Byla e2-31306-534/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Audrius Žiedelis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Naujininkų ūkis“ ieškinį atsakovams U. U. J. ir M. J. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Naujininkų ūkis“ kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovų U. U. J. ir M. J. proporcingai turimai turto daliai 207,11 Eur skolą, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovams Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. nustatyta tvarka buvo įteikti ieškinys ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus. Per teismo nustatytą terminą atsakovai atsiliepimo į ieškinį nepateikė, o ieškovas yra pareiškęs prašymą priimti sprendimą už akių, jei byloje atsiliepimas į ieškinį nebus pateiktas, todėl byloje atsiranda CPK 142 straipsnio 4 dalyje numatytos sprendimo priėmimo už akių pasekmės.

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad atsakovams 2004-11-26 paveldėjimo teisės liudijimo nr. 9922 pagrindu priklauso po ½ buto, esančio ieškovo administruojamame daugiabučiame name, adresu ( - ). Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 str. 3 d. nuostatas atsakovai privalo proporcingai savo daliai išlaikyti bendrojo naudojimo objektus ir mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą. Atsakovai nuo 2014-12-01 iki 2016-03-31 priskaičiuotų mokesčių už suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas nemokėjo, todėl įsiskolino ieškovui 207,11 Eur. Ieškinyje nurodytas aplinkybes bei įsiskolinimo už suteiktas paslaugas dydį patvirtina ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai: Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas bei pažyma apie įsiskolinimą. Byloje nėra duomenų, kad atsakovai su ieškovu būtų atsiskaitę, todėl ieškovo prašoma priteisti 207,11 Eur suma priteistina ieškovui iš atsakovų proporcingai jų nuosavybės teise valdomai buto daliai, t. y. iš atsakovo M. J. – 103,56 Eur, iš atsakovės U. U. J. – 103,56 Eur (CK 4.76 str., 4.82 str., 6.37 str. 1 d., 6.38 str., 6.200 str. 1 d., 6.210 str. 1 d.).

7Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovų ieškovui priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2016-07-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 str. 1 d.).

8Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, todėl iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 15,00 Eur žyminio mokesčio bei 0,87 Eur už Nekilnojamojo turto registro duomenų vieną paiešką duomenų bazėje ir vieno registro išrašo peržiūrėjimą ekrane, iš viso – 15,87 Eur bylinėjimosi išlaidų t . y. iš atsakovo M. J. – 7,94 Eur, iš atsakovės U. U. J. – 7,93 Eur (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 6 p., 8 p., 93 str. 1 d.).

9Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovų 54,45 Eur bylinėjimosi išlaidų už advokatų profesinės bendrijos „TRINITI LT“ suteiktas teisines paslaugas, rengiant ieškinį.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog CPK 56 straipsnyje nustatyti procesinio atstovavimo apribojimai ir reikalavimai iš esmės lemia ir atstovavimo išlaidų paskirstymo, priteisimo reglamentavimą. CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti priskiria prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, o CPK 98 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Tai reiškia, kad įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas. Kitokios atstovavimo išlaidos civilinio proceso dalyviui negali būti priteistos. CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytos kitos būtinos ir pagrįstos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos yra tokios išlaidos, kurios tiesiogiai nenurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 1–8 punktuose, tačiau yra protingos, neperteklinės, būtinos, pagrįstos ir įrodytos. Tokiomis išlaidomis, priklausomai nuo konkrečių byloje įrodytų aplinkybių, galėtų būti pripažintos bylai būtinų dokumentų gavimo, kelionės ir panašios išlaidos, tačiau ne atstovavimo išlaidos, kurios yra tiesiogiai aptartos CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punkte (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-04-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015). Atlyginimas, sumokėtas už teisines paslaugas neturinčiam teisės atstovauti pagal pavedimą asmeniui, negali būti vertinamas ir kaip kitos būtinos ir pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, nurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte. Atstovavimo išlaidos yra tiesiogiai aptartos CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punkte (išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti), todėl tokio pobūdžio išlaidų atlyginimui priteisti CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas netaikytinas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-05-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-334-687/2015). Teismas pažymi, kad išlaidos, šalies patirtos rengiant procesinius dokumentus teismui, laikytinos atstovavimo išlaidomis. Nagrinėjamu atveju su ieškiniu į teismą kaip ieškovo atstovė kreipėsi aukštąjį teisinį išsilavinimą turinti ieškovo darbuotoja. Byloje teismui nėra pateikta įrodymų apie tai, kad ieškovą byloje atstovavo advokatas ar advokato padėjėjas. Į bylą pateiktas Susitarimas Nr. 1 prie Teisinių paslaugų teikimo sutarties, sudarytas tarp ieškovo ir UAB Skolos LT, patvirtina, kad ieškovą sutartiniai paslaugų teikimo teisiniai santykiai siejo su juridiniu asmeniu, negalinčiu būti ieškovo atstovu teisme. Vien tai, kad teikdamas paslaugas šis juridinis asmuo pasitelkė advokatą, nesant atstovavimo teisinių santykių tarp ieškovo ir advokato, nesudaro pagrindo priteisti reikalaujamų ieškinio parengimo išlaidų.

11Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas dėl 54,45 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas.

12Kadangi byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (keistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3 Eur) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovų nepriteistinos (CPK 92 str.).

13Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovo M. J., ( - ), ieškovo UAB „Naujininkų ūkis“, į. k. 121458016, naudai 103,56 Eur (vieno šimto trijų eurų 56 ct) skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (103,56 Eur) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2016-07-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 7,94 Eur (septynis eurus 94 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Priteisti iš atsakovės U. U. J., ( - ), ieškovo UAB „Naujininkų ūkis“, į. k. 121458016, naudai 103,56 Eur (vieno šimto trijų eurų 56 ct) skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (103,56 Eur) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2016-07-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 7,93 Eur (septynis eurus 93 ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Ieškinio reikalavimą dėl 54,45 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmesti.

18Atsakovai negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

19Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai