Byla 2-978/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Biodyzelino servisas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 31 d. nutarties, kuria atsakovui iškelta bankroto byla, priimta civilinėje byloje Nr. B2-6680-431/2012, pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus (toliau - VSDFV Vilniaus skyrius) pareiškimą dėl atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Biodyzelino servisas“ bankroto bylos iškėlimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.

2Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius pareiškimu kreipėsi į teismą, prašydamas atsakovui UAB „Biodyzelino servisas“ iškelti bankroto bylą ir įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Pacta Servanda“. Pareiškime nurodė, kad atsakovo įsiskolinimas nuo 2009 m. trečio ketvirčio VSDFV biudžetui nuolat auga. Vykdant atsakovo įsiskolinimo išieškojimą buvo taikytos priverstinio poveikio priemonės, tačiau jos buvo neveiksmingos. 2012 m. spalio 18 d. atsakovo įsiskolinimas VSDFV Vilniaus skyriui sudarė 18 867,12 Lt. Į raginimus sumokėti įsiskolinimą atsakovas nereaguoja. UAB „Biodyzelino servisas“ šiuo metu yra 2 apdrausti asmenys, todėl ieškovo nuomone, įsiskolinimas ir toliau didės. VĮ „Registrų centras“ ir VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovas turto neturi, o pagal 2011 m. metinę pelno mokesčio deklaraciją matyti, kad įmonė 2011 m. dirbo nuostolingai. Pareiškėjo nuomone, įmonė yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 31 d. nutartimi atsakovui UAB „Biodyzelino servisas“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Pacta Servanda“. Teismas nustatė, kad atsakovas 2011 m. turėjo 30 677 Lt vertės trumpalaikio turto, ilgalaikio turto neturėjo, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai per vienerius metus sudarė 93 761 Lt. 2012 m. duomenimis, įmonė turi tik trumpalaikio 172 671 Lt vertės turto, o po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 172 640 Lt. Nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. spalio 1 d. atsakovo turėjo 12 Lt nuostolių. Įmonė turi 105 756,21 Lt pradelstų įsipareigojimų. Tuo tarpu nekilnojamojo turto ir transporto priemonių įmonė neturi. Todėl sprendė, kad įmonė yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atsakovas UAB „Biodyzelino centras“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 31 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais: teismas, iškeldamas atsakovui bankroto bylą turėjo įsitikinti, ar užteks įmonės turto bankroto administravimo išlaidoms padengti. Įmonė turi tik vieną debitorių, kuriam iškelta bankroto byla ir atsakovo reikalavimas šio debitoriaus bankroto byloje patvirtintas trečios eilės kreditorių reikalavimų eilėje. Tokie kreditorių reikalavimai bankroto bylose lieka nepatenkinti, todėl teismas turėjo pagrindą atsisakyti iškelti atsakovui bankroto bylą.

9Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

101. Atsakovo skola toliau auga ir pagal 2012 m. ketvirto ketvirčio preliminarią ataskaitą sudaro 19 596,57 Lt. Įmonės skola atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalies kriterijus, todėl įmonei keltina bankroto byla.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Byloje kilo ginčas, ar pagrįstai ir teisėtai pirmosios instancijos teismas UAB „Biodyzelino servisas“ iškėlė bankroto bylą neįvertinęs, ar įmonės turto pakaks bankroto administravimo išlaidoms padengti. Šis klausimas nagrinėjamas pagal apelianto atskirojo skundo faktinius ir teisinius argumentus, taip pat patikrinama, ar nėra absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

13Apeliantas pirmosios instancijos teismo nutartį kvestionuoja vieninteliu argumentu, kad teismas neįsitikino, ar įmonė iš tiesų turi deklaruojamą 30 677 Lt vertės trumpalaikį turtą ir ar yra galimybė išsiieškoti debitorines įmonės skolas, kadangi tuo atveju, jeigu įmonės turto nepakanka administravimo išlaidoms padengti, teismas turėjo netenkinti ieškovo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Biodyzelino servisas“.

14Įmonių bankroto procesą reglamentuoja specialus įstatymas - Įmonių bankroto įstatymas (toliau - ĮBĮ). Pagal ĮBĮ nuostatas įmonės bankroto procedūros yra vykdomos bendrąja bankroto bylų nagrinėjimo teisme tvarka, išskyrus supaprastintą bankroto procesą. Vykdant teismines bankroto procedūras patiriamos ne tik teismo, bet ir administravimo išlaidos. Ne visos nemokios įmonės turi turto ar jo turi pakankamai šioms išlaidoms apmokėti, todėl Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste - ĮBĮ) 10 straipsnio 10 dalis nustato, kad tais atvejais, kai teismas, priėmęs pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, padaro pakankamai pagrįstą prielaidą, jog įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, jis turi pasiūlyti asmeniui, pateikusiam pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, įmokėti ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo nurodyto pasiūlymo dienos į teismo depozitinę sąskaitą teismo nustatytą sumą. Ši suma negali būti didesnė kaip dešimt tūkstančių litų.

15Pirmosios instancijos teismas, iškeldamas atsakovui bankroto bylą rėmėsi atsakovo pateiktais 2011 m. – 2012 m. bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentais – balansais, kreditorių – debitorių sąrašais ir kt. 2012 m. spalio 1 d. atsakovo balanso duomenimis, įmonė turėjo 172 671 Lt vertės turto, o ne 30 677 Lt vertės trumpalaikio turto, kaip teigia apeliantas. Atsakovas turi 30 677 Lt vertės debitorinių reikalavimų ir 105 756,21 Lt pradelstų įsipareigojimų kreditoriams. Įvertinus turimo (gautino) turto ir pradelstų įsipareigojimų santykį, net ir darant prielaidą, kad 30 677 Lt debitorinio įsiskolinimo iš BUAB „Baltijos biodyzelino centras“ nepavyks išieškoti, negalima sutikti su apelianto argumentais, kad likusios turto vertės nepakaktų bendrovės administravimo išlaidoms padengti. Nors atsakovo 172 671 Lt vertės turtas apskaitomas, kaip per vienerius metus gautina suma, pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo abejoti šiais duomenimis. Pažymėtina, kad už bendrovės veiklos organizavimą, metinės finansinės atskaitomybės sudarymą atsako bendrovės vadovas (Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 10 d. 2 p.). Už apskaitos organizavimą pagal įstatymo reikalavimus ir apskaitos dokumentų išsaugojimą atsako ūkio subjekto vadovas (Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 str.). Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 14 straipsnio 2 dalį, už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Taigi, finansinės atskaitomybės dokumentuose nurodyti duomenys, apie per vienerius metus gautinas sumas, teismo laikytini realiais ir pagrįstais finansinės atskaitomybės dokumentais, todėl teismas neturėjo teisinio pagrindo abejoti jais ir šiuo atveju, pasirengimo bankroto bylos nagrinėjimo stadijoje spręsti klausimą dėl bankroto administratoriaus išlaidų apmokėjimo galimumo. Be to, ĮBĮ nereikalauja teismo nustatyti, jog įmonė neturi turto ar jo nepakanka administravimo išlaidoms padengti (ĮBĮ 10 str. 10 d.). Pažymėtina, kad ĮBĮ 131 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tuo atveju, kai įmonės bankroto bylos nagrinėjimo metu administratorius nustato, jog įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ar administravimo išlaidoms, teismas gali priimti nutartį taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą. Supaprastinto bankroto proceso tikslas – tiesioginis likvidavimo procedūros taikymas, netaikant įprastinių bankroto procedūrų, taip siekiant sumažinti galimas bankroto proceso išlaidas (ĮBĮ 2 str. 13 d., 131 str. 1 d.). Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad esminė sąlyga pradėti supaprastintą bankroto procesą yra lėšų administravimo išlaidoms padengti nebuvimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje N. 2-757/2009, 2008 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje N. 2-759/2008, 2008 m. rugsėjo 11 d. nutartis civilinėje byloje N. 2-670/2008). Pagal ĮBĮ 131 straipsnio 1 dalies nuostatas supaprastintas bankroto procesas gali būti pritaikytas tiek iki bankroto bylos iškėlimo, tiek ir vėliau, t. y. įmonės bankroto bylos nagrinėjimo metu, jeigu paaiškėja, kad bankrutuojanti ar likviduojama įmonė neturi pakankamai turto administravimo išlaidoms padengti (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. vasario 12 d. nutartis civilinėje byloje N. 2-141/2009, 2008 m. rugsėjo 11 d. nutartis civilinėje byloje N. 2-670/2008).

16Įvertinus minėtą teisinį reglamentavimą, teismų praktiką apelianto keliamu klausimu, taip pat atsakovo turimo turto ir pradelstų įsipareigojimų santykį, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo atsakovo nemokumą ir pagrįstai atsakovui iškėlė bankroto bylą. Taigi, atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo keisti ar naikinti skundžiamą nutartį, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

17Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

18Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai