Byla 2-554-470/2014
Dėl Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus darbo ginčų komisijos sprendimo panaikinimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Snaigė Juknevičienė, sekretoriaujant Rimai Šimanskienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Festina“ atstovui advokatui E. P. S., atsakovui E. T., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Festina“ ieškinį atsakovui E. T. dėl Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus darbo ginčų komisijos sprendimo panaikinimo ir

Nustatė

2ieškovė UAB „Festina“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo atnaujinti terminą pareikšti ieškinį ir panaikinti Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus darbo ginčų komisijos (toliau darbo ginčų komisija) 2013-07-31 sprendimą Nr. DGKS-2725 dalyje, kuria nuspręsta prašymą priteisti iš E. T. patirtas išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti atmesti, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą - priteisti iš E. T. UAB „Festina“ naudai 1000,00 Lt išlaidų už advokato pagalbą.

3Ieškovės UAB „Festina“ atstovas advokatas E. P. S. nurodė, kad darbo ginčų komisijai E. T. pareiškė ieškinį, kuriuo prašė atlikti darbdavio UAB „Festina" darbo veiklos tyrimą bei įpareigoti darbdavį UAB „Festina" išmokėti jam priklausantį nesumokėtą darbo užmokestį, nesumokėtus dienpinigius, atostoginius ir t.t. Bylos nagrinėjimo metu E. T. atsisakė dalies pareikštų reikalavimų ir darbo ginčų komisiją prašė nagrinėti tik darbo užmokesčio už periodą nuo 2013-04-27 iki 2013-06-17 neišmokėjimo klausimą. Darbo ginčų komisija, išnagrinėjusi prašymą, 2013-07-31 sprendimu Nr. DGKS-2725 nusprendė E. T. prašymą dėl neišmokėto darbo užmokesčio ir dienpinigių atmesti. Komisija taip pat atmetė UAB „Festina“ prašymą priteisti iš E. T. patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Darbo ginčų komisija atmesdama UAB „Festina“ prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas motyvavo tuo, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 98 str. 3 d. nustatyta, kad išlaidos už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą priteisiamos pirmosios, apeliacinės instancijos ir kasaciniame teisme, o darbo ginčų komisija yra ikiteisminė institucija, todėl išlaidos nepriteisiamos. UAB „Festina“ nesutinka su tuo, nes Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau DK) 287 str. numatyta, kad darbo ginčų komisija yra privalomas ikiteisminis organas, nagrinėjantis individualius darbo ginčus, jeigu DK ar kiti įstatymai nenustato kitokios individualaus darbo ginčo nagrinėjimo tvarkos. Darbo ginčų komisija, vadovaudamasi darbo ginčų komisijos nuostatais, darbo ginčų komisijos darbo reglamentu, CPK nuostatomis reikalauja, kad komisijos posėdyje įmonę, kuriai darbuotojas reiškia reikalavimus dėl neišmokėto darbo užmokesčio, atstovautų juridinio asmens vienasmenis valdymo organas (CPK 55 str.) arba atstovas pagal pavedimą - advokatas ar advokato padėjėjas (CPK 56 str.). Atsižvelgiant į šią darbo ginčų komisijos poziciją, UAB „Festina“ naudojosi advokato paslaugomis bei patyrė išlaidas, kurios, turėtų būti priteistos iš prašymą (ieškinį) pareiškusio E. T., kurio prašymas (ieškinys), kaip nepagrįstas ir neįrodytas, buvo atmestas komisijos sprendimu. Komisija nepagristai vadovavosi tik CPK 98 str. 3 d., nes apie bylinėjimosi išlaidas, jų priteisimą yra numatyta ir kituose Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) straipsniuose, o CPK 98 str. tik nustato, kaip ir kokiu būdu turi būti pateiktos už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą patirtos išlaidos, jų priteistinas dydis atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą, Įstatymų leidėjas CPK 93 str. yra nustatęs, kad bylinėjimosi išlaidos priteisiamos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Akivaizdu, kad net ir tuo atveju, jeigu E. T. ir yra atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą, kreipdamasis dėl individualaus ginčo išsprendimo į darbo ginčų komisiją, kaip į privalomą ikiteisminę ginčo sprendimo instituciją, iš jo turi būti priteistos UAB „Festina“ patirtos išlaidos nagrinėjant ginčą komisijoje, nes būtent UAB „Festina“ naudai darbo ginčų komisija priėmė 2013-07-31 sprendimą DGKS-2727 dėl E. T. pareikštų reikalavimų UAB „Festina“ atžvilgiu, būtent E. T. veiksmai sąlygojo šių išlaidų atsiradimą ir patyrimą.

4Atsakovas E. T. nurodė, kad ieškovės ieškinys atmestinas, kadangi DK nenumato tokių išlaidų priteisimo, nenumato advokato dalyvavimo darbo ginčų komisijoje, o šalis, kuri samdo advokatą individualiame darbo ginče, jo išlaidas apmoka savarankiškai savo sąskaita, todėl pagrįstai darbo ginčų komisija atmetė ieškovės reikalavimą dėl tokių išlaidų priteisimo. Ieškovė siekia teismo pagalba sudaryti precedentą naudingą darbdaviams, tačiau to nenumato galiojantys įstatymai (CPK 3 str. 1 d.). Ieškovė tiesiogiai klaidina teismą, remdamasi LR SADM 2012 m. gruodžio 5 d. Įsakymu Nr. AI-556. Šiuo įsakymu yra patvirtintos darbo ginčų komisijos narių, kurie atstovauja darbuotojų ir darbdavių interesus darbo ginčų komisijose, išlaidos. Valstybė, priimdama DK pataisas, kuriomis įvedė ikiteisminę darbo ginčų nagrinėjimo tvarką, siekė palengvinti teismų darbą, išvengti bereikalingų bylinėjimosi išlaidų. Sprendžiant individualius darbo ginčus, įstatymu numatyta tik darbo ginčų komisijos narių dirbant komisijoje darbo apmokėjimas (DK 288 str. 1 d.), o ne darbuotojų ar darbdavių atstovų išlaidų atlyginimas (DK 294 str. 3 d.). Ieškovės advokatas nepagrįstai plečiamai aiškina DK XIX skyriaus nuostatas, jog darbo ginčų komisija nagrinėdama individualų darbo ginčą privalo vadovautis CPK nuostatomis, reguliuojančiomis bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. CPK nuostatos nagrinėjant individualius darbo ginčus taikomos tik vieninteliu atveju - sprendžiant komisijos narių nušalinimo klausimą (DK 293 str. 1 d.).

5Ieškinys atmestinas.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad Valstybinės darbo inspekcijos Kauno teritorinio skyriaus darbo ginčų komisija 2013-07-12 gavo E. T. prašymą išieškoti iš UAB „Festina“ darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas. Darbo ginčų komisija 2013-07-31 priėmė sprendimą Nr. DGKS – 2725, kuriuo E. T. prašymą dėl neišmokėto darbo užmokesčio ir dienpinigių atmetė (b.l. 7-10). Nagrinėjant ginčą taip pat buvo sprendžiamas UAB „Festina“ prašymas išieškoti iš E. T. 1000 Lt išlaidų, kurias UAB „Festina“ patyrė advokato teisinei pagalbai apmokėti. Darbo ginčų komisija minėtu sprendimu UAB „Festina“ prašymą dėl patirtų išlaidų išieškojimo atmetė. Ieškovė teikia ieškinį teismui dėl išlaidų priteisimo iš E. T..

7Civilinėje byloje kilo ginčas, kaip turi būti sprendžiamas vienos iš šalies advokato atstovavimo Darbo ginčų komisijoje apmokėjimo atlyginimo klausimas, kai ginčą iš esmės laimėjusi šalis patyrė tokių išlaidų.

8Dėl reikalavimo atnaujinti terminą pareikšti ieškiniui

9UAB „Festina“ per vieną mėnesį nuo Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus darbo ginčų komisijos 20123-07-31 sprendimo DGKS-2727 dėl E. T. pareikštų reikalavimų uždarajai akcinei bendrovei „Festina“ kreipėsi į Kauno apylinkės teismą dėl sprendimo dalies, kuria buvo atmestas prašymas priteisti advokato pagalbai apmokėti patirtas išlaidas, panaikinimo, tačiau tokį prašymą Kauno apylinkės teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-17835-638/2013 atsisakė priimti kaip neteismingą šiam teismą. Apeliacinės instancijos Kauno apygardos teismas teismas 2013-12-05 nutartimi paliko galioti žemesnės instancijos teismo nutartį. Gavusi Kauno apygardos teismo nutartį . UAB „Festina“ ieškinį pateikė Alytaus rajono apylinkės teismui. Šios aplinkybės leidžia spręsti, kad ieškovė aktyviais veiksmais ir nedelsdama, nepažeisdama LR DK 296 straipsnyje įtvirtinto vieno mėnesio skundimo termino, siekė apginti savo teises, tačiau dėl praktikos šiuo kausimu nebuvimo suklydo dėl teismingumo. Dėl nurodytos priežasties, kuri laikytina svarbia, yra pagrindas atnaujinti teminą pareikšti ieškinį (CPK 576 str. 1d.).

10Dėl pagrindinio reikalavimo

11Ieškovė UAB „Festina“ savo reikalavimo teisiniu pagrindu nurodo LR CPK 93 straipsnio 1 dalį, kuri reglamentuoja, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

12Šios civilinės bylos kontekste svarbu tai, kad UAB „Festina“ naudojosi advokato teisine pagalba ir išlaidas tokiai pagalbai apmokėti patyrė ikiteisminio tyrimo institucijoje – Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus darbo ginčų komisijoje, kuri nagrinėjo E. T. reikalavimą dėl tariamai neišmokėtų dienpinigių už buvimą ilgalaikėse komandiruotėse ir kitų susijusių išmokų. LR CPK VIII skyriaus nuostatos, kuriomis kaip savo ieškinio reikalavimo pagrindu remiasi ieškovas, reglamentuoja bylinėjimosi išlaidų klausimus. CPK 79 straipsnis numato, kad bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. LR CPK VIII skyriaus nuostatos patenka į Civilinio proceso kodekso I dalį, reglamentuojančią bendrąsias civilinio proceso nuostatas. Būtent šios dalies I skyriaus 1 straipsnis numato Civilinio proceso kodekso reguliavimo srities apimtį. Jis numato, kad civilinio proceso įstatymai taikomi civilinių, darbo, šeimos ir kt. bylų nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo bei vykdymo atvejais. Taigi, akivaizdu, kad bylinėjimosi išlaidomis pagal Civilinio proceso kodeksą suprantamos tik tos išlaidos, kurios yra patiriamos asmenims naudojantis ne bet kokia, bet tik teismine gynyba, t.y. pažeistų ar tariami pažeistų teisių gynimu teisme. Darbo ginčų komisijos nėra teisminio nagrinėjimo institucijos, tokių komisijų sprendimai teismo nesaisto, pirmos instancijos teismai nėra apeliacinė instancija jų sprendimams peržiūrėti. Darbo ginčo sprendimas darbo ginčų komisijose laikytinas administracine tvarka sprendžiamu ginču ir jam netaikomos Civilinio proceso kodekso taisyklės. Daroma išvada, kad ieškovė UAB „Festina“ neturi teisės reikalauti patirtų išlaidų atlyginimo nurodytu teisiniu pagrindu, t.y. remdamasi CPK 93 straipsniu, kadangi Civilinio proceso kodekso normos, kaip minėta, nenumato, kad pagal jas būtų atlyginamos atstovavimo ir panašios išlaidos neteisminio ginčo sprendimo atvejais.

13Pažymėtina, kad ieškovas, neturėdamas savo įmonės teisininko, sprendžiant jo ir atsakovo E. T. ginčą darbo ginčų komisijoje, visiškai teisėtai ir pagrįstai pasitelkė advokatą teisinei pagalbai, kas jam kainavo piniginių lėšų. Dėl tokių lėšų pripažinimo nuostoliais ir dėl jų kompensavimo gali būti keliams klausimas remiantis kitais teisiniais pagrindais nei savo ieškinyje nurodė ieškovas.

14Dėl bylinėjimosi išlaidų

15Teikdamas ieškinį teismui ieškovas nesumokėjo žyminio mokesčio ir šis faktas nebuvo įvertintas sprendžiant ieškinio priėmimo klausimą. Kadangi darbdavys, skirtingai nei darbuotojas, nuo prievolės mokėti žyminį mokestį nėra atleistas (CPK 83 str.), atmetus ieškinį iš ieškovo priteistinas žyminis mokestis valstybei (CPK 80 str. 1d. 5 p.).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268-270 str.

Nutarė

17Ieškovės UAB „Festina“ ieškinį atsakovui E. T. atmesti.

18Priteisti iš UAB „Festina“ 15 Lt pašto išlaidų ir 144 Lt žyminio mokesčio, iš viso 159 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt devynis litus) valstybei.

19Dėl sprendimo per 30 dienų gali būti duodamas apeliacinis skundas Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai