Byla N-575-236-06
Dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2005 m. liepos 1 d. nutarties A.L. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Ričardo Piličiausko (pranešėjas) ir Algirdo Taminsko rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo A.L. prašymą atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2005 m. liepos 1 d. nutarties A.L. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija n u s t a t ė:

3Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato Viešosios policijos Eismo priežiūros poskyrio 2005 m. gegužės 24 d. nutarimu A.L. už ATPK 124 str. 2 d. numatyto teisės pažeidimo padarymą paskirta 100 Lt bauda ir pagal ATPK 1302 str. „Pastabą“ pažeidimas įvertintas 1 balu; už ATPK 130 str. numatyto teisės pažeidimo padarymą skirtas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas 48 mėnesiams. Nutarime nurodyta, kad šios nuobaudos subendrintos nuobaudų apėmimo būdu ir galutinai paskirta administracinė nuobauda – teisės vairuoti transporto priemones atėmimas 48 mėnesiams.

4Administracinėn atsakomybėn patrauktas A.L. kreipėsi į administracinį teismą prašydamas panaikinti Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato Viešosios policijos Eismo priežiūros poskyrio 2005 m. gegužės 24 d. nutarimą ir administracinę bylą nutraukti.

5Kauno apygardos administracinis teismas 2005 m. liepos 1 d. nutartimi nutarė skundo netenkinti, Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato Viešosios policijos Eismo priežiūros poskyrio 2005 m. gegužės 24 d. nutarimą, kuriuo A.L. paskirta administracinė nuobauda – teisės vairuoti transporto priemones atėmimas 48 mėnesiams ir pažeidimas įvertintas 1 balu, palikti nepakeistą.

6Administracinėn atsakomybėn patrauktas A.L. 2005 m. spalio 17 (pagal pašto spaudą) padavė apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2005 m. liepos 1 d. nutarties bei prašymą atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą. Prašyme dėl termino atnaujinimo nurodo, kad jis laikotarpyje nuo 2005-06-07 iki 2005-09-27 buvo išvykęs į užsienį, kaip bendros Danijos - Lietuvos įmonės „Danlit Interprise“ atstovas. Paaiškina, kad jis turėjo skubiai išvykti ir neturėjo galimybės apie tai informuoti teismo. Teigia, kad teismo pranešimo apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jis negavo, nes buvo išvykęs, todėl bylos nagrinėjime nedalyvavo. Apie priimtą teismo sprendimą sužinojo tik kai grįžęs pradėjo domėtis byla – teismo nutartį pasiėmė teisme 2005-10-07.

7Teisėjų kolegija k o n s t a t u o j a:

8Prašymas atnaujinti terminą netenkinamas, apeliacinį skundą priimti atsisakoma.

9Administracinių bylų teisenos įstatymo 128 straipsnyje nustatyta, kad apygardų administracinių teismų nutarimai ir nutartys, priimti nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per dešimt dienų nuo nutarimo (nutarties) paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Administracinėn atsakomybėn patrauktas A.L. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2005 m. liepos 1 d. nutarties padavė 2005 m. spalio 17 d. (pagal pašto spaudą ant voko), todėl įstatymo numatytą nutarties apskundimo terminą apeliantas praleido daugiau kaip tris mėnesius.

10Apelianto prašymu terminas apeliaciniam skundui paduoti gali būti atnaujintas, jei teismas pripažįsta, kad jis yra praleistas dėl svarbių priežasčių (ABTĮ 127 str. 2 d., 122 str. 5 d., 34 str.). ABTĮ 34 str. 2 d. nustato, jog prašyme atnaujinti terminą pareiškėjas turi nurodyti termino praleidimo priežastis ir pateikti praleidimo priežastis patvirtinančius įrodymus.

11Nagrinėjamu atveju, pareiškėjas teigdamas, kad jis laikotarpyje nuo 2005-06-07 iki 2005-09-27 buvo išvykęs į užsienį, tai patvirtinančių įrodymų nepateikė. Be to, net ir tokiu atveju nėra pagrindo vertinti, kad pareiškėjas savo procesinėmis teisėmis naudojosi pakankamai rūpestingai, o terminą praleido ne dėl nuo jo valios priklausančių priežasčių. Pažymėtina, kad bylos nagrinėjimas apygardos administraciniame teisme buvo inicijuotas pagal jo paties skundą. Išvykdamas į užsienį ilgam laikui, pareiškėjas apie tai neinformavo teismo, nepranešė apie pasikeitusį savo adresą (ABTĮ 77 str. 1 d.), neprašė bylos nagrinėjimo atidėti, nors jam turėjo būti žinoma apie įstatymo nustatytus trumpus administracinės bylos nagrinėjimo teisme terminus.

12Taip pat byloje yra nustatyta, kad skundžiamos teismo nutarties nuorašas pareiškėjui jo skunde nurodytu adresu buvo išsiųstas paštu 2005 m. liepos 1 d. (b.l. 21). Todėl A.L. argumentai, kad su skundžiama teismo nutartimi jis susipažino tik kai pats atvyko į teismą, yra nepagrįsti. Vėliausiai apie teismo priimtą sprendimą jam turėjo būti žinoma iškarto po to, kai jis grįžo iš užsienio – pareiškėjo teigimu 2005 m rugsėjo 27 d. Be to, iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas teismo nutartį teisme pasiėmė 2005 m. spalio 6 d. (b.l. 1), o ne 2005 m. spalio 7 d., kaip nurodo prašyme dėl termino atnaujinimo.

13Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teisėjų kolegija vertina, kad pareiškėjas kreiptis į apeliacinės instancijos teismą delsė nepateisinamai ilgai. Objektyvių priežasčių, kliudžiusių skundą paduoti laiku byloje nenustatyta, todėl praleistas terminas neatnaujinamas.

14Kadangi teisė paduoti apeliacinį skundą tinkamai nerealizuota, apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsniu, 148 straipsniu ir 134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

16A.L. prašymo atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2005 m. liepos 1 d. nutarties netenkinti.

17Apeliacinį skundą atsisakyti priimti ir grąžinti jį skundą padavusiam asmeniui.

18Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai