Byla 2-498-228/2013
Dėl isiskolinimo ir delspinigiu priteisimo

1Utenos rajono apylinkes teismo teiseja Irena Staceviciene, rašytinio proceso tvarka civilineje byloje pagal ieškovo UAB „Busto paskolu draudimas“ ieškini atsakovams D. U. ir D. U. del isiskolinimo ir delspinigiu priteisimo,

Nustatė

2ieškovas praše priteisti solidariai iš atsakovu 12212,48 Lt skola, 46,48 Lt delspinigiu, 5% metines palukanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo iki teismo sprendimo visiško ivykdymo bei turetas bylinejimosi išlaidas.

3Ieškovas praše priimti sprendima už akiu, jei atsakovai nepateiks atsiliepimo. Atsakovai per teismo nustatyta termina atsiliepimo i pareikšta ieškini nepateike.

4Ieškinyje išdestytu aplinkybiu patvirtinimui ieškovas pateike šiuos rašytinius irodymus: 2007-05-25 Kreditavimo sutarti Nr. K-1700-2007-49 (8-10 b.l.), draudimo liudijima (polisa) (11-13 b.l.), prašyma sudaryti draudimo sutarti (14-15 b.l.), prašyma sudaryti mokejimu draudimo susitarima (16-17 b.l.), mokejimu draudimo susitarima su priedais (18-18-23 b.l.), pažyma apie bankui išmoketas išmokas (24 b.l.), gražinimo grafika (25-28 b.l.), registruotu laišku sarašus (29-31, 34-36, 43-46, 49-51 b.l.), siuntu sarašus (32, 37, 47 b.l.), raginimus atsakovams (33, 38, 40, 42, 48 b.l.), neregistruotu laišku saraša (39, 41 b.l.), voku kopijas (52 b.l.), pažyma (53-54 b.l.), pranešima atsakovams del draudimo sutarties nutraukimo (55 b.l.). Taip pat ieškovas pateike bylinejimosi išlaidas patvirtinancius rašytinius irodymus: žyminio mokescio mokejimo nurodyma (63 b.l.).

5Atlikus formalu byloje pateiktu irodymu vertinima, tai yra isitikinus, kad pasitvirtinus šiu irodymu turiniui, butu pagrindas priimti toki sprendima, ieškovo ieškinys tenkintinas.

62007-05-25 AB DNB bankas ir atsakovai sudare busto kreditavimo sutarti Nr. K-1700-2007-49, pagal kuria bankas atsakovams suteike 190000 Lt busto kredita iki 2037-04-30, butui, esanciam ( - ), pirkti. Atsakovai kredito gražinima bankui apdraude 2007-05-30 sudarydami su UAB „Busto paskolu draudimas“ draudimo sutarti terminui iki 2024-01-30. 2009-10-23 atsakovai su ieškovu sudare Mokejimu draudimo susitarima, pagal kuri ieškovas isipareigojo išmoketi draudimo išmoka bankui, gražinti kredita ir sumoketi palukanas busto kreditavimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, taip pat padenge atsakovu skola bankui, išskyrus netesybas, bei sudare draudimo išmoku grafika, o atsakovai isipareigojo gražinti ieškovui visas ieškovo bankui išmoketas sumas, ieškovui moketina 2,5 proc. dydžio draudimo imoka, per netrumpesni kaip 10 metu termina, taip pat nevykdant draudimo išmoku gražinimo ir draudimo imoku moketi 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo negražintos ir nesumoketos sumos už kiekviena uždelsta diena. 2010-06-29, 2010-10-18 ieškovas pateike perskaiciuota kredito gražinimo ir palukanu grafika bei išsiunte juos atsakovams. Atsakovai nuo 2010-11-30 nevykde pagal mokejimu draudimo susitarima prisiimtu isipareigojimu gražinti draudimo išmoka. Ieškovas siunte atsakovams raginimus sumoketi skola, taciau atsakovai pagal gražinimo grafika ieškovui gražino tik 1379,81 Lt, o likusios sumos nesumokejo ir liko skolingi 12212,48 Lt. Ieškovas 2013-01-25 nutrauke mokejimu draudimo susitarima. Atsakovai iki šiol isipareigojimu ieškovui neivykde.

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas prievoles, kylancios iš sutarties (LR CK 6.2 str.), turi buti vykdomos sažiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal istatymu ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str., 6.200 str.), draudžiama vienašališkai atsisakyti ivykdyti prievole (LR CK 6.59 str.), o sutarties nevykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievoles neivykdymas, iskaitant netinkama ivykdyma ir ivykdymo termino praleidima (LR CK 6.205 str.).

8Atsakovai pagal mokejimu draudimo susitarima tekusios prievoles gražinti draudimo išmokas nustatytais terminais bei nutraukus susitarima gražinti skola neivykde (LR CK 6.873 str. 1d., 6.881 str.1 d.), todel atsakovu atžvilgiu taikytina civiline sutartine atsakomybe (LR CK 6.245 str. 3d., 6.246 str. 1d., 6.247 str., 6.248 str., 6.249 str.), iš atsakovu solidariai priteistina ieškovui 12212,48 Lt skolos ir 46,48 Lt delspinigiu, del kuriu šalys susitare rašytine sutartimi (LR CK 3.109 str. 1 d. 5 p., 6.6 str., 6.71–6.73 str.).

9LR CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas taip pat privalo moketi istatymu nustatyto dydžio palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo. CK 6.210 str. 1 d. nustatyta, jog termina ivykdyti pinigine prievole praleides skolininkas privalo moketi 5 proc. dydžio metines palukanas už suma, kuria moketi praleistas terminas, jeigu sutartis nenustato kitokio palukanu dydžio, todel solidariai iš atsakovu priteistinos 5 procentu dydžio metines palukanos už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo.

10Tenkinant ieškovo ieškini, iš atsakovu lygiomis dalimis priteistinos bylinejimosi išlaidos: ieškovo sumoketas žyminis mokestis (LR CPK 79 str., 88 str., 93 str.), kadangi bylinejimosi išlaidu atlyginimui solidarioji atsakomybe netaikoma.

11Remdamasis išdestytu ir vadovaudamasis LR CPK 270, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

12ieškovo ieškini patenkinti visiškai.

13Priteisti solidariai iš atsakovu D. U. ir D. U. ieškovo UAB „Busto paskolu draudimas“, imones kodas 110076079, buveines adresas Ulonu g. 5, Vilnius, naudai: 12212,48 Lt skolos, 46,48 Lt delspinigiu, 5 procentu dydžio palukanas nuo 12258,96 Lt už laikotarpi nuo bylos iškelimo teisme (2013-02-18) iki teismo sprendimo visiško ivykdymo.

14Priteisti iš atsakovu D. U. ir D. U. iš kiekvieno po 184,00 Lt žyminio mokescio ieškovo UAB „Busto paskolu draudimas“, imones kodas 110076079, buveines adresas Ulonu g. 5, Vilnius, naudai.

15Atsakovai negali šio sprendimo skusti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, taciau atsakovai per 20 dienu nuo šio sprendimo priemimo dienos turi teise LR CPK 287 str. nustatyta tvarka paduoti pareiškima Utenos rajono apylinkes teismui del sprendimo už akiu peržiurejimo.

16Ieškovas per 30 dienu nuo šio sprendimo priemimo dienos turi teise paduoti apeliacini skunda Panevežio apygardos teismui, skunda paduodant Utenos rajono apylinkes teisme.

Proceso dalyviai