Byla I-3169-208/2009
Dėl Vilniaus universiteto rektoriaus įsakymo dalies panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas) ir Dainiaus Raižio (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gruodžio 1 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos skundą dėl Vilniaus universiteto rektoriaus įsakymo dalies panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Vilniaus universiteto rektoriaus 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr.Ss-476 1 dalies 53 punktą, kuriuo G. K. buvo priimtas į Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos tarptautinės prekybos magistrantūros studijas.

5Pareiškėjas nurodė, kad G. K., pateikdamas prašymą stoti į Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos magistrantūros studijas, nesivadovavo Priėmimo į Vilniaus universitetą 2002 metais tvarka, patvirtinta 2001 m. lapkričio 29 d. Vilniaus universiteto senato posėdyje, ir nepateikė Lietuvos Respublikoje pripažįstamų arba pripažintų dokumentų, liudijančių apie jo aukštąjį išsilavinimą. Jo pateikti dokumentai apie aukštosios partinės mokyklos baigimą nepripažįstami dokumentais, liudijančiais apie aukštąjį išsilavinimą.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. gruodžio 1 d. nutartimi pareiškėjo skundą atsisakė priimti.

8Teismas nurodė, kad pagal Aukštojo mokslo įstatymo 2 straipsnio 2 dalį, aukštoji mokykla yra studijų ir mokslo įstaiga, rengianti specialistus su aukštuoju išsilavinimu. Ši veikla nesusijusi su viešojo ar vidaus administravimo įgaliojimų vykdymu, todėl aukštoji mokykla negali būti laikoma viešojo administravimo subjektu, o aukštosios mokyklos rektoriaus įsakymas - administraciniu sprendimu ar veiksmu, skundžiamu Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka (Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2005 m. vasario 2 d. nutartis, priimta byloje R. A. v. Vytauto Didžiojo universitetas). Teismas nurodė, kad pareiškėjo šiuo atveju keliamas ginčas yra nepriskirtinas nagrinėti administraciniam teismui. Pareiškėjas turėtų kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

9III.

10Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gruodžio 1 d. nutartį ir skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

11Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, vadovavosi negaliojančiu Aukštojo mokslo įstatymu. Šiuo atveju turėtų būti vadovaujamasi Mokslo ir studijų įstatymo 1 straipsniu, 6 straipsnio 3 dalimi, 32 straipsnio 2 dalimi ir 36 straipsnio 1 bei 3 dalimis, taip pat Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi ir 15 straipsnio 1 dalies 11 punktu. Nors tiesiogiai įstatyme ir nepasisakyta aptariamu klausimu, tačiau akivaizdu, kad studijų vykdymas, kvalifikacijų suteikimas ir kita su studijomis susijusi veikla yra viešojo pobūdžio funkcija, kontroliuojama valstybės ir jos reguliuojama. Iš esmės galima teigti, jog šios funkcijos vykdymą valstybė perduoda valstybinėms ir nevalstybinėms mokykloms, patikrinusi jų atitikimą įstatymo reikalavimams. Todėl darytina išvada, kad aukštosios mokyklos aukštojo mokslo srityje vykdo išimtinai viešojo pobūdžio funkcijas ir patenka į viešojo administravimo subjektų ratą.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13IV.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Ne kiekviena viešąją reikšmę turinti veikla gali būti laikoma viešuoju administravimu. Viešasis administravimas yra tik tokia veikla, kuri atitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje ir Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje numatytą apibrėžimą.

16Nagrinėjamu atveju pareiškėjas kelia ginčą, susijusį su asmens priėmimu studijuoti aukštojoje mokykloje. Tuo tarpu asmens priėmimas studijuoti aukštojoje mokykloje yra susijęs su aukštosios mokyklos atliekama studijų organizavimo ir vykdymo veikla, kurios esmė yra išsilavinimo ir jį patvirtinančio kvalifikacinio laipsnio suteikimas, bet ne valdžios funkcijų (viešojo administravimo įgaliojimų) vykdymas. Studijų organizavimo ir vykdymo veikla neatitinka įstatymuose numatyto viešojo administravimo apibrėžimo, o aukštoji mokykla nėra viešojo administravimo subjektas. Todėl pareiškėjo nagrinėjamu atveju keliamas ginčas negali būti laikomas ginču, kylančiu viešojo administravimo srityje, ir jis nepatenka į administraciniam teismui priskirtų nagrinėti ginčų kategoriją (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis, 15 straipsnis).

17Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nepriėmė pareiškėjo skundo ir pagrįstai nurodė, kad pareiškėjas turėtų kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą. Tai, jog aptariamas ginčas yra teismingas bendrosios kompetencijos teismui, patvirtina ir Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti praktika panašaus pobūdžio bylose (Specialiosios teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 2 d. nutartis, priimta byloje J. B. v. Vilniaus universiteto ginčų nagrinėjimo komisija; 2005 m. vasario 2 d. nutartis, priimta byloje R. A. v. Vytauto Didžiojo universitetas).

18Dėl išdėstytų argumentų pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas.

19Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

20Atskirąjį skundą atmesti.

21Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gruodžio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

22Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai