Byla e2-1202-1101/2020
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laura Matusevičiūtė,

2sekretoriaujant Dovilei Čekuolienei,

3dalyvaujant ieškovės atstovui advokato padėjėjui Mantui Baigiui,

4atsakovo atstovei advokatei Agatai Staševskajai,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Mano būsto sauga“ ieškinį atsakovui E. K. dėl skolos priteisimo.

6Teismas

Nustatė

71.

8ieškovė UAB ,,Mano būsto sauga“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo E. K. 2 283,87 Eur skolą, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

92.

10Ieškinyje nurodyta, kad ieškovė yra saugos paslaugas teikianti įmonė, atsakovui saugos paslaugas teikia pagal 2012 m. spalio 1 d. saugos paslaugų sutartį name, esančiame adresu ( - ). Atsakovas už suteiktas paslaugas neatsiskaitė ir už laikotarpį nuo 2015 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. balandžio 30 d. liko skolingas ieškovei 2 283,87 Eur. Pagal sutartį atsakovas įsipareigojo už suteiktas paslaugas atsiskaityti už kiekvieną einamąjį mėnesį iki einamojo mėnesio 15 dienos, tačiau iki šiol neatsiskaitė.

113.

12Atsakovas atsiliepime į ieškinį su juo nesutiko ir prašė atmesti. Nurodė, kad ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas, nes skola už neva suteiktas paslaugas atsakovui paskaičiuota už objektus, kurie atsakovui niekada nepriklausė. Be to, ieškovės pateiktoje sutartyje paslaugos teikėja nurodyta ne ieškovė, o visai kita įmonė – UAB ,,Mano sauga“. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti skolą už laikotarpį nuo 2015 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. balandžio 30 d., tačiau prie ieškinio nėra pateiktos nė vienos PVM sąskaitos faktūros, išrašytos už šį laikotarpį. Prie ieškinio pateikta tik vienintelė sąskaita už suteiktas paslaugas, t. y. 2019 m. balandžio mėn., kurioje nurodyta, kad mokėtina to mėnesio suma yra 52,29 Eur, tuo tarpu skola už vienerių metų paslaugas sudaro net 2 283,87 Eur. Nors ieškinyje ieškovė nurodo, kad teikė ir iki šiol teikia paslaugas name, esančiame adresu ( - ), tačiau 2019 m. balandžio mėn. sąskaitoje nurodyti visiškai kiti objektai: ( - ); pobūvių salė, esanti ( - ), ir objektas, esantis ( - ). Atsakovo teigimu, jis 2011 m. spalio 17 d. sudarė saugos paslaugų sutartį su UAB ,,Trikampis žiedas“ dėl atsakovo gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), saugos. Atsakovui niekada nebuvo pranešta apie saugos įmonės pasikeitimą ir/ar klientų perleidimą, todėl ilgą laiką jis pagrįstai galvojo, kad paslaugas jam teikia UAB ,,Trikampis žiedas“. 2016 m. balandžio mėn. pradžioje atsakovas saugos paslaugų apskritai atsisakė, ką patvirtina ir aplinkybė, kad ieškovė skolą ieškinyje skaičiuoja iki 2016 m. balandžio 30 d., o 2018 m. namą adresu ( - ), atsakovas pardavė. Todėl nesuprantama, kokiu pagrindu atsakovui išrašyta sąskaita už 2019 m. balandžio mėn. suteiktas paslaugas. Iki 2016 m. balandžio 30 d. atsakovas buvo visiškai atsiskaitęs už objektui, esančiam ( - ), suteiktas saugos paslaugas. Ieškovės sąskaitoje nurodyti kiti objektai atsakovui niekada nepriklausė. Be kita ko, jeigu atsakovas nuo 2015 m. nemoka už teikiamas saugos paslaugas, kyla pagrįstas klausimas kodėl nemokiam klientui paslaugos yra teikiamos nepertraukiamai ketvirtus metus, nestabdant ir/ar nenutraukiant paslaugų teikimo. Toks ieškovės ieškinys yra piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis.

134.

14Dublike ieškovė palaiko ieškinio reikalavimus ir prašo ieškinį patenkinti. Prie ieškinio pateikta saugos sutartis su priedais; ant kiekvieno dokumento pasirašė atsakovas. Sutartyje yra nurodyti atsakovo adresas, kontaktinis telefono numeris. Be to, prie ieškinio pateikta pavyzdinė sąskaita, siųsta atsakovui pagal sutartį, bei ieškovės laiškas, siųstas atsakovui dėl situacijos išaiškinimo. Akivaizdu, kad paslaugos buvo teiktos atsakovui. Visa skolos susidarymo eiga matosi su ieškiniu pateiktoje skolų valdymo ataskaitoje, kurioje datalizuotos suteiktos paslaugos ir priskaitymai. Atsakovas už suteiktas paslaugas iki šiol nėra atsiskaitęs.

155.

16Triplike atsakovas prašo ieškovės ieškinį atmesti kaip nepagrįstą; už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ieškovui skirti maksimalią baudą pagal CPK 95 straipsnio nuostatas, priteisti iš ieškovės atsakovei visas jos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad dublike ieškovė nepateikė nė vieno atsakymo į atsakovo atsiliepime keltus klausimus. Nėra aišku, kas ieškovės dublike nurodomą skolų valdymo ataskaitą sudarė, kada ir kokių dokumentų pagrindu, todėl tokia ataskaita nesant priminių dokumentų, t. y. sąskaitų ir buhalterinių dokumentų, negali būti laikoma tinkamu įrodymų byloje.

176.

18Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas prašė ieškinį tenkinti, taip pat paaiškino, kad ieškinyje padaryta rašymo apsirikimo klaida; įsiskolinimas susidaręs ne iki 2016 m. balandžio 30 d., o iki 2019 m. balandžio 4 d. Nurodė, kad ieškovę ir atsakovą siejo rašytinė saugos sutartis dėl objektų, esančių ( - ), ir ( - ). Ginčo, kad paslaugos buvo suteiktos tinkamai, byloje nėra. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad saugos paslaugų teikimo sutartį nutraukė 2015 m., nors pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę, įrodyti šią aplinkybę turi atsakovas. Teismo posėdžio metu liudytoja apklausta atsakovo sutuoktinė taip pat nepagrindė, kad sutartis buvo nutraukta 2015 m., juo labiau, kad pagal kasacinio teismo praktiką liudytojų, susietų artimais santykiais su bylos šalimi, parodymai vertintini kritiškai. Byloje nėra nė vieno objektyvaus rašytinio įrodymo dėl sutarties nutraukimo fakto. Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad ginčo laikotarpiu bylos šalis sutartiniai įsipareigojimai saistė, todėl pareiga atsiskaityti už tinkamai suteiktas paslaugas atsakovui neabejotinai kyla. Be to, ieškovė byloje yra pateikusi netgi ataskaitas, kuriose fiksuojami signalai, susiję su saugomais objektais. Jeigu saugos paslaugos nebūtų teikiamos, jokie signalai nebūtų fiksuojami. Kokie signalai fiksuojami ataskaitose, yra ieškovės prerogatyva. Juo labiau, kad ieškovė per visą laikotarpį nėra gavusi iš atsakovo pretenzijų dėl netinkamai suteiktų paslaugų. Sutarties sudarymui nebūtina, kad atsakovui priklausytų nuosavybės teise ginčo objektai. Negali susidaryti tokia teisinė situacija, kad už suteiktas paslaugas pagal rašytinę šalių sudarytą sutartį atsakovui nekiltų pareiga atsiskaityti. Atsakovas taip pat nepateikė įrodymų dėl saugomo objekto – pirties, esančios ( - ), šalių sutartyje įvardytos kaip pobūvių salė. Atsakovo argumentai, kad pirtis įrengta asmeninėms reikmėms, todėl nebuvo poreikio jos saugoti saugos įmonei, yra tik atsakovo deklaratyvūs teiginiai. Pagal tokią logiką nebuvo poreikio saugoti ir asmeninėms reikmėms įrengto atsakovo namo, esančio ( - ). Nepriklausomai nuo objekto paskirties, šalys turi teisę susitarti dėl bet kokios paskirties objekto saugos paslaugų teikimo. Atsakovo pateikta jo mamos sudaryta saugos paslaugų sutartis yra dėl objekto ( - ), tuo tarpu šioje byloje ginčas dėl ( - ). Akivaizdu, kad šalis saisto sutartiniai įsipareigojimai, paslaugos buvo suteiktos tinkamai, todėl ieškinys turėtų būti tenkinamas visiškai.

197.

20Teismo posėdžio metu atsakovas ir jo atstovė prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovė visiškai neįrodė ieškinio, proceso metu nebuvo aktyvi. Vienintelė aplinkybė, kurią ieškovė šioje byloje įrodė, yra ta, kad 2011 m. spalio 17 d. atsakovas sudarė saugos sutartį su UAB ,,Trikampis žiedas“, kurio pagrindu susitarė, kad bus saugomi du objektai: atsakovo gyvenamasis namas adresu ( - ) ir pobūvio salė, priklausanti atsakovo mamai H. K., esanti ( - ). Pačios ieškovės neaktyvus elgesys apsunkino atsakovo galimybės įrodyti tam tikras aplinkybes, t. y., kad jis 2015-2016 m. buvo nuvykęs į ieškovės buveinę ir raštiškai atsisakė paslaugų namui, esančiam ( - ), teikimo. Įrodymų visuma patvirtina, kad atsakovas byloje sakė tiesą, kad iki 2015 m. buvo saugomi du objektai, tačiau 2015 m. jo mamai sudarius sutartį dėl pobūvio salės, atsakovas vis tiek gaudavo sąskaitas, į kurias buvo įtrauktas ir mamos objektas, taip pat ir ( - ) esantis objektas, dėl ko atsakovas apskritai atsisakė paslaugų. Paslaugų nutraukimo faktą patvirtina netiesioginiai įrodymai, paties atsakovo paaiškinimai, liudytoja apklaustos atsakovo sutuoktinės parodymai ir ieškovės pateikta ataskaita Nr. 1, iš kurios matyti, kad nuo 2016 m. rugpjūčio mėn. atsakovas visiškai nesinaudoja saugos paslaugomis. Ieškovė daug metų nesikreipė dėl apmokėjimo, neteikė sąskaitų. Adresu ( - ) nėra registruota jokios pobūvio salės, tokiu adresu yra registruota pirtis asmeninėms reikmėms, jos niekada nebuvo būtinybės saugoti, iš tiesų buvo saugoma atsakovo mamai priklausanti pobūvių salė, esanti adresu ( - ). Ieškovės pateikta ataskaita Nr. 2 patvirtina, kad paslaugos nurodytam objektui teikiamos iki šiol. Ieškovė į bylą yra pateikusi tik vieną sąskaitą, nėra jokio kito buhalterinio dokumento, iš kurio matytųsi, už kokius objektus ir už kokį laikotarpį susidariusi skola. Per penkerius metus atsakovui nebuvo siųsti jokie pranešimai dėl skolos išieškojimo, net nelogiška, kad ieškovė, kaip verslo subjektas, per penkerius metus nesiėmė skolos išieškojimo veiksmų ir teikė paslaugas. Saugos sutartis sudaroma tik su savininku arba asmeniu, kuris teisėtai valdo tam tikrą objektą. Objektas, esantis ( - ), atsirado jau po UAB ,,Trikampis žiedas“ teisių perleidimo ieškovei, tikėtina, kad šis objektas, kuris priklausė V. K., buvo per klaidą priskirtas atsakovui E. K..

21Teismas

konstatuoja:

22Ieškinys tenkintinas.

238.

24Šioje byloje ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 2 283,87 Eur dydžio įsiskolinimą už laikotarpiu nuo 2015 m. balandžio mėn. iki 2019 m. kovo mėn. teiktas saugos paslaugas šiems objektams: gyvenamajam namui, esančiam ( - ); pobūvių salei, esančiai ( - ); ir objektui, esančiam ( - ). Ieškinys grindžiamas su atsakovu 2011 m. spalio 17 d. sudaryta saugos paslaugų sutartimi ir vėlesniais jos papildymais (protokolais), ataskaitomis apie minėtiems objektams teikiamas paslaugas bei ginčo laikotarpiu atsakovui išrašytomis sąskaitomis bendrai 2 283,87 Eur sumai.

259.

26Atsakovas neginčija, kad sąskaitų, iš kurių kildinami ieškinio reikalavimai, nėra apmokėjęs. Atsakovo nesutikimas su pareikštu ieškiniu grindžiamas tuo, jog atsakovas 2011 m. spalio 17 d. sudarytą saugos paslaugų sutartį dėl gyvenamojo namo, esančio ( - ), apsaugos nutraukė 2015 m. pavasarį; pobūvių salės adresu ( - ), nėra, iš tiesų buvo saugoma atsakovo mamai priklausanti pobūvių salė, esanti adresu ( - ), dėl kurios atsakovo mama nuo 2015 m. liepos mėn. yra sudariusi sutartį su saugos tarnyba savo vardu, o objektas, esantis ( - ), atsakovui niekada nepriklausė, dėl jo saugos sutartis tarp šalių nebuvo sudaryta.

2710.

28Bylos duomenys patvirtina, kad 2011 m. spalio 17 d. tarp UAB ,,Trikampis žiedas“ (kurios teises ir pareigas perėmė ieškovė) ir atsakovo sudaryta saugos paslaugų sutartis Nr. ( - ) dėl namo, esančio ( - ), saugos (sutarties 2 ir 7.1 punktai). Ieškovės paaiškinimais, sutarties vykdymo metu šios gatvės pavadinimas buvo pakeistas į ( - ). Šių aplinkybių atsakovas neginčija. Iš byloje esančio 2011 m. gruodžio 22 d. protokolo prie 2011 m. spalio 17 d. saugos paslaugų sutarties Nr. ( - ) matyti, kad pakeisti saugomi objektai, nurodyti saugos paslaugų sutarties 2 ir 7.1 punktuose, papildomai įtraukiant ir pobūvių salę, esančią ( - ), kaip saugomą objektą. Byloje taip pat pateiktas 2013 m. balandžio 29 d. protokolas prie 2012 m. spalio 1 d. saugos sutarties Nr. ( - ), pasirašytas atsakovo, kuriame nurodyta, kad ieškovė saugo šiuos objektus: namą, esantį ( - ); pobūvių salę, esančią ( - ), ir namą, esantį ( - ).

2911.

30Taigi dėl visų objektų, už kuriems teiktas saugos paslaugas ieškovė pareiškė reikalavimą šioje byloje, yra sudaryti rašytiniai šalių susitarimai. Atsakovo teiginį, kad jis susitarimo dėl objekto, esančio ( - ), apsaugos su ieškove nebuvo sudaręs, paneigia pirmiau nurodytas atsakovo pasirašytas 2013 m. balandžio 29 d. protokolas. Teisės aktai nenumato reikalavimo pasirašyti kiekvieno sutarties (susitarimo) lapo. Todėl atsakovo akcentuojama aplinkybė, kad jis pasirašė tik antrą (paskutinį) šio protokolo lapą, nepaneigia fakto, kad tarp šalių buvo sudarytas rašytinis susitarimas dėl objekto, esančio ( - ), apsaugos. Minėtas susitarimas, pasirašytas atsakovo, nėra nuginčytas, todėl sukuria jo šalims teises ir pareigas (CPK 6.189 straipsnio 1 dalis). Atsakovo pareiga atsiskaityti su ieškove kyla sutarties pagrindu; tas faktas, kad atsakovui nuosavybės teise nepriklauso joks objektas, esantis ( - ), nepaneigia atsakovo sutartinės pareigos atsiskaityti už suteiktas paslaugas pagal šalių sudarytą susitarimą.

3112.

32Ieškovė į bylą pateikė sąskaitas, išrašytas atsakovui ginčo laikotarpiu (nuo 2015 m. balandžio 30 d. iki 2019 m. kovo 31 d.). Šiose sąskaitose yra įtraukti visi trys objektai, įskaitant ir objektą, esantį ( - ). Iš byloje pateiktos skolų valdymo ataskaitos matyti, kad atsakovas 2015 m. balandžio mėn. sumokėjo ieškovei 639,30 Eur įsiskolinimą, kurį sudaro ir įmokos už objektą, esantį ( - ) (2015 m. balandžio 30 d. sąskaita). Faktas, kad atsakovas iš dalies atsiskaitė už objektui, esančiam ( - ), teiktas saugos paslaugas, papildomai patvirtina, kad šalys buvo susitarę dėl šio objekto saugos (CPK 185 straipsnis).

3313.

34Į bylą ieškovės pateiktas 2019 m. kovo 15 d. raštas dėl sutarties nutraukimo patvirtina, kad su atsakovu vienašališkai nutrauktos saugos paslaugų sutartys nuo 2019 m. balandžio 30 d. Atsakovas, teigdamas, kad sutartis dėl namo, esančio ( - ), buvo nutraukta 2015 m., jokių tai patvirtinančių įrodymų nepateikė (CPK 12, 178 straipsniai). Neigiamos pasekmės, susijusios su tuo, kad, atsakovo teigimu, jis neišsaugojo dokumentų apie saugos paslaugų nutraukimą 2015 m., tenka pačiam atsakovui. Šiuo atveju į bylą pateiktas įrodymas, kad saugos paslaugų sutartis dėl visų objektų nutraukta 2019 m. balandžio 30 d.; priešingų įrodymų byloje nėra. Atsižvelgiant į tai, atmestinas kaip neįrodytas atsakovo argumentas dėl saugos paslaugų sutarties nutraukimo 2015 metais.

3514.

36Kaip minėta, šalys 2011 m. gruodžio 22 d. protokolu susitarė dėl objekto, sutartyje ir sąskaitose įvardyto pobūvių salė, esanti ( - ) (( - )), saugos. Ieškovės kartu su 2020 m. sausio 6 d. rašytiniais paaiškinimais į bylą pateiktos ataskaitos patvirtina, kad saugos paslaugos buvo teikiamos šiam objektui. Kaip minėta, atsakovas nepateikė įrodymų, kad sudarytas susitarimas dėl šio objekto saugos būtų nutrauktas anksčiau nei 2019 m. balandžio 30 d. Bylos duomenimis, atsakovo mama H. K. su ieškove yra sudariusi susitarimą dėl pobūvių salės, esančios kitu adresu (( - )) apsaugos, todėl byloje pateikti įrodymai apie ieškovės ir H. K. sutartį, nepaneigia atsakovo pareigos atsiskaityti pagal šalių sudarytus susitarimus.

3715.

38Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, yra privaloma ir turi būti vykdoma (CK 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnis). Vadovaujantis CK 6.716 straipsnio 1 dalimi, paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Ieškovės išrašytų sąskaitų apmokėjimo terminai yra suėję, byloje nėra ginčo, kad atsakovas nėra jų apmokėjęs.

3916.

40Esant nurodytoms aplinkybėms ieškovės reikalavimas dėl 2 283,87 Eur įsiskolinimo priteisimo laikytinas pagrįstu, todėl tenkintinas.

4117.

42Tenkinus ieškinį ir esant ieškovės prašymui, iš atsakovo ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą (2 283,87 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. rugpjūčio 12 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

4318.

44Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovo priteistinos patirtos bylinėjimosi išlaidos , kurias sudaro 51 Eur dydžio žyminis mokestis, 0,84 Eur už Gyventojų registro išrašą ir 1 130,85 Eur už teisines paslaugas; iš viso – 1 182,69 Eur bylinėjimosi išlaidų.

45Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270-271 straipsniais,

Nutarė

46ieškinį tenkinti.

47Priteisti iš atsakovo E. K., asmens kodas ( - ) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Mano Būsto Sauga“, juridinio asmens kodas 304415025, 2 283,87 Eur (du tūkstančius du šimtus aštuoniasdešimt tris eurus ir 87 ct) skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (2 283,87 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. rugpjūčio 16 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1 182,69 Eur (vieną tūkstantį vieną šimtą aštuoniasdešimt du eurus ir 69 ct) bylinėjimosi išlaidų.

48Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laura Matusevičiūtė,... 2. sekretoriaujant Dovilei Čekuolienei,... 3. dalyvaujant ieškovės atstovui advokato padėjėjui Mantui Baigiui,... 4. atsakovo atstovei advokatei Agatai Staševskajai,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas... 7. 1.... 8. ieškovė UAB ,,Mano būsto sauga“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 9. 2.... 10. Ieškinyje nurodyta, kad ieškovė yra saugos paslaugas teikianti įmonė,... 11. 3.... 12. Atsakovas atsiliepime į ieškinį su juo nesutiko ir prašė atmesti. Nurodė,... 13. 4.... 14. Dublike ieškovė palaiko ieškinio reikalavimus ir prašo ieškinį... 15. 5.... 16. Triplike atsakovas prašo ieškovės ieškinį atmesti kaip nepagrįstą; už... 17. 6.... 18. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas prašė ieškinį tenkinti, taip pat... 19. 7.... 20. Teismo posėdžio metu atsakovas ir jo atstovė prašė ieškinį atmesti.... 21. Teismas... 22. Ieškinys tenkintinas. ... 23. 8.... 24. Šioje byloje ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 2 283,87 Eur dydžio... 25. 9.... 26. Atsakovas neginčija, kad sąskaitų, iš kurių kildinami ieškinio... 27. 10.... 28. Bylos duomenys patvirtina, kad 2011 m. spalio 17 d. tarp UAB ,,Trikampis... 29. 11.... 30. Taigi dėl visų objektų, už kuriems teiktas saugos paslaugas ieškovė... 31. 12.... 32. Ieškovė į bylą pateikė sąskaitas, išrašytas atsakovui ginčo... 33. 13.... 34. Į bylą ieškovės pateiktas 2019 m. kovo 15 d. raštas dėl sutarties... 35. 14.... 36. Kaip minėta, šalys 2011 m. gruodžio 22 d. protokolu susitarė dėl objekto,... 37. 15.... 38. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią,... 39. 16.... 40. Esant nurodytoms aplinkybėms ieškovės reikalavimas dėl 2 283,87 Eur... 41. 17.... 42. Tenkinus ieškinį ir esant ieškovės prašymui, iš atsakovo ieškovei... 43. 18.... 44. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovo priteistinos... 45. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270-271... 46. ieškinį tenkinti.... 47. Priteisti iš atsakovo E. K., asmens kodas ( - ) ieškovei uždarajai akcinei... 48. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...