Byla N2-882-786/2009

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija Ragauskienė, sekretoriaujant Nijolei Kriauzienei, dalyvaujant ieškovo Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Laimai Zukienei, nedalyvaujant atsakovei R. J., dalyvaujant trečiojo asmens Aulelių vaikų globos namų atstovei Ingai Lackuvienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei R. J., trečiajam asmeniui Aulelių vaikų globos namams dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, nuolatinės globos nustatymo ir išlaikymo priteisimo ir,

Nustatė

2ieškovo atstovė nurodė , jog atsakovė R. J. nevykdo motinos pareigos visiškai nesirūpina ir neaugina savo nepilnamečio sūnaus D. J., gim. ( - )Atsakovė gyvena asocialų gyvenimą, visiškai nusišalinusi nuo vaiko auklėjimo, auginimo. Atsakovė yra visiškai nusišalinusi nuo motinos pareigų. Atsakovės sūnus buvo paimtas iš motinos 2008 m. lapkričio 14 d. vaikas buvo rastas tarp girtaujančių asmenų. Vaikas šiuo metu auga Aulelių vaikų globos namuose. Atsakovės sūnui tėvystė nenustatyta. Šiuo metu atsakovės buvimo vietos nustatyti nepavyksta. Apie jos buvimo vietą nežino ir jos giminaičiai. Kadangi padėtis nesikeičia, todėl prašo ieškinį tenkinti ir neterminuotai apriboti atsakovės R. J. valdžią jos vaikui, priteisti išlaikymą vaikui, nustatyti nuolatinę globą ir nuolatiniu vaiko globėju paskirti Aulelių vaikų globos namus..

3Sutinkamai su civilinio proceso kodekso reikalavimais ieškinys su visais jo priedas buvo išsiųstas atsakovei, tačiau dokumentai grįžo neįteikti. Atsižvelgiant į tai teismas 2009 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi, tenkindamas ieškovo prašymą,

Nutarė

4procesinius dokumentus atsakovei įteikti viešo paskelbimo būdu. Iš ieškovo pateikto 2009 m. rugsėjo 18 d. laikraščio “Šilelis” numerio ir 2009 m. rugsėjo 14 d. dienraščio “Lietuvos žinios” numerio matyti, jog atsakovei buvo pranešta apie bylą, skelbimuose taip pat nurodyta, kad atsakovė per 14 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos, privalo pateikti teismui motyvuotą ir pagrįstą atsiliepimą į ieškinį ir atvykti į teismo posėdį. Tačiau atsakovė per nurodytą terminą atsiliepimo nepateikė ir į teismo posėdį neatvyko.

5Trečiojo asmens Aulelių vaikų globos namų atstovė Inga Lackuvienė prašė ieškinį tenkinti ir nurodė, jog atsakovės sūnus augų jų globos namuose. Vaikas buvo atvežtas iš Vilniaus laikinųjų vaikų globos namų „Gilė“ 2008 m. lapkričio 25 d. Motina jo nelanko

6Ieškinys tenkintinas.

7Bylos medžiaga , ieškovo atstovės , trečiojo asmens paaiškinimais nustatyta, kad atsakovė R. J., būdama nepilnamečio vaiko D. J. motina, vengia atlikti savo pareigą auklėti nepilnametį sūnų, visai nesirūpina jo auklėjimu, priežiūra. Atsakovės šeima buvo stebina nuo 2001 metų, kai atsakovė R. J., išėjo iš namų ir paliko sūnų menamam vaiko tėvui. Atsakovė R. J. neturi pastovios gyvenamos vietos, neteikia sūnui išlaikymo. 2008 m. lapkričio 14 d. vaikas buvo paimtas iš atsakovės, nes buvo rastas tarp girtaujančių asmenų, kur vaikui buvo nesaugu, ir apgyvendintas Vilniaus vaikų globos namuose „Gilė“. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-11-25 įsakymu Nr. AĮ-713 buvo nustatyta D. J. laikinoji globa ir jo globėju paskirti Aulelių vaikų globos namai. kurie sutinka toliau rūpintis nepilnamečiu vaiku.

8Teismas, išnagrinėjęs visus byloje surinktus įrodymus, konstatuoja, jog atsakovė yra kalta. LR CK 3.180 straipsnyje yra išvardintos sąlygos, kai ribojama tėvų valdžia. Sąrašas baigtinis ir jos yra tada, kai tėvas ar motina : 1) vengia atlikti savo pareigas vaikams; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaikais; 4 ) daro žalingą vaikams įtaką amoraliu elgesiu; 5 ) nesirūpina vaikais. Teismas nenustatė, jog atsakovė piktnaudžiauja motinos valdžia, ar žiauriai elgiasi su vaiku. Tačiau visiškai pasitvirtino sąlygos, jog atsakovė vengia atlikti savo pareigą vaikui ir visiškai juo nesirūpina, girtauja ir daro žalingą įtaką. Teismas konstatuoja, jog atsakovė dėl visiško aplaidumo, abejingumo savo pareigoms, nesirūpina vaiku. Ji turėjo visas sąlygas tai daryti, tačiau ji ir toliau gyvena palaidą gyvenimo būdą, keičia draugus, nedirba, visiškai nesistengia pasitaisyti. Todėl apribotina jos valdžia vaikui – D. J..

9Teismas mano, jog atsakovei R. J. valdžia jos nepilnamečiui vaikui apribotina neterminuotai. Tokios išvados teismas prieina išklausęs ieškovo atstovės, trečiojo asmens bei išnagrinėjęs visus byloje esančius rašytinius įrodymus. Atsakovė jau metus visiškai nesirūpina vaiku, neteikia jokio išlaikymo . Teismas nesurinko duomenų, jog artimiausiu laiku padėtis gali pasikeisti.

10LR CK 3. 165 str. numato, jog tėvai privalo vykdyti savo pareigą auklėti savo vaikus ir yra atsakingi už savo vaikų auklėjimą ir vystymą, privalo rūpintis savo vaikų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu .

11LR CK 3.256 str. nustato, jog nuolatinė globa( rūpyba) nustatoma be tėvų likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą ir jų priežiūra , auklėjimas, teisių bei teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas pavedamas kitai šeimai. Kadangi atsakovei R. J. teismo sprendimu neterminuotai apribojama valdžia jos vaikui, o vaiko tėvas nenustatytas, tai jam nustatytina nuolatinė globa. (LR CK 3.251 str.) Jo nuolatiniu globėju skirtini Aulelių vaikų globos namai. Kitų asmenų, norinčių būti nepilnamečio vaiko globėju, nenustatyta.

12LR CK 3.192 str. nuostatomis tėvai privalo išlaikyti savo vaikus. Kaip nustatyta atsakovė nesirūpina vaiku ir materialiai jo neremia. Todėl iš atsakovės priteistinas išlaikymas nepilnamečiui vaikui.

13Sutinkamai su LR CPK 96 str. reikalavimais iš atsakovės R. J. į valstybės biudžetą išieškotas žyminis mokestis, nuo kurio sumokėjimo ieškovas atleistas pagal įstatymą, žyminis mokestis už išlaikymo priteisimą ir teismo turėtos pašto išlaidos.

14Teismas, vadovaudamasis CPK 259str.,260str.,268str, n u s p r e n d ė :

15Ieškinį patenkinti .

16Neterminuotai apriboti R. J., a.k. ( - ) valdžią jos nepilnamečiui vaikui – sūnui D. J., gimusiam ( - )

17Nepilnamečiui D. J. nustatyti nuolatinę globą. Jo globėju paskirti Aulelių vaikų globos namus. Nepilnamečio D. J. gyvenamąją vietą nustatyti Aulelių vaikų globos namuose .

18Priteisti nuo 2009 m. liepos 8 d. iš atsakovės R. J. jos nepilnamečiui vaikui D. J., gimusiam ( - ), išlaikymą kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 130 Lt (1 MGL) kas mėnesį, iki jo pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

19Priteisti iš atsakovės R. J. į valstybės biudžetą 174,80 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt keturis litus, 80 ct) žyminio mokesčio ir 9,30 Lt (devynis litus 30 ct) teismo turėtų pašto išlaidų. (sąskaita LT 24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660 )

20Sprendimas per 30 d. gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Anykščių rajono apylinkės teismą .

Proceso dalyviai
1. Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija... 2. ieškovo atstovė nurodė , jog atsakovė R. J. nevykdo motinos pareigos... 3. Sutinkamai su civilinio proceso kodekso reikalavimais ieškinys su visais jo... 4. procesinius dokumentus atsakovei įteikti viešo paskelbimo būdu. Iš ieškovo... 5. Trečiojo asmens Aulelių vaikų globos namų atstovė Inga Lackuvienė prašė... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Bylos medžiaga , ieškovo atstovės , trečiojo asmens paaiškinimais... 8. Teismas, išnagrinėjęs visus byloje surinktus įrodymus, konstatuoja, jog... 9. Teismas mano, jog atsakovei R. J. valdžia jos nepilnamečiui vaikui apribotina... 10. LR CK 3. 165 str. numato, jog tėvai privalo vykdyti savo pareigą auklėti... 11. LR CK 3.256 str. nustato, jog nuolatinė globa( rūpyba) nustatoma be tėvų... 12. LR CK 3.192 str. nuostatomis tėvai privalo išlaikyti savo vaikus. Kaip... 13. Sutinkamai su LR CPK 96 str. reikalavimais iš atsakovės R. J. į valstybės... 14. Teismas, vadovaudamasis CPK 259str.,260str.,268str, n u s p r e n d ė :... 15. Ieškinį patenkinti .... 16. Neterminuotai apriboti R. J., a.k. ( - ) valdžią jos nepilnamečiui vaikui... 17. Nepilnamečiui D. J. nustatyti nuolatinę globą. Jo globėju paskirti Aulelių... 18. Priteisti nuo 2009 m. liepos 8 d. iš atsakovės R. J. jos nepilnamečiui... 19. Priteisti iš atsakovės R. J. į valstybės biudžetą 174,80 Lt (vieną... 20. Sprendimas per 30 d. gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui...