Byla e2-1297-922/2015
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Janiulytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „S.IMPERIJA Creditor.lt“ ieškinį atsakovei M. J. dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovės M. J. 115,56 EUR skolos, 124,06 EUR palūkanų, 1,30 EUR delspinigių, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15,00 EUR žyminio mokesčio.

3Ieškovas prašo, jog, atsakovei nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento, būtų priimtas sprendimas už akių.

4Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka – viešai skelbiant specialiame internetiniame puslapyje, tačiau atsakovės atsiliepimai per vadovaujantis CPK 142 straipsniu teismo nustatytą keturiolikos dienų terminą teisme negautas.

5Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes daroma išvada, kad yra CPK 142 straipsnio 4 dalyje ir 285 straipsnio 1 dalyje numatytas pagrindas priimti sprendimą už akių. Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka tik formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Ieškovo pateikti dokumentai patvirtina, kad 2013-07-23 atsakovė su ieškovu sudarė kredito sutartį (toliau – Sutartis), kuria ieškovas įsipareigojo suteikti atsakovei kreditus, o atsakovas įsipareigojo kreditus grąžinti laiku. Ieškovas 2013-07-23 suteikė atsakovei 350 LT (101,36 EUR) kreditą, atsakovė turėjo grąžinti iki 2013-08-08 grąžinti 365 Lt (105,71 EUR). Atsakovė 2013-08-08 sumokėjo 16,00 Lt (4,63 EUR) ir pratęsė kredito grąžinimo terminą iki 2013-08-24, grąžintina suma 365,00 Lt (105,71 EUR). Atsakovė 2013-08-26 sumokėjo 18,15 Lt (5,26 EUR) ir pratęsė kredito grąžinimo terminą iki 2013-09-11, grąžintina suma 365,00 Lt (105,71 EUR). Atsakovė 2013-09-23 sumokėjo 16,00 Lt (28,90 EUR) ir pratęsė kredito grąžinimo terminą iki 2013-10-24, grąžintina suma 381,00 Lt (110,35 EUR). Remiantis Sutarties 9.2 punktu skolos administravimas 2013-11-19 perduotas skolų išieškojimo bendrovei, priskaičiuota 150,00 Lt (43,44 EUR) išieškojimo išlaidų. Atsakovė 2013-11-21 sumokėjo 150,00 Lt (43,44 EUR) išieškojimo išlaidų ir 18,15 Lt (5,26 EUR) bei pratęsė kredito grąžinimo terminą iki 2014-01-21, grąžintina suma 399,00 Lt (115,56 EUR). Suėjus kredito grąžinimo terminui, atsakovės skola buvo 115,56 EUR. Atsakovė laikotarpiu nuo 2014-01-21 iki 2015-06-26 mokėjimų neatliko. Vadovaujantis Sutarties 9.1 punktu, nuo nesumokėtos sumos pradėta skaičiuoti Sutarties 6 punkte numatytos dydžio palūkanos. Sutartyje numatyta fiksuota metinė palūkanų norma 87,15 %. Taigi už 514 dienų priskaičiuota 124,06 EUR palūkanų. Vadovaujantis Sutarties 9.3 punktu, pradėta skaičiuoti 0,05 % dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną, taigi už 180 uždelsto mokėjimo dienų priskaičiuota 1,30 EUR delspinigių. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų įvykdžiusi savo skolinius įsipareigojimus ieškovui.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Sutartines prievoles asmenys privalo vykdyti tinkamai ir laiku, o prievolės neįvykdęs ar ją netinkamai įvykdęs asmuo privalo atlyginti kitai sutarties šaliai jos patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas (CK 6.256 straipsnis, 6.872 straipsnis). Pagal CK 6.881 straipsnio 1 dalį kredito gavėjas privalo grąžinti gautą kreditą jo davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovė negrąžino kredito sutartu terminu, t.y. iki 2014-01-21, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 115,56 EUR negrąžinto kredito laikytinas pagrįstu ir įrodytu, taigi, tenkintinas.

9Be negrąžinto kredito, ieškovas prašo priteisti 124,06 EUR palūkanų. CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-06-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tokias palūkanas pagal įstatymą turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių. Palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t.y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją, tampa skolos dalimi. Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad sutartimi yra numatyta 87,15 % metinė palūkanų norma. Remiantis išdėstytu, ieškovo reikalavimas dėl 124,06 EUR palūkanų priteisimo tenkintinas.

10CK 6.71 str. 1 d. ir 6.258 str. 1 d. leidžia sutartyje susitarti, jog prievolės neįvykdžiusi arba ją netinkamai įvykdžiusi sutarties šalis privalo sumokėti kitai šaliai netesybas – baudą arba delspinigius. Ieškovo ir atsakovės sudarytos Sutarties 9.3 punkte susitarta dėl delspinigių, kurių dydis 0,05 % už kiekvieną pavėluotą dieną nuo nesumokėtos sumos. Atsakovas neįvykdė laiku piniginės prievolės, todėl ieškovės reikalavimas priteisti 1,30 EUR delspinigių už 180 dienų laikotarpį tenkintinas.

11CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

12Remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 82 straipsniu bei 93 straipsnio 1 dalimi iš atsakovės ieškovui priteistina 15,00 EUR žyminio mokesčio.

13Vadovaudamasis CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 93 str. 1 d., 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str. 1 d. ir 286 str. bei CK 6.37 str. 2 d., 6.38 str. 1 d., 6.210 str. 1 d., 6.258 str. 1 d. teismas

Nutarė

14ieškinį patenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovės M. J. (a.k. ( - )) 115,56 EUR (vieną šimtą penkiolika eurų 56 ct) skolos, 124,06 EUR (vieną šimtą dvidešimt keturis eurus 6 ct) palūkanų, 1,30 EUR (vieną eurą 30 ct) delspinigių, 5 % (penkis procentus) metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-06-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15,00 EUR (penkiolika eurų) žyminio mokesčio ieškovui UAB „S.IMPERIJA Creditor.lt“ (įm. k. 302458437).

16Išaiškinti atsakovui, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, kad atsakovas negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Akmenės rajono apylinkės teismui kartu su šiuo sprendimu siunčiamame pranešime nurodyto turinio prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per trisdešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo apskųsti jį Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodamas per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai