Byla 2S-413-357/2009
Dėl laikinuju apsaugos priemoniu taikymo

1Šiauliu apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkes Rasos Bartašienes, kolegijos teiseju: Danutes Burbulienes, Birutes Simonaitienes, teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo atsakovo uždarosios akcines bendroves „Baldu aleja“ atskiraji skunda del Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. gegužes 21 d. nutarties del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo.

2Teiseju kolegija, išnagrinejusi byla, n u s t a t e :

3Šiauliu miesto apylinkes teismas civilineje byloje pagal ieškovo AB „Kanapa“ ieškini atsakovui UAB „Baldu aleja“ del skolos priteisimo 2009 m. gegužes 21 d. nutartimi patenkino ieškovo prašyma del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo – areštavo ne didesnei kaip 5508,45 Lt sumai atsakovui UAB „Baldu aleja“ priklausancias pinigines lešas, leidžiant daryti išmokas, susijusias su darbo santykiais, bei vykdyti atsiskaitymus su ieškovu AB „Kanapa“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir Valstybine mokesciu inspekcija, ar atsakovo pinigines lešas, esancias pas treciuosius asmenis o ju nesant, areštavo atsakovo kilnojamaji ir nekilnojamaji turta, leidžiant juo naudotis, bet uždraudžiant ji perleisti kitiems asmenims. Teismas nurode, kad, atsižvelgiant i skolos suma ir praleista prievoles ivykdymo termina bei ieškovo nurodytas aplinkybes, yra pagrindo manyti, kad gali pasunketi sprendimo ivykdymas arba iš viso jo nebus galima ivykdyti, todel prašymas taikyti laikinasias apsaugos priemones tenkintinas.

4Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Baldu aleja“ prašo panaikinti Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. gegužes 21 d. nutarti ir ieškovo prašyma del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais.

5Ieškovas prašydamas ieškiniui užtikrinti taikyti laikinasias apsaugos priemones nenurode teismui visu svarbiu aplinkybiu, kurios yra reikšmingos prašymo tenkinimo pagristumui nustatyti. Šiauliu miesto apylinkes teismui yra iteiktas UAB „Baldu aleja“ ieškinys akcinei bendrovei „Kanapa“, kuriuo UAB „Baldu aleja“ prašo priteisti iš AB „Kanapa“ permoketa 22047,73 Lt nuomos mokesti. Be to, UAB „Baldu aleja“ dar prieš tai, 2009 m. gegužes 5 d. pranešimu, informavo AB „Kanapa“, kad iskaito UAB „Baldu aleja“ priklausanti moketi už 2008 m. gruodžio menesi nuomos mokesti už faktiškai naudotus 76 kv. m, kas sudaro 1900 Lt ir 18 procentu PVM, iš viso 2242 Lt, ir 915,07 Lt kitu mokesciu i UAB „Baldu aleja“ permoketa nuomos mokesti. Šios aplinkybes rodo, kad atsakovas nesumokejo ieškovui dalies nuomos mokescio tik todel, kad mano, jog ieškovas jam yra skolingas daug didesne suma, o ne todel, kad vengtu savo prievoliu vykdymo. Svarbi aplinkybe yra ir ta, kad tarp atsakovo ir ieškovo susikloste nuomos teisiniai santykiai jau nuo 2004 m. gruodžio 15 d., tai yra jau daugiau kaip 4 metai, ir atsakovas visa ta laika vykde savo prievoles ieškovui. Ieškovas, prašydamas taikyti laikinasias apsaugos priemones, nepateike jokiu faktu ar aplinkybiu, patvirtinanciu gresmes sprendimo ivykdymui egzistavimo fakta, o šiu priemoniu taikymo butinumas buvo grindžiamas tik tuo, kad atsakovas geruoju neatsiskaito. Taciau tai nera laikinuju apsaugos priemoniu taikymo kriterijus, tuo labiau, jog atsakovas nevengia vykdyti prievoles, o siekia atgauti permoketa nuomos mokesti. Atsižvelgiant i susiklosciusia faktine situacija, nepagristai yra iškeliami ieškovo interesai ir neteisingai suvaržomi atsakovo interesai.

6Atskirasis skundas netenkintinas.

7Laikinuju apsaugos priemoniu taikymas yra preliminari priemone, kuria siekiama kiek imanoma greiciau užkirsti kelia aplinkybems, galincioms pasunkinti ar padaryti negalimu busimo teismo sprendimo ivykdyma, o pagrindinis laikinuju apsaugos priemoniu taikymo kriterijus yra teismo abejone, jog nesiemus šiu priemoniu busimo teismo sprendimo (galimai palankaus ieškovui) ivykdymas gali pasunketi arba pasidaryti nebeimanomas (LR CPK 144 str. 1 d.). Teismas, taikydamas laikinasias apsaugos priemones, neprivalo tureti irodymu, jog ateityje neabejotinai atsiras gresme teismo sprendimui ivykdyti. Šiuo atveju pakanka isitikinti tuo, kad konkrecioje situacijoje egzistuoja tokio pobudžio gresmes atsiradimo tikimybe.

8Iš bylos medžiagos matyti, kad pirmosios instancijos teismas, spresdamas klausima del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo, vadovavosi byloje pateiktais irodymais. Ieškinyje nurodytos ir pateiktais dokumentais grindžiamos aplinkybes, jog ieškinio reikalavimu suma yra didele, atsakovas tinkamai neatsiskaite su ieškovu, atsiskaitymo terminai yra pradelsti, sudaro realu pagrinda konstatuoti tam tikra atsakovo vengima sumoketi ieškovui skola bei tuo paciu galima sprendimo neivykdyma ar jo ivykdymo pasunkejima. Šios aplinkybes leidžia teismui suabejoti galimo ieškovui palankaus sprendimo tinkamu ivykdymu, ir yra teisetas pagrindas taikyti laikinasias apsaugos priemones.

9Tuo tarpu teismas, nagrinedamas prašyma del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo, nesprendžia paties ieškinio pagristumo klausimo. Taigi pirmosios instancijos teismas neturejo teisinio pagrindo iš esmes tirti ir ivertinti aplinkybiu, susijusiu su atsakovo neatsiskaitymo priežastimis. Atskirajame skunde nurodytos aplinkybes, jog ieškovo reikalavimu neivykdyma salygojo ne atsakovo vengimas vykdyti tam tikra prievole, o tai, kad siekiama atgauti permoketa nuomos mokesti, sudaro ieškinio nagrinejimo dalyka, taciau nenagrinetinos sprendžiant laikinuju apsaugos priemoniu taikymo klausima.

10Be to, apeliantas nenurode jokiu aplinkybiu ir jas pagrindžianciu irodymu, jog del taikytu laikinuju apsaugos priemoniu atsakovas patyre tam tikru nuostoliu ar neteisetai buvo pažeisti jo interesai, todel nera pagrindo pripažinti, jog pirmosios instancijos teismo taikytomis laikinosiomis apsaugos priemonemis buvo pažeisti ekonomiškumo ir proporcingumo siekiamam tikslui principai (LR CPK 145 str. 2 d.).

11Kita vertus, pritaikius tam tikras laikinasias apsaugos priemones, atsakovui nera užkertamas kelias pasinaudoti Civilinio proceso kodekse numatytomis teisinemis priemonemis, igalinanciomis ginti pažeistas teises. Atsakovas, manydamas, jog teismo taikytos laikinosios apsaugos priemones pažeidžia ekonomiškumo, šaliu interesu pusiausvyros, proporcingumo principus, turi teise kreiptis i teisma LR CPK 146 straipsnyje nustatyta tvarka su pagristu prašymu del vienos laikinosios apsaugos priemones pakeitimo kita ar šios priemones panaikinimo. Savo ruožtu, atsakovas taip pat turi teise LR CPK 147 straipsnyje numatytais pagrindais kreiptis i teisma del nuostoliu, galimu del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo, atlyginimo užtikrinimo. Be to, LR CPK 147 straipsnio 3 dalyje numatytu atveju atsakovas turi reikalavimo teise del nuostoliu atlyginimo isiteisejus teismo sprendimui.

12Teiseju kolegijos nuomone, bylos duomenys sudaro pakankamas prielaidas konstatuoti teismo sprendimo ivykdymo pasunkejima ar negalimuma, del ko pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas taikyti laikinasias apsaugos priemones laikytinas pagristu ir teisetu. Atskirojo skundo motyvais nera pagrindo panaikinti Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. gegužes 21 d. nutarties.

13Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

14Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. gegužes 21 d. nutarti palikti nepakeista. Kolegijos pirmininke

15Rasa Bartašiene

Proceso dalyviai