Byla 2-544-531/2013
Dėl žalos atlyginimo, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo, -

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Valdas Ciesiūnas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo ERGO Insurance SE Lietuvos filialo ieškinį atsakovei J. M. dėl žalos atlyginimo, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo, -

Nustatė

4Visagino miesto apylinkės teisme priimtas ieškovo ERGO Insurance SE Lietuvos filialo ieškinys dėl 1973,00 Lt žalos atlyginimo, 5 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovės J. M.. Atsakovei nepateikus atsiliepimo ar kito paruošiamojo procesinio dokumento, prašo priimti sprendimą už akių.

5Atsakovei J. M. procesiniai dokumentai įteikti 2013 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos CPK 123 str. numatyta tvarka. Atsakovė nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį, byla nesidomėjo, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

6Ieškinys tenkintinas.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas (Lietuvos Respublikos CPK 285 str.).

8Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas. Atsakovės padarytos žalos įsiskolinimas ieškovui yra patvirtinta byloje esančiais dokumentais.

92012 m. gegužės 2 d. buvo aplietos vandeniu patalpos (butas), priklausančios draudėjai I. N., esančios adresu ( - ). Šios patalpos buvo apdraustos ERGO Insurance SE Lietuvos filiale (ankstesnis pavadinimas UADB „ERGO Lietuva“) 2012 m. balandžio 12 d. gyventojų turto draudimo sutartimi Nr. 300-0079808. Dėl turto sugadinimo I. N. buvo padaryta 2073,00 Lt dydžio žala, kurios 1973,00 Lt dydį draudėjai, 2012 m. rugpjūčio 6 d. išmokėdamas draudimo išmoką, atlygino ieškovas ERGO Insurance SE Lietuvos filialas. 2012 m. gegužės 7 d. avarijos (užliejimo) priežasties nustatymo aktu Nr. 39-18 nustatyta, kad patalpos užlietos dėl buto Nr. 15, esančio vienu aukštu aukščiau, netvarkingos santechninės įrangos. Šios avarijos kaltininkas yra buto Nr. 15 savininkas. Buto, esančio ( - ), savininkė 2012 m. gegužės 15 d. nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis yra atsakovė J. M..

10Lietuvos Respublikos CK 6.263 str. 2 d. numatyta, kad žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo.

11Lietuvos Respublikos CK 6.266 str. 1 d. nustato, kad žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), o 2 d. nustato, kad pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų savininkas (valdytojas) yra asmuo, viešame registre nurodytas kaip jų savininkas (valdytojas).

12Išmokėjęs draudimo išmoką ieškovas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.1015 str. 1 d. nuostatomis įgijo atgręžtinio reikalavimo teisę į atsakingą už žalą asmenį. Žalą padariusio asmens kaltė preziumuojama, žalą padariusiu asmeniu laikomas asmuo, iš kurio valdomo buto liejosi vanduo, t.y. iš aukščiau esančių patalpų adresu ( - ). Šių patalpų savininkė yra atsakovė J. M.. Ieškovas kreipėsi į atsakovę su pretenzija dėl žalos atlyginimo regreso tvarka, reikalaudamas sumokėti ieškovo nukentėjusiai I. N. išmokėtą draudimo išmoką (1973,00 Lt). Atsakovė ieškovui padarytų nuostolių neatlygino iki pat ieškinio pateikimo teismui dienos ir yra skolinga ieškovui 1973,00 Lt.

13Kadangi ieškovas atlygino I. N. turtui padarytą žalą, jis įgijo teisę reikalauti žalos atlyginimo iš tą žalą padariusio asmens, t.y. iš atsakovės J. M.. Ieškovo reikalavimas priteisti 1973,60 Lt žalos atlyginimo yra pagrįstas ir tenkintinas.

14Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. yra nustatyta, jog skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas (Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d.) už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovo reikalavimas priteisti 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (1973,00 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2013 m. balandžio 15 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

15Ieškinį tenkinant iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovui (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d.) ir pašto išlaidos į valstybės pajamas. Ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos: 72,00 Lt žyminio mokesčio, 3,00 Lt už nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, 2,90 Lt už Gyventojų registro tarnybos pažymą yra pagrįstos leidžiamais rašytiniais įrodymais, todėl jos priteistinos ieškovo naudai. Pašto išlaidos byloje sudaro 8,53 Lt sumą, t.y. mažiau nei 10,00 Lt, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 96 str. 6 d. ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, šios išlaidos nepriteistinos.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d.; 285 – 287 str.,

Nutarė

17Ieškinį tenkinti.

18Priteisti iš atsakovės J. M., a.k. ( - ) 1973,00 Lt (vieną tūkstantį devynis šimtus septyniasdešimt tris Lt 00 ct) žalos atlyginimo, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą 1973,00 Lt sumą nuo bylos iškėlimo 2013 m. balandžio 15 d. teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 72,00 Lt (septyniasdešimt du Lt 00 ct) žyminio mokesčio ieškovo ERGO Insurance SE Lietuvos filialo, į.k. 302912288, naudai.

19Atsakovė J. M. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Visagino miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas, pareiškimo surašymo data, duomenys apie žyminio mokesčio sumokėjimą.

20Ieškovas ERGO Insurance SE Lietuvos filialas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai