) numatyta, jog ieškiniai dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą, dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu, išskyrus pareiškimus dėl sutuoktinių turto padalijimo santuokos nutraukimo bylose, dėl arešto nekilnojamajam daiktui panaikinimo teismingi nekilnojamojo daikto ar pagrindinės jo dalies buvimo vietos teismui. Pažymėtina, kad daiktinių teisių sąrašas, reglamentuojamas CK 4 knygos normomis, yra baigtinis. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus m. žemėtvarkos skyriaus 2010-12-07 įsakymą Nr. Ž49-3348 dėl valstybinio žemės sklypo esančio Žirmūnų g. 139, Vilniaus mieste 2002-08-01 valstybinės žemės nuomos sutarčių Nr. 337 N01/2002-25754 ir Nr. 338 N01/2002-25753 pripažinimo negaliojančiomis – t. y. ieškovo reikalavimai kyla dėl akto panaikinimo, tokius santykius reglamentuoja CK 1 knygos IX skyriaus normomis, t. y. ginčijamas aktas dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais. Sprendžiant ieškinio priėmimo, teismingumo klausimą, svarbu nustatyti, ko ieškovas siekia ieškiniu, o ne apskritai. Išnagrinėjus bylą ir galimai patenkinus ieškovo reikalavimus, tarp šalių būtų atkurti prievoliniai santykiai, todėl negalima konstatuoti, jog ieškinys kilęs iš daiktinės teisės pažeidimo. Kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į ieškinio pobūdį pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad pareikštas reikalavimas dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą – žemės sklypą, kuris yra Vilniaus m. 1 apylinkės teismo veikimo teritorijoje, todėl ši civilinė byla neteisminga Vilniaus m. 1 apylinkės teismui, bei netaikė bendrosios teritorinio teismingumo taisyklės, kad ieškinys pareiškiamas teismui pagal atsakovo gyvenamąją vietą; juridiniam asmeniui pagal juridinio asmens buveinę, nurodytą juridinių asmenų registre (CPK 29 str. įst. red. iki 2011-10-01).

14Teisėjų kolegija daro išvadą, kad Vilniaus m. 2 apylinkės teismas, atsisakydamas priimti ieškinį kaip neteismingą šiam teismui, netinkamas taikė teisės normas, todėl skundžiama nutartis naikinama (CPK 337 str. 1 d. 3 p.), o ieškinio priėmimo klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo, nes apeliacinės instancijos teismas nekompetentingas priimti (nepriimti) ieškinį ir iškelti (atsisakyti iškelti) bylą (CPK 137 str. 1 ir 5 d.).

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 3 p., 339 str., kolegija

Nutarė

16Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. kovo 30 d. nutartį panaikinti; bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui ieškovo UAB „ŽVC“ ieškinio priėmimo klausimui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai