Byla 2-304-560/2010
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo bei atsakovo UAB „Vėtrūna“ priešieškinį ieškovui UAB „Contestus“ dėl pažymų ir tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto pripažinimo negaliojančiais

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainiaus Rinkevičius, rašytinio proceso tvarka susipažinęs su šalių prašymu patvirtinti tarp jų sudarytą taikos sutartį civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Contestus“ ieškinį atsakovui UAB „Vėtrūna“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo bei atsakovo UAB „Vėtrūna“ priešieškinį ieškovui UAB „Contestus“ dėl pažymų ir tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Contestus“ pateikė teismui ieškinį, prašydamas iš atsakovo UAB „Vėtrūna“ priteisti 100 000 Lt skolos, 3 640 Lt delspinigių, 15,21 procentų dydžio procesines metines palūkanas, 1 536 Lt sumokėto žyminio mokesčio ir 2 856 Lt patirtų bylinėjimosi išlaidų

3Atsakovas UAB „Vėtrūna“ pateikė priešieškinį ieškovui UAB „Contestus“, prašydamas pripažinti negaliojančiomis 2006-08-28 Pažymą Nr. 18 už 2006 m. rugpjūčio mėnesį apie atliktų darbų ir išlaidų vertę ir 2006-09-25 Pažymą Nr. 19 už 2006 m. rugsėjo mėnesį apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, taip pat pripažinti negaliojančiu 2009-01-08 Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą Nr. T4500-290 bei priteisti iš ieškovo atsakovo naudai atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Vilniaus apygardos teisme 2010-02-11 buvo gautas šalių prašymas rašytinio proceso tvarka patvirtinti tarp šalių sudarytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti.

5Prašymas tenkintinas.

6Tarp šalių sudaryta taikos sutartimi kitų asmenų teisės ir įstatymo saugomi interesai bei įstatymai nepažeidžiami, todėl teismas taikos sutartį tvirtina ir bylą nutraukia.

7Taikos sutartyje ieškovas ir atsakovas nurodė, kad civilinės bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 294 str., tai yra kad jos negali kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, tuo pačiu pagrindu ir dėl to paties dalyko, jiems yra žinomos.

8Ieškovui ir atsakovui grąžintina 75 procentai jo sumokėto žyminio mokesčio (CPK 87 str. 2d.).

9Vadovaudamasis LR CPK 87 str. 2 d., 293 str. 5 p., 294 str., teismas

Nutarė

10Patvirtinti taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovo UAB „Contestus” (juridinio asmens kodas 300087314, registruota buveinė Krokuvos g. 66/Linkmenų g. 5, Vilniuje, toliau – Ieškovas), ir atsakovo UAB „Vėtrūna“ (juridinio asmens kodas 180315137, registruota buveinė Telšių g. 2K, Rainių k., Telšių rajonas, toliau – Atsakovas), tokiomis sąlygomis:

  1. Atsakovas UAB „Vėtrūna“ įsipareigoja sumokėti Ieškovui UAB „Contestus” 70 000 Lt (septyniasdešimt tūkstančių litų) sumą per tris darbo dienas nuo teismo nutarties patvirtinti šią taikos sutartį įsiteisėjimo dienos.
  2. Šalys susitaria, kad mokėjimas pagal šią taikos sutartį bus atliekamas pavedimu į UAB „Contestus” banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB Swedbanke banke, banko kodas 73000, taikos sutartyje numatytais terminais.
  3. Šalys susitaria, jog Ieškovas išrašys Atsakovui kreditinę PVM sąskaitą-faktūrą 30 000 Lt (trisdešimčiai tūkstančių litų), įskaitant pridėtinės vertės mokestį (PVM).
  4. Pažeidęs šioje taikos sutartyje numatytus mokėjimo terminus, Atsakovas įsipareigoja mokėti Ieškovui 10 proc. (dešimt procentų) dydžio metines palūkanas nuo vėluojamos sumokėti sumos, skaičiuojamas nuo nutarties patvirtinti taikos sutartį įsiteisėjimo dienos iki visiško taikos sutarties įvykdymo.
  5. Šalys susitaria, kad pašto išlaidas valstybei, susijusias su teismo procesinių ir kitų dokumentų siuntimu, padengs Atsakovas.
  6. Šalys atsisako savo reikalavimų viena kitos atžvilgiu dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.
  7. Šalys susitaria, kad Atsakovui sumokėjus šioje taikos sutartyje nurodytą sumą, Atsakovo prašymu galės būti panaikintos byloje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės Atsakovo atžvilgiu.
  8. Kadangi šia sutartimi yra išsprendžiamas ginčas, šalys patvirtina, kad sumokėjus pagal šią taikos sutartį mokėtinas sumas šalys viena kitai pretenzijų, susijusių su ginču civilinėje byloje Nr. 2-304-560/2010, neturės.

11Grąžinti ieškovui UAB „Contestus” 75 procentus jo sumokėto žyminio mokesčio, t.y. 2 304 Lt (du tūkstančiai trys šimtai keturi litai).

12Grąžinti atsakovui UAB „Vėtrūna” 75 procentus jo sumokėto žyminio mokesčio, t.y. 294 Lt (du šimtai devyniasdešimt keturi litai).

13Išieškoti valstybei iš atsakovo UAB „Vėtrūna“ 20,75 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

14Civilinę bylą Nr. 2-304-560/10 nutraukti.

15Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai