Byla II-251-422/2009
Dėl administracinės nuobaudos pakeitimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Janina Vitunskienė, sekretoriaujant Rasai Tamašiūtei, dalyvaujant skundą padavusiam asmeniui V. R. , Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento atstovui Irenijui Kaluškevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal V. R. skundą dėl administracinės nuobaudos pakeitimo ir

Nustatė

2Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūno 2009 02 12 nutarimu Nr. AM 014500 V. R. paskirta administracinė nuobauda – keturiolikai mėnesių atimta teisė medžioti bei konfiskuotas pažeidimo padarymo įrankis - medžioklinis šautuvas Tilka T3RH 30-06 HUN, Nr. 414896 su optiniu taikikliu BENTLEY 4-12x56 ir dirželis už administracinio teisės pažeidimo, numatyto LR ATPK 85 str. 4 d., padarymą.

3V. R. administracinė nuobauda paskirta už tai, kad 2008 02 10 20.00 val. medžiodamas „Dovinės“ medžiotojų klubo medžioklės ploto vienete, Buktos miške, ties Nevestavo km., Liudvinavo sen., Marijampolės apskr., uždraustu laiku sumedžiojo vaikingą keturių metų amžiaus šerno patelę.

4V. R. skunde ir teismo posėdžio metu prašo pakeisti 2009 02 12 nutarimą, grąžinant jam konfiskuotą ginklą su optiniu taikikliu.

5Paaiškino, jog dėl pažeidimo nuoširdžiai gailisi, prisipažįsta jį padaręs, pažeidimą padarė netyčia, nes jam taikantis į greta nušautos šerno patelės buvusį pirmametį šerną, paslydo ranka. Šeimos finansinė padėtis sunki, vienintelės šeimos mėnesinės pajamos yra 1132 Lt, kurias sudaro V. R. ir jo žmonos gaunamos pensijos. Konfiskuotam ginklui įsigyti taupė penkerius metus, ginklas kainavo 4200 Lt. Medžioklinio ginklo konfiskavimas neigiamai įtakotų pareiškėjo šeimos turtinę padėtį, kadangi su ginklu sumedžiodavo žvėrienos, o tai šiek tiek palengvindavo šeimos materialinę padėtį. Konfiskavus ginklą, prarastų galimybę medžioti bei už ginklą sumokėtus pinigus. Pardavęs ginklą galėtų dalinai kompensuoti patirtus nuostolius. Kito ginklo neturi, žalą gamtai atlygino. Medžioja daugiau nei dvidešimt metų, anksčiau už medžioklės taisyklių pažeidimus nėra baustas.

6Nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusios institucijos atstovas dėl nutarimo pakeitimo palieka spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad V. R. padarė administracinį teisės pažeidimą, nuobauda paskirta laikantis LR ATPK nustatytos nuobaudų skyrimo tvarkos.

7Skundas netenkintinas.

8Administracinis teisės pažeidimas įrodytas administracinio teisės pažeidimo protokolu, medžioklės lapu, medžioklės vadovo S. V. ir medžiotojo A. P. paaiškinimais, Marijampolės apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patikrinimo aktu – išvada, patikrinimo aktu, žalos, padarytos laisvėje gyvenančiai laukinei gyvūnijai ar jos buveinėms, paskaičiavimu, ginklo paėmimo saugojimui aktu ir šerno patelės kūno utilizavimo važtaraščiu, kurie remiantis LR ATPK 256 str. pripažintini tinkamais įrodymais, patvirtinančiais administracinio teisės pažeidimo padarymą ir administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens kaltę. V. R. pažeidimo neginčija, jo veika kvalifikuota teisingai pagal LR ATPK 85 str. 4 d.

9V. R. kelia LR ATPK 301 str. taikymo klausimą.

10Pareiškėjo padarytas pažeidimas nėra tyčinis, tačiau pažeidimu sukeltos sunkios pasekmės - nušauta vaikinga daugiau nei keturių metų šerno patelė, padaryta didelė žala gamtai, kuri įvertinta 1911 Lt (b.l. 24).

11V. R. kaltę lengvinančios aplinkybės yra tai, kad dėl padaryto pažeidimo jis nuoširdžiai gailisi bei savo noru atlygino padarytus nuostolius ( LR ATPK 31 str. 1 ir 2 p. ).

12Pagal LR ATPK 301 straipsnio nuostatas, mažesnės nuobaudos nei sankcijoje numatyta minimali ar švelnesnės nuobaudos nei numatyta sankcijoje skyrimas arba administracinės nuobaudos neskyrimas yra sietini tik su tam tikrų išskirtinių aplinkybių, kurios gali būti vertinamos pažeidėjo naudai kaip ypatingai švelninančios jo atsakomybę, konstatavimu.

13Nagrinėjamoje byloje pareiškėjo argumentas, kad netekus šaunamojo ginklo, pablogės šeimos finansinė padėtis, negali būti pripažinta išskirtine aplinkybe, galinčia sąlygoti pažeidimo padarymo įrankio konfiskavimo netaikymą. Daugiau išskirtinių aplinkybių, dėl kurių būtų galima švelninti pareiškėjo atsakomybę byloje nenustatyta.

14Įvertinus aptartas aplinkybes ir bylos įrodymų visetą, laikytina, kad V. R. paskirta nuobauda adekvati jo padarytam pažeidimui (LR ATPK 20 str.), įstatymo reikalavimai ir nuobaudos skyrimo tvarka nepažeista, todėl taikyti LR ATPK 301 nuostatas pareiškėjo nurodytais motyvais pagrindo nėra.

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėja

Nutarė

16Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūno 2009 02 12 nutarimą Nr. AM 014500, kuriuo iš V. R. atimta teisė medžioti keturiolikai mėnesių ir konfiskuotas pažeidimo padarymo įrankis - medžioklinis šautuvas Tilka T3RH 30-06 HUN, Nr. 414896 su optiniu taikikliu BENTLEY 4-12x56 ir dirželis, už administracinio teisės pažeidimo, numatyto LR ATPK 85 str. 4 d. padarymą, palikti nepakeistą ir skundo nepatenkinti.

17Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai ar per šį Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai