Byla A-575-1349-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė) ir Ričardo Piličiausko (pranešėjas), sekretoriaujant Ilonai Kovger, išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Vilniaus dailės akademijos apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 22 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vilniaus dailės akademijos skundą atsakovams viešosios įstaigos Registrų centro Kauno filialui ir viešajai įstaigai Registrų centrui, trečiajam suinteresuotajam asmeniui Vilniaus universitetui dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Vilniaus dailės akademija su skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti viešosios įstaigos Registrų centro 2009 m. gegužės 12 d. sprendimą Nr. 139 „Dėl teritorinio administratoriaus 2009 m. kovo 16 d. sprendimo“; panaikinti viešosios įstaigos Registrų centro Kauno filialo 2009 m. kovo 16 d. sprendimą Nr. S-1310-2021, kuriuo atsisakyta patikslinti (pataisyti) Vilniaus dailės akademijos pastato 1C2p, esančio V. Kuzmos gatvė 11/ Muitinės gatvė 4, Kaune, neteisingus kadastrinius duomenis; įpareigoti viešosios įstaigos Registrų centro Kauno filialą nekilnojamojo turto registre Vilniaus dailės akademijai suteikto naudoti pastato 1C2p bendrą plotą pakeisti į 2394,77 kvadratinių metrų.

5Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. spalio 22 d. sprendimu pareiškėjo Vilniaus dailės akademijos skundą atmetė kaip nepagrįstą.

6II.

7Nesutikdamas su Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 22 d. sprendimu, pareiškėjas Vilniaus dailės akademija pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą.

8Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas apelianto Vilniaus dailės akademijos pareiškimas, kuriuo atsisakoma nuo apeliacinio skundo dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 22 d. sprendimo.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10III.

11Apeliacinis procesas nutrauktinas.

12Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 132 straipsnis suteikia teisę apeliacinį skundą pateikusiam asmeniui jo atsisakyti iki baigiamųjų kalbų, ir tai yra pagrindas teismui nutraukti apeliacinį procesą (ABTĮ 132 straipsnio 2 dalis).

13Iš pateikto teismui apelianto pareiškimo matyti Vilniaus dailės akademijos valia atsisakyti savo apeliacinio skundo, tai yra, institucija naudojasi anksčiau minėta įstatymo suteikta galimybe. Pirmosios instancijos teismo sprendimo kiti proceso dalyviai apskundę nebuvo, atsisakymas nuo skundo yra besąlyginis, apeliacinio proceso nutraukimas kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų nepažeidžia, todėl atsisakymas nuo apeliacinio skundo priimtinas, o apeliacinis procesas nagrinėjamoje byloje nutrauktinas.

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 132 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija:

Nutarė

15apeliacinį procesą pagal pareiškėjo Vilniaus dailės akademijos skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 22 d.sprendimo panaikinimo nutraukti.

16Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai