Byla eB2-2084-390/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Ąžuolynas“ dėl bankroto bylos iškėlimo ir

Nustatė

2Ieškovė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius (toliau – VSDFV) pateikė pareiškimą, kuriuo prašo iškelti bankroto bylą UAB „Ąžuolynas“. Ieškinyje nurodoma, kad bendrovės skola ieškovei susidarė nuo 1995 m. I ketvirčio iki 1995 m. III ketvirčio. 2015-04-01 įsiskolinimas Fondo biudžetui sudarė 8 309,20 Eur, iš jų valstybinio socialinio draudimo įmokų 2 890,41 Eur ir 5 418,79 Eur delspinigių. Atsakovė privalo socialinio draudimo įmokas sumokėti į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos, tačiau atsakovė šio įsipareigojimo nevykdo nuo 1995 m. gegužės mėnesio. VSDFV, siekdama iš UAB „Ąžuolynas“ išieškoti valstybinio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimą, bendrovei taikė priverstinio poveikio priemones, t. y. nuo 1995-05-15 iki 1995-11-10 teikė nurodymus kredito įstaigoms nesumokėtas socialinio draudimo įmokas nurašyti iš draudėjo sąskaitų Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 754 straipsnyje nustatyta tvarka. Mokėjimo nurodymai kredito įstaigų neįvykdyti. Bendrovės skolos išieškojimas priverstine tvarka 1995-10-27, 1998-10-20 ir 2002-03-29 perduotas vykdyti antstoliui V. K.. Antstolis neįvykdytus sprendimus 1996-12-06, 1999-06-03 ir 2005-06-15 grąžino su išieškojimo negalimumo aktais, kuriuose nurodė, kad duotu adresu bendrovė veiklos nevykdo, areštuotino turto neturi. VĮ Registrų centro duomenimis UAB „Ąžuolynas“ kilnojamojo turto neturi. VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovė turi 1980 m. automobilį VW VOLKSWAGEN.

3Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Ąžuolynas“ keltina bankroto byla.

4Dėl įmonės nemokumo nustatymo

5Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 str. 7 d. 1 p. įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

6Nustatyta, jog ieškovė VSDFV pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Ąžuolynas“. Iš teismui ieškovės pateiktų ir teismo surinktų duomenų nustatyta, kad atsakovė finansinės atskaitomybės balansų Juridinių asmenų registrui nėra teikusi. VĮ Registrų centro ir VĮ „Regitra“ duomenimis nustatyta, kad atsakovė registruoto nekilnojamojo turto neturi, atsakovės vardu registruotas 1980 m. automobilis VW VOLKSWAGEN. Duomenų apie įregistruotus areštus atsakovės turtui Turto areštų aktų registre nėra. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viešaisiais duomenimis atsakovė skolos valstybės biudžetui neturi. VSDFV duomenimis UAB „Ąžuolynas“ darbuotojai atleisti nuo 1998-07-08, atsakovė veiklos nevykdo. Įvertinus surinktus duomenis, kad registruoto nekilnojamojo turto atsakovė neturi, Juridinių asmenų registro duomenimis atsakovė finansinės atskaitomybės balansų nėra teikusi, atsakovė veiklos nevykdo, bendrovės skola ieškovei susidarė nuo 1995 m. I ketvirčio iki 1995 m. III ketvirčio, įsiskolinimas Fondo biudžetui 2015-04-01 sudaro 8 309,20 Eur, darytina išvada, kad tokia UAB „Ąžuolynas“ būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Taigi, bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovės įmonė nebegali įvykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, dėl ko pripažintina, kad įmonė yra nemoki, nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais, kas sudaro pagrindą iškelti įmonei bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

7Dėl administratoriaus kandidatūros

8Teismas administratoriaus kandidatūrą parenka vadovaudamasis ĮBĮ redakcija, įsigaliojusia nuo 2015-01-01, t. y. administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į ĮBĮ 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratoriumi atrinko MB „Bankroto byla“, sąrašo eilės Nr. B-JA263, kuri pateikė sutikimą-deklaraciją administruoti atsakovę.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsniu, 11 straipsnio 2 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292 straipsniais,

Nutarė

10Iškelti bankroto bylą UAB „Ąžuolynas“, juridinio asmens kodas 133555658, buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Radvilėnų pl. 17.

11Paskirti UAB „Ąžuolynas“ bankroto administratoriumi MB „Bankroto byla“, juridinio asmens kodas 304072733, buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Jogailos g. 7 (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-JA263).

12Uždėti UAB „Ąžuolynas“, juridinio asmens kodas 133555658, buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Radvilėnų pl. 17, nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

13Nustatyti, kad UAB „Ąžuolynas“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

14Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo, per kurį UAB „Ąžuolynas“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

15Išaiškinti UAB „Ąžuolynas“ vadovui, kad jeigu per teismo nustatytą terminą nurodyti dokumentai administratoriui nebus perduoti arba perduoti ne visi dokumentai, teismas gali jam skirti iki 2 896 eurų baudą.

16Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie ūkio ministerijos, pareiškėjui, atsakovei ir administratoriui.

17Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

18Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

19Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.

20Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus paskyrimo, gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius (toliau... 3. Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Ąžuolynas“ keltina bankroto byla.... 4. Dėl įmonės nemokumo nustatymo... 5. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 str. 7 d. 1 p. įmonei... 6. Nustatyta, jog ieškovė VSDFV pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo... 7. Dėl administratoriaus kandidatūros... 8. Teismas administratoriaus kandidatūrą parenka vadovaudamasis ĮBĮ redakcija,... 9. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9... 10. Iškelti bankroto bylą UAB „Ąžuolynas“, juridinio asmens kodas... 11. Paskirti UAB „Ąžuolynas“ bankroto administratoriumi MB „Bankroto... 12. Uždėti UAB „Ąžuolynas“, juridinio asmens kodas 133555658, buveinės... 13. Nustatyti, kad UAB „Ąžuolynas“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo... 14. Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo, per kurį... 15. Išaiškinti UAB „Ąžuolynas“ vadovui, kad jeigu per teismo nustatytą... 16. Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu... 17. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 18. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu... 19. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.... 20. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo, išskyrus jos dalį dėl...