Byla 2S-657-510/2012

1Kauno apygardos teismo teisėjas Ramūnas Mitkus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Domus firma“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3890-584/2011 pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovams Kauno miesto savivaldybės administracijai, Kauno miesto savivaldybei, akcinei bendrovei „Autrolis“, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Kauno autobusai“, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, dėl statybos leidimo panaikinimo ir kt.,

2Apeliacinės instancijos teismo teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 2 d. nutartimi nutarė UAB „Domus firma“ pašalinti iš bylos. Teismas nurodė, kad UAB „Domus firma“ į procesą trečiuoju asmeniu įtraukta nepagrįstai, kadangi nagrinėjamoje byloje sprendžiamas administracinių aktų ir statybos darbų teisėtumo (t.y. atitikimo galiojantiems teisės aktams) klausimas, ginčas nėra susijęs su nuosavybės teisių atkūrimu, ginčo teritorija nėra priskirta laisvai neužstatytai žemei LR Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo prasme, žemės sklypas yra išnuomotas AB „Kauno autobusai“.

4Trečiasis asmuo UAB „Domus firma“ atskirajame skunde prašė panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – palikti UAB „Domus firma“ trečiuoju asmeniu. Trečiasis asmuo nurodė, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad Kauno miesto savivaldybės tarybos kolegija 2010-03-03 protokolo Nr. CP-4 9 nutartimi rekomendavo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui pradėti teritorijos prie statinių, esančių ( - ), detalųjį planavimą; 2010-05-18 Kauno miesto savivaldybės administracija raštu Nr. (A27V125)-2-2694 dėl sutikimo rengti teritorijos prie statinių, esančių ( - ), detalųjį planą kreipėsi į Kauno apskrities viršininko administraciją, prašydama leisti rengti teritorijos prie statinių, esančių ( - ), detalųjį planą; 2010-06-28 Kauno apskrities viršininko sutikimu dėl detaliojo plano rengimo Nr. 24-251-(16.24) buvo duotas sutikimas rengti žemės sklypo, esančio adresu ( - ), detalųjį planą. Nustačius laisvos neužstatytos žemės plotą, kartu paaiškėtų, kiek žemės galėtų būti sugrąžinta UAB „Domus firma“ kaip V. S. teisių perėmėjui. Nors ginčas nėra tiesiogiai susijęs su nuosavybės teisių atkūrimu, tačiau sprendimo šioje byloje priėmimas gali turėti reikšmės UAB „Domus firma“ teisėms ir pareigoms.

5Trečiasis asmuo UAB „Kauno autobusai“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašė palikti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutartį nepakeistą. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodoma, kad Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. spalio 25 d. nutartimi civilinę bylą Nr. 2-1042-429/2011 nutraukė, tarp šalių patvirtinus taikos sutartį. Teismo nutartimi patvirtintoje taikos sutartyje atsakovas Nacionalinės žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos įsipareigojo ginčijamą įsakymą dėl žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo panaikinti. Neteisingas ir klaidinantis yra pareiškėjo argumentas, kad ginčo žemės sklype esantys statiniai ir pastatai neužima viso žemės sklypo ploto. Šioje civilinėje byloje sprendžiamas klausimas dėl administracinių aktų ir statybos darbų teisėtumo, o ne dėl nuosavybės teisių atkūrimo.

6Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė UAB „Domus firma“ atskirąjį skundą atmesti ir palikti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutartį nepakeistą. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodoma, kad ginčo dalykas niekaip nėra susijęs su nuosavybės teisių atkūrimu, todėl galutinis teismo sprendimas nagrinėjamoje byloje įtakos nuosavybės teisių atkūrimo procesui turėti negali. Nei vienas iš pateiktų dokumentų nepatvirtina to fakto, kad ginčo žemės sklype šiai dienai yra laisvos neužstatytos žemės, į kurią galėtų būti atkuriamos nuosavybės teisės. Tai, jog nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl statinio statybos teisėtumo, kuris pastatytas toje dalyje žemės sklypo, kuri nepatenka į buvusios V. S. žemėvaldos ribas, negali turėti jokios įtakos UAB „Domus firma“ teisėms ir įstatymo saugomiems interesams.

7Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė UAB „Domus firma“ atskirąjį skundą atmesti ir palikti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutartį nepakeistą. Atsiliepime į atskirąjį skundą pakartoti atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstyti motyvai.

8Atskirasis skundas tenkintinas.

9Nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas trečiojo asmens UAB „Domus firma“ pašalinimo iš bylos klausimą išsprendė 2011 m. lapkričio 2 d. nutartimi teismo posėdyje, kuriame buvo išnagrinėta byla iš esmės ir atidėtas sprendimo priėmimas ir paskelbimas 2011 m. lapkričio 22 d. (t. 2, b. l. 159-160, teismo posėdžio protokolas, b. l. 167-175). Priėmęs skundžiamą 2011 m. lapkričio 2 d. nutartį, pirmosios instancijos teismas negalėjo išnagrinėti bylos iš esmės, nes 2011 m. lapkričio 2 d. nutartis galėjo būti apskųsta atskiruoju skundu (CPK 47 straipsnio 5 dalis). 2011 m. lapkričio 2 d. nutartis dėl trečiojo asmens UAB „Domus firma“ pašalinimo iš bylos nebuvo įsiteisėjusi, taigi klausimas dėl UAB „Domus firma“ procesinės padėties nebuvo galutinai išspręstas. Tokie teismo veiksmai nepagrįstai suvaržė UAB „Domus firma“ procesinės teisės. Atsižvelgiant į tai, kad Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 22 d. priėmė sprendimą, ir yra priimtas trečiojo asmens UAB „Domus firma“ apeliacinis skundas dėl šio sprendimo, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria trečiasis asmuo UAB „Domus firma“ pašalintas iš bylos, negali būti palikta galioti.

10Remiantis išdėstytais motyvais, atskirasis skundas tenkinamas, o Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutartis panaikinama (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336-337 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas,

Nutarė

12Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutartį panaikinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai