Byla 1A-1066-519-2012
Dėl Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. nuosprendžio, kuriuo A. G. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 140 str. 1 d. 30 parų areštu

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Gražvydo Poškaus, teisėjų Vaclovo Iždono, Broniaus Zalagos, sekretoriaujant I. S., dalyvaujant prokurorei Aldonai Jaugelienei, nuteistojo A. G. gynėjai advokatei V. P., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. G. apeliacinį skundą dėl Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. nuosprendžio, kuriuo A. G. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 140 str. 1 d. 30 parų areštu.

2Bausmės pradžia skaičiuojama nuo nuteistojo patalpinimo į areštinę dienos. Į bausmės laiką įskaitytas sulaikymo laikas nuo 2012 m. balandžio 12 iki 2012 m. balandžio 13 d. (viena para).

3Kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

4A. G. sukėlė fizinį skausmą, o būtent: 2012 m. balandžio 12 d. apie 14 val. ( - ), gyvenamojo namo kambaryje, kilus tarpusavio konfliktui, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, smūgiavo kumščiu ne mažiau 2 kartus savo sugyventinei J. R. į galvą: ne mažiau 1 kartą į skruostą ir ne mažiau 1 kartą į pakaušį, taip sukeldamas nukentėjusiajai J. R. fizinį skausmą.

5Apeliaciniu skundu prašo išnagrinėti bylą ir priimti teisingą sprendimą.

6Nurodo, kad nukentėjusioji J. R. jį neteisingai apkalbėjo, jos parodymai skiriasi. Mano, kad ji kaltina jį pagal tą patį kaltinimą už ankstesnį įvykį. Pareiškimą parašė piktybiškai prieš jį nusiteikusi. Teigia, kad sūnus jam pasakė, kad jis nemušė J. R., todėl posėdžio metu jis pakeitė parodymus. Tačiau J. R. nuteikė sūnų prieš jį, todėl sūnus teismo posėdžio metu pasakė, kad nieko nematė.

7Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistojo A. G. gynėja advokatė V. P. prašė skundą tenkinti, nurodė, kad nukentėjusioji galėjo būti neblaivi, ji parodymus keitė. Be to, A. G. ruošiasi skirtis su žmona, todėl ji galėjo jį apkalbėti.

8Apeliacinės instancijos teisme Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių rajono apylinkės prokuratūros prokurorė prašė apeliacinį skundą atmesti.

9Apeliacinis skundas atmetamas.

10Teisėjų kolegija, patikrinusi skundžiamą teismo nuosprendį apeliacinio skundo ribose (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau - LR BPK) 320 str. 3 d.), konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai ir nešališkai ištyrė esmines bylos aplinkybes, surinktus įrodymus įvertino nepažeisdamas LR BPK 20 str. nuostatų, pagrįstai pripažino A. G. kaltu ir nuteisė pagal jam inkriminuotą nusikalstamą veiką bei paskyrė teisingą bausmę.

11Apeliaciniu skundu apeliantas nesutikdamas su teismo nuosprendžiu, mano, kad jis neteisingas, nes nukentėjusioji jį apkalbėjo, jos parodymai keitėsi, sūnus buvo nuteiktas prieš jį ir davė neteisingus parodymus.

12Apeliacinio skundo argumentai paneigti baudžiamosios bylos medžiaga bei apklaustų asmenų parodymais. 2012 m. balandžio 12 d. įvykio, t. y. šeimyninio barnio, faktą patvirtina liudytojais apklausti L. M., R. R., E. R., nukentėjusiąja apklausta J. R., pats nuteistasis savo parodymais ikiteisminio tyrimo apklausos metu bei rašytiniai baudžiamosios bylos dokumentai.

13Suduotų J. R. smūgių skaičius nustatytas tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisminio nagrinėjimo metu toks pat, t. y. A. G. smūgiavo kumščiu ne mažiau 2 kartus savo sugyventinei J. R. į galvą: ne mažiau 1 kartą į skruostą ir ne mažiau 1 kartą į pakaušį. Nukentėjusioji 2012 m. liepos 30 d. teisiamojo posėdžio metu Šiaulių rajono apylinkės teisme patvirtino, kad jai „einant pro šalį, nestipriai barkštelėjo su delnu man per barzdą, <...> vėliau brūkštelėjo per pakaušį su delnu <...> Kai priėjau prie jo norėdama nuvesti paguldyti, jis man trenkė per pakaušį, nuo to smūgio trenkiau galvą į durų staktą“ (107-110 b. l.). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nukentėjusiosios nurodytas A. G. brūkštelėjimas per pakaušį delnu, teismo nebuvo kvalifikuotas kaip smūgis.

14Nukentėjusiosios pareiškimas dėl A. G. smurto jos atžvilgiu, kuris buvo pakartotinis po nesenai įvykusio susitaikymo teisme dėl analogiško A. G. elgesio, t. y. smurto, sukėlusio nukentėjusiajai sužalojimus, nelaikytina nukentėjusiosios piktybiškumu. Smurtas artimoje aplinkoje netoleruotinas, jis draudžiamas įstatymų, už jį numatyta baudžiamoji atsakomybė bei bausmė. A. G. elgesys bei veiksmai J. R. atžvilgiu, sukeltas fizinis skausmas, rodo jo netinkamą elgesį ir nenorą keistis. Pastebėtina, kad nukentėjusioji taikėsi ir atleido pirmą kartą Šiaulių rajono apylinkės teisme, kur 2012 m. balandžio 4 d. nuosprendžiu, kuriame A. G. buvo kaltinamas padaręs tyčinį nežymų sveikatos sutrikdymą, sukėlęs fizinį skausmą J. R. 2012 m. kovo 25 d., A. G. atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės už nusikaltimą, numatytą LR BK 140 str. 1 d., nes kaltinamasis susitaikė su nukentėjusiąja (62-63 b. l.). Būtent ši aplinkybė paneigia apelianto argumentą, kad tai nukentėjusioji piktybiškai pranešė apie smurtą jos atžvilgiu policijos institucijai.

152012 m. balandžio 12 d. J. R. kreipėsi į policijos įstaigą dėl jos sumušimo, nurodydama, kad A. G. suduoti smūgiai buvo nestiprūs, sužalojimų nebuvo, tik fizinis skausmas dėl pakaušyje atsiradusio gumbo. Tai rodo, kad medicinos specialisto ar eksperto apžiūrą atlikti nebuvo tikslinga, nes matomi kūno sužalojimai nebuvo padaryti. Asmens, patyrusio smurtą, kreipimasis pareiškimu į kito miesto policijos įstaigą ir policijos pareigūnų neiškvietimas į įvykio vietą, nereiškia, kad asmeniui nebuvo sukeltas fizinis skausmas.

16Baudžiamojoje byloje liudytoju apklaustas E. R., nuteistojo A. G. sūnus, jo apklausa teisme vyko dalyvaujant Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei. Duomenų, kad iki apklausiant, ar apklausiant E. R. buvo nuteiktas ar nuteikinėjamas, nėra, todėl skundo argumentas, jog nukentėjusioji iš anksto prieš nuteistąjį priešingai nuteikė sūnų, laikytinas nepagrįstu.

17Bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo nuosprendžiu nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą padariusiam asmeniui. Bausmės paskirtis yra sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą (LR BK 41 str.).

18Pirmosios instancijos teismas nenustatė A. G. atsakomybę lengvinančių aplinkybių, o sunkinančia aplinkybe laikė tai, jog jis nusikalstamą veiką padarė apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos jos padarymui (LR BK 60 str. 1 d. 9 p.). Taip pat skirdamas bausmę, pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į tai, kad A. G. padarė tyčinį nesunkų nusikaltimą. Jis niekur nedirba, darbo biržoje neregistruotas. Nors laikomas neteistu, tačiau teisiamas ne pirmą kartą. Asmuo buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės (LR BK 38 str. 1 d.), daug kartų baustas administracine tvarka už pažeidimus, kuriais kėsinamasi į viešąją tvarką (LR ATPK 178 str. 1 d., 187 str. 2 d., 174 str.). Nuteistojo veika padaryta artimoje aplinkoje prieš šeimos narį ir tai ne pirmas kartas kai teisiamas už analogiškos veikos padarymą, kas rodo didesnį kaltininko pavojingumą tiek artimoje aplinkoje, tiek visuomenėje. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad A. G. nedaro jokių teigiamų išvadų dėl ankstesnių jam taikytų poveikio priemonių, nesistengia keisti savo gyvenimo būdo, laikytis visuomenėje priimtinų elgesio normų, o anksčiau taikytos poveikio priemonės nedaro jam jokios teigiamos įtakos. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, ir sprendžia, kad norint pasiekti bausmės tikslus (LR BK 41 str. 2 d.) iš alternatyvių sankcijoje numatytų bausmių rūšių pagrįstai parinkta trumpalaikė laisvės atėmimo bausmė – areštas, ir ši bausmės rūšis yra tinkamiausia.

19Atsižvelgdama į išdėstytus motyvus kolegija konstatuoja, kad Šiaulių rajono apylinkės teismas išsamiai ir nešališkai ištyrė esmines bylos aplinkybes, surinktus įrodymus įvertino nepažeisdamas LR BPK 20 str. nuostatų, pagrįstai pripažino A. G. kaltu ir nuteisė pagal jam inkriminuotą nusikalstamą veiką bei paskyrė teisingą bausmę. Dėl visų aptartų ir skundžiamu nuosprendžiu nurodytų argumentų, nėra pagrindo naikinti ar keisti Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. nuosprendžio.

20Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 332 straipsniu,

Nutarė

21nuteistojo A. G. apeliacinį skundą dėl Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012m. rugpjūčio 30 d. nuosprendžio atmesti.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Bausmės pradžia skaičiuojama nuo nuteistojo patalpinimo į areštinę... 3. Kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 4. A. G. sukėlė fizinį skausmą, o būtent: 2012 m. balandžio 12 d. apie 14... 5. Apeliaciniu skundu prašo išnagrinėti bylą ir priimti teisingą sprendimą.... 6. Nurodo, kad nukentėjusioji J. R. jį neteisingai apkalbėjo, jos parodymai... 7. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistojo A. G. gynėja advokatė V.... 8. Apeliacinės instancijos teisme Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių... 9. Apeliacinis skundas atmetamas. ... 10. Teisėjų kolegija, patikrinusi skundžiamą teismo nuosprendį apeliacinio... 11. Apeliaciniu skundu apeliantas nesutikdamas su teismo nuosprendžiu, mano, kad... 12. Apeliacinio skundo argumentai paneigti baudžiamosios bylos medžiaga bei... 13. Suduotų J. R. smūgių skaičius nustatytas tiek ikiteisminio tyrimo metu,... 14. Nukentėjusiosios pareiškimas dėl A. G. smurto jos atžvilgiu, kuris buvo... 15. 2012 m. balandžio 12 d. J. R. kreipėsi į policijos įstaigą dėl jos... 16. Baudžiamojoje byloje liudytoju apklaustas E. R., nuteistojo A. G. sūnus, jo... 17. Bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo nuosprendžiu... 18. Pirmosios instancijos teismas nenustatė A. G. atsakomybę lengvinančių... 19. Atsižvelgdama į išdėstytus motyvus kolegija konstatuoja, kad Šiaulių... 20. Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos... 21. nuteistojo A. G. apeliacinį skundą dėl Šiaulių rajono apylinkės teismo...