Byla eB2-17-826/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Dobrovolskis,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „VIP Standard“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

3

  1. Pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu prašydamas atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „VIP Standard“ iškelti bankroto bylą.
    1. Nurodė, kad atsakovė nevykdo Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu nustatytų privalomųjų mokėjimų, jos įsiskolinimas valstybės biudžetui yra 965,20 Eur, iš jų 956,81 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų ir 8,39 Eur delspinigių. Remiantis VĮ Registrų centro, VĮ Regitra ir Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų, jų priekabų registro 2017 m. lapkričio 15 d. duomenimis UAB „VIP Standard“ registruoto turto neturi. Ji nėra pateikusi metinės finansinės atskaitomybės dokumentų. Įmokų pareiškėjui atsakovė tinkamai nemokėjo nuo 2015 m. sausio 23 d., o nuo 2016 m. birželio 22 d. per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikti mokėjimo nurodymai nėra įvykdyti. Atsakovė nėra sumokėjusi VSD įmokų, priskaičiuotų už apdraustuosius nuo 2014 m. lapkričio mėn. iki 2015 m. vasario mėn. Remiantis Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro 2017 m. lapkričio 15 d. duomenimis, UAB „VIP Standard“ apdraustųjų nėra nuo 2015 m. vasario 10 d. Raginimai sumokėti skolą ir pranešimas dėl ketinimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo buvo siunčiami 2017 m. rugpjūčio 16 d., 2017 m. spalio 4 d. įmonės buveinės adresu ir direktoriaus A. B. gyvenamosios vietos adresu, tačiau grįžo neįteikti. Šie duomenys leidžia manyti, kad įmonė yra nemoki.
  2. Atsakovė UAB „VIP Standard“ atsiliepimo į gautą pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo nepateikė, procesiniai dokumentai atsakovei įteikti Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalies nuostatomis, teismo įpareigojimų atsakovė neįvykdė.

4Pareiškimas iškelti bankroto bylą tenkintinas.

  1. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1, 2 punktų reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis).
  2. VĮ Registrų centras duomenų bazėje duomenų apie atsakovės pateiktą finansinės atskaitomybės duomenis nėra, dirbančių asmenų pas atsakovę nėra. Duomenų, jog atsakovė veda derybas su kreditoriais ir (ar) yra susitarusi su pareiškėju ir (ar) kitais įmonės kreditoriais dėl skolų mokėjimo atidėjimo ir pan., byloje nepateikta. Remiantis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija 2017 m. lapkričio 14 d. duomenimis, UAB „VIP Standard“ vadovas nuo 2015 m. vasario 3 d. ir akcininkas nuo 2017 m. vasario 10 d. yra A. B.. UAB „VIP Standard“ registruotas tik vienasmenis vadovas, atsakovė pajamų neturi, atsiliepimo į ieškinį neteikė, tokie atsakovės veiksmai liudija, jog ji nėra suinteresuota savo teisių gynimu, dėl to darytina išvada, kad UAB „VIP Standard“ yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla.
  3. Vadovaujantis ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalimi atlikus bankroto administratoriaus atranką, UAB „VIP Standard“ bankroto administratore skirtina UAB „Lideres“ (sąrašo eilės Nr.B-JA147).

5Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

6Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „VIP Standard“, įmonės kodas 302778387, adresas Klaipėdos m. savivaldybė, iškelti bankroto bylą.

7Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „VIP Standard“ administratore paskirti UAB „Lideres“ (sąrašo eilės Nr.B-JA147).

8Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „VIP Standard“, įmonės kodas 302778387, adresas Klaipėdos m. savivaldybė, nekilnojamam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

9Įpareigoti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „VIP Standard“ valdymo organus per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus, o administratorių įpareigoti perimti visus dokumentus ir perduodamą turtą.

10Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „VIP Standard“ kreditoriai turi teisę per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pareikšti savo reikalavimus šiai įmonei, o pirmąjį kreditorių susirinkimą administratorei pavesti sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

11Įpareigoti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „VIP Standard“ bankroto administratorę UAB „Lideres“ (sąrašo eilės Nr.B-JA147) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte bei 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus.

12Nutarties kopiją išsiųsti pareiškėjui, atsakovei, atsakovės vadovui (gyvenamosios ir darbo vietos adresu) ir paskirtai bankroto administratorei.

13Nutarties dalis dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per nutartį priėmusį teismą, nutarties dalis dėl administratoriaus paskyrimo neskundžiama.

Proceso dalyviai