Byla AS-858-922-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė) ir Irmanto Jarukaičio (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų V. J., V. J., V. J., G. J., G. E. J. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų V. J., V. J., V. J., G. J., G. E. J. skundą atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritoriniam padaliniui, UAB „Domo projektas“ (tretieji suinteresuoti asmenys – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, valstybės įmonė „Lietuvos paminklai“, Palangos kultūros centras, Palangos miesto savivaldybės administracija, valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas) dėl įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai V. J., V. J., V. J., G. J., G. E. J. (toliau – ir pareiškėjai) pateikė teismui patikslintą skundą (b. l. 30-36), prašydami: 1) taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir iki teismo sprendimo įsiteisėjimo laikinai sustabdyti 2011 m. liepos 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymą Nr. 16VĮ-(14.16.2.)-312 dėl žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), Palangos m. k.v., 0,8598 ha, esančio adresu ( - ), Palanga, teisinę registraciją, įpareigojant nutartį vykdyti skubiai; 2) panaikinti 2011 m. liepos 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos Palangos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjos įsakymą Nr. l6VĮ(14.16.2)-312 (toliau – ir Įsakymas); 3) pripažinti neteisėtu ir panaikinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – ir Departamentas) Klaipėdos teritorinio padalinio vedėjo 2011 m. liepos 19 d. padidinto žemės sklypo (0,8598 ha), esančio adresu ( - ), Palanga, suderinimą; 4) pripažinti negaliojančiu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Tarnyba, NŽT) Palangos teritorinio žemėtvarkos skyriaus suderinimą dėl žemės sklypo, esančio ( - ), Palanga, kurio pagrindu buvo patikslinti kadastriniai duomenys ir 2011 m. liepos 27 d. įregistruotas 8598 ha žemės sklypas; 5) pripažinti negaliojančiais UAB „Domo projektas” nekilnojamojo daikto kadastrinius matavimus, pagal kuriuos buvo suformuotas 0,8598 ha žemės sklypas, esantis adresu ( - ), Palanga.

5Pareiškėjai prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo grindė tuo, kad gali būti siekiama pakeisti galiojančius Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymus, kad būtų sumažinta Kurhauzo pastatui priskirta 1,05 ha teritorija ir prasidėtų naujos statybos.

6II.

7Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2011 m. lapkričio 3 d. nutartimi (b. l. 71-74) priėmė pareiškėjų V. J., V. J., V. J., G. J., G. E. J. skundą (patikslintą skundą), tačiau prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės – 2011 m. liepos 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymo Nr. 16VĮ-(14.16.2.)-312 dėl žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), Palangos m. k.v., 0,8598 ha, esančio adresu ( - ), Palanga, dėl teisinės registracijos laikino sustabdymo – netenkino.

8Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog iš ginčijamo Įsakymo matyti, kad juo pakeisti žemės sklypo, esančio adresu ( - ), Palanga, kadastro duomenys ir nustatytas žemės sklypo plotas 0,8598 ha. Teismas pabrėžė, jog nėra pagrindo daryti išvadą, kad nepritaikius pareiškėjų prašomos taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės pasunkėtų arba pasidarytų negalimas teismo sprendimo vykdymas. Jeigu pareiškėjų skundas dalyje dėl Įsakymo panaikinimo būtų tenkinamas, ginčijamas Įsakymas gali būti panaikintas ir nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės.

9III.

10Pareiškėjai V. J., V. J., V. J., G. J., G. E. J. atskiruoju skundu (b. l. 79-81) prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir priimti naują sprendimą – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo laikinai sustabdyti 2011 m. liepos 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymą Nr. 16VĮ-(14.16.2.)-312 dėl žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1834-4175, kadastrinis Nr. ( - ) Palangos m. k.v., 0,8598 ha, esančio adresu ( - ), Palanga, teisinės registracijos, įpareigojant nutartį vykdyti skubiai.

11Atskirajame skunde nurodoma, jog 2004 m. kovo 22 d. Klaipėdos apygardos administracinis teismas dalinai patenkino pareiškėjo grafo A. T. skundą ir įpareigojo Palangos miesto savivaldybės administraciją per 30 dienų suformuoti žemės sklypą ir patvirtinti žemės sklypo dydį, ribas ir apribojimus prie Kurhauzo pastato, esančio adresu Vytauto g. 45/Basanavičiaus g. 1, Palangoje. 2004 m. liepos 9 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2004 m. kovo 22 d. nutartį paliko nepakeistą. Pareiškėjai pažymi, jog Palangos miesto savivaldybės administracija nevykdo Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 22 d. nutarties administracinėje byloje Nr. I-772-583/2010, nors Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. liepos 25 d. nutartimi ją paliko galioti nepakeistą.

12Pareiškėjai pabrėžia, jog jie teismui pateikė įrodymus, kad Palangos miesto meras Š. V. „Palangos tilto” vyriausiajam redaktoriui atviravo, kad 2011 m. liepos 12 d. Palangoje vykstančiame išvažiuojamame Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Vyriausybė) posėdyje, pasinaudojant, jog šiuo metu yra galimai neteisėtai įregistruotas 0,5274 ha žemės sklypas prie Kurhauzo pastato, esančio adresu ( - ), Palangoje, prašys Vyriausybę, kad paveiktų Lietuvos Respublikos kultūros ministeriją (toliau – ir Kultūros ministerija) pakeisti galiojančius Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymus, kad būtų sumažinta Kurhauzo pastatui priskirta 1,05 ha teritorija ir jos vietoje prasidėtų naujos statybos.

13Atsakovas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 100-101) prašo netekinti pareiškėjų atskirojo skundo, pirmosios instancijos teismo nutartį palikti galioti nepakeistą. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodoma, jog pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą nutartį, pareiškėjai neargumentuoja, kaip, kodėl pažeidžiami jų teisėti interesai. Pažymi, jog pareiškėjai nuosavybės teise nevaldo jokių sklypų, besiribojančių su suformuotu žemės sklypu, esančiu ( - ), Palangoje.

14Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 102-108) prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, pareiškėjų atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodoma, jog pareiškėjų skundžiamas Įsakymas priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (toliau – ir NTKĮ) 9 straipsnio 4 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534, 94 punktu, Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343, pagal Palangos miesto savivaldybės užsakymu ir lėšomis UAB „Domo projektas” parengtą 0,8598 ha žemės sklypo, esančio ( - ), Palangoje, kadastrinių matavimų bylą bei žemės sklypo planą. Žemės sklypo kadastriniai matavimai atlikti pagal Palangos miesto centrinės dalies detalųjį planą, patvirtintą Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 32, sklypo planas suderintas su Departamento Klaipėdos teritoriniu padaliniu ir Tarnybos Palangos žemėtvarkos skyriumi. Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendiniai nėra nuginčyti, yra galiojantys ir privalomi. Be to, žemės sklypas su nustatytu plotu, nustatytomis naudojimo sąlygomis ir apribojimais yra įregistruotas valstybės įmonėje Registrų centras (toliau – ir VĮ Registrų centras). NTKĮ 3 straipsnio 4 dalis yra imperatyvi nuostata, kad nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nepakeisti arba nenuginčyti teisės aktų nustatyta tvarka. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (toliau – ir Žemės įstatymas) 8 straipsniu, Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1428, remiantis Tarnybos Palangos žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 16VĮ-(14.16.2)-320 „Dėl valstybinės žemės sklypo Vytauto g. 43, Palangoje, perdavimo neatlygintinai naudotis”, 2011 m. liepos 29 d. su Palangos miesto savivaldybe buvo sudaryta valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. 16SUN-6/26-PN.

15Trečiasis suinteresuotas asmuo Palangos miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 98-99) prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodoma, jog pareiškėjai galimai siekia vilkinti Kurhauzo atstatymo darbus, nes savivaldybė yra numačiusi 2012 metais pradėti savo dalies Kurhauzo atstatymą. Pareiškėjai atskirajame skunde mini didelius nuostolius, tačiau nenurodo, iš kur tie nuostoliai gali atsirasti.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV.

18Atskirasis skundas atmestinas.

19Byloje ginčas kilo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo 2011 m. liepos 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymo Nr. 16VĮ-(14.16.2.)-312 dėl žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), Palangos m. k.v., 0,8598 ha, esančio adresu ( - ), Palanga, dėl teisinės registracijos, laikino sustabdymo, įpareigojant nutartį vykdyti skubiai – taikymo. Teisėjų kolegija pažymi, jog pirmosios instancijos teismas 2011 m. lapkričio 3 d. nutartimi pareiškėjų prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo netenkino, todėl nagrinėjamoje byloje būtina įvertinti, ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsisakė taikyti pareiškėjų prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę.

20Teisėjų kolegija nurodo, jog pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti proceso dalyvių prašymu arba savo iniciatyva bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog jos netaikius teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą, iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 str.). Reikalavimo užtikrinimo priemonės turi būti taikomos tuo atveju, jei yra reali grėsmė, jog, netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, atsižvelgiant į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010).

21Teisėjų kolegija pabrėžia, jog iš ginčijamo Įsakymo turinio matyti, jog juo buvo pakeisti žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), Palanga, kadastro duomenys ir nustatytas žemės sklypo plotas 0,8598 ha, t. y. atlikus žemės sklypo kadastrinius matavimus plotas padidėjo 0,1804 ha, įsakyme buvo nurodyta nauja žemės sklypo vertė ir kiti duomenys (b. l. 69). Iš Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad žemės sklypo pakeisti duomenys po atlikti kadastrinių matavimų buvo įregistruoti 2011 m. liepos 27 d. (b. l. 9-10). Nagrinėjamoje byloje pareiškėjai prašo sustabdyti Įsakymo galiojimą ir šį prašymą grindžia tuo, jog, pasinaudojant tuo, kad šiuo metu yra galimai neteisėtai įregistruotas žemės sklypas prie Kurhauzo pastato, esančio adresu Vytauto g. 45, Palanga, gali būti prašoma Vyriausybės paveikti Kultūros ministeriją pakeisti galiojančius įstatymus, kad būtų sumažinta Kurhauzo pastatui priskirta 1,05 ha teritorija ir prasidėtų naujos statybos (b. l. 79-81).

22Teisėjų kolegija, išanalizavusi byloje esančius įrodymus, sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad remiantis bylos medžiaga nėra pagrindo daryti išvadą, jog, nepritaikius pareiškėjų prašomos taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės, pasunkėtų arba pasidarytų negalimas teismo sprendimo vykdymas. Pažymėtina, kad asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-277/2008). Šiuo atveju pareiškėjai nepateikė įrodymų ar argumentų, kurie pakankamai pagrįstų prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinumą, teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimą arba negalimumą. Byloje nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių, jog Kurhauzo pastatui priskirta teritorija bus sumažinta. Teismas, spręsdamas konkretų socialinį konfliktą, turi remtis tomis aplinkybėmis, kurios jau yra įvykusios, žinomos. Būtent šios faktinės aplinkybės ir lemia konkrečių teisės normų pritaikymą. Pareiškėjų teiginiai apie galima neteisėtą įtakos darymą ir galimybę, jog Kurkauzo teritorija bus sumažinta, yra nukreipti į ateitį, grindžiami prielaidomis, spėjimais, kurie negali būti pakankamu pagrindu prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymui (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis 2011 m. balandžio 1 d. administracinėje byloje Nr. AS63-269/2011). Be to, pažymėtina, jog reikalavimo užtikrinimo priemonė taikoma tais atvejais, kai priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą, iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas, o pareiškėjai byloje siekia ne būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo, o reikalauja, kad teismas prevenciškai imtųsi ginti teises ir apsaugotų nuo galimų būsimų teisių pažeidimų. Pabrėžtina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad prašymai taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, jeigu jie siejami su pareiškėjo teisės prevenciniu gynimu, siekiu apsaugoti pareiškėją nuo būsimų jo teisių pažeidimų, negali būti tenkinami ir atmestini. Skundo reikalavimo užtikrinimo procesinis institutas įgalinimų tenkinti tokio pobūdžio reikalavimus teismui nesuteikia (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinės bylos Nr. AS2-388/2005, Nr. AS525-242/2009, Nr. AS556-556/2010).

23Be to, pažymėtina, jog pareiškėjai atskirajame skunde iš esmės jokių konkrečių argumentų dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria atsisakyta taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, teisėtumo ir pagrįstumo nenurodė ir įrodymų, kodėl turėtų būti naikinama skundžiama teismo nutarties dalis, nepateikė.

24Teisėjų kolegija, atsižvelgusi bei įvertinusi pareiškėjų nurodytas aplinkybes dėl būtinybės užtikrinti reikalavimą, konstatuoja, kad negalima daryti išvados, jog byloje yra pagrindas taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, todėl pareiškėjų atskirasis skundas atmestinas ir pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria atsisakyta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, paliktina nepakeista.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

26pareiškėjų V. J., V. J., V. J., G. J., G. E. J. atskirąjį skundą atmesti.

27Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutarties dalį, kuria teismas atsisakė taikyti pareiškėjų prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, palikti nepakeistą.

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai V. J., V. J., 5. Pareiškėjai prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo... 6. II.... 7. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2011 m. lapkričio 3 d. nutartimi... 8. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog iš ginčijamo Įsakymo matyti,... 9. III.... 10. Pareiškėjai V. J., V. J., 11. Atskirajame skunde nurodoma, jog 2004 m. kovo 22 d. Klaipėdos apygardos... 12. Pareiškėjai pabrėžia, jog jie teismui pateikė įrodymus, kad Palangos... 13. Atsakovas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos... 14. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo Palangos miesto savivaldybės administracija... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV.... 18. Atskirasis skundas atmestinas.... 19. Byloje ginčas kilo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės – iki teismo... 20. Teisėjų kolegija nurodo, jog pagal Lietuvos Respublikos 21. Teisėjų kolegija pabrėžia, jog iš ginčijamo Įsakymo turinio matyti, jog... 22. Teisėjų kolegija, išanalizavusi byloje esančius įrodymus, sutinka su... 23. Be to, pažymėtina, jog pareiškėjai atskirajame skunde iš esmės jokių... 24. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi bei įvertinusi pareiškėjų nurodytas... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 26. pareiškėjų V. J., V. J., 27. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutarties... 28. Nutartis neskundžiama....