Byla 2-13596-717/2017
Dėl teisės pripažinimo, kad UAB „Tiketa“ turi teisę negrąžinti pinigų atsakovui už bilietus į neįvykusį renginį

1Kauno apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė, sekretoriaujant Virginijai Nevulei, Andriui Pūkiui,

2dalyvaujant ieškovės UAB „Tiketa“, juridinio asmens kodas 300037717 atstovei G. K.,

3nedalyvaujant atsakovui G. T., a.k. ( - ) bei trečiojo asmens UAB „Renginių centras“ atstovui ir išvadą teikiančios institucijos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovui,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Tiketa“ ieškinį atsakovui G. T., trečiajam asmeniui9 UAB „Renginių centras“, išvadą teikiančiai institucijai - Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai dėl teisės pripažinimo, kad UAB „Tiketa“ turi teisę negrąžinti pinigų atsakovui už bilietus į neįvykusį renginį ir

Nustatė

5Ieškovė savo ieškiniu (t.1, b.l. 3-7), patikslintu ieškiniu (t.1, b.l. 148-153) bei jos atstovė teismo posėdyje prašė išnagrinėti ginčą iš esmės, pripažįstant UAB „Tiketa“ teisę negrąžinti pinigų už bilietus į neįvykusį renginį grąžinimą atsakovui G. T.. Nurodė, kad 2017-03-08 ieškovė gavo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos 2017-03-02 nutarimą Nr. 10-294, kuriuo buvo įpareigota grąžinti vartotojui, šios bylos atsakovui, 351,74 EUR už nesuteiktą paslaugą. Nors Vartotojų teisių apsaugos įstatymas numato ikiteisminę ginčo nagrinėjimo tvarką, ieškovė vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo per numatytą 30 dienų terminą neapskundė, o kreipėsi į teismą su ieškiniu, siekdama apginti savo kaip tarpininkės tarp vartotojo ir renginio organizatoriaus teises.

6Mano, kad ieškovė neturi grąžinti atsakovui pinigų už neįvykusį renginį, dėl kurio organizavimo ir transliavimo yra atsakingas renginio organizatorius. Mano, kad pareiga grąžinti pinigus priklauso renginio organizatoriui.

7Tarp ieškovės ir renginio organizatoriaus UAB „Renginių centras“ 2008-09-09 buvo sudaryta bilietų platinimo sutartis. Pagal šią sutartį ieškovė platino renginio organizatoriaus bilietus į jos organizuojamus renginius. Ieškovė platino bilietus ir į UAR „Renginių centras“ organizuojamą festivalį „Karklė Live Music Beach – 2016“, kuris turėjo įvykti 2016-08-12-15 dienomis Karklės kaime, Klaipėdos rajone.

8Ieškovė 2016-08-09 gavo renginio organizatoriaus pranešimą, kad renginys atšaukiamas/perkeliamas į 2017 m. vasarą ir sustabdė bilietų į renginį pardavimą. Pranešime renginio organizatorius nurodė, kad dėl bilietų pardavimų tiesiogiai yra atsakingas Karklės festivalio organizatorius – kompanija „Renginių centras“.

9Renginio organizatorius bilietų grąžinimo akcijos neinicijavo.

10Į nurodytąjį renginį buvo parduoti 8 456 bilietai, už kuriuos buvo surinkta 182 647,04 EUR. Ieškovė pagal sutartį buvo įsipareigojusi renginio organizatoriui pinigus pervesti kas savaitę, ką praktiškai ir vykdė. Paskutinis pinigų pervedimas buvo atliktas 2016-07-31. Vėliau likusią pinigų sumą už parduotus bilietus areštavo antstolis.

11Ieškovė 2016-02-17 gavo atsakovo raštą dėl pinigų grąžinimo už G. V. pirktus bilietus. Pareiškėjas savo prašyme paslaugų teikėju nurodė UAB „Renginių centras“. Iš to darytina išvada, kad vartotojui nekilo jokių abejonių kas yra renginio organizatorius.

12Vartotojų teisių apsaugos tarnyba, neatsižvelgdama į faktines aplinkybes, įpareigojo ieškovę atlyginti atsakovui pinigus už bilietus į neįvykusį renginį.

13Atsakovas į teismo posėdį neatvyko. Iš jo gautas atsiliepimas į ieškinį (t.1, b.l. 106-109). Atsakovas ieškinį prašė atmesti, motyvuodamas tuo, kad pagal galiojančius įstatymus asmuo, įsigijęs bilietus į renginį yra laikomas vartotoju. Tarp šalių sudaryta sutartis prisijungimo nuotoliniu būdu (bilietai į renginį įsigyti internetu), sutarties tekstą parengė ir pasiūlė ieškovė. Dėl to atsakovas laikytinas silpnesniąja sandorio šalimi. Šiems teisiniams santykiams turi būti taikomos vartotojų teisių apsaugą įtvirtinančios nuostatos. Kadangi atsakovas pinigus sumokėjo ieškovei, todėl mano, jog ji ir turi grąžinti jam pinigus už nepanaudotus bilietus. Bilietų įsigijimo momentu atsakovas neturėjo jokių duomenų apie renginio organizatorių, todėl mano, jos dėl to, kad ieškovė apie tai jam nesuteikė pilnos informacijos, pati turi atsakyti už atsakovo patirtus nuostolius – nepanaudotus į renginį bilietus.

14Savo prašymą atsakovas grindžia ir sutarties, sudarytos tarp ieškovės ir renginio organizatoriaus dėl bilietų platinimo nuostatomis. Sutarties atskiruose punktuose yra nustatyta, kad už neįvykusį renginį atsako ir pinigus grąžina ieškovė. Be to, ieškovė ant parduoto bilieto yra nurodžiusi, jog bilietai grąžinami tik bilietų platintojo internetiniame tinklalapyje, todėl mano, kad pinigus už nepanaudotus bilietus turi grąžinti būtent ieškovė.

15Trečiasis asmuo UAB „Renginių centras“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė, jos atstovas teismo posėdžiuose nedalyvavo.

16Išvadą teikiančios institucijos – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovas į teismo posėdį neatvyko. Iš šios tarnybos gauta išvada (t.1, b.l. 118-119), kurioje nurodoma, jog šios institucijos viena iš funkcijų yra vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčų sprendimas ne teismo tvarka. Tarnyba palaiko savo 2017-03-02 nutarimą „Dėl G. T. prašymo“ ir jame išsakytus argumentus. Nutarimu tarnyba pripažino atsakovui teisę atgauti pinigus iš ieškovo už nesuteiktą paslaugą.

17Ieškinys tenkinamas visiškai.

18Byloje nustatytos faktinės aplinkybės.

19Tarp ieškovės ir UAB „Renginių centras“ 2008-09-09 buvo sudaryta bilietų platinimo paslaugų teikimo sutartis (t.1, b.l. 38-42-55). Sutarties 5 p. nustatyta, kad „Tiketa“, teikdama sutartyje nurodytas paslaugas, veikia kaip organizatoriaus tarpininkas. Bilietai platinami organizatoriaus vardu ir interesais. Sutarties 5.4 p. nurodoma, kad jei paslaugas teikiantis asmuo atšaukė paslaugų teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jo teikiamos paslaugos nebus teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data, vieta ar kiti svarbūs paslaugų kriterijai, asmenys dėl pinigų grąžinimo ir/ar nuostolių atlyginimo turi kreiptis į tokias paslaugas teikiantį asmenį, kuris yra atsakingas už šių nuostolių atlyginimą atsiradimą ir/ar pinigų grąžinimą. Bendrovės platinamuose bilietuose gali būti nurodomas atitinkamų paslaugų teikėjas, į kurį asmenys turėtų kreiptis dėl pinigų grąžinimo ir nuostolių atlyginimo (t.1, b.l. 77). Sutarties 15 p. nustatė, kad nutraukus bilietų platinimą, „Tiketa“ pinigų už bilietus grąžinimą pradeda sekančią darbo dieną po to, kai organizatorius perveda „Tiketai“ visus pinigus, gautus už bilietus į neįvykusį ar nukeltą renginį. Ieškovė pagal sutarties 36 p. įsipareigojo atspausdinti bilietų blankus, kurio formos patvirtintos priedu Nr.6; šios sutarties 37 punktas nustatė, kad ieškovė organizatoriui pinigus turi pervesti kiekvieną trečiadienį (sutarties 1.5 p). Sutarties 46 p. nustatė, kad šalis besąlygiškai įsipareigoja atlyginti kitai šaliai bet kokias kompetentingų institucijų paskirtas baudas, jei šios baudos buvo paskirtos „Tiketai“ dėl organizatoriaus kaltės (pvz. „Tiketai“ negrąžinus pinigų asmenims, pirkusiems bilietus į neįvykusį renginį dėl apyvartinių lėšų trūkumo, kuris buvo sąlygotas organizatoriaus nurodytos sumos nepervedimo „Tiketai“ ir pan.).

20Ieškovė nurodė, kad už parduotus bilietus į festivalį „Karklė Live Music Beach – 2016“ ji su UAB „Renginių centras“ atsiskaitė kas savaitę, ką patvirtina jos pateiktos renginių ataskaitos (t.1, b.l. 56-65). Šių faktų neginčija ir trečiasis asmuo UAB „Renginių organizatorius“. Taip pat ieškovė nurodė, kad dalį pinigų už parduotus bilietus į festivalį Karklėje yra areštavęs antstolis. Šias aplinkybes patvirtina pateiktas patvarkymas (t.1, b.l. 84).

21Skelbime apie renginio atšaukimą (t.1, b.l. 67-68) nurodoma, kad dėl bilietų pardavimo tiesiogiai yra atsakingas Karklės organizatorius – kompanija „Renginių centras“. Jo atstovai pranešė, kad informaciją apie galimą bilietų grąžinimą jie paskelbs artimiausiu metu. Analogiškas skelbimas buvo patalpintas ir „Delfyje“ (t.1, b.l. 69-75).

22Biliete į renginį (t. 1, b.l. 78) nurodoma, kad renginio organizatorius yra UAB „Renginių centras“. Taip pat nurodoma, kad renginio organizatorius prisiima visišką atsakomybę dėl renginio, jo kokybės, turinio ir pateikiamos informacijos apie jį. „Tiketa“ yra bilietų platintojas ir veikia kaip atsiskleidęs tarpininkas.

23Ieškovė pripažino, kad atsakovas už jos platinamus bilietus į Karklės festivalį sumokėjo 351,74 EUR (CPK 187 straipsnis), šio fakto neginčija, nors tiriant atsakovo prašymą Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nurodė, kad atsakovas į juos kreipėsi dėl 158,22 EUR grąžinimo (t.1, b.l. 14). Tokią sumą vartotojo prašyme (t.1, b.l. 16-17, 18) nurodo ir pats atsakovas.

24Neįvykus festivaliui „Karklė Live Music Beach – 2016“, atsakovas kreipėsi į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (toliau „tarnyba“), kad būtų sugrąžinti jo sumokėti pinigai už neįvykusį renginį. Tarnyba 2016-10-05 raštu (t.1, b.l. 14-15) atsakė, kad vadovaujantis LRV 2008-06-25 nutarimu Nr. 623 patvirtintu Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklių 13.3 punktu, paslaugų teikėjas (renginio organizatorius, taip pat bilietų platintojas) privalo „nesuteikęs paslaugų ne dėl vartotojo kaltės, grąžinti už paslaugas sumokėtą bilieto, abonento kainą“. Tarnyba šalims pasiūlė ginčą spręsti taikiai.

25Tarnyba savo 2017-02-17 rašte (t.1, b.l. 85-86) nurodė analogišką ginčo sprendimo būdą – ginčą išspręsti taikiai.

26Atsakovas, prašydamas tarnybos išspręsti ginčą dėl pinigų už parduotus bilietus grąžinimo, savo 2016-09-27 vartotojo prašyme (t.1, b.l. 16, 87-88) renginio organizatoriumi įvardijo UAB „Renginių centras“.

27Atsakovui į festivalį Karklėje buvo parduoti trys bilietai bei vienas bilietas už namelį apgyvendinimui (t.1, b.l. 19-21, 89, 90), jis už juos sumokėjo 105,48 ir 52,74 EUR bei 351,74 EUR (t.1, b.l. 22, 23). Atsakovas UAR „Renginių centrui“ 2016-09-08 pateikė prašymą dėl 351,74 EUR grąžinimo už neįvykusį festivalį Karklėje (t.1, b.l. 91).

28Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba savo 2017-03-02 nutarimu „Dėl G. T. prašymo“ (t.1, b.l. 93-98) nurodė, kad pateiktas apgyvendinimo bilietas patvirtina, jog sudaryta sutartis yra kvalifikuotina kaip vartojimo sutartis. Tarnyba nustatė, kad vartotojas iš anksto sumokėjo ieškovei, platinusiai bilietus į renginį. UAB „Tiketa“ pateiktoje bilietų platinimo paslaugų teikimo sutartyje nėra išlygos, kad ši sutartis sudaroma trečiojo asmens (vartotojo) naudai, dėl ko nėra pagrindo konstatuoti, kad yra atsiradusi UAB „Renginių centras“ sutartinė atsakomybė vartotojui. Taip pat darytina išvada, kad UAB „Tiketa“ ir UAB „Renginių centras“ tarpusavio sutartiniai santykiai neturi įtakos tarp vartotojo ir UAB „Tiketa“ sudarytai bilietų pirkimo sutarčiai. Biliete nenurodytas apgyvendinimo paslaugos teikėjas. Ši informacija laikytina esmine priimant sprendimą sudaryti sandorį ar ne. Nurodė, kad šiuo atveju už pinigų grąžinimą tenka ieškovei.

29Nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikytina teisė.

30Byloje kilo ginčas dėl to, kas turi grąžinti pinigus vartotojams už neįvykusį renginį – renginio organizatorius ar bilietų platintojas. Tarp šių dviejų subjektų buvo 2008-09-09 sudaryta bilietų platinimo paslaugų teikimo sutartis (t.1, b.l. 38-42-55). Ši sutartis reglamentavo teisinius santykius, atsirandančius tarp paslaugos teikėjo ir bilietų platintojo. Ji taip pat pasisakė ir dėl vartotojo teisių, tame tarpe ir dėl teisės grąžinti įsigytus bilietus.

31Paslaugos teikėjo ir vartotojo teises reglamentuoja CK 6.2281 straipsnis. Šio straipsnio 1 dalis nustato, kad vartojimo sutartimi verslininkas įsipareigoja [...]suteikti vartotojui paslaugas, o vartotojas įsipareigoja jas priimti ir sumokėti kainą.

32Ištyrus faktines bylos aplinkybes, nustatyta, kad ieškovė yra tarpininkė tarp vartotojo ir paslaugos teikėjo. Jos funkcijos yra parduoti bilietus, o grąžinant bilietus – atsiskaityti su vartotojais.

33Kadangi ieškovė nėra vartojimo sutarties subjektas, todėl jos santykiai su vartotojais turėtų būti aiškinami per jos ir paslaugos teikėjo sutartinius santykius.

34Bilietų platinimo sutartis, sudaryta tarp ieškovės ir renginio organizatoriaus nustatė, kad ieškovė už parduotus bilietus su renginio organizatoriumi atsiskaito kas savaitę. Ieškovė įrodė, kad ji už bilietus, parduotus į festivalį „Karklė Live Music Beach – 2016“ atsiskaitė su renginio organizatoriumi (išskyrus tą dalį lėšų, kurias areštavo antstolis).

35Bilietų platinimo sutartyje taip pat buvo numatyta, kad tuo atveju, kai bilietų platintojas turi grąžinti pinigus už neįvykusį renginį, renginio organizatorius bilietų platintojui turi pervesti atitinkamas pinigų sumas. Šiuo konkrečiu atveju renginio organizatorius bilietų platintojui pinigų, kuriuos jis turėtų grąžinti už neįvykusį renginį, nepervedė, nors viešai buvo išplatinęs informacija, kad planuojamas renginys neįvyks.

36Renginys neįvyko dėl renginio organizatoriaus kaltės. Tuo metu, kai buvo nuspręsta, kad renginys neįvyks ir apie tai pranešta viešai, bilietų platintojas jau buvo praktiškai pilnai atsiskaitęs su renginio organizatoriumi už parduotus bilietus. Kadangi renginio organizatoriui buvo žinoma, jog planuotas renginys neįvyks, kad jis gavo pinigus už renginį, kuris neįvyks, vadovaudamasis bilietų platinimo ir paslaugų teikimo sutarties nuostatomis, turėjo grąžinti bilietų platintojai pinigus tam, kad ši galėtų atsiskaityti su vartotojais taip pat sumokėti bilietų platintojai komisinį mokestį už bilietų sugrąžinimą.

37Renginio organizatorius nesiėmė veiksmų, numatytų 2008-09-09 bilietų platinimo ir paslaugų teikimo sutartyje, kad galėtų sugrąžinti pinigus už išplatintus bilietus, todėl laikytina, kad jis neįvykdė sutartinės prievolės laiku atsiskaityti.

38CK 6.38 straipsnio 1 dalis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais.

39Dėl to teismas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2017-03-02 nutarimą vertina ne vartojimo sutarties taikymo aspektu, o kaip prievolinius teisinius santykius, atsiradusius tarp paslaugų teikėjo – renginio organizatoriaus, vartotojo ir jų tarpininko – bilietų platintojo.

40Kadangi renginio organizatorius laikytinas kaltu, kad neįvyko renginys (jis jį organizuodamas turėjo numatyti visas sąlygas, kad renginys įvyktų), už neįvykusį renginį jis nepagrįstai praturtėjo, todėl būtent iš jo turėtų būti išieškomos visos vartotojų patirtos bilietų įsigijimo išlaidos. Dėl to tenkinamas ieškovo ieškinys, nustatant, kad ieškovė nėra atsakinga dėl pinigų už bilietus į neįvykusį renginį grąžinimą.

41Atsakovui buvo žinoma kas yra renginio organizatorius, nes tai jis nurodė savo vartotojo prašymuose, todėl jo motyvai, kad biliete nebuvo nuorodos apie tai, kas yra renginio organizatorius yra ieškovo kaltė ir atsakomybė už informacijos apie renginį suteikimą yra nepagrįstas. Galiausiai informacijos pateikimas ar nepateikimas apie renginį šiuo konkrečiu atveju neturi reikšmės dėl to, kad renginys neįvyko ir kad dėl to reikia grąžinti pinigus už parduotus bilietus. Pinigus privalo grąžinti tas subjektas, dėl kurio kaltės renginys neįvyko.

42Bylinėjimosi išlaidos ir jų paskirstymas.

43CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Kadangi ieškinys buvo patenkintas visiškai, todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 20,00 EUR žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

44Taip pat iš atsakovo valstybei priteistina 12,82 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 straipsnis).

45Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270 straipsniais,

Nutarė

46Ieškinį patenkinti.

47Pripažinti, kad ieškovė UAB „Tiketa“, juridinio asmens kodas 300037717 nėra atsakinga už pinigų už bilietus į neįvykusį renginį – festivalį „Karklė Live Music Beach – 2016“ grąžinimą atsakovui G. T., a.k. ( - ).

48Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė, sekretoriaujant... 2. dalyvaujant ieškovės UAB „Tiketa“, juridinio asmens kodas 300037717... 3. nedalyvaujant atsakovui G. T., a.k. ( - ) bei trečiojo asmens UAB „Renginių... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Ieškovė savo ieškiniu (t.1, b.l. 3-7), patikslintu ieškiniu (t.1, b.l.... 6. Mano, kad ieškovė neturi grąžinti atsakovui pinigų už neįvykusį... 7. Tarp ieškovės ir renginio organizatoriaus UAB „Renginių centras“... 8. Ieškovė 2016-08-09 gavo renginio organizatoriaus pranešimą, kad renginys... 9. Renginio organizatorius bilietų grąžinimo akcijos neinicijavo.... 10. Į nurodytąjį renginį buvo parduoti 8 456 bilietai, už kuriuos buvo... 11. Ieškovė 2016-02-17 gavo atsakovo raštą dėl pinigų grąžinimo už G. V.... 12. Vartotojų teisių apsaugos tarnyba, neatsižvelgdama į faktines aplinkybes,... 13. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko. Iš jo gautas atsiliepimas į ieškinį... 14. Savo prašymą atsakovas grindžia ir sutarties, sudarytos tarp ieškovės ir... 15. Trečiasis asmuo UAB „Renginių centras“ atsiliepimo į ieškinį... 16. Išvadą teikiančios institucijos – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos... 17. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 18. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės.... 19. Tarp ieškovės ir UAB „Renginių centras“ 2008-09-09 buvo sudaryta... 20. Ieškovė nurodė, kad už parduotus bilietus į festivalį „Karklė Live... 21. Skelbime apie renginio atšaukimą (t.1, b.l. 67-68) nurodoma, kad dėl... 22. Biliete į renginį (t. 1, b.l. 78) nurodoma, kad renginio organizatorius yra... 23. Ieškovė pripažino, kad atsakovas už jos platinamus bilietus į Karklės... 24. Neįvykus festivaliui „Karklė Live Music Beach – 2016“, atsakovas... 25. Tarnyba savo 2017-02-17 rašte (t.1, b.l. 85-86) nurodė analogišką ginčo... 26. Atsakovas, prašydamas tarnybos išspręsti ginčą dėl pinigų už parduotus... 27. Atsakovui į festivalį Karklėje buvo parduoti trys bilietai bei vienas... 28. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba savo 2017-03-02 nutarimu... 29. Nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikytina teisė.... 30. Byloje kilo ginčas dėl to, kas turi grąžinti pinigus vartotojams už... 31. Paslaugos teikėjo ir vartotojo teises reglamentuoja CK 6.2281 straipsnis. Šio... 32. Ištyrus faktines bylos aplinkybes, nustatyta, kad ieškovė yra tarpininkė... 33. Kadangi ieškovė nėra vartojimo sutarties subjektas, todėl jos santykiai su... 34. Bilietų platinimo sutartis, sudaryta tarp ieškovės ir renginio... 35. Bilietų platinimo sutartyje taip pat buvo numatyta, kad tuo atveju, kai... 36. Renginys neįvyko dėl renginio organizatoriaus kaltės. Tuo metu, kai buvo... 37. Renginio organizatorius nesiėmė veiksmų, numatytų 2008-09-09 bilietų... 38. CK 6.38 straipsnio 1 dalis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos... 39. Dėl to teismas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2017-03-02... 40. Kadangi renginio organizatorius laikytinas kaltu, kad neįvyko renginys (jis... 41. Atsakovui buvo žinoma kas yra renginio organizatorius, nes tai jis nurodė... 42. Bylinėjimosi išlaidos ir jų paskirstymas.... 43. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 44. Taip pat iš atsakovo valstybei priteistina 12,82 EUR išlaidų, susijusių su... 45. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270 straipsniais,... 46. Ieškinį patenkinti.... 47. Pripažinti, kad ieškovė UAB „Tiketa“, juridinio asmens kodas 300037717... 48. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...